Quyết định 481-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 481-TTG NGàY 8-9-1994

Về VIệC Tổ CHứC Và VậN độNG TOàN DâN ăN MUốI IốT

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thanh toán bệnh bướu cổ, bệnh đần độn, góp phần vào việc nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Muối iốt được coi là một loại thuốc để phòng bệnh bướu cổ, bệnh dần độn và các bệnh do thiếu hụt iốt khác. Vì vậy, Chính phủ quyết định vận động và tổ chức để toàn dân ăn muối iốt thay muối thường từ năm 1995.

 

Điều 2

Giao Bộ Thương mại tổ chức sản xuất và cung ứng muốn iốt trong phạm vi cả nước theo các quy định dưới đây:

a) Muối iốt phải được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn quy định: bảo đảm vệ sinh trong khi sản xuất, vận chuyển, cất giữ đóng gói vào bao bì theo quy định của Bộ Y tế. Từng bao muối iốt phải có nhãn ghi rõ tên cơ sở sản xuất, ngày sản xuất và giá bán.

Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất muối iốt và giám sát việc tổ chức sản xuất, kiểm tra chặt chẽ việc bảo đảm chất lượng muối iốt.

b) Chính phủ cấp muối iốt không thu tiền cho đồng bào ở vùng cao có khó khăn, trợ giá một phần cho đồng bào ở một số vùng miền núi có khó khăn.

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi phối hợp với Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan lập danh mục các huyện, xã vùng cao có khó khăn được cấp muối iốt không thu tiền và các huyện, xã miền núi có khó khăn được trợ giá muối iốt.

Bộ Y tế chủ trì cùng Bộ Thương mại, Bộ Tài chính bàn cụ thể về mức trợ giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 3

Bộ Y tế là cơ quan chủ trì Chương trình Quốc gia phòng chống bướu cổ có trách nhiệm dự trù, chuẩn chi và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước dành cho Chương trình này. Bộ Y tế bàn với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng và quản lý nguồn kinh phí của Chương trình này.

Điều 4

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích để nhân dân cả nước thấy rõ lợi ích của việc ăn muối iốt và thực tế ăn muối iốt ngay từ đầu năm 1995.

Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể - tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp với các cơ quan chính quyền các cấp để vận động toàn dân ăn muối iốt.

 

Điều 5

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Điều 6

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 481-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 481-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 08/09/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 481-TTg
Hanoi, September 08, 1994

 
DECISION
ON THE ORGANIZATION AND CAMPAIGNING FOR THE USE OF IODIZED SALT BY THE WHOLE POPULATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 9th of September, 1992;
In order to eradicate goiter and cretinism, and contribute to improving the people's intellectual standard and socio-economic development;
At the proposal of the Ministry of Health;
DECIDES:
Article 1.- Iodized salt is considered a medicine to prevent goiter and cretinism and other diseases caused by iodine deficiency. Therefore, the Government decides to launch a campaign and organize for the consumption of iodized salt among the entire population as from 1995.
Article 2.- To entrust the Ministry of Trade with organizing the production and supply of iodized salt on the national scale according to the following regulations:
a/ Iodized salt must be produced according to the prescribed criteria, must ensure hygiene during its production, transportation, storing and packaging, according to the prescriptions of the Ministry of Health. Each bag of iodized salt must have a label specifying the place of production, the date of production and the price.
The Ministry of Health shall issue permits for the production of iodized salt, supervise its production, and closely control its quality.
b/ The Government shall supply iodized salt free of charge to the population in the difficult highland areas, and partly subsidize the price of iodized salt to the population in a number of difficult mountainous areas.
The Committee for Nationalities and Mountainous Regions shall cooperate with the Ministry of Health and the People's Committees in the concerned provinces in drawing up the list of difficult highland districts and communes to be supplied with iodized salt free of charge, and the difficult mountainous districts and communes to be partly subsidized in the sale of idolized salt.
The Ministry of Health shall be the sponsor and, together with the Ministry of Trade and the Ministry of Finance, discuss the concrete level of price subsidy to submit to the Prime Minister for decision.
Article 3.- The Ministry of Health shall be the sponsor of the National Program Against Goiter. It has the responsibility to draw up the plan, approve the expenditures, and control the use of the State budget devoted to this Program. The Ministry of Health shall discuss with the Ministry of Trade and the Ministry of Finance the mechanism for the use and management of the fund devoted to this Program, and submit it to the Prime Minister.
Article 4.- The Ministry of Health, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Culture and Information, and the local People's Committees have the responsibility to educate the population in the whole country about the benefit of consuming iodized salt, and to carry out the program of consumption of iodized salt throughout the country right at the beginning of 1995.
The Government asks the Vietnam Fatherland Front, the mass and social organizations, and the mass media to collaborate with the administration at all levels to motivate the entire population to consume iodized salt.
Article 5.- This Decision takes effect as from the date of its promulgation.
Article 6.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government have the responsibility to organize and direct the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!