Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 467-TTG NGàY 29-8-1994

Về MộT Số QUY địNH Cụ THể THựC HIệN ĐIềU 1

TRONG QUYếT địNH Số 92-TTG NGàY 7-3-1994

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYếT địNH:

Điều 1

Các công trình đã hoàn thành năm 1993, năm 1994, không phải duyệt lại tổng dự toán nhưng chỉ được ghi vốn để thanh toán nợ khối lượng đã làm, được cấp vốn để thanh toán theo dự toán hạng mục đã được duyệt, theo khối lượng phù hợp với thiết kế, có xác nhận phiếu giá của Ngân hàng cơ sở.

Các công trình chuyển tiếp và sẽ hoàn thành năm 1994, năm 1995, nếu đã thi công kéo dài nhiều năm, đã khởi công từ trước năm 1992 nhưng chưa đủ điều kiện lập tổng dự toán thì chỉ được duyệt lại dự toán khối lượng xây dựng từ năm 1994 đến khi hoàn thành nhằm quản lý việc cấp phát để thanh toán và phải được duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật (nếu vượt vốn theo quy định).

 

Điều 2

Đối với công trình đặc thù quy mô lớn (có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD trở lên) của một số ngành như thuỷ lợi, giao thông... đang xây dựng và đã thi công nhiều năm, luận chứng kinh tế kỹ thuật đã duyệt chia giai đoạn theo các mục tiêu đầu tư (đã được quy định trong luận chứng kinh tế kỹ thuật) làm căn cứ để duyệt thiết kế và dự toán phục vụ cho việc xây dựng, ghi kế hoạch và cấp vốn thanh toán.

Các công trình nhỏ (có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn một tỷ đồng), tuy chỉ cần làm báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuyết minh ngắn gọn về quy mô yêu cầu để xét duyệt chủ trương, về thiết kế áp dụng thiết kế mẫu nhưng vẫn phải được duyệt dự toán xây lắp vì có sự khác nhau về nền móng và giá cả vật liệu xây dựng giữa các địa điểm.

 

Điều 3

Những công trình khởi công mới năm 1994 nhất thiết phải có đủ hồ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và tổng dự toán được duyệt. Nếu các công trình đó đã được bố trí vốn kế hoạch 1994, đến nay chưa có đủ điều kiện trên, nhưng có yêu cầu đầu tư cấp bách, các Bộ và địa phương có thể đăng ký một số vốn để làm công tác khảo sát thiết kế lập tổng dự toán chuẩn bị xây dựng để khởi công 1995.

Các công trình chuyển tiếp quan trọng của các Bộ và địa phương đã được giao kế hoạch theo Quyết định số 62-TTg ngày 8-2-1994, vẫn phải bảo đảm thủ tục theo đúng quy định. Trong trường hợp đến nay chưa kịp bổ sung đầy đủ thủ tục nhưng do yêu cầu cấp bách cần được tiếp tục thi công trong năm 1994 thì phải xin phép Thủ tướng Chính phủ đối với từng công trình, đồng thời vẫn phải tiếp tục hoàn tất thủ tục và chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 1994 phải làm xong.

 

Điều 4

Đối với những công trình khác đã được ghi kế hoạch năm 1994 của các Bộ và địa phương đến ngày 30 tháng 7 năm 1994 đã được bổ sung đầy đủ thủ tục, hoặc hồ sơ tài liệu đã gửi đến cơ quan thẩm định Nhà nước, thì Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thông báo thoả thuận kế hoạch đợt cuối cùng ontrg tháng 8 năm 1994. Những công trình chưa xong thủ tục, xem như không được bố trí trong kế hoạch thi công năm 1994, các Bộ và địa phương phải tiếp tục hoàn thành mọi thủ tục để làm căn cứ ghi kế hoạch 1995. Những công trình này nếu có yêu cầu có thể được ghi một số vốn để khảo sát thiết kế lập tổng dự toán, chuẩn bị xây dựng.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 467-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/08/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 467-TTg
Hanoi, August 29, 1994

 DECISION
SETTING A NUMBER OF DETAILED PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1 OF DECISION No. 92-TTg ON THE 7th OF MARCH, 1994
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposals of the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister of Construction, and the Minister of Finance.
DECIDES:
Article 1.- The projects which were completed in 1993 and 1994 shall not have their overall cost projections revised, but shall be recorded for debt clearance of the capital they have spent on the accomplished amount of work, and shall be provided with capital to pay for the approved construction items in amounts suitable to the designs and in prices certified by the local banks.
The projects which are carried over into 1994 or 1995 for completion, the construction of which has lasted for many years and was started before 1992 but did not yet have the conditions for an overall cost projection, shall have their financial projection revised for the construction amount effected from 1994 to its completion with a view to managing the allocated fund for clearance, and shall have their economic-technical designs revised (if their capital requirement exceed the prescribed level).
Article 2.- Regarding the specialized and large projects (with a total capital investment of 100 billion VND or an equivalent of 10 million USD or more) under a number of branches, such as water conservation and transport and communication, and which are currently under construction or have been under construction for many years, their approved economic-technical blueprints which are phased with concrete investment targets (stipulated in the economic-technical blueprints) shall be used as basis for approval of their designs and the estimated construction cost. They shall be entered into plans and provided with capital to pay for the costs.
Regarding the small projects (with a total capital investment of less than 1 billion VND), they are required to file economic-technical reports with brief presentations of their sizes and requirements for consideration and about their applied designs on the basis of the original designs. But they are still subject to approval of their projected construction costs, for differences exist in the structure of their foundations and the cost of materials in their different localities.
Article 3.- The projects which started in 1994 must have in full their economic-technical blueprints, designing documents and approved overall cost projections. If they have been included in the capital plan for 1994, have not yet met these conditions but have a strong need for immediate investment, their Ministries and localities may register for a certain amount of capital to cover designing and survey so that their construction may start in 1995.
The carried-over important projects of Ministries and localities which have been given assignments under Decision No 62-TTg on the 8th of February, 1994, shall still complete their required papers. In the event that their papers have not been completed but they are in an urgent need to continue their construction in 1994, they need to request the approval of the Prime Minister for each of their construction items while continuing to complete their papers, at the latest by the 30th of September, 1994.
Article 4.- Regarding the other projects which have been entered into the 1994 plan of Ministries and localities, which have by the 30th of July, 1994 completed their papers or sent their documents to the State expertise office, the State Planning Committee shall notify them of their contingency plans in the last consideration in August 1994. The projects, which have not completed their papers, shall be considered as not included in the construction plan of 1994, and their Ministries and localities shall continue to complete all their papers and procedures to be used as bases for the 1995 plan. If the need arises, these projects can ask for an amount of capital for survey and design in order to elaborate the overall cost projects and prepare for their construction.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!