Quyết định 140/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

Số: 140/1999/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 1999 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020

------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Bộ Xây dựng tại công văn số 145/UB-BXD ngày 23 tháng 01 năm 1999 và đề nghị bổ sung của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 1098/UB-CN ngày 26 tháng 5 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây :

1. Mục tiêu :

Xác định vị trí, chức năng của thành phố Thanh Hoá trong mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá, khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh lân cận nhằm góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; kết hợp giữa xây dựng đô thị với bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữa cải tạo với xây dựng mới để từng bước xây dựng thành phố Thanh Hoá trở thành đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh Thanh Hoá.

2. Phạm vi nghiên cứu và định hướng phát triển không gian :

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm thành phố Thanh Hoá với diện tích 5.788 ha và các đô thị vệ tinh xung quanh thành phố Thanh Hoá thuộc các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hoá, có bán kính ảnh hưởng từ 5 đến 10 km. Diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu quy hoạch khoảng 8.500 - 10.000 ha.

2. Tính chất :

Thành phố Thanh Hoá là tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hoá, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước; có vị trí quan trọng về mặt an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô dân số :

- Đến năm 2010 : khoảng 300.000 người, trong đó nội thành là 270.000 người, ngoại thành là 30.000 người;

- Đến năm 2020 : khoảng 400.000 người, trong đó nội thành là 380.000 người, ngoại thành là 20.000 người.

4. Quy hoạch sử dụng đất đai và kiến trúc cảnh quan đô thị :

a) Về chỉ tiêu sử dụng đất và hướng phát triển thành phố :

- Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị bình quân : 100 m2/người vào năm 2010; 104 m2/người vào năm 2020.

- Hướng phát triển thành phố :

+ Hướng phát triển chính : Hướng Đông, phát triển về phía sông Mã (xã Đông Hương); hướng Đông Nam phát triển gắn với khu vực xã Quảng Thành, Lễ Môn (xã Quảng Hưng);

+ Hướng phụ : phát triển về phía Tây Bắc (Phường Đông Thọ, xã Đông Cương) và Đông Bắc (phường Nam Ngạn).

b) Về phân khu chức năng :

- Các khu dân cư bao gồm : khu nội thành (11 phường thuộc khu nội thành hiện nay và khu phát triển mở rộng) quy mô dân số khống chế khoảng 380.000 người; khu vực ngoại thành gồm khu dân cư nông thôn khoảng 20.000 người và các đô thị vệ tinh (Môi, Nhồi, Lưu Vệ, Rừng Thông, Tào Xuyên) khoảng 60.000 người.

- Khu công nghiệp Đình Hương được cải tạo, nâng cấp và mở rộng phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố, đồng thời xây dựng mới khu công nghiệp tập trung Lễ Môn (khoảng 150 - 200 ha), chủ yếu để phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, thu hút nhiều lao động và sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Tại các khu dân cư có thể bố trí các xí nghiệp có quy mô nhỏ, sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Các ngành công nghiệp độc hại, gây ô nhiễm môi trường được di dời ra xa thành phố. Diện tích xây dựng công nghiệp, kho tàng khoảng 500 - 700 ha.

- Hệ thống trung tâm dịch vụ của thành phố được tổ chức theo hướng đa trung tâm; trung tâm hành chính, thương mại, văn hoá, thể dục thể thao tại khu vực nội thành cũ và dọc trục đường Lê Lợi từ Quốc lộ 1A đến kênh Vinh; trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng đại diện trong, ngoài nước, trung tâm khu đô thị mới được mở rộng dọc trục đường Lê Lợi kéo dài thuộc xã Đông Hương.

Hỗ trợ cho các trung tâm dịch vụ công cộng của thành phố là trung tâm cấp khu vực và cấp cơ sở, được bố trí gắn với các cụm phường và khu dân cư, phù hợp với quy mô cấp khu vực và cấp cơ sở.

- Các trung tâm chuyên ngành gồm :

+ Các cơ quan quản lý Nhà nước gắn với khu trung tâm thành phố. Trụ sở các công ty, văn phòng đại diện trong và ngoài nước xây dựng mới được bố trí dọc trục đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ kênh Vinh đến đường vành đai phía Đông (Quốc lộ 1A tương lai);

+ Trung tâm y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bố trí tại khu vực hiện nay, được cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu sử dụng theo quy hoạch thành phố;

+ Trung tâm giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được bố trí tại khu vực cầu Quán Nam, khu Lai Thành; một số cơ sở nghiên cứu khoa học có quy mô nhỏ bố trí trong khu vực nội thành;

+ Khu văn hoá, lịch sử dân tộc kết hợp trung tâm du lịch, vườn bách thảo, bách thú, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, trung tâm vui chơi giải trí bố trí tại khu đồi Hàm Rồng;

+Trung tâm thể dục thể thao của tỉnh và thành phố trước mắt bố trí tại cánh đồng Ba Lít; từng bước hình thành khu liên hợp thể dục thể thao cấp tỉnh và cấp khu vực tại xã Quảng Đông - Quảng Thành.

Nâng cấp các công viên Hồ Thành, công viên ven các sông, kênh thoát nước của thành phố, đồng thời xây dựng các hồ lớn tại địa bàn phường Phú Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ và phường Hàm Rồng, kết hợp làm hồ điều hoà và nơi nghỉ ngơi, giải trí.

Hình thành vành đai xanh, bảo vệ thảm thực vật, môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị với bán kính từ 1 đến 2 km.

Bảo tồn, duy trì và phát triển các vùng sinh thái Hàm Rồng, Rừng Thông, hồ Núi Long kết hợp với vành đai xanh bảo vệ môi trường đô thị.

- Các cơ sở an ninh quốc phòng hiện có và xây dựng mới được quy hoạch, sắp xếp bố trí hợp lý theo quy hoạch thành phố.

c) Về kiến trúc và cảnh quan đô thị :

- Đối với khu vực nội thành cũ : Phải giữ gìn, tôn tạo các di sản văn hoá, lịch sử, các công trình kiến trúc có giá trị; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng; tăng diện tích cây xanh, diện tích các công trình phục vụ công cộng; di dời ra ngoại thành những cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng gây ô nhiễm; từng bước cải tạo môi trường đô thị;

- Đối với các khu đô thị phát triển mới : Phải được xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, mang bản sắc dân tộc; chú trọng phát triển hệ thống cây xanh, công viên, mặt nước; có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tăng tỷ lệ tầng cao, giảm mật độ xây dựng; ưu tiên đất cho không gian thông thoáng.

5. Về quy hoạch giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật :

a) Về quy hoạch giao thông :

- Về đường bộ :

+ Hoàn chỉnh hệ thống giao thông vành đai và các trục giao thông hướng ngoại của thành phố, các nút giao thông và các bến xe liên tỉnh, bao gồm : đường từ cầu Sâng - cầu Hạc - ga Thanh Hoá vòng về đường Nguyễn Trãi đi Cầu Cốc; đường từ đình Hương - Phú Sơn - cầu Lai Thành qua Đông Hương - Nam Ngạn - Đông Thọ nối với Quốc lộ 1A và đường từ Hàm Rồng - Lễ Môn - Cầu Quán Nam vòng về ngã ba Nhồi nối với Quốc lộ 47.

Cải tạo và xây dựng mới đường ven sông Mã đi Nam Ngạn, Lễ Môn, Sầm Sơn, kết hợp với việc gia cố cải tạo đê sông Mã; các tuyến giao thông hướng ngoại từ trung tâm thành phố đi phía Bắc, phía Nam theo trục Quốc lộ 1A cũ đi Sầm Sơn và đi phía Tây theo trục Quốc lộ 45 và 47. Tương lai sau năm 2020, xây dựng cầu vượt sông Mã, hình thành tuyến vành đai phía Bắc sông Mã.

+ Cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới các trục giao thông đô thị hiện có, kể cả cầu, kết hợp mở rộng xây dựng mới các nút giao thông quan trọng; bố trí đều các bãi đỗ xe và hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông.

+ Cải tạo mở rộng cầu Cốc, cầu Lai Thành; xây mới một số cầu qua kênh Vinh, sông Quảng Châu, sông Cầu Hạc và sông Nhà Lê để khép kín các đường vành đai và các trục giao thông chính. Trước mắt tập trung xây dựng cầu qua kênh Vinh trên tuyến đường Lê Lợi, nối khu trung tâm thành phố với khu đô thị mới.

- Về đường sắt :

+ Có kế hoạch dành đất dự trữ để xây dựng đường sắt đôi khổ 1.000 mm đoạn đường sắt Bắc Nam qua thành phố Thanh Hoá;

+ Cải tạo khu vực ga hành khách và hàng hoá, quảng trường ga, xây dựng mới cầu vượt đường bộ qua đường sắt phía Nam ga Thanh Hoá.

- Về đường thuỷ :

+ Nạo vét luồng lạch sông Mã; xem xét mối liên quan với cảng Nghi Sơn để cải tạo nâng cấp cảng Lễ Môn; xây dựng bến tàu khách đi dọc sông Mã tại Nam Ngạn.

+ Nạo vét, cải tạo các tuyến sông Cầu Hạc, kênh Vinh, sông Nhà Lê, sông Quảng Châu phục vụ vận tải thuỷ và tiêu thoát nước; hình thành các bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng, lâm sản dọc các tuyến sông này.

- Về đường hàng không :

Căn cứ quy hoạch hệ thống sân bay dân dụng toàn quốc, có thể nghiên cứu khả năng trong tương lai hình thành sân bay dân dụng Thanh Hoá với quy mô và vị trí thích hợp.

b) Về chuẩn bị kỹ thuật, đất đai :

- Xác định cao độ nền xây dựng hợp lý cho từng khu vực, bảo đảm cao độ nền tối thiểu + 3,00 m;

- Trong khu vực nội thành cũ, trước mắt vẫn sử dụng hệ thống cống thoát nước mưa, nước bẩn chung. Trong các khu đô thị mới, sử dụng hệ thống cống thoát nước mưa, nước bẩn riêng biệt, kết hợp sử dụng hệ thống thoát nước hở gồm các sông, kênh, hồ chứa điều hoà nước;

- Cải tạo, xây dựng mới hệ thống hồ điều hoà, kết hợp với việc tạo cảnh quan và cân bằng đào đắp cục bộ nền đất xây dựng đô thị và khu công nghiệp;

c) - Xây dựng đường ven sông, kênh và hồ trong khu vực nội thành, kết hợp với việc xây kè, bó vỉa, trồng cây xanh.

Về cấp nước :

- Nhu cầu cấp nước đến năm 2010 dự tính cho khu vực thành phố Thanh Hoá khoảng 70.000 m3/ngày đêm; đến năm 2020 khoảng 110.000 m3/ngày đêm;

- Nguồn nước : Đến năm 2010 chủ yếu sử dụng nhà máy nước Mật Sơn; xây dựng mới nhà máy nước Hàm Rồng; sau năm 2020 đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu cấp nước đô thị;

- Các đô thị vệ tinh như Môi, Nhồi, Tào Xuyên được cân đối chung nguồn cấp nước của thành phố Thanh Hoá; các đô thị Lưu Vệ, Rừng Thông được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước riêng.

d) Về cấp điện :

Thực hiện theo quy hoạch phát triển lưới điện do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt.

e) Về thông tin, bưu chính viễn thông :

Hiện đại hoá mạng thông tin liên lạc theo dự án của ngành Bưu điện; hoàn chỉnh mạng lưới trạm bưu cục khu vực, mạng điện thoại công cộng; phát triển các dịch vụ bưu chính viễn thông tiên tiến;

f) Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường :

- Đến năm 2010 có biện pháp xử lý nước bẩn : 35.000 m3/ngày đêm; đến năm 2020 : 60.000 m3/ngày đêm; xử lý nước thải công nghiệp : 20.000 m3/ngày đêm;

- Hướng thoát nước bẩn : Tại các khu nội thành cũ trước mắt vẫn sử dụng hệ thống thoát nước bẩn chung với thoát nước mưa có xử lý cục bộ bằng các trạm làm sạch trước khi đổ vào hệ thống thoát nước mưa; tại các khu đô thị mới, xây dựng hệ thống thoát nước bẩn và nước mưa riêng biệt.

- Về vệ sinh phân rác và xử lý chất thải rắn :

+ Thu gom và vận chuyển về nơi xử lý 100% khối lượng chất thải rắn; xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn bằng công nghệ thích hợp;

+ Trước mắt cải tạo nghĩa địa Chợ Nhàng, xây dựng nghĩa trang mới để quy tập các nghĩa địa, nghĩa trang hiện đang phân tán trong địa giới hành chính thành phố; tương lai sử dụng giải pháp hoả táng, điện táng.

Điều 2. ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá đến năm 2020 :

1. Hoàn chỉnh và phê duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch, tổ chức công bố Quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá đến năm 2020 để nhân dân biết, kiểm tra và thực hiện;

2. Tổ chức soạn thảo và ban hành Điều lệ quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng thành phố Thanh Hoá;

3. Lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành nhằm cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung;

4. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn và các biện pháp thực hiện quy hoạch cải tạo, xây dựng thành phố Thanh Hoá trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng các chính sách và cơ chế thích hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá,
- Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Thanh Hoá,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : CN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Ngô Xuân Lộc

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 140/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 140/1999/QD-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 11/06/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 140/1999/QD-TTg
Hanoi, June 11, 1999

 
DECISION
RATIFYING THE GENERAL PLANNING FOR CONSTRUCTION OF THANH HOA CITY TILL THE YEAR 2020
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on urban planning management, issued together with the Government’s Decree No.91/CP of August 17, 1994;
At the joint proposal of the People’s Committee of Thanh Hoa province and the Ministry of Construction in Official Dispatch No.145/UB-BXD of January 23, 1999 and the additional proposal of the People’s Committee of Thanh Hoa province in Official Dispatch No.1098/UB-CN of May 26, 1999,
DECIDES:
Article 1.- To ratify the general planning for construction of Thanh Hoa city till the year 2020 with the following principal contents:
1. Objectives:
To determine the position and function of Thanh Hoa city in the socio-economic development correlation between Thanh Hoa province, the Northern Central Vietnam and the neighboring provinces, in order to contribute to accelerating the national industrialization and modernization; to combine the urban construction with the maintenance of national security and defense and the renovation with new construction so as to step by step build Thanh Hoa city into a modern city, with full national identity and the role of a political, economic, cultural and scientific center of Thanh Hoa province.
2. The scope of study and spatial development orientations:
The scope of study under the planning shall cover Thanh Hoa city with an area of 5,788 hectares and the satellite towns surrounding Thanh Hoa city in Quang Xuong, Dong Son and Hoang Hoa districts, within a governing radius of from 5 to 10 km. The land acreage of the planning study area shall be around 8,500 -10,000 hectares.
3. Characteristics:
Thanh Hoa city is the provincial capital and a political, economic, cultural and scientific-technical center of Thanh Hoa province, linking the province with the whole country, and has an important position in terms of national security and defense.
4. Size of population:
- By the year 2010: Around 300,000, of which 270,000 shall live in the inner city and 30,000 in suburban areas;
- By the year 2020: Around 400,000, of which 380,000 shall live in the inner city and 20,000 in suburban areas.
5. Planning on the use of land and architecture of urban landscapes:
a) On the land use norms and the city development directions:
- The average urban land use norm is 100 m2/person by the year 2010; and 104 m2/person by the year 2020.
- The city development directions:
+ The primary development directions: To the East, it shall be developed toward Ma river (Dong Huong commune); To the South East, it shall be developed toward Quang Thanh commune and Le Mon (Quang Hung commune);
+ The secondary directions: To the North West (Dong Tho ward and Dong Cuong commune) and the North East (Nam Ngan ward).
b) On the disposition of functional quarters:
- The population quarters shall include: the inner city quarters (11 wards of the existing inner city and the expanded quarters) where the population size shall be controlled at around 380,000 people; and the suburban areas including the rural population quarters with around 20,000 people and the satellite towns (Moi, Nhoi, Luu Ve, Rung Thong and Tao Xuyen) with around 60,000 people.
- The Dinh Huong industrial zone shall be renovated, upgraded and expanded in line with the city’s construction planning, and at the same time to develop Le Mon industrial park (around 150-200 hectares), mainly for development of clean and hi-tech industries that attract a large number of laborers and produce export goods of high economic value. Small-sized, clean and environment-friendly enterprises may be arranged in the population quarters. The noxious industries that cause environmental pollution shall be relocated far from the city. The land area reserved for the construction of industrial zones and storehouses shall be around 500-700 hectares.
- The city’s service center system shall be organized along the direction of polycenters, including the administrative, commercial, cultural, physical training and sport centers in the old inner city and along Le Loi street from National Highway 1A to Vinh canal; the commercial and financial centers, the centers for domestic and foreign representative offices and the centers of new urban areas shall be broadened along expanded Le Loi street section in Dong Huong commune.
Supportive to the city’s public service centers shall be the section-level and grassroots-level centers arranged in association with ward clusters and population quarters, in line with the sectional and grassroots scale.
- The specialized centers shall include:
+ The State management agencies, which shall be located in the city center. The newly built head-offices of companies and domestic and foreign representative offices shall be arranged along the expanded section of Le Loi street from Vinh canal to the eastern belt road (the future National Highway 1A);
+ The medical and health-care centers located in the present area, which shall be renovated and upgraded to make them suitable to the scale, characteristics and use requirements under the city planning;
+ The educational and training centers, research institutes, universities and vocational training intermediate schools, which shall be arranged in Quan Nam bridge area and Lai Thanh area; a number of small-sized scientific research institutions shall be arranged in the inner city;
+ The area of cultural and historical relics to be built in combination with tourist centers, the botanical garden, zoo, centers for youngsters’ activities, and leisure and recreation centers, which shall be arranged in Ham Rong hill area;
+ The physical training and sport center of the province and the city, which shall in the immediate future be built on Ba Lit field. A physical training and sport complex of provincial and regional level shall be gradually formed in Quang Dong and Quang Thanh communes.
To upgrade Ho Thanh park and parks situated along the city’s rivers and drainage canals, and at the same time to build large reservoirs in Phu Son, Dong Huong, Dong Hai, Dong Ve and Ham Rong wards, and to build water-regulating reservoirs-cum-rest and recreation centers.
To create a greenery belt, to protect the plant coverage and environment, and maintain the urban ecological equilibrium within a radius of from 1 to 2 km.
To preserve, maintain and develop the ecological areas of Ham Rong, Rung Thong and Nui Long lake in combination with the greenery belt to protect the urban environment.
- The existing and newly-built security and national defense projects, which shall be rationally planned and arranged in line with the city planning.
c) On urban architecture and landscapes:
- For the old inner city quarters: To preserve and embellish the cultural and historical relics, as well as architectural works of high value; to renovate and upgrade infrastructure; increase the greenery coverage and acreage of public-utility works; to relocate to suburban areas the industrial and/or handicraft establishments and storehouses that have caused environmental pollution; to gradually improve the urban environment;
- The to-be-developed urban areas must be built along the direction of modernity, civilization, sustainability and national identity; to pay attention to the development of the system of trees, parks and water surfaces; to organize the new urban areas with modern and synchronous infrastructure, raising the height of building stories, lowering the construction density; to spare land for open spaces.
6. On traffic and technical infrastructure planning:
a) On traffic planning:
- On the land-roads:
+ To improve the city’s peripheral traffic system and outbound traffic axes, as well as the traffic junctions and inter-provincial car terminals, including: road running from Sang bridge, Hac bridge and Thanh Hoa station to Nguyen Trai street, then Cau Coc; road running from Dinh Huong, Phu Son and Lai Thanh bridge through Dong Huong, Nam Ngan, Dong Tho and to National Highway 1A, and road from Ham Rong, Le Mon and Quan Nam bridge through Nhoi diverging roads linking to National Highway 47.
To renovate or newly build roads along Ma river to Nam Ngan, Le Mon and Sam Son, in combination with the reinforcement and renovation of Ma river dike; the outbound traffic routes from the city’s center to the North, the South along the old National Highway 1A to Sam Son and the West along National Highways 45 and 47. By the year 2020 or afterward, to build a bridge across Ma river and to form a belt traffic route north of Ma river.
+ To renovate, broaden and upgrade the existing urban traffic axes, and build new ones, including bridges, in combination with the expansion and new construction of important traffic junctions; to arrange parking lots and traffic signal systems.
+ To renovate and broaden Coc and Lai Thanh bridges; to build a number of new bridges across Vinh canal, and Quang Chau, Cau Hac and Nha Le rivers, in order to link the belt roads with the main traffic axes. In the immediate future, to build a bridge across Vinh canal on Le Loi route, linking the city’s center to the new urban area.
- On the railways:
+ To reserve land for building of the double-track railway of 1,000 mm in width on the North-South railway section through Thanh Hoa city;
+ To renovate the passenger and cargo terminals and the station platform, and to build a flyover for the railway section south of Thanh Hoa station.
- On the waterways:
+ To dredge and clear the course of Ma river; to renovate and upgrade Le Mon port after studying its correlation with Nghi Son port; to build a port in Nam Ngan for passenger ships navigating Ma river.
+ To dredge and improve the courses of Cau Hac river, Vinh canal, Nha Le and Quang Chau rivers in service of waterways transport and water drainage; to form wharves and yards for loading and unloading construction materials and forest products along these river routes.
- On the airways:
Under the national civil airport system planning, to study the possibility of building Thanh Hoa civil airport in the future with appropriate size and position.
b) On the technical and land preparation:
- To determine a rational height of construction base course for each quarter, with the minimum base course height of + 3.00 m;
- In the immediate future, the common sewer system for rain and waste water drainage in the old inner city shall continue to be used. In the new urban quarters, separate underground sewer systems for rain and waste water drainage shall be used in combination with the use of the open water drainage system, including rivers, canals and water-regulating reservoirs;
- To renovate and build a system of water-regulating reservoirs in combination with the creation of landscapes and the regional balance between diggings and fill-ups on construction grounds of urban quarters and industrial zones;
- To build roads along rivers and canals and lakes in the inner city, in combination with the embankment and bordering thereof and planting of trees.
c) On water supply:
- Thanh Hoa city’s demand for water supply is expected to reach 70,000 m3/day by the year 2010 and 110,000 m3/day by the year 2020;
- Water resources: Till the year 2010, Mat Son water plant shall be the main water supplier; while Ham Rong water plant shall be built. After the year 2020, investment shall be made to expand and raise the capacity of such plants to meet the urban water supply demand.
- Such satellite towns as Moi, Nhoi and Tao Xuyen shall be supplied with water from the common water resources of Thanh Hoa city; Luu Ve and Rung Thong towns shall be invested to build their own water supply systems.
d) On electric power supply:
The electric power supply shall comply with the power network development planning ratified by the President of the People’s Committee of Thanh Hoa province and the Minister of Industry.
e) On the information, post and telecommunications:
To modernize the information and communications network under the project(s) of the Post Service; to improve the network of regional post offices as well as public telephone network; and to develop modern postal and telecommunications services;
f) On the waste water drainage and environmental hygiene:
- By the year 2010, to apply waste water treating measures with a capacity of 35,000 m3/day; and by the year 2020: 60,000 m3/day and for industrial discharge water: 20,000 m3/day;
- For waste water drainage: In the immediate future, for the old inner city quarters, to continue using the existing drainage system for waste water and rain water with waste water being partially treated at cleansing stations before being discharged into the rain water drainage. In the new urban areas, to build separate waste water and rain water drainage systems.
- On manure and garbage sanitation and treatment of solid waste matters:
+ To collect and transport 100% of solid waste matter volume to the treating places; to build a system for collecting, transporting and treating solid waste matters with appropriate technologies;
+ In the immediate future, to renovate Cho Nhang graveyard and build new cemeteries in order to concentrate graveyards and cemeteries currently lying scattered within the city’s administrative land boundaries. In the future, to apply cremation and electric incineration.
Article 2.- The People’s Committee of Thanh Hoa province shall coordinate with the Ministry of Construction and the concerned ministries and branches in organizing the implementation of the general planning of Thanh Hoa city till the year 2020, including the following tasks:
1. Finalizing and ratifying the planning design dossier, and organizing the publicization of the general planning of Thanh Hoa city till the year 2020 among the people, so that they know, inspect and take part in the implementation thereof;
2. Organizing the elaboration and promulgation of the Regulation on management of architecture and construction planning of Thanh Hoa city;
3. Drawing up and submitting for ratification the detailed planning of functional quarters and the specialized planning, in order to concretize the general planning study;
4. Working out annual and long-term plans as well as measures to materialize the planning for renovation and construction of Thanh Hoa city on the basis of mobilizing all investment capital source within and without the country through appropriate policies and mechanisms.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The president of the People’s Committee of Thanh Hoa province, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Ngo Xuan Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!