Chỉ thị về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 14/1999/CT-TTG
NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH
CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 1999

 

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, để triển khai thực hiện thắng lợi đợt phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 theo Nghị Quyết số 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 4; nhằm đáp ứng nguồn vốn bố trí cho các mục tiêu đã được thông qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Lấy kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày phát động trên phạm vi cả nước đợt vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị để triển khai phát hành công trái xây dựng Tổ quốc vào đúng ngày 19 tháng 5 năm 1999.

2. Trong thời gian phát hành công trái, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ việc vận động và hưởng ứng mua công trái xây dựng Tổ quốc là một nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; coi việc hoàn thành mua công trái được giao là một nội dung quan trọng đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm tiêu dùng, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc trên địa bàn. Căn cứ kế hoạch vận động mua công trái được giao, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và giao kế hoạch vận động cụ thể đến các đối tượng là cơ quan, đơn vị, quận, huyện, phường, xã, cụm dân cư.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đến các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý; đặc biệt, phải bố trí làm việc cụ thể với các tổ chức trực thuộc là các Tổng công ty nhà nước, các tổ chức tín dụng nhà nước, Quỹ bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp nhà nước khác được giao kế hoạch để giúp các đơn vị này hoàn thành kế hoạch mua công trái ngay trong đợt đầu.

5. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí khác có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin thường xuyên, kịp thời về các vấn đề liên quan tới đợt phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 có hiệu quả nhất để giúp nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ, quyền lợi của công dân đối với đất nước; đồng thời động viên, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia mua công trái.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc, thường xuyên thông tin, cổ vũ và giới thiệu kết quả triển khai cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện cho công tác phát hành công trái được thuận lợi.

 

6. Trong quá trình triển khai cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cần chú ý một số vấn đề sau:

- Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đoàn thể quần chúng các cấp.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động có trọng tậm, trọng điểm để bảo đảm hoàn thành kế hoạch vận động được giao. Không vận động và phân bổ kế hoạch một cách tràn lan. Đặc biệt, không giao chỉ tiêu kế hoạch vận động đối với các tổ chức có khó khăn về tài chính, các xã nghèo đặc biệt khó khăn.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương tổ chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, tham gia tích cực mua công trái xây dựng Tổ quốc.

- Trong quá trình tổ chức đợt vận động phải tránh phô trương hình thức, chống lãng phí, kinh phí sử dụng để triển khai cuộc vận động phải hết sức tiết kiệm và trong khuôn khổ dự toán ngân sách được giao đầu năm. Không đặt vấn đề bổ sung ngân sách cho công tác này ở các tỉnh, thành phố, các Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Kết quả phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và việc quản lý, sử dụng vốn huy động được từ phát hành công trái phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nguồn vốn huy động từ công trái phải được đầu tư vào các mục tiêu đã đặt ra và được quản lý chặt chẽ; không để thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả.

8. Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu để có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc vận động và mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và định kỳ gửi báo cáo kết quả mua công trái để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

thuộc tính Chỉ thị 14/1999/CT-TTg

Chỉ thị về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/1999/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/05/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 14/1999/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi