Quyết định 1370/QĐ-TTg Dự án Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế 2021-2025

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1370/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “HỖ TRỢ ĐƠN VỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU BOM MÌN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025” DO TỔ CHỨC VIỆN TRỢ NHÂN DÂN NA UY (NPA) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4558/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 7 năm 2021 và ý kiến các cơ quan liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế (DBU) giai đoạn 2021-2025” tại tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại:

1. Tên Dự án: “Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế (DBU) giai đoạn 2021-2025”

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Bên tài trợ: Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (Norwegian People’s Aid - NPA).

4. Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Mục tiêu của Dự án:

Nhằm hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bản đồ hóa và giải phóng các vùng đất bị ô nhiễm bởi bom chùm và các vật liệu nổ khác trên địa bàn Thừa Thiên Huế; giúp chính quyền địa phương chủ động quản lý cơ sở dữ liệu và các hoạt động bom mìn trên địa bàn tỉnh.

6. Các hoạt động chính của Dự án:

- Hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển và triển khai Đơn vị cơ sở dữ liệu với một hệ thống quản lý thông tin phù hợp, phục vụ cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn cấp tỉnh, giúp củng cố hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ an toàn và phân tích các dữ liệu phục vụ các quy trình ra quyết định liên quan đến các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn của chính quyền cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Hỗ trợ chính quyền các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế nắm bắt thông tin về các khu vực ô nhiễm bom mìn và các khu vực đã được rà phá, phục vụ cho việc hoạch định, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phục vụ cho đời sống sản xuất kinh doanh an toàn cho người dân địa phương.

7. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Dự án là 447.277 USD do tổ chức NPA viện trợ, tương đương 10.370.117.295 đồng Việt Nam (tỷ giá 01 USD=23.185 đồng Việt Nam).

8. Vốn đối ứng của Dự án: không có.

9. Thời gian thực hiện: 2021-2025

10. Địa điểm thực hiện: tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại Công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo thực hiện Dự án đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). MH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1370/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 29/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!