Nghị quyết 82/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW bảo vệ người tiêu dùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 82/NQ-CP

Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:82/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:26/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiếp tục, xây dựng triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

Ngày 26/5/2020, Chính phủ ra Nghị quyết 82/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ người tiêu dùng, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương: tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838; hỗ trợ việc hình thành và hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế. Cụ thể, thực hiện các công việc  như: tăng cường quảng bá thương hiệu, đàm phán các hiệp định FTA; sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác đa phương, song phương…

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 82/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
________

Số: 82/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chù tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

các Vụ: TH, KGVX, QHĐP, CN, PL, Cục KSTT, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH(2).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 
 

 

CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW)

b) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài từ trung ương tới địa phương và trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.

c) Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt.

d) Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ vai trò của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

c) Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại địa phương và trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước và Ủy ban nhân dân các cấp. Cần quy định rõ các các tiêu chí cũng như các biện pháp, cơ chế đánh giá, giám sát một cách công khai, minh bạch. Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương theo đúng Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018, trách nhiệm giám sát theo đúng Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2017 về giám sát trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Bảng.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương. Khắc phục ngay "khoảng trống" trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Bộ Nội vụ

Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện các nội dung tại điểm a Mục II.2; phối hợp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thống nhất từ trung ương đến địa phương, trong nội bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực trong đó xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa trong đầu tư, để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bố trí và đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư theo quy định cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này.

d) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng, quản lý, chia sẻ các thông tin có liên quan thuộc thẩm quyền (đặc biệt là trong các lĩnh vực hải quan, thuế...) để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 nãm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục khoảng trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hàng năm, ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này và các nhiệm vụ được giao khác.

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban ngành và các cơ quan trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông

a) Bộ Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho người tiêu dùng “yếu thế” (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...).

- Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng.

a) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình: mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung; đăng tin, bài về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo hoặc lồng ghép với các nội dung có liên quan.

đ) Bộ Công an

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa phương cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương đa dạng hóa công tác truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn tỉnh và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoạt động này.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a) Bộ Công Thương

Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

b) Bộ Công an

- Chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và thanh tra các sở, ngành tại địa phương trong việc thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định, triệt phá các đường dây, tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

c) Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân (đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng biên giới, hải đảo và vùng xung yếu về quốc phòng, an ninh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường, hải quan đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng qua biên giới, trên không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan xây dựng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế để đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động của các tổ chức kiểm định, nhất là các tổ chức tư, thực hiện hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

- Tăng cường việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhất là các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

đ) Bộ Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Hàng năm, ban hành chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm gia, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Bộ Công Thương

- Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

- Tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh triển khai thực thi Luật Cạnh tranh để góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.

- Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng và triển khai các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh hanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh.

- Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xẫ hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020.

- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

- Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng.

6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế

a) Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia.

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tiếp tục đàm phán các hiệp định FTA để mở rộng thị trường; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ.

- Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài trợ nước ngoài để xây dựng và thực hiện các chính sách ưu tiên cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường hoạt động hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng, thu hồi hàng hóa có khuyết tật xuyên biên giới.

b) Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan

Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có các hoạt động giao thương, du lịch có yếu tố nước ngoài hoặc có đường biên giới cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn để các địa phương, đơn vị báo cáo bằng phương thức điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy.

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

(Kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

____________

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện, hoàn thành

1

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

 

Xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại địa phương và trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định của Bộ trưởng/Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

2020

2

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a

Tổng kết thi hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Các bộ ngành và

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Báo cáo tổng kết, đề xuất và sửa đổi, bổ sung

2020

b

Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương

Bộ Công Thương

Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan

Các Báo cáo và Đề án

2020-2021

c

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Công Thương

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2020

d

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công

Thương (03 đợt/năm tại miền Bắc - Trung - Nam)

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước

Hàng năm

đ

Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách xã hội hóa trong đầu tư để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các văn bản chính sách, pháp luật

Hàng năm

e

Bố trí nguồn vốn, hướng dẫn đầu tư đối với các cơ chế, chính sách đã ban hành, đồng thời, đảm bảo đủ nguồn vốn cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các văn bản chính sách, pháp luật

Hàng năm

g

Tổng hợp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngân sách

Hàng năm

h

Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng, quản lý, chia sẻ các thông tin có liên quan thuộc thẩm quyền (đặc biệt là trong các lĩnh vực hải quan, thuế...) để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Các cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin

Hàng năm

i

Ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật

Hằng năm

k

Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Các văn bản chính sách, pháp luật

Hàng năm

l

Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá xn về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục khoảng trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Các văn bản chính sách, pháp luật

Hàng năm

m

Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Các văn bản chính sách, pháp luật

Hàng năm

n

Kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này và các nhiệm vụ được giao khác

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan

Hàng năm

0

Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan

Hàng năm

p

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ

Các bộ, ngành

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan

Hàng năm

q

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban ngành và các cơ quan trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan, tổ chức tại địa phương

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan

Hàng năm

3

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

a

Xây dựng Đề án tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...).

Bộ Công Thương

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án

2020-2021

b

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng

2021

c

Chỉ đạo các đơn vị truyền thông, báo chí: Mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung; đăng tin, bài về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình

Các tin, bài và các hoạt động tuyên truyền khác

Hàng năm

d

Giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo hoặc lồng ghép với các nội dung có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Công Thương, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan

Quyết định của Bộ trưởng, các đề án, chương trình, kế hoạch...

Hàng năm

đ

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bộ Công an

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

e

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa phương cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

g

Đa dạng hóa công tác truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

h

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

i

Kế hoạch, triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3) tại địa phương và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoạt động này

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh

Quyết định ban hành Kế hoạch

Hàng năm

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a

Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định Bộ trưởng; kế hoạch

Hàng năm

b

Nghiên cứu, đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Tư pháp

Bộ Công Thương

Đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với văn bản pháp luật có liên quan

2020

c

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và thanh tra các sở, ngành tại đia phương trong việc thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định, triệt phá các đường dây, tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Công an

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định, Kế hoạch, các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý

Hàng năm

d

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân (đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng biên giới, hải đảo và vùng xung yếu về quốc phòng, an ninh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường, hải quan, tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng qua biên giới, trên không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định, Kế hoạch, các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý

Hàng năm

đ

Xây dựng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành khung khổ pháp lý và cơ chế đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động của các tổ chức kiểm định, nhất là các tổ chức tư, thực hiện hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan

Sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật có liên quan.

2020 - 2021

e

Tăng cường việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhất là các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ ngành có liên quan

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Hàng năm

g

Chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm gia, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ ngành

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kế hoạch và các hoạt động triển khai

Hàng năm

h

Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ ngành

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kế hoạch và các hoạt động triển khai

Hàng năm

5

Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a

Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

Bộ Công Thương

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Quyết định của Bộ trưởng

2021 - 2025

b

Tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838

Bộ Công Thương

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; cộng đồng doanh nghiệp

Quyết định của Bộ trưởng

2021 -2025

c

Đẩy mạnh triển khai thực thi Luật Cạnh tranh để góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng

Bộ Công Thương

Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; cộng đồng doanh nghiệp

Tăng cường xử lý vụ việc cạnh tranh

Hàng năm

d

Đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Hội Bảo vệ người tiêu dùng, các hiệp hội ngành, các lĩnh vực

Báo cáo trình cấp có thẩm quyền

2020 - 2021

đ

Xây dựng các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ ngành

Đề án, chính sách, biện pháp

Hàng năm

e

Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành

Đề án, chính sách, biện pháp

Hàng năm

g

Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các cơ quan có liên quan

Báo cáo tổng kết, đánh giá

2020

h

Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nhiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ

Các bộ ngành

Các hoạt động thi đua, khen thưởng

Hàng năm

i

Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các phong trào

Hàng năm

k

Hỗ trợ các hiệp hội và các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các bộ quy tắc

Hàng năm

6

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế

a

Thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các hoạt động theo cam kết

Hàng năm

b

Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tiếp tục đàm phán các hiệp định FTA để mở rộng thị trường; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ

Các hoạt động hợp tác

Hàng năm

c

Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng và thực hiện các chính sách ưu tiên cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan

Các hoạt động hợp tác và triển khai

Hàng năm

d

Tăng cường hoạt động hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng, thu hồi sản phẩm có khuyết tật xuyên biên giới

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Các hoạt động hợp tác và triển khai

Hàng năm

đ

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các bộ ngành có liên quan

Các hoạt động hợp tác và triển khai

Hàng năm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi