Nghị quyết 39/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 39/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2019

--------------------------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019, tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyn biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 2,74%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây; tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước tăng khá. Xuất khẩu đạt trên 100 tỷ USD, tăng 6,7%; trong đó khu vực trong nước tăng 11,6%, cao hơn khu vực FDI; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%, đặc biệt, ngành chế biến, chế tạo tháng 5 tăng 11,6%, cao nht trong 5 năm qua. Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, tng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%; khách du lịch quốc tế đạt gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8%. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD, tăng 27,1%; góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 7,65 tỷ USD, tăng gấp 2,8 ln; vốn FDI thực hiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Gn 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và 29,6% về vốn đăng ký; có gần 20 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 48,1%. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam; Tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak năm 2019, thể hiện mt đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; đời sống dân cư tiếp tục cải thiện, số hthiếu đói giảm 30,5%. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội có nhiều cố gắng, đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy, đánh bạc trên mạng quy mô lớn. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược toàn diện.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn bị tác động từ những khó khăn, thách thức bên ngoài như: tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cu được dự báo có xu hướng sụt giảm, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, giá dầu thô bt ổn... Trong nước còn phải đối mặt với một số tồn tại, hạn chế. Áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu; giải ngân vốn đầu tư công chưa được cải thiện nhiều; nhiều công trình trọng điểm, quan trọng chưa được khởi công hoặc chậm hoàn thành để đưa vào khai thác; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiu khó khăn, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân; một số ngành công nghiệp có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế. Tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng. Nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc dư luận chưa được giải quyết triệt đ. Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử chưa được quan tâm thực hiện quyết liệt.

Chính phủ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi tt cả các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt ứng phó kp thời trước din biến tình hình quốc tế và trong nước; có kế hoạch cụ thể triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đra theo các, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ thị s09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách; tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không đlợi ích nhóm chi phối; tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

- Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thường xuyên nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình biến động trong nước và thế giới để tư vấn cho Chính phủ và các bộ, ngành đối sách phù hợp. Ban Chỉ đạo điều hành giá phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phân tích, có phương án điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình, mức độ phù hợp, tránh dồn vào một thời điểm để bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát; tăng cường thông tin truyền thông về công tác điều hành giá khách quan, minh bạch.

- Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mc, đy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; chú trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Din đàn kinh tế tư nhân; thí điểm tổ chức các mô hình mới, nhân rộng các mô hình đã được thực tiễn kiểm chứng hiệu quả.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính, tin t thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ của chính sách tin tệ tạo nền tảng vững chc chống chọi với cú sốc từ bên ngoài; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức tín dụng gn với xử lý nợ xấu theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị quyết số 42/2017/QH14Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017; thực hiện tt chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chng rửa tin của Việt Nam và cơ quan đu mi phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan trong việc đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

- Bộ Tài chính đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước; dành một phần nguồn vượt thu ngân sách cho công tác chuẩn bị đầu tư. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đề xuất phương án hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch bệnh tả lợn Châu Phi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi, đánh giá thị trường chứng khoán, nhất là dòng vốn đu tư gián tiếp để kiểm soát rủi ro.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, trong đó lưu ý giải pháp gia tăng sự kết nối, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục thu hút FDI công nghệ cao; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019-2020 của cả nước, trong đó có kế hoạch cổ phần hóa của Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 6 năm 2019; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị vxây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đon 2021-2025 sau khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sa đổi); chủ trì, phối hợp với các Ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phục vụ Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, bám sát, cập nhật và đánh giá đầy đủ tác động từ bên ngoài, đặc biệt là tác động của xung đột thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch, có giải pháp, kịch bản kịp thời, phù hợp, trong đó có giải pháp đa dạng hóa thị trường, tập trung phát triển thị trường trong nước, tổ chức tốt đầu mối bán buôn, bán lẻ, nguồn hàng; tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định CPTPP; thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đánh giá tác động đa chiều của phương án tăng giá điện, giá xăng dầu theo yêu cầu của Quốc hội.

- Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyn điện tử, chuyển đổi mô hình kinh tế số; quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, trước hết là hoàn thiện cơ sở pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi kinh tế số, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới, quản lý tài sản ảo, tin ảo, thanh toán điện tử...; tập trung chỉ đạo hoàn thành, gửi đúng thời hạn các báo cáo; giải trình các nội dung báo cáo phc vụ cho đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam din ra vào quý IV năm 2019. Các Bộ: Thông tin Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ phối hợp có giải pháp thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu thế giới, tạo điều kiện tiếp thu công nghệ mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

- Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 bảo đảm chi tiết chặt chẽ, không đphát sinh tiêu cực, gian lận thi cử; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở địa phương, cơ sở. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương chủ động có các giải pháp tổ chức kỳ thi an toàn tuyệt đối, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về tính nghiêm túc, trung thực, công bằng của kỳ thi.

- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các bộ, ngành tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh c phn hóa, thoái vốn theo quy định; nâng cao hiệu quả quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xử lý 12 dự án yếu kém, thua lỗ của ngành Công Thương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, huy động các tổ chức chính trị - xã hội, cng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi; đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cm thay thế, có phương án tái đàn lợn khi có đủ điều kiện để bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân và xuất khẩu trong thời gian tới.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đi hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc giảm thiểu, tiến tới loại bỏ rác thải nhựa; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, nuôi tôm hùm đất; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi xin ý kiến thành viên Chính phủ về việc áp dụng cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù thu hút nguồn vn xã hội đầu tư xây dựng các dự án, công trình kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án, công trình trong lĩnh vực năng lượng.

- Thanh tra Chính phủ khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết luận thanh tra liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm rõ trách nhiệm, vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan, kiến nghị biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phương án, ứng phó kịp thời không đbị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biên giới, bin đảo.

- Bộ Công an chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục bảo vệ tuyệt đối, an toàn kỳ hp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng của Liên minh Châu Âu để sớm phê duyệt Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA). Bộ Ngoại giao chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị Thượng đnh G20 trong tháng 6 năm 2019.

- Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm v, lĩnh vực, địa bàn quản lý được phân công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quc hội, có giải pháp quyết liệt xử lý các vấn đbất cập, bức xúc mà Đại biểu Quốc hội, cử tri và người dân quan tâm như: xâm hại trẻ em, phụ nữ bạo lc học đường, gian lận thi cử... Các Thành viên Chính phủ chủ động chuẩn bị tt nội dung trả lời, giải trình các vấn đề mà Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân đang quan tâm.

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các b, cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức giao ban công tác thông tin, truyền thông của Chính phủ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính thng và thng nhất; tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.

2. Về phương án sử dụng khoản dự phòng 10% kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao

Chính phủ thống nhất cho phép sử dụng dự phòng 10% kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rà soát phương án phân bổ khoản dự phòng 10% kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự đthực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (trong đó có danh mục dự án, mức vốn, giải trình cụ th), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao kế hoạch vốn theo quy định.

3. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính, phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 5 tháng đu năm

Chính phủ yêu cầu:

a) Về văn bản quy định chi tiết:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 15 tháng 6 năm 2019, tuyệt đi không xin lùi thời hạn trình. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bđẩy nhanh quá trình hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kịp thời chỉ đạo, rà soát, đề xuất danh mc văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, bộ, cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải thực hiện cập nhật, sắp xếp, pháp điển theo quy định để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, tiếp cận và áp dụng đồng bộ.

- Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp việc các bộ, cơ quan chậm trình các văn bản quy định chi tiết luật, pháp luật theo quy định, coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

b) Về Chương trình công tác:

- Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ trình các đề án còn nợ đọng trong Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đồng thời, tích cực thực hiện Chương trình công tác tháng 6, không để nợ đọng.

c) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ:

- Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, các vấn đề dư luận quan tâm.

- Các Bcó thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phải công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan, kiên quyết không làm phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s 320/TTg-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019.

4. Về các dự thảo Ngh đnh quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo các Nghị định, báo cáo Thường trực Chính phủ; trong đó, lưu ý quán triệt đẩy mạnh phân cấp, giao quyn tự chủ cho các địa phương trong việc quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn, bố trí số lượng cấp phó trên cơ sở khung, tiêu chí, điều kin do Chính phủ quy định; việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan phải gắn với điều chỉnh hợp lý về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tránh bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; nghiên cứu, đề xuất tiêu chí thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công.

5. Về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Về tiến độ yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật; gửi Bộ Tư pháp đ khn trương lập đề nghị của Chính phủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 6 năm 2019 đề nghị xây dựng dự án Luật này.

6. Về thí điểm mở rộng quyền tự chủ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chính phủ thống nhất cho phép:

- Trong giai đoạn 2019-2023, các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ) đối với Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động để khuyến khích người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ, tham gia Hội đng trường đđược bu làm Chủ tịch Hội đng trường nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội đng trường. Cơ chế bầu Chủ tịch Hội đồng trường phải bảo đảm thực sự khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên Cơ sở ứng viên trình bày chương trình hành động và đi thoại trước hội nghị cán bộ chủ cht mở rộng toàn trường. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đối với các trường hợp nêu trên.

- Người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và có xác nhận của các Trường này thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

7. Về hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2019

Chính phủ thống nhất chủ trương phê duyệt hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2019 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện trong kế hoạch vay trả nợ công năm 2019; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2019 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 


Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 39/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness 
---------------

No. 39/NQ-CP

Ha Noi, June 11, 2019

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – MAY 2019

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the delegates and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in April 2019held on May 04, 2019,

DECIDES

1. Regarding the implementation of the Government’s Resolutions No. 01/NQ-CP and 02/NQ-CP and the socio-economic situation in May and the first 5 months of 2019

The Government agreed that the socio-economic situation in May and the first 5 months of 2019 continued to witness positive developments. Macroeconomic conditions were relatively stable; inflation was kept under control; the average consumer price index (CPI) in the first 5 months grew by 2.74%, the lowest five-month growth in three years; interest rates and foreign exchange rates were relatively stable; foreign exchange reserves continued to augment. Macroeconomic balances of the economy were safeguarded. Budget revenues recorded decent incremental. Exports were estimated at over US$100 billion, up by 6.7%; in which that of the domestic sector increased by 11.6%, higher than the FDI sector; industrial production (IIP) rose by 9.4%, particularly, that of engineering and manufacturing sector augmented by 11.6% in May, the highest record over the past 5 years. Trade sector had an eventful month, with total retail sales of consumption goods and services increasing by 11.6%. The number of international arrivals to Viet Nam reached nearly 7.3 million, up by 8.8%. Foreign direct investment inflows (FDI) reached US$7.65 billion, up by 2.8 times; total disbursed FDI was estimated at US$7.3 billion, up by 7.8% compared with the same period last year. There were more than 54,000 newly registered enterprises, up by 3.2% in terms of number of businesses and 29.6% in terms of registered capital; there were approximately 20,000 enterprises returning to operation, up by 48.1%. Global credit rating agencies reported positive outlook of macroeconomic growth in Viet Nam; particularly, Fitch Ratings upgraded its rating for Viet Nam from “stable” to “positive”. Viet Nam also hosted successful celebration of the UN Day of Vesak in 2019, highlighting the country’s tradition for preserving peace, unity and mutual development. The fields of culture, society, environment received due attention. People's lives continued to improve; the number of poor households reduced by 30.5%. Many efforts were made to safeguard social order and safety, a number of large-scale drug and online gambling were cracked down. Foreign affairs were promoted, especially with comprehensive and strategic partners.

However, the country was still influenced by external challenges and difficulties such as weaker economic growth and global trade, unexpected developments of the US-China trade tensions, the volatility in crude oil prices…The domestic economy still faced with a number of weaknesses and limitations. Inflation pressures were likely to persist; disbursement of public investment capital hadn’t been improved significantly; a number of key works hadn’t embarked or were predicted to be slower than plan and had not been put into exploitation; agro-forestry-fishery production faced with a number of hurdles, the African swine fever epidemic remained complicated; hot weather created negative influence on agriculture production and people’s daily life; a number of sectors were likely heading for slower growth. Tourism promotion and marketing as well as quality of tourism services remained limited. Manufacturing and business conditions were still difficult. The number of enterprises dissolving, or halting operation increased. A number of pressing social issues hadn’t been radically resolved. Due attention had not been paid to implementing tasks on e-Government development.

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!