Chỉ thị 37/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2005/CT-TTG
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HÓA CHẤT, KHÁNG SINH DÙNG CHO SẢN XUẤT,
KINH DOANH THỰC PHẨM

 

Trong thời gian qua, Bộ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cải thiện một bước, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, mở rộng thị trường và kim ngạch xuất khẩu nông - thủy sản.

Tuy nhiên, các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và an toàn thực phẩm của người tiêu dùng và các thị trường thay đổi nhanh chóng và ngày càng nghiêm ngặt. Gần đây một số lô hàng thủy sản xuất khẩu đã bị đình chỉ lưu thông để kiểm tra dư lượng kháng sinh nhóm Fluoroquinolone, thậm chí một số nơi đã ban hành lệnh cấm lưu thông thủy sản của Việt Nam gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới uy tín hàng nông - thủy sản Việt Nam. Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Thủ tướng Chính phủ chị thị:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người sản xuất và người tiêu dùng hiểu rõ những yêu cầu và tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của nước ta và của thế giới.

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân nuôi trồng nông - thủy sản sử dụng các loại hóa chất, thuốc kháng sinh nêu trong Danh mục do cơ quan quản lý nhà nước quy định cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Không được sử dụng thuốc dùng cho người, hóa chất dùng trong công nghiệp để phòng trị bệnh cho động vật; không được sử dụng thuốc thú y chứa kháng sinh, hóa chất dùng cho động vật trên cạn để chữa trị bệnh cho động vật dưới nước và ngược lại; không được sử dụng hoặc sử dụng quá mức các loại hóa chất đối với cây trồng thực phẩm; khuyến khích sử dụng các loại công nghệ sinh học.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ khâu sản xuất tới khâu lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu. Các Bộ: Thủy sản, Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh, hóa chất bị cảnh cáo đối với các lô hàng xuất khẩu.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm dịch động, thực vật, tranh thủ các dự án đầu tư sản xuất thực phẩm sạch, sự trợ giúp các phương tiện kiểm tra.

5. Cải tiến sự phân công, phân nhiệm và phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, sự phân cấp giữa các cơ quan ở Trung ương và chính quyền địa phương.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, sự phân công, phân nhiệm giữa các Bộ, ngành như sau:

a. Bộ thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủy sản, Y tế, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường xây dựng, điều chỉnh, công bố hàng năm Danh mục các loại thuốc kháng sinh, hóa chất cấm nhập khẩu, sử dụng hoặc hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản thường xuyên thông báo cho người sản xuất về tình hình cập nhật các loại thuốc, hóa chất bị các nước nhập khẩu cấm sử dụng, các điều kiện của thị tường nhập khẩu chủ yếu các loại nông - thủy sản của Việt Nam. Thông qua hệ thống khuyến nông, khuyến ngư hướng dẫn nông, ngư dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, tự kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào chế biến và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tăng cường kiểm tra trước khi xuất khẩu, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ vững uy tín và thị trường đối với nông - thủy sản Việt Nam;

c. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan công bố tiêu chuẩn về vệ sinh đối với các loại thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát nông sản, thực phẩm, các loại kháng sinh, hóa chất dùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngay từ các cửa khẩu, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và môi trường trong nước;

d. Bộ Ngoại giao cùng các Bộ Thương mại, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủy sản, Y tế vận động các nước liên quan ký kết các hiệp định về kiểm dịch động, thực vật;

đ. Bộ kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan chú trọng vận động tài trợ từ các nước và tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm;

e. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức nhằm quản lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu quả nhất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ngay trong năm 2006. Trước mắt các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính (Tổng cục Hải quan), Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp xếp sắp lại công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu để nhằm bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ, đồng thời không gây phiền hà cho doanh nghiệp;

g. Bộ Ngoại giao, Bộ thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục có các biện pháp kịp thời nắm thông tin, tiếp xúc, đàm phán với các cơ quan thẩm quyền của các quốc gia nhập khẩu để giải quyết các vướng mắc ngay từ đầu, nhằm hạn chế tối đa khó khăn và thiệt hại xuất khẩu nông phẩm của Việt Nam;

h. Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân vấn đề vệ sinh thực phẩm;

i. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền rỗng rãi Chỉ thị này và các văn bản pháp luật có liên quan; chỉ đạo xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng nguyên liệu an toàn thực phẩm; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn quản lý.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

KT. Thủ tướng

Phó thủ tướng

Vũ Khoan

 

 

thuộc tính Chỉ thị 37/2005/CT-TTg

Chỉ thị 37/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2005/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Khoan
Ngày ban hành:28/10/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quản lý hoá chất - Ngày 28/10/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân nuôi nông - thủy sản sử dụng các loại hóa chất, thuốc kháng sinh nêu trong danh mục do cơ quan quản lý nhà nước quy định cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Không được sử dụng thuốc dùng cho người, hóa chất dùng trong công nghiệp để phòng trị bệnh cho động vật, không được sử dụng thuốc thú y chứa kháng sinh, hóa chất dùng cho động vật trên cạn để chữa trị bệnh cho động vật dưới nước và ngược lại, không được sử dụng hoặc sử dụng quá mức các loại hóa chất đối với cây trồng thực phẩm, khuyến khích sử dụng các loại công nghệ sinh học. Cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ khâu sản xuất tới khâu lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu. Các bộ: Thủy sản, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh, hóa chất bị cảnh báo đối với các lô hàng xuất khẩu... Tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm dịch động, thực vật, tranh thủ các dự án đầu tư sản xuất thực phẩm sạch, sự trợ giúp các phương tiện kiểm tra...

Xem chi tiết Chỉ thị37/2005/CT-TTg tại đây

tải Chỉ thị 37/2005/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi