Chỉ thị 02/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------------
Số: 02/CT-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 
 
CHỈ THỊ
Về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp
 không uống rượu, bia trong ngày làm việc
--------------------
 
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Ngành Tư pháp đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong toàn Ngành và ở từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, tác phong và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.
Để tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 (Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 28/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp:
a) Nghiêm cấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sau đây gọi chung là rượu, bia) ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách.
b) Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức đó biết để có biện pháp xử lý.
Đối với các trường hợp vi phạm tại Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, người phát hiện đồng thời có trách nhiệm thông báo với Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp để có biện pháp phối hợp xử lý.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:
a) Đề cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện quy định không uống rượu, bia của cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
b) Chỉ đạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc không phục vụ hoặc bán rượu, bia cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách... có thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức vào buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc.
c) Bổ sung quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc.
d) Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy định không uống rượu bia theo Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này qua Văn phòng Bộ; Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Bộ qua Văn phòng Bộ về tình hình thực hiện Chỉ thị này.
3. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị này tới cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.
Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc theo Chỉ thị này.
Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan báo chí của Ngành Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời phản ánh để xử lý.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chỉ thị này trong toàn Ngành./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Đảng uỷ cơ quan Bộ và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp,
Cục THADS, Chi cục THADS (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo PLVN (để đưa tin);
- Lưu: VT, TH.
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 02/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/CT-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!