Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 41/2020/TT-BTTTT

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:41/2020/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:24/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.

Thứ hai, Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang;…

Thứ ba, danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử.

Thứ tư, sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập.

Thứ năm, mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 48/2016/TT-BTTTT.

Xem chi tiết Thông tư 41/2020/TT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
_________

Số: 41/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

_________

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật Báo chí.
Điều 2. Đối tượng được đề nghị cấp giấy phép
1. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của bảo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương.
2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.
Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:
a) Giấy phép hoạt động báo in;
b) Giấy phép hoạt động tạp chí in;
c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
đ) Giấy phép hoạt động báo điện tử;
e) Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử;
g) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;
h) Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử;
i) Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử;
k) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.
2. Cục trưởng Cục Báo chí cấp:
a) Giấy phép xuất bản phụ trương;
b) Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử;
c) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử;
d) Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
đ) Giấy phép xuất bản đặc san.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 4. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
2. Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Chương II
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN, TẠP CHÍ IN XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ, XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG
Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo in
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01);
b) Đề án hoạt động báo in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính, của ấn phẩm; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 12); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 6. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí in
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 02);
b) Đề án hoạt động tạp chí in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí in (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép, trong đó tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in;
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 13); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 7. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in
1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí), mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi ấn phẩm báo chí), có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 14); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí
1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 05);
c) Đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm báo chí, trong đó đáp ứng điều kiện quy định tại điềm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với tạp chí in;
d) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 15); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Việc thay đổi các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.
Điều 9. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương
1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 05);
c) Đề án xuất bản phụ trương (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ trương;
d) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 16); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của phụ trương (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bàng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương III
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Điều 10. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 06);
b) Đề án hoạt động báo điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang; tên miền phù hợp với tên báo điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 11. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 07);
b) Đề án hoạt động tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên trang, chuyên mục của tạp chí điện tử, các chuyên mục của chuyên trang, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí điện tử thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” hoặc “tạp chí điện tử” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên tạp chí điện tử;
Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rỗ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 18); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 12. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử
1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; trong đó, thể hiện tên miền phù hợp với tên báo điện tử, tạp chí điện tử và việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị (đối với trường hợp thay đổi tên miền);
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với tạp chí điện tử);
d) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông, tư này đối với chuyên trang của báo điện tử và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này đối với chuyên trang của tạp chí điện tử;
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 19); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 13. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử
1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (Mẫu số 08);
c) Đề án hoạt động chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên mục (đối với chuyên trang của tạp chí điện tử, thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí); quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
d) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử, tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử (Mẫu số 20); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của chuyên trang (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí, đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều này (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang);
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi dao diện trang chủ của chuyên trang).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương IV
CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ
Điều 14. Trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
1. Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí:
a) Báo in và báo điện tử;
b) Tạp chí in và tạp chí điện tử.
2. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.
3. Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác:
a) Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;
b) Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;
c) Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;
đ) Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.
Điều 15. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09);
b) Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này (đối với cơ quan báo in và báo điện tử) và các tài liệu kèm theo;
Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử) và các tài liệu kèm theo;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan báo in và báo điện tử).
Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6, mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử).
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 16. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực, cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí thực hiện thêm loại hình báo chí khác
1. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí, cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này.
2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 17. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.
Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.
2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.
Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 24); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.
Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư này.
Chương V
XUẤT BẢN BẢN TIN, XUẤT BẢN ĐẶC SAN
Điều 18. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin
1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 10);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
d) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 25, 26); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 19. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);
c) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 20. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san
1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 11);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san;
d) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 27); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 21. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san
1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san);
c) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
2. Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Ban hành biểu mẫu
Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau:
1. Mẫu số 01: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in.
2. Mẫu số 02: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in.
3. Mẫu số 03: Danh sách dự kiến nhân sự của báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử.
4. Mẫu số 04: Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử.
5. Mẫu số 05: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí/phụ trương.
6. Mẫu số 06: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử.
7. Mẫu số 07: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử.
8. Mẫu số 08: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử.
9. Mẫu số 09: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.
10. Mẫu số 10: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
11. Mẫu số 11: Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.
12. Mẫu số 12: Giấy phép hoạt động báo in.
13. Mẫu số 13: Giấy phép hoạt động tạp chí in.
14. Mẫu số 14: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.
15. Mẫu số 15: Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.
16. Mẫu số 16. Giấy phép xuất bản phụ trương.
17. Mẫu số 17: Giấy phép hoạt động báo điện tử.
18. Mẫu số 18: Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử.
19. Mẫu số 19: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử.
20. Mẫu số 20: Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử.
21. Mẫu số 21: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử.
22. Mẫu số 22: Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử.
23. Mẫu số 23: Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử.
24. Mẫu số 24: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong. giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.
25. Mẫu số 25: Giấy phép xuất bản bản tin (Cục Báo chí cấp).
26. Mẫu số 26: Giấy phép xuất bản bản tin (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp).
27. Mẫu số 27: Giấy phép xuất bản đặc san.
Điều 23. Quy định chuyển tiếp
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 15, Điều 16 của Thông tư này.
Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
2. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các cơ quan báo chí;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CBC (30), BTT (800).

BỘ TRƯỞNG
 

 


Nguyễn Mạnh Hùng

Mu số 01

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in:....................................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................................

2. Tên gọi cơ quan báo in đề nghị cấp giấy phép: ...............................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .........................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo in)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

5.2. Ấn phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)

6. Phương thức phát hành: ..............................................................................................

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ...................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

8. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên: ................................................................................

9. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo in cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

…, ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in:...............................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………………… Fax: .............................................

2. Tên gọi cơ quan tạp chí in đề nghị cấp giấy phép: .......................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm tạp chí in, phù hợp với tôn chỉ, mục đích cơ quan tạp chí in)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

6. Phương thức phát hành: ..............................................................................................

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ......................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

8. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên: ................................................................................

9. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03

CƠ QUAN, TỔ CHỨC:

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ DỰ KIẾN:

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA BÁO IN/TẠP CHÍ IN/BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh (phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, cán bộ kỹ thuật)

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào)

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Năm vào ngành báo chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ TỔNG BIÊN TẬP BÁO IN/TẠP CHÍ IN/BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

 

 

- Tên báo in/tạp chí in/báo điện tử/tạp chí điện tử: ..............................................................

- Họ và tên khai sinh (chữ in): ……………………………………………… Nam, nữ: ...................

+ Họ và tên thường dùng: .................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

- Quê quán: .......................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................................

- Dân tộc: ………………………………………………… Quốc tịch: ..........................................

- Tôn giáo: ........................................................................................................................

- Đảng viên: ......................................................................................................................

- Trình độ: .........................................................................................................................

+ Giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ................................................

- Chuyên môn (sau đại học, đại học): ..................................................................................

Trường học: ......................................................................................................................

Ngành học: .......................................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ................................................................................................................

- Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ......................................................

+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào; trình độ A, B, C): ....................................................................

- Ngày và nơi vào ngành báo chí: .......................................................................................

- Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ): ......................................

.........................................................................................................................................

- Số thẻ nhà báo (thời hạn...): ............................................................................................

I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi rõ thời kỳ học trường, lớp phổ thông, chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở cơ quan báo chí nào)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V- LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm 20...
Người khai ký tên

Mẫu số 05

CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ/PHỤ TRƯƠNG

1. Tên cơ quan báo chí:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ......................................................

- Giấy phép hoạt động báo chí: ..........................................................................................

2. Tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương: ..........................................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm báo chí/phụ trương, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/phụ trương thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm báo chí/phụ trương)

Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

.... ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 06

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử: ...........................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………………. Fax: ..................................................

2. Tên gọi cơ quan báo điện tử đề nghị cấp giấy phép: ....................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

- Báo điện tử: ....................................................................................................................

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp vớ/ tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Báo điện tử:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2. Chuyên trang (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Nơi đặt máy chủ: ........................................................................................................

11. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………… Fax:........................................

12. Các tên miền:

- Trang chủ:........................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên báo điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

13. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

14. Nguồn kinh phí hoạt động: .........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 07

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử:.......................

.........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...............................................................

2. Tên gọi cơ quan tạp chí điện tử đề nghị cấp giấy phép: ...............................................

3. Tôn chỉ, mục đích:........................................................................................................

- Tạp chí điện tử: ...............................................................................................................

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan tạp chí điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

5.1. Tạp chí điện tử:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2. Chuyên trang (nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Nơi đặt máy chủ: ........................................................................................................

11. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………… Fax: ................................................

12. Các tên miền:

- Trang chủ: .......................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

13. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

14. Nguồn kinh phí hoạt động: .........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 08

CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

1. Tên cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử: ......................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………….. Fax: ..................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ..........................................................................................................

- Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử:

2. Tên gọi chuyên trang: ..................................................................................................

3. Tôn chỉ, mục đích của chuyên trang: ...........................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện tôn chỉ; mục đích đối với từng chuyên trang, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan chủ quản báo chí thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

6. Nguồn tin: ....................................................................................................................

7. Định kỳ cập nhật thông tin: ..........................................................................................

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối internet: .....................................................................

9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ......................................................................................

10. Tên miền: ...................................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử/tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

11. Nhân sự dự kiến:

Số lượng phóng viên, biên tập viên thực hiện chuyên trang: ................................................

Cơ quan chủ quản báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

.... ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 09

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí: ..............

.........................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………….. Fax: .....................................................

2. Tên gọi cơ quan báo chí đề nghị cấp giấy phép: ..........................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Các loại hình báo chí:

5.1. Báo in/Tạp chí in

5.1.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.1.2. Ấn phẩm chính (chỉ áp dụng đối với báo in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang:.........................................................................................................................

5.1.3. Ấn phẩm khác (chỉ áp dụng đối với báo in, nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)

5.1.4. Kỳ xuất bản (chỉ áp dụng đối với tạp chí in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng):

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

5.1.5. Phương thức phát hành: ..........................................................................................

5.2. Báo điện tử/Tạp chí điện tử:

5.2.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.2.2. Thể thức xuất bản:....................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2.3. Chuyên trang (nếu có):

5.2.3.1. Tên gọi: ................................................................................................................

5.2.3.2. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

5.2.4. Nguồn tin: ................................................................................................................

5.2.5. Định kỳ cập nhật thông tin: .......................................................................................

5.2.6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ...................................................................

5.2.7. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ....................................................................................

5.2.8. Nơi đặt máy chủ: .....................................................................................................

5.2.9. Các tên miền:

- Trang chủ: .......................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên báo điện tử/tạp chí điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử/tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

6. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………… Fax: .............................................

7. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

8. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 10

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin: …………………

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ………………….

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy t khác…………………………………………… Cấp ngày: ………………………………….

- Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………….

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

- Họ và tên: …………………… Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: ………………….

- Chức danh: ………………………………………………………………………………….

- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………… Nơi cấp: …………….

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………….

3. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………

4. Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………

5. Nội dung thông tin: ……………………………………………………………………

6. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………

7. Phạm vi phát hành: ……………………………………………………………………

8. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản: …………………………………………………………………………

- Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………….

- Số trang: ………………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………………...

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………...

9. Địa đim xuất bản bản tin: …………………………………………………………..

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………..

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 11

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.………………

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………… Fax: ………………….

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy t khác…………………………………………… Cấp ngày: ………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………….

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san:

- Họ và tên: …………………… Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: ………………….

- Chức danh: ………………………………………………………………………………….

- Số CMND/Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………… Nơi cấp: …………….

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………….

3. Tên gọi của đặc san: ….………………………………………………………………

4. Mục đích xuất bản: ……………………………………………………………………

5. Nội dung thông tin: ……………………………………………………………………

6. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………

7. Phạm vi phát hành: ……………………………………………………………………

8. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………...

- Khuôn khổ: ……………………………………………………………………………….

- Số trang: ………………………………………………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………………………………...

Thời gian xuất bản: ……………………………………………………………………..

9. Địa đim xuất bản bản tin: …………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 12

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_________

Số:      /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề ngh số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo in: …………………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: ………………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

5.1. Ấn phẩm chính:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Các n phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

6. Trụ sở chính:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

Địa chỉ thư điện tử………………………………………………………………………….

7. Lãnh đạo cơ quan báo in:

7.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in được phê duyệt kèm theo Giy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

Giy phép này có hiệu lực kể từ ngày ....

10. Cơ quan báo in, cơ quan chủ qun báo in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo in;
- Cơ quan báo in;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 13

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:      /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề ngh số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản tạp chí in:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan tạp chí in: ..……………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

6. Trụ sở chính:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

Địa chỉ thư điện tử………………………………………………………………………….

7. Lãnh đạo cơ quan tạp chí in:

7.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm tạp chí in được phê duyệt kèm theo Giy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

Giy phép này có hiệu lực kể từ ngày ....

10. Cơ quan tạp chí in, cơ quan chủ qutạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản tạp chí in;
- Cơ quan tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 14

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:        /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạđộng báo in/hoạt động tạp chí in/xut bản thêm n phm báo chí s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN/ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN/XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM CHÍ THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên cơ quan chủ qun báo in/tạp chí in:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo in/cơ quan tạp chí in/ấn phm báo chí:

………………………………………………………………………………………………….

- Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phm báo chí s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

Địa chỉ thư điện tử…………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, b sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo in/tạp chí in được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phm báo chí đã cp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo in/tạp chí incơ quan chủ quản báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí và Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
- Cơ quan báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 15

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_________

Số:          /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in/tạp chí in/báo in và báo điện t/tạp chí in và tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (cơ quan báo chí);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN THÊM ẤN PHẨM BÁO CHÍ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in: …………………………………………….

2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in: …………………………………………………………

3. Tên ấn phẩm báo chí: ….………………………………………………………………..

4. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

5. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

6. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

7. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

8. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ qun báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
- Cơ quan báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 16

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
________

Số:         /GP-XBPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của… (cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in: …………………………………………….

2. Tên cơ quan báo in/tạp chí in: …………………………………………………………

3. Têgọi của phụ trương.……………………………………………………………..

4. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

5. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

6. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

7. Mẫu trình bày tên gọi phụ trương được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

8. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9. Cơ quan báo in/tạp chí in, cơ quan chủ qun báo in/tạp chí in phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo in/tạp chí in;
- Cơ quan báo in/tạp chí in;
- Lưu: VT, (số bản).

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 17

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:     /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề nghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo điện tử:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo điện tử: ……………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………

- Tên miền: ……………………………………………………………………………………

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ……………………………………………

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

8. Lãnh đạo cơ quan báo điện tử:

8.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

8.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày giao diện trang chủ báo điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo điện tử;
- Cơ quan báo điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 18

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:        /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề nghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản tạp chí điện tử:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan tạp chí điện tử: .………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………

- Tên miền: ……………………………………………………………………………………

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ……………………………………………

7. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

8. Lãnh đạo cơ quan tạp chí điện tử:

8.1. Tổng biên tập: …………………………………………………………………………

8.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày giao diện trang chủ tạp chí điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản tạp chí điện tử;
- Cơ quan tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 19

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:          /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (báo điện tử/tạp chí điện tử);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện tử:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử: ……………………………………………

- Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, b sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử đã cp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử và Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 20

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
________

Số:          /GP-CBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan chủ quản báo chí);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên chuyên trang……………………………………………………………………….

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản: …….…………………………………………………………………

- Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………

Tên min: ……………………………………………………………………………………

6. Mẫu trình bày giao diện trang chủ chuyên trang được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

7. Hiệu lực của giấy phép:

Giy phép này có hiệu lực kế từ ngày ...

8. Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo điện t/tạp chí điện tử phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điu ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Cơ quan báo điện tử/tạp chí điện tử;
- Lưu: VT, (số bản).

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 21

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
________

Số:           /GP-CBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Căn cứ Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cục Báo chí cấp cho ... (phụ trương/chuyên trang);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan chủ quản báo chí);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG/ MỞ CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ/MỞ CHUYÊN TRANG CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan báo chí: ……………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên phụ trương/chuyên trang……………………………………………………….

Giấy phép xuất bản phụ trương/m chuyên trancủa báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử s ... ngày ... tháng ... năm 20... do Cục Báo chí cấp.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: …………………………………………………………….

4. Phụ tơng/chuyên trang được thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bn pháp luật có liên quan và nhng điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo chí;
- Cơ quan báo chí;
- Lưu: VT, (số bản).

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 22

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số:        /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề nghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo chí:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo chí: ……………………………………………………………………

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Các loại hình:

5.1. Báo in:

5.1.1. n phẩm chính:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.1.2. Ấn phẩm khác (nếu có):

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Báo điện tử:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………

Tên min: ……………………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ………………………………………………..

6. Trụ sở chính:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

Địa chỉ thư điện tử…………………………………………………………………………

7. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

7.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in và giao diện trang chủ báo điện tử được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

9.1. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9.2. Kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực, Giấy phép số ... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí) và các giấy phép có liên quan (nếu có) hết hiệu lực.

10. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo chí;
- Cơ quan báo chí;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 23

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_________

Số:       /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Theo văn bản đề nghị số ... ngày ... tháng ... năm 20... ca ... (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử và công văn số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản tạp chí:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan tạp chí: ……………………………………………………………………

3. Tôn chỉ, mục đích: …….…………………………………………………………………

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Các loại hình:

5.1. Tạp chí in:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Thời gian phát hành: ……………………………………………………………………..

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

5.2. Tạp chí điện tử:

- Tên gọi: …………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: …………………………………………………………………………

Tên min: ……………………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ………………………………………………..

6. Trụ sở chính:

- Địa ch……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

Địa chỉ thư điện tử…………………………………………………………………………

7. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

7.1. Tng biên tập: …………………………………………………………………………

7.2. Phó Tổng biên tập: ……………………………………………………………………

8. Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in và giao diện trang chủ tạp chí điện tử dược phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

9. Hiệu lực của giấy phép:

9.1. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

9.2. Kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực, Giấy phép số ... ngày ... tháng ... năm ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho ... (cơ quan báo chí) và các giấy phép có liên quan (nếu có) hết hiệu lực.

10. Cơ quan tạp chí, cơ quan chủ quản tạp chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản tạp chí;
- Cơ quan tạp chí;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 24

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_______

Số:           /GP-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ quy định chc năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử số ... ngày ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cp cho ... (báo chí/tạp chí);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của ... (cơ quan chủ quản báo chí/tạp chí);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH GHI TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ/TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản báo chí/tạp chí:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên cơ quan báo chí/tạp chí:

- Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử số ... ngày ... tháng ... năm 20... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đi, bổ sung: ……………………………………………………………

4. Cơ quan báo chí/tạp chí được phép thực hiện nội dung sửa đi, b sung kể từ ngày...

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo chí/tạp chí, cơ quan chủ quản báo chí/tạp chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bn pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử và Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản báo chí/tạp chí;
- Cơ quan báo chí/tạp chí;
- Lưu: VT, CBC, (số bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 25

BỘ THÔNG TIN VÀ  TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
________

Số:        /GP-XBBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20… của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản bản tin:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

2. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………..

3. Địa điểm xuất bản bản tin: ……………………………………………………………..

4. Mục đích, nội dung thông tin của bản tin: …………………………………………..

5. Đối tưng phục vụ: ……………………………………………………………………..

6. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

7. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

8. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản:

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi bản tin được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan, tổ chức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (số bản).

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 26

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
________

Số:          /GP-XBBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho ... (người đứng đầu cơ quan chuyên môn);

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của …,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản bản tin: …………………………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

- Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………

2. Tên gọi của bản tin: ……………………………………………………………………..

3. Mục đích, nội dung thông tin của bản tin: …………………………………………..

4. Đối tượng phục vụ: ……………………………………………………………………..

5. Thể thức xuất bản: ………………………………………………………………………

- Kỳ hạn xuất bản: ………………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng………………………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

6. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

7. Địa điểm xuất bn bn tin: ……………………………………………………………

8. Người chịu trách nhiệm xuất bn:

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi bản tin được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ...

11. Cơ quan, tổ chức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (số bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Mẫu số 27

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ
________

Số:     /GP-XBĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016:

Căn cứ Thông tư số .../2020/TT-BTTTT ngày ... tháng ... năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báđiện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm n phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện t; xuất bản phụ trương, xut bn bn tin, xuất bản đặc san;

Căn cứ Quyết định số .../20.../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm 20.. của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;

Theo đề nghị tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm 20... của … (cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Báo chí Trung ương/Địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN ĐẶC SAN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản đặc san:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………… Fax: …………………………………….

2. Tên gọi ca đặc san: …………………………………………………………………….

3. Mục đích, nội dung xuất bn đặc san: ……………………………………………….

4. Đối tượng phục vụ: ………………………………………………………………………

5. Thể thức xuất bản: ……………………………………………………………………….

- Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………….

- Khuôn khổ: …………………………………………………………………………………

- Số trang: ……………………………………………………………………………………

- Số lượng………………………………………………………………………………….

Thời gian xuất bản: ……………………………………………………………………….

6. Phạm vi phát hành: …………………………………………………………………….

7. Địa đim xuất bản đặc san: …………………………………………………………..

8. Ngưi chịu trách nhiệm xuất bản: …………………………………………………..

- Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

9. Mẫu trình bày tên gọi đặc san được phê duyệt kèm theo Giấy phép này.

10. Hiệu lực của giấy phép:

Hiệu lực của giấy phép tương ứng với thời gian xuất bn đặc san ghi tại điểm 5 ca Giấy phép này.

11. Cơ quan, tổ chức phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức;
- Lưu: VT, (số bản).

CỤC TRƯỞNG

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Thông tư 22/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất