Quyết định 148/QĐ-BTTTT định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 148/QĐ-BTTTT

Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:148/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc tại Cục Báo chí

Ngày 05/02/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 148/QĐ-BTTTT về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí.

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí như sau: 01 Máy chủ cài đặt phần mềm; 01 bộ Phần mềm quản lý dữ liệu thẻ nhà báo; 01 bộ Bản quyền phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ; 10 bộ Thiết bị phân tích, xử lý dữ liệu do đơn vị Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia sử dụng;…

Bên cạnh đó, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định là mức tối đa. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 148/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 148/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số: 148/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị của Cục Báo chí tại Phiếu trình số 86/PTr-CBC ngày 19/01/2021 của Cục Báo chí về việc phê duyệt chủ trương, danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Báo chí (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm:

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư trực thuộc Cục (nếu có). Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành và áp dụng tại đơn vị theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của Cục. Đơn vị thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

2. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.

3. Khi phát sinh những nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị có trách nhiệm ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị sẵn có của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao để đảm bảo sử dụng tài sản công tiết kiệm và hiệu quả. Trường hợp máy móc, thiết bị sẵn có không thể đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao thì đơn vị có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt: Mua sắm, thuê, nhận điều chuyển... tài sản công để hoàn thành nhiệm vụ đột xuất được giao.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Báo chí có trách nhiệm:

a) Rà soát những máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có của đơn vị để đảm bảo thực hiện theo đúng định mức quy định tại Quyết định này; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục thanh lý hoặc điều chuyển máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có vượt định mức.

b) Căn cứ dự toán Ngân sách nhà nước được giao hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc trang bị bổ sung hoặc thay thế những máy móc, thiết bị chuyên dùng đã đủ điều kiện thanh lý để đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức được duyệt.

c) Quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đúng mục đích được giao, đầu tư, mua sắm và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện, khi phát sinh nhu cầu cần điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức quy định tại khoản 1 Điều 1 - Quyết định này, thủ trưởng đơn vị căn cứ quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng thuyết minh điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức của đơn vị và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định.

b) Tổng hợp ý kiến đề xuất của đơn vị, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Báo chí và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT;

- Cục Báo chí;

- Lưu: VT, KHTC(15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Quyết định số: 148/QĐ-BTTTT ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Đơn vị: CỤC BÁO CHÍ

STT

Danh mục

Yêu cầu về tính năng, cấu hình kỹ thuật bản

Đơn vị tính

Định mức trang bị tối đa

Đơn vị sử dụng

Mục đích sử dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ theo dõi, in và cấp thẻ nhà báo

 

 

 

Theo dõi, in và cấp thẻ nhà báo

1

Hệ thống máy chủ

 

HT

 

 

1.1

Máy chủ cài đặt phần mềm

-  Bộ vi xử lý: Tối thiểu 16 core

-  Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 32GB RAM

- Bộ nhớ mở rộng: Hỗ trợ 24 DIMM slots

- Bộ nhớ mở rộng lớn nhất: 128 GB với RDIMM

- Ổ đĩa DVD: DVD+/-RW, SATA, Internal

- Giao diện cạc mạng RJ45: Tối thiểu 2*Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports

- Nguồn cung cấp: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 750W

- Nguồn điện vào: 110 - 220 VAC

OS: Windows Sever 2012 R2 x64

-  HDD: Total 1.0TB 10K RPM SAS 12 Gbps Hot-plug Hard Drive

Chiếc

1

Cục Báo chí

 

1.2

Máy chủ lưu trữ dữ liệu

-  Bộ vi xử lý: Tối thiểu 4 core

-  Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8 GB RAM

-  HDD: Total 4.0TB 10K RPM SAS 12Gps Hot-plug Hard Drive

-  Ổ đĩa DVD: DVD+/-RW ROM, SATA, 2 ổ Internal, 1 0 External

-  Giao diện cạc mạng R.J45: Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports

-  Nguồn cung cấp: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1)

-  Nguồn điện vào: 110 - 220 VAC

Chiếc

1

Cục Báo chí

 

1.3

Phần mềm quản lý dữ liệu thẻ nhà báo

 

Bộ

1

Cục Báo chí

 

1.4

Bản quyền phần mềm diệt virut cho hệ thống máy chủ

 

Bộ

1

Cục Báo chí

 

2

Hệ thống máy in thẻ nhà báo (Gồm máy in, trạm chủ Laminate và máy scan)

Phương pháp in: In nhuộm thăng hoa/In truyền nhiệt

HT

1

Cục Báo chí

In thẻ nhà báo

II

Máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho kho lưu chiểu báo in

 

 

 

 

1

Máy điều hòa công suất lớn

 

Chiếc

1

Cục Báo chí

 

2

Máy hút ẩm công suất lớn

 

Chiếc

1

Cục Báo chí

 

III

Máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

 

 

1

Hệ thống thiết bị hiển thị số VIDEO WALL 2x4x55" 3.5mm LED

Công nghệ chiếu sáng: D-LED

Cường độ sáng: 700 cd/m2

Tỷ lệ khung hình: 16:9

Kích cỡ mỗi màn hình: 55 inch

Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080 pixels

Màu 8bit, 16,7 triệu

Khe ghép ( Bezel): 3.5 mm

Nguồn điện AC 100V ~ 240V

Tiêu thụ điện dự phòng <= 3W

Độ ẩm làm việc 10% - 90%\

Góc nhìn (H/V) 178°

Thời gian phản hồi <= 6ms

Thời gian sử dụng bóng > 100.000 giờ

-  Hệ thống kết nối ma trận DXN5200 Dexon

Kết nối màn hình (1920x1080) trên mỗi máy chủ tiêu chuẩn

Tùy chọn kết nối: RGB/DV1/HDM1

-  Khung treo màn hình chuyên dụng, đảm bảo độ chính xác 100%, tạo thành tổ hợp đồng nhất nhiều màn hình

- Phụ kiện kết nối Unitek/Ugreen

Cap/ Cable

Dây HDMI/ HDMI Cable

Dây DVI/ DVI Cable

Bộ nguồn/ The source

Các phụ kiện khác/ Other Accessories

bộ

8

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Hiển thị dữ liệu cho các chuyên viên theo dõi chung để phân tích, đánh giá chuyên sâu

2

Thiết bị phân tích, xử lý dữ liệu

CPU Intel Core 17-8400(2.80 GHz,9MB)

VGA: 2GB Nvidia Geforce GT730 Graphics

Ram 8GB 2400Mhz DDR4

Ổ cứng HDD 1TB

Hệ điều hành: Win 10 Home 64

Bộ bàn phím chuột

Màn hình máy tính 23 inch

bộ

10

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Phân tích, xử lý dữ liệu

3

Máy in Phun màu A3

Khổ giấy in: Tối đa khổ A3

Mực sử dụng: 9 màu mực

Tốc độ in: A4 Photo: Approx 117 sec , A3+ Photo:

Approx 195 sec

Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi

Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 (1 port) 100Base-T Ethernet (1 port) Wi-Fi CERTIFIED (802.11 n only) Chức năng đặc biệt: Khả năng in tràn lề, in khổ A3+, in

chiếc

1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Phụ vụ in báo cáo, biểu mẫu thống kê từ Hệ thống lưu chiểu

4

Bộ lưu điện

dùng cho hệ thống thiết bị phân tích, xử lý dữ liệu (UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V)

bộ

8

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Lưu trữ điện

5

Máy hủy tài liệu Silicon PS 5300C

Kiểu huỷ: hủy siêu vụn ( siêu bảo mật) - cut type P7 1mmx2mm

Công suất hủy (tờ 70gsm): 6 tờ/ 1 lần

Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có

Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có

Nhiệt / bảo vệ quá tải: có

Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có

chiếc

2

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Hủy tài liệu

6

Màn hình điện tử hiển thị

Lịch công tác và phân công nhiệm vụ;

Bộ màn hình LED 55" đến 65"

chiếc

1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Phục vụ công tác quản lý và điều hành trung tâm

7

Màn hình điện tử hiển thị số liệu kết nối với dữ liệu Hệ thống lưu chiểu tại Trụ sở Cục Báo chí;

chiếc

2

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

8

Bộ thiết bị họp trực tuyến

Ti vi; Camera; Mic đa hướng; phụ kiện lắp đặt

bộ

1

Trung tâm Lưu chiếu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Kết nối với Cục Báo chí và các cơ quan chức năng khác

9

Bộ camera quan sát

(Đầu thu 1 Tb + 02 mắt quan sát)

bộ

1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

 

10

Trang thiết bị phòng máy Trung tâm (lắp đặt điện, mạng Lan...)

 

bộ

1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

 

                 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi