Quyết định 92/QĐ-UBDT Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 92/QĐ-UBDT

Quyết định 92/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:92/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến phát hành 30.000 tờ báo Báo Dân tộc và Phát triển/kỳ

Ngày 08/02/2021, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 92/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc dự kiến phát hành 30.000 tờ báo Báo Dân tộc và Phát triển trong một kỳ (theo chức năng là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam). Xuất bản 105 kỳ/năm, 02 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 6. Đối tượng phát hành là bạn đọc trên cả nước, trong đó chú trọng đến người ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và người có uy tín.

Bên cạnh đó, Báo Dân tộc và Phát triển còn thực hiện một số nhiệm vụ khác trong năm 2021 như: Nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2021; Tổ chức Hội nghị cộng tác viên; Xây dựng Phương án tăng trang báo để nâng cao chất lượng nội dung thông tin…

Xem chi tiết Quyết định 92/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 92/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBDT, ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển;

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Điều 2. Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

- Cổng Thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, BDTPT (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
    ___________

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị/Cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

1

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam:

-  Kỳ xuất bản: 105 kỳ/năm; 02 kỳ/tuần (thứ 4 và thứ 6);

-   Đối tượng phát hành: Các đối tượng bạn đọc trong phạm vi cả nước; trong đó chú trọng đến đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg;

-  Số lượng phát hành: Dự kiến 30.000 tờ/kỳ.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằng tuần (theo số báo, ra vào thứ 4 và thứ 6)

Ấn phẩm

 

2

Xuất bản, phát hành Báo Dân tộc và Phát triển theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn:

- Kỳ xuất bản: 104 kỳ/năm; 02kỳ/tuần (thứ 3 và thứ 7).

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

Hằng tuần (theo số báo, ra vào thứ 3 và thứ 7)

Ấn phẩm

 

3

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Xuất bản Phụ trương “Dân tộc-Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo Dân tộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Thư ký chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

X

X

X

X

 

Ấn phẩm

 

b

Mở chuyên trang “Dân tộc- Tôn giáo với sự phát triển đất nước” trên Báo điện tử Dân tộc và Phát triển.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

X

X

X

X

 

Ấn phẩm trên Internet

 

4

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

 

X

X

X

Báo cáo kết quả thực hiện

 

 

5

Vận hành Báo điện tử Dân tộc và Phát triển trợ thành cơ quan truyền thông đa phương tiện đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc đã được nêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoan 2021-2030.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

X

X

X

X

Hằng ngày

Ấn phẩm trên Internet

 

6

Tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp: Quảng cáo- Chuyên trang, Chuyên đề- Tổ chức sự kiện, phát hành báo...

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; các Ban khác thuộc Báo tham gia thực hiện

X

X

X

X

Theo thực tế

Kế hoạch, Ấn phẩm

Giao chỉ tiêu, định mức

7

Tổ chức Hội nghị cộng tác viên

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; các Ban khác thuộc Báo tham gia thực hiện

 

X

X

 

Báo cáo kết quả

 

 

8

Công tác tổ chức:

-   Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Báo theo Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

-  Tuyển dụng, điều động, luân chuyên nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

-  Rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định bảo đảm Tòa soạn hoạt động hiệu quả.

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

- Đánh giá CCVCNLĐ và Thi đua khen thưởng 2021.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Trị sự chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

X

X

X

X

Các Báo cáo;

Tờ trình;

Quyết định;

Các văn bản

 

Thời gian thực hiện theo yêu cầu của Vụ TCCB, UBDT

9

Xây dựng Phương án tăng trung báo (từ 12 trang lên 16 trang) đế nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban thuộc Báo

 

X

X

X

Phương án

 

 

10

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ, đ/c Hoàng Thị Thanh: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công.

Các Ban trực thuộc Báo

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Thông tư 22/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi