Thông tư 52/2018/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, liên tịch ban hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 52/2018/TT-BQP

Thông tư 52/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:52/2018/TT-BQPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành:13/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự

Ngày 13/04/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 52/2018/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ một số văn bản sau:

- Thông tư 89/2004/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển;

- Thông tư 181/2005/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

- Thông tư 90/2011/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Xem chi tiết Thông tư 52/2018/TT-BQP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

Số: 52/2018/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên tịch ban hành được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Các Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- C
ông báo; Cổng TTĐT BQP;
- Trung tâm lưu trữ/C20;
- Lưu: VT, PC; Nhung 97.

BỘ TRƯỞNG

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Biên phòng

1

Thông tư liên bộ

3320/TTLB- BQP-BNG

11/12/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 về hoạt động tàu thuyền quân sự vào thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

Thông tư liên tịch

112/2002/TTLT-BQP-BCA

16/8/2002

Hướng dẫn các Đồn Biên phòng không có buồng tạm giữ được gửi người bị tạm giữ đến để giam giữ tại các nhà giam giữ, trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý

3

Thông tư

89/2004/TT-BQP

19/6/2004

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển

4

Thông tư

181/2005/TT-BQP

17/11/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

5

Thông tư

05/2010/TT-BQP

18/01/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

6

Thông tư

90/2011/TT-BQP

30/6/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại của khẩu cảng biển

2. Cảnh sát biển

7

Chỉ thị

19/2003/ CT-BQP

27/02/2003

Về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010

8

Quyết định

43/2003/QĐ-BQP

02/5/2003

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010

9

Quyết định

93/2003/QĐ-BQP

25/7/2003

Thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010

3. Nghĩa vụ quân sự

10

Thông tư

1531/TT-QP

11/9/1982

Về việc hướng dẫn công tác của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp

11

Quyết định

1738/QĐ-QP

15/10/1985

Về việc sử dụng “Phiếu quân nhân”

12

Chỉ thị

1104/1998/CT-BQP

05/9/1998

Về việc tăng cường quản lý quân số trong Quân đội

13

Quyết định

2523/2000/QĐ-BQP

02/11/2000

Ban hành quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch HCM

14

Quyết định

272/2003/QĐ-BQP

12/11/2003

Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ tại Lữ đoàn 144- Bộ Tổng Tham mưu và Đoàn Nghi lễ 781 Quân khu Thủ đô

15

Chỉ thị

219/2005/ CT-BQP

31/12/2005

Về một số việc cần giải quyết để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005

16

Quyết định

146/2006/QĐ-BQP

28/8/2006

Về việc ban hành danh mục hạ sỹ quan chỉ huy, hạ sỹ quan và binh sỹ chuyên môn kỹ thuật do Quân đội đào tạo, trong thời bình có thời hạn phục vụ tại ngũ 24 tháng

17

Quyết định

142/2008/QĐ-BQP

20/11/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 272/2003/QĐ-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ tại Lữ đoàn 144-Bộ Tổng Tham mưu và Đoàn Nghi lễ 781 - Quân khu Thủ đô

18

Thông tư liên tịch

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

15/9/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

19

Thông tư

184/2011/TT-BQP

11/10/2011

Quy định danh mục công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

20

Thông tư

07/2012/TT-BQP

03/02/2012

Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ

21

Thông tư liên tịch

13/2013/TTLT-BQP- BGDĐT

22/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đi với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

22

Thông tư

177/2013/TT-BQP

16/9/2013

Quy định về quản lý quân số trong Quân đội nhân dân Việt Nam

4. Dân quân tự vệ

23

Chỉ thị

773/2001/CT-QP

07/5/2001

Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới

24

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BQP-NNPTNT

19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ

25

Thông tư

99/2010/TT-BQP

19/7/2010

Về trang bị, đăng ký và quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ

26

Thông tư liên tịch

100/2010/TTLT-BQP-BCA

22/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

5. Công trình quốc phòng, khu quân sự, phòng thủ

27

Quyết định

2712/2000/QĐ-BQP

21/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban bảo vệ dự án 678

28

Chỉ thị

32/2003/CT-QP

28/5/2003

Về xây dựng kế hoạch tổ chức Quân đội đến năm 2010

29

Thông tư

31/2009/TT-BQP

22/6/2009

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Quân đội

6. Quản lý bộ đội, xử lý kỷ luật

30

Quyết định

353/QĐ-QP

20/3/1997

Về việc ban hành mẫu giấy ủy nhiệm kiểm soát quân sự của Tổng Tham mưu trưởng cấp cho cá nhân

31

Quyết định

2299/1999/QĐ-QP

24/11/1999

Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong Quân đội

32

Chỉ thị

159/2002/ CT-QP

28/10/2002

Về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong Quân đội

7. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

33

Thông tư

153/2007/TT-BQP

29/9/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

8. Giáo dục đào tạo

34

Quyết định

46/QĐ-QP

11/3/1977

Tổ chức ở mỗi tỉnh, thành phố (trừ Quân khu Thủ đô) một trường quân sự địa phương thuộc BCHQS tỉnh

35

Chỉ thị

59/QP

16/01/1978

Về việc tổ chức hệ huấn luyện cán bộ quốc tế tại Trường Quân chính quân khu III

36

Quyết định

S6/QĐ-QP

05/3/1979

Đặt các trường của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hệ thống các trường chuyên nghiệp của nhà nước

37

Chỉ thị

126/CT-QP

05/8/1981

Về việc thành lập hệ thống Hội đồng tuyển sinh các cấp trong Quân đội

38

Quyết định

273/QĐ-QP

02/3/1982

Ban hành Quy định về công tác tuyển sinh vào các học viện quân sự, trường đại học, trường cao đẳng quân sự

39

Quyết định

1002/QĐ-QP

04/7/1984

Về việc thành lập Trường quân sự địa phương thuộc Quân khu Thủ đô

40

Thông tư

791/QP

08/5/1985

Thông tư về việc quy định một số chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, nhân viên quốc phòng trúng tuyển vào học ở các trường

41

Quyết định

262-CT

16/10/1986

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tuyển chọn thanh niên đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên môn kỹ thuật cho Quân chng Hải quân và Quân chủng Không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam

42

Chỉ thị

853/QP

10/7/1986

Về việc tuyển chọn quân nhân và thanh niên để đào tạo sĩ quan, chiến sĩ trên tàu ngầm Hải quân

43

Quyết định

1734/QĐ-QP

17/11/1987

Về việc hợp nhất các trường quân chính, trường Đảng, trường quân sự địa phương trong Quân khu Thủ đô thành 1 trường

44

Quyết định

47/QĐ-QP

16/02/1990

Từ 1990-1991 trở đi Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y được tuyển từ nguồn học sinh phổ thông

9. Công tác kỹ thuật

45

Quyết định

1615/QĐ-QP

21/11/1997

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình “Công nghệ sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật đến năm 2005”.

46

Quyết định

415/QĐ-QP

31/3/1998

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông

47

Quyết định

1753/2000/QĐ-BQP

24/8/2000

Về việc ban hành “Quy chế kiểm tra, đánh giá, chứng nhận chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật và vật tư quốc phòng”

48

Quyết định

272/2001/QĐ-BQP

23/02/2001

Về việc ban hành Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm quốc phòng

49

Quyết định

283/2003/QĐ-BQP

25/11/2003

Về việc ban hành Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng

50

Chỉ thị

13/2005/ CT-BQP

12/01/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô con trong Quân đội

51

Chỉ thị

128/2007/ CT-BQP

25/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

52

Chỉ thị

100/2008/ CT-BQP

09/7/2008

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong Quân đội

10. Công tác chính trị

53

Quyết định

159/2007/QĐ-BQP

29/10/2007

Về việc ban hành Quy chế ngày truyền thng và các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày truyền thống của Quân đội và các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam

11. Công tác cán bộ

54

Quy định

85/QP

22/01/1981

Quy định về thủ tục hành chính Cán bộ

55

Quyết định

979/QĐ-QP

14/7/1983

Ban hành Quy chế phân phối, bố trí, sắp xếp sĩ quan tốt nghiệp các học viện, trường quân sự, đại học

56

Chỉ thị

876/CT-QP

18/6/1987

Tuyển chọn cán bộ đi làm chuyên gia hợp tác với nước ngoài theo đường Nhà nước

57

Quyết định

834/QĐ-QP

31/12/1993

Về việc ban hành bản danh mục chức danh Tổng cục tình báo

58

Chỉ thị

165/CT-QP

14/02/1996

Giải quyết một số vấn đề trong ng tác cán bộ

59

Chỉ thị

547/1998/CT-QP

29/4/1998

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong thời kỳ mới

60

Chỉ thị

298/1999/CT-BQP

13/3/1999

Về việc chuyển diện bố trí cán bộ

61

Quyết định

1210/1999/QĐ-BQP

07/8/1999

Quy định tạm thời về công tác tuyển chọn, quản lý chuyên gia và chế độ chính sách đối với Chuyên gia quân sự Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

62

Quyết định

3040/2001/QĐ-BQP

16/11/2001

Về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định lượng ăn của an, bồi dưỡng của cán bộ trong Quân đội

63

Quyết định

08/2005/QĐ-BQP

10/01/2005

Về việc thành lập Hội đồng Tuyển chọn Điều tra viên

64

Quyết định

106/2005/QĐ-BQP

26/7/2005

Phê duyệt đề án "Đào tạo sĩ quan, nhân viên kỹ thuật phục vụ cho các đơn vị phía Nam"

12. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

65

Thông tư liên tịch

22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH- BYT-BTC

12/3/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sỹ quan tại ngũ

66

Thông tư

23/2012/TT-BQP

12/3/2012

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

13. Công tác Chính sách

67

Quyết định

387/QĐ-QP

01/4/1983

Ban hành bản Điều lệ xử lý vết thương chiến tranh của Quân đội nhân dân Việt Nam để sử dụng thống nhất trong toàn quân

68

Thông tư liên bộ

13/LB/QP-LĐ

21/9/1988

Thâm niên của công nhân viên quốc phòng

69

Thông tư liên bộ

448-LB/TT

28/3/1994

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân xuất ngũ

70

Chỉ thị

545/CT-QP

17/9/1994

Về việc tiếp tục tìm kiếm xác minh, cất bốc quy tập mộ liệt s

71

Chỉ thị

2004/CT-QP

14/11/1996

Về việc thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ

72

Quyết định

708/1998/QĐ-BQP

10/6/1998

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở Miền Bắc và quân nhân, công nhân viên quốc phòng được ở lại Miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơ Ne Vơ năm 1954 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo B, C, K)

73

Thông tư liên tịch

135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC

05/9/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

14. Công tác Tài chính

74

Quyết định

1497/2006/QĐ-BQP

23/6/2006

Về áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính thực hiện cho các đơn vị dự toán Quân đội

75

Quyết định

35/2007/QĐ-BQP

06/3/2007

Về việc quy định chế độ chi tiêu cho hoạt động thông tin Khoa học - Công nghệ - Môi trường trong Quân đội

76

Quyết định

94/2008/QĐ-BQP

24/6/2008

Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

77

Quyết định

113/2008/QĐ-BQP

11/8/2008

Về việc áp dụng Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

15. Công tác hậu cần

78

Quy định

1890/QP

31/12/1983

Về đảm bảo định lượng ăn và trang bị cho đàn chó nghiệp vụ Biên phòng

79

Quyết định

1919/QĐ-QP

09/11/1985

Về việc lưu hành các phương tiện thủy của Quân đội

80

Quyết định

105/QĐ-QP

12/3/1993

Về việc thống nhất sử dụng đơn vị tính dung tích (lít, m3) trong giao nhận và quản lý xăng dầu trong toàn quân

81

Quyết định

3008/2001/QĐ-BQP

14/11/2001

Về việc thành lập Hội đồng phân bổ hạn mức xăng dầu

82

Thông tư liên tịch

195/2010/TTLT-BQP-BTC- BKHĐT

23/11/2010

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối vi quân nhân tại ngũ

83

Thông tư

163/2014/TT-BQP

17/11/2014

Quy định công tác quản lý hoạt động tàu thuyền thuộc Bộ Quốc phòng

16. Quy hoạch, xây dựng

84

Quyết định

1967/2000/QĐ-BQP

18/9/2000

Tổ chức lại Ban Chỉ đạo dự án 678

17. Lĩnh vực đầu tư

85

Chỉ thị

144/2005/CT-BQP

28/9/2005

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn và chống lãnphí, thất thoát trong đầu tư xây dựng công trình của Bộ Quốc phòng

86

Thông tư

123/2007/TT-BQP

13/8/2007

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

18. Điều tra - Kiểm sát - Tòa án - Thi hành án

87

Quyết định

313/QĐ-QP

10/8/1991

Ban hành Quy chế trại giam quân sự

88

Thông tư liên bộ

1391/TTLB

13/10/1993

Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát và quản lý kinh phí hoạt động của các Tòa án quân sự

89

Quy định

2203/QP

25/11/1994

Quy định về quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với việc giam giữ, cải tạo phạm nhân trong Quân đội

90

Quyết định

247/2003/QĐ-BQP

30/9/2003

Hợp nhất một số Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng

91

Quyết định

52/2004/QĐ-BQP

28/4/2004

Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng

19. Thanh tra quốc phòng

92

Thông tư

769/1998/TT-QP

18/3/1998

Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức tiếp dân của Chính phủ trong Quân đội

93

Quyết định

134/2007/QĐ-BQP

29/8/2007

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra trong hệ thống Thanh tra Quốc phòng”

94

Quyết định

74/2008/QĐ-BQP

28/5/2008

Về việc thành lập Hội đồng xét đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên thuộc ngành Thanh tra quốc phòng

95

Quyết định

140/2008/QĐ-BQP

19/11/2008

Về mẫu Thẻ thanh tra; thủ tục, hồ sơ và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng

20. Công tác pháp chế

96

Chỉ thị

298/1992/CT-QP

17/8/1992

Về việc thi hành Hiến pháp năm 1992

97

Chỉ thị

52/CT-QP

20/01/2000

Về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự trong Quân đội

21. Công nghiệp quốc phòng

98

Chỉ thị

475/1999/CT-BQP

13/4/1999

Lập quy hoạch phát triển ngành sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đến 2010

99

Thông tư

34/2012/TT-BQP

17/4/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

22. Doanh nghiệp quc phòng

100

Quyết định

14/QĐ-QP

31/01/1989

Về việc phân phối sử dụng tiền lương của người lao động hợp tác với Li Bi

101

Chỉ thị

91/CT-QP

07/3/1992

Về việc Quân đội tham gia chặn đứng nạn phá rừng, đẩy mạnh trồng cây gây rừng

102

Quyết định

205/QP

11/3/1995

Về việc thành lập lại Khách sạn Hoàng Đế

103

Quyết định

1117/QĐ-QP

15/11/1995

Về việc giao nhiệm vụ cho Công ty Du lịch-dịch vụ thương mại (TOSECO) quản lý và kinh doanh khu Nhà khách 19-5, Nhà chiêu đãi sở và Trạm xá

104

Quyết định

1124/QĐ-QP

17/11/1995

Về việc cho phép Công ty Du lịch-dịch vụ thương mại TOSECO-Bộ Quốc phòng được thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Huế

105

Chỉ thị

574/CT-QP

25/4/1997

Về việc xác lập sở hữu Nhà nước tài sản nhà đất của các doanh nghiệp quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

106

Quyết định

635/QĐ-QP

09/5/1997

Ban hành Quy chế hoạt động kinh tế đối ngoại của Quân đội

107

Chỉ thị

821/CT-QP

16/6/1997

Về việc thực hiện thông báo số 46/TBm ngày 13 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt về nhiệm vụ của các đơn vị quân đội làm kinh tế gắn với an ninh quốc phòng tại Tây Nguyên

108

Quyết định

151/1998/QĐ-QP

10/02/1998

Về việc thành lập Đoàn quốc phòng kinh tế trực thuộc Quân khu 2

109

Thông tư liên tịch

113/1998/TTLT- BQP-BTC

07/8/1998

Hướng dẫn chính sách thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

110

Thông tư

2814/QP

09/9/1998

Hướng dẫn cấp, quản lý Sổ lao động ở các đơn vị và doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội

111

Chỉ thị

61/1999/CT-BQP

14/01/1999

Triển khai hoạt động của Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng

112

Quyết định

138/1999/QĐ-BQP

29/01/1999

Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới

113

Quyết định

294/1999/QĐ-BQP

12/3/1999

Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng, nâng bậc và quản lý công nhân kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong Quân đội

114

Quyết định

1031/1999/QĐ-BQP

09/7/1999

Về việc thành lập Ban Điều hành dự án của Bộ Quốc phòng tham gia dự án trồng 5 triệu ha rừng

115

Quyết định

1480/1999/QĐ-BQP

14/9/1999

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành dự án 5 triệu ha rừng của Bộ Quốc phòng

116

Quyết định

193/2000/QĐ-BQP

18/02/2000

Về việc ban hành Quy định chế độ hoạt động của nhà khách thuộc các doanh nghiệp trong Quân đội

117

Quyết định

292/2000/QĐ-BQP

06/3/2000

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp

118

Chỉ thị

537/2000/CT-BQP

13/4/2000

Về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trong Quân đội

119

Quyết định

2807/2000/QĐ-BQP

30/11/2000

Về thành viên Ban Điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Bộ Quốc phòng và T công tác trung tâm giúp việc Ban điều hành dự án

120

Quyết định

2818/2000/QĐ-BQP

30/11/2000

Về việc thay Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án Kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược (BCĐ150).

121

Quyết định

181/2001/QĐ-BQP

06/02/2001

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quân đội

122

Quyết định

01/2002/QĐ-BQP

04/01/2002

Về việc thành lập Lâm trường 27 và Lâm trường 156 trực thuộc Đoàn kinh tế 327/Quân khu 3

123

Quyết định

24/2004/QĐ-BQP

25/02/2004

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng các Khu kinh tế quốc phòng trong tình hình mới

124

Quyết định

154/2005/QĐ-BQP

10/10/2005

Về việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp thuộc Tổng cục Chính trị

125

Quyết định

12/2008/QĐ-BQP

30/01/2008

Về việc ban hành Chương trình hành động của BQP thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

126

Thông tư

05/2009/TT-BQP

30/01/2009

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong Quân đội

127

Thông tư

115/2010/TT-BQP

22/9/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

128

Thông tư

244/2011/TT-BQP

31/12/2011

Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu

129

Thông tư

10/2012/TT-BQP

09/02/2012

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

130

Thông tư

100/2014/TT-BQP

28/7/2014

Quy định về bổ nhiệm Kiểm soát viên và hướng dẫn việc trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên, Người đại diện vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng

131

Thông tư

161/2014/TT-BQP

10/11/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của Bộ Quốc phòng

23. Lĩnh vực đối ngoại

132

Chỉ thị

68/CT-QP

02/4/1988

Về việc quan hệ với cơ quan tùy viên quân sự Lào và Cămpuchia tại Việt Nam

133

Chỉ thị

141/CT-QP

17/5/1990

Về việc đón tiếp tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho các gia đình cán bộ cao cấp và các đoàn cán bộ quân đội Lào và Cam-pu-chia

134

Chỉ thị

443/CT-QP

24/11/1992

Về việc thực hiện Nghị định thư ký ngày 15/3/1992 giữa Bộ Quốc phòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

135

Chỉ thị

1871/CT-QP

23/10/1996

Về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hoạt động của tầu quân sự nước ngoài vào thăm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

136

Chỉ thị

1787/1998/CT-BQP

08/12/1998

Về việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết biên giới, lãnh thổ Việt - Trung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24. Công nghệ thông tin

137

Quyết định

326/QĐ-QP

19/4/1995

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong Quân đội

138

Quyết định

1467/QĐ-QP

21/8/1996

Thành lập Ban điều hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng tại Văn phòng Bộ Quốc phòng

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG LIÊN TỊCH BAN HÀNH BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản, ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

1

Thông tư liên tịch

49/2016/TTLT- BQP-BYT-BTC ngày 14/4/2016

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

Khoản 3 Điều 9

2

Thông tư liên tịch

85/2016/TTLT- BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

Khoản 5 Điều 5

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi