Quyết định 823/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 823/QĐ-BYT

Quyết định 823/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:823/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:15/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

Ngày 15/02/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 823/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023.

Cụ thể, xây dựng Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Nền tảng VTelehealth), bao gồm chức năng hội thoại truyền hình, chức năng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân và tính năng hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho người dân qua ứng dụng di động.

Đồng thời, tích hợp trên Nền tảng VTelehealth các sản phẩm công nghệ thông tin y tế gồm có: phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), phần mềm hệ thống bệnh án điện tử (EMR), phần mềm quản lý phòng xét nghiệm (LIS),…

Theo đó, trong năm 2023, đảm bảo triển khai Nền tảng VTelehealth tại 100% các cơ sở y tế khám, chữa bệnh công lập để vận hành bộ phận tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám, chữa bệnh dễ dàng, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 823/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

________

Số: 823/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa ” giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UB Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác (để b/c)
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Thuấn

 

BỘ Y TẾ
______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NỀN TẢNG HỖ TRỢ TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

______________________

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Chuyển đổi số hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý toàn diện sức khỏe nhân dân trên môi trường mạng, gắn với hợp tác phát triển các doanh nghiệp công nghệ số y tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của quốc gia.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Nền tảng VTelehealth), bao gồm chức năng hội thoại truyền hình, chức năng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân và các tính năng hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho người dân qua ứng dụng di động, đồng thời kết nối các thiết bị và hệ thống thông tin tiên tiến để cung cấp các dịch vụ gia tăng lợi ích về sức khỏe cho người dân.

2.2. Tích hợp trên Nền tảng VTelehealth các sản phẩm công nghệ thông tin y tế, bao gồm: phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), phần mềm hệ thống bệnh án điện tử (EMR), phần mềm quản lý phòng xét nghiệm (LIS), phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), giải pháp hỗ trợ điều trị từ xa (telemedicine); tích hợp cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm: dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử và thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế.

2.3. Tích hợp Nền tảng VTelehealth với các cơ sở dữ liệu y tế, bao gồm: cơ sở dữ liệu dược quốc gia, cơ sở dữ liệu đơn thuốc điện tử, cơ sở dữ liệu nhân lực ngành y tế, cơ sở dữ liệu quản lý hành nghề y, dược, y dược cổ truyền, ...

2.4. Thống nhất, tích hợp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đang triển khai của Bộ Y tế có một số tính năng tương đồng vào Nền tảng VTeleHealth (nếu có) để tránh trùng lặp, tối ưu nguồn lực và thuận tiện cho người sử dụng.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Yêu cầu triển khai Nền tảng VTelehealth đạt được kết quả và tiến độ như sau:

1. Trước 01/03/2023, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ứng dụng của Nền tảng VTelehealth tại Cục Công nghệ thông tin, đồng thời triển khai thí điểm tại một số bệnh viện; Ra mắt và công bố kế hoạch triến khai Nền tảng VTelehealth năm 2023, kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của pháp luật, gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 về quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm;

2. Trước 01/4/2023, xây dựng giải pháp kỹ thuật để tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNelD);

3. Trong năm 2023, đảm bảo triển khai Nền tảng VTelehealth tại 100% các cơ sở y tế khám, chữa bệnh công lập để vận hành bộ phận tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám, chữa bệnh dễ dàng, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên;

4. Trong năm 2023, hoàn thành giải pháp kỹ thuật, bước đầu kết nối và chia sẻ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y khoa trên Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm thực hiện công tác giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không sử dụng in phim.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thuộc Bộ Y tế

a) Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia)

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra; báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Lập kế hoạch và tổ chức ra mắt Nền tảng VTelehealth theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bảo đảm phổ biến đầy đủ ý nghĩa, thông điệp phát triển Nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng chung tay tham gia phát triển Nền tảng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và các cơ sở y tế trong việc triển khai Nền tảng VTelehealth.

- Thực hiện đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật căn cứ trên cơ sở thực tiễn triển khai Nền tảng VTelehealth.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) và các hồ sơ dự án được phê duyệt kèm theo, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán gửi các Bộ, ngành bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

- Trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) và các hồ sơ dự án được phê duyệt kèm theo, Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề án liên danh liên kết theo phân cấp thẩm quyền quy định.

- Trên cơ sở quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) trình lãnh đạo Bộ phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng các Cục/Vụ chức năng có liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

c) Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nền tảng VTelehealth trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch này theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); chủ động xây dựng và thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai Nền tảng VTelehealth tại đơn vị.

b) Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp trên Nền tảng VTelehealth.

3. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch này theo huớng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); xây dựng và thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai Nền tảng VTelehealth tại địa phương.

b) Chỉ đạo thúc đẩy sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp trên Nền tảng VTelehealth.

 

 

PHỤ LỤC 01

NHIỆM VỤ GIÁO CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA) THỰC HIỆN TRIỂN KHAI NỀN TẢNG HỖ TRỢ TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-BYT ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

___________________________

 

TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Mua bản quyền phần mềm và thuê hạ tầng hệ thống tương tác truyền hình trực tuyến (video call/conference) phục vụ Nền tảng VTelehealth.

- Bản quyền phần mềm;

- Hạ tầng phục vụ hoạt động của Nền tảng.

2023 - 2025

Ngân sách nhà nước

2

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, tạo lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT, tích hợp trên Nền tảng VTelehealth.

Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, tạo lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Hoàn thành trước 31/03/2023

Ngân sách nhà nước

3

Xây dựng Đề án liên doanh, liên kết để thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng VTelehealth.

Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án.

Hoàn thành trước 31/03/2023

Ngân sách nhà nước

4

Hợp tác nâng cấp các tính năng hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho người dân qua ứng dụng di động và tích hợp các sản phẩm công nghệ thông tin y tế, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử và thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế trên Nền tảng VTelehealth.

Sản phẩm dịch vụ hỗ trợ người dân và các tổ chức/doanh nghiệp trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện thường xuyên

Thu hoạt động dịch vụ hợp tác giữa Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia với các tổ chức/doanh nghiệp

5

Xây dựng Quy chế quản lý vận hành Nền tảng VTelehealth, bao gồm: giao diện lập trình ứng dụng (API), yêu cầu về tiêu chuẩn thông tin, dừ liệu; yêu cầu đáp ứng an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và yêu cầu đáp ứng quy trình kỹ thuật, đối với việc tích hợp các hệ thống thông tin với Nền tảng VTelehealth.

Quyết định ban hành Quy chế của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hoàn thành trước 31/03/2023

Ngân sách nhà nước

6

Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin hệ thống thông tin Nền tảng VTelehealth, triển khai các giải pháp đáp ứng an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất đuợc phê duyệt; đánh giá đáp ứng và định kỳ kiểm tra đáp ứng an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với Nền tảng VTelehealth và các hệ thống thông tin có liên quan.

- Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin của Nền tảng;

Báo cáo đánh giá định kỳ của Nền tảng và các Hệ thống liên quan.

Thực hiện thuờng xuyên

- Ngân sách nhà nước;
- Thu hoạt động dịch vụ hợp tác giữa Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia với các tổ chức/doanh nghiệp.

7

Tích hợp Nền tảng VTelehealth với các cơ sở dữ liệu ngành y tế và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế.

- Hoàn thành tích hợp các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế.

2023 -  2025

Ngân sách nhà nước.

8

Tích hợp dữ liệu hình ảnh chẩn đoán y khoa và thông tin kết quả xét nghiệm y khoa trên Nền tảng VTelehealth, thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Hoàn thành tích hợp dữ liệu trên Nền tảng VTelehealth, kết nối và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Thông tin giám định bảo hiếm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2023 - 2024

Ngân sách nhà nước.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi