Quyết định 2390/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và ban hành Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2012 - 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------
Số: 2390/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 
 
 “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2012-2013
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;
Căn cứ công văn số 12017/BCT-XNK ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt và ban hành, kèm theo Quyết định này Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012-2013.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng và Giám đốc doanh nghiệp có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, XNK(3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 
 
“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2012-2013
(Kèm theo Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 

STT
Tên Doanh nghiệp
Đơn vị sơ tuyển
 
 
1
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải
Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
2
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
3
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
4
Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
5
Công ty Cổ phần Hùng Vương
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
6
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
7
Công ty Cổ phần Việt An
Sở Công Thương tỉnh An Giang
8
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
9
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
10
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
11
Công ty Cổ phần Hải Việt
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12
Công ty TNHH Hải Vương
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
13
Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
14
Công ty Cổ phần Nam Việt
Sở Công Thương tỉnh An Giang
15
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Âu Vững
Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
16
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
17
Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
18
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
19
Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20
Công ty TNHH Đại Thành
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
21
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
22
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
23
Công ty TNHH Tín Thịnh
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
24
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Minh Hải
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
25
Công ty TNHH Highland Dragon
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
26
Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood-F17
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
27
Công ty Cổ phần Gò Đàng
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
28
Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
29
Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bình Định
30
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
31
Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
32
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
33
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
34
Công ty TNHH Hải Nam
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
35
Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Ngọc Hà
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
36
Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất khẩu Cà Mau
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
37
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
38
Công ty TNHH Mai Linh
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39
Công ty TNHH Thủy Hải sản Saigon Mekong
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
40
Công ty TNHH Huy Nam
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
41
Công ty Cổ phần Sài Gòn Food
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
42
Công ty TNHH Phú Quý
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43
Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
44
Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
45
Công ty TNHH Một TV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
46
Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
 
 
1
Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
2
Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
3
Tổng Công ty Tín Nghĩa
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
4
Công ty Cổ phần Phúc Sinh
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
5
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex Nha Trang
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
6
Công ty TNHH Dakman Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
7
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
8
Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông
Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
9
Công ty TNHH Minh Huy
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
10
Xí nghiệp Tư doanh Hoa Trang
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
11
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
12
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
13
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam
 
 
1
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
Hiệp hội Cao su Việt Nam
2
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
3
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Hiệp hội Cao su Việt Nam
4
Công ty Cổ phần Cao su Việt Phú Thịnh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
5
Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
Hiệp hội Cao su Việt Nam
6
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
7
Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Hiệp hội Cao su Việt Nam
8
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Hiệp hội Cao su Việt Nam
9
Công ty TNHH Một TV Cao su Phú Riềng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
10
Công ty TNHH Một TV Cao su Thống Nhất
Hiệp hội Cao su Việt Nam
11
Công ty TNHH Một TV Cao su Đắk Lắk
Hiệp hội Cao su Việt Nam
12
Công ty TNHH Một TV Huy và Anh em
Hiệp hội Cao su Việt Nam
13
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Hiệp hội Cao su Việt Nam
14
Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
Hiệp hội Cao su Việt Nam
15
Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Păh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
16
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
17
Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Long
Hiệp hội Cao su Việt Nam
18
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Công ty Cổ phần
Hiệp hội Cao su Việt Nam
19
Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Sê
Hiệp hội Cao su Việt Nam
20
Công ty TNHH Một TV Cao su Bà Rịa
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
22
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
23
Công ty TNHH R1 International (Việt Nam)
Hiệp hội Cao su Việt Nam
24
Công ty TNHH Một TV Cao su Tân Biên
Hiệp hội Cao su Việt Nam
25
Công ty TNHH Hoa Phong
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
26
Công ty TNHH Một TV Cao su Lộc Ninh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
27
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Hiệp hội Cao su Việt Nam
28
Công ty TNHH Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
29
Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
30
Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Thuận
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
31
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng
Sở Công Thương TP. Hà Nội
32
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
Hiệp hội Cao su Việt Nam
33
Công ty TNHH Một TV Huy Anh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
34
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường
Hiệp hội Cao su Việt Nam
 
 
1
Công ty TNHH Một TV Du lịch Thương mại Kiên Giang
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
2
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
3
Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
4
Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
5
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
6
Công ty Lương thực Tiền Giang
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
7
Công ty Cổ phần Gentraco
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
8
Công ty TNHH Thương mại Kiên An Phú
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
9
Công ty Cổ phần Hiệp Lợi
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
10
Công ty Lương thực Sông Hậu
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
11
Công ty Cổ phần Docimexco
Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
12
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
13
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
14
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
15
Công ty TNHH Trung An
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
16
Công ty Cổ phần Du lịch An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
17
Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến
Sở Công Thương tỉnh Long An
18
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vilexim
Bộ Công Thương
19
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
20
Công ty TNHH Thịnh Phát
Sở Công Thương tỉnh Long An
21
Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
22
Công ty Lương thực Sóc Trăng
Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
23
Công ty TNHH Lương thực Thuận Phát Kiên Giang
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
24
Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An
Sở Công Thương tỉnh Long An
25
Công ty TNHH Khiêm Thanh
Sở Công Thương tỉnh An Giang
26
Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long
Sở Công Thương TP. Hà Nội
27
Công ty TNHH Việt Hưng
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
28
Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh Lương thực Việt Thành
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
29
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
30
Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
31
Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
32
Công ty Cổ phần Mê Kông
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
33
Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
34
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Trung
Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
35
Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Trang
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
36
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
37
Hợp tác xã Thành Lợi
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
38
Công ty TNHH Nova
Sở Công Thương TP. Hà Nội
39
Công ty Cổ phần Lương thực Phú Vĩnh
Sở Công Thương tỉnh An Giang
40
Công ty Lương thực Long An
Bộ Nông nghiệp & PTNT
41
Công ty Lương thực Đồng Tháp
Bộ Nông nghiệp & PTNT
42
Công ty Lương thực Vĩnh Long
Bộ Nông nghiệp & PTNT
43
Công ty Lương thực Bến Tre
Bộ Nông nghiệp & PTNT
44
Công ty TNHH Một Thành viên Lương thực TP. Hồ Chí Minh
Bộ Nông nghiệp & PTNT
45
Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang
Bộ Nông nghiệp & PTNT
46
Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm
Bộ Nông nghiệp & PTNT
 
 
1
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
2
Công ty TNHH Thảo Nguyên
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3
Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất nhập Long An
Hiệp hội Cây Điều Việt Nam
4
Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
5
Công ty TNHH Hoàng Sơn I
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
6
Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An
Hiệp hội Cây Điều Việt Nam
7
Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận
Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
8
Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
9
Công ty TNHH Phú Thủy
Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
10
Công ty Cổ phần Vinacommoditis
Hiệp hội Cây Điều Việt Nam
11
Công ty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam
Hiệp hội Cây Điều Việt Nam
12
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
13
Công ty TNHH Tân Hòa
Hiệp hội Cây Điều Việt Nam
14
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Huỳnh Minh
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
15
Công ty Cổ phần Nhật Huy
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
16
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
 
 
1
Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
2
Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
3
Công ty Cổ phần Phúc Sinh
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
4
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
5
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
6
Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại TP. HCM
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
7
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
8
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
9
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội.
10
Công ty TNHH KSS Việt Nam
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
11
Công ty TNHH Một TV Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
12
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
 
 
1
Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
2
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
3
Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Hồng Lam
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
4
Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
5
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ
Hiệp hội Rau quả Việt Nam
6
Công ty Cổ phần Trà Bắc
Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
7
Công ty TNHH Một TV Chế biến Dừa Lương Qưới
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
8
Doanh nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
9
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Nghệ An
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
10
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả
Hiệp hội Rau quả Việt Nam
11
Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
Sở Công Thương tỉnh An Giang
12
Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
13
Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Túy
Hiệp hội Rau quả Việt Nam
14
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phương Giang
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
15
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu BTCO
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
16
Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu G.O.C
Hiệp hội Rau quả Việt Nam
17
Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao
Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
18
Công ty Cổ phần Thương mại Trúc Giang
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
19
Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
20
Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng
Hiệp hội Rau quả Việt Nam
 
 
1
Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc
Hiệp hội Chè Việt Nam
2
Công ty TNHH Một TV Chè Phú Bền
Hiệp hội Chè Việt Nam
3
Công ty TNHH Trà Hoàng Long
Sở Công Thương TP. Hà Nội
4
Công ty TNHH Chè Á Châu
Sở Công Thương TP. Hà Nội
5
Công ty TNHH Finlay Việt Nam
Hiệp hội Chè Việt Nam
6
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Hiền
Hiệp hội Chè Việt Nam
7
Công ty TNHH Một TV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
8
Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
Hiệp hội Chè Việt Nam
9
Công ty Cổ phần Chè Tân Trào
Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
10
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà Thăng Long
Hiệp hội Chè Việt Nam; Sở Công Thương TP. Hà Nội
11
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Nguyên
Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
12
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh
Sở Công Thương TP. Hà Nội
13
Công ty TNHH Bắc Kinh Đô
Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
14
Công ty TNHH Trà Minh Anh
Sở Công Thương TP. Hà Nội
15
Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường
Sở Công Thương tỉnh Hà Giang
16
Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
17
Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng
Hiệp hội Chè Việt Nam
 
 
1
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
2
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
3
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
4
Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
5
Công ty TNHH Xuất khẩu Hàng Thủ công mỹ nghệ Duy Thành
Sở Công Thương TP. Đà Nằng
 
 
1
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh
2
Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
 
 
1
Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
2
Công ty TNHH May Tinh Lợi
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
3
Tổng Công ty May Hưng Yên
Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
4
Công ty TNHH Hansea TN
Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
5
Công ty Cổ phần May Bắc Giang
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
6
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hội Dệt may Thêu Đan TP. Hồ Chí Minh
7
Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
8
Công ty TNHH Vina Korea
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
9
Công ty TNHH Shimvon Ebenezer Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
10
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
11
Công ty Cổ phần May Tiền Tiến
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
12
Tổng Công ty Đức Giang - Công ty cổ phần
Hiệp hội Dệt may Việt Nam
13
Công ty TNHH Seshin Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
14
Công ty TNHH TAV
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
15
Công ty Cổ phần Đồng Tiến
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
16
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
17
Công ty Cổ phần May Bình Minh
Bộ Công Thương
18
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
19
Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang
Sở Công Thương tỉnh Long An
20
Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty 28
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Bộ Quốc Phòng
21
Công ty Cổ phần Việt Hưng
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
22
Công ty Cổ phần May Tiên Hưng
Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
23
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
24
Công ty Cổ phần May Sơn Hà
Sở Công Thương TP. Hà Nội
25
Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
26
Công ty Cổ phần May Hai
Hiệp hội Dệt may Việt Nam
27
Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
28
Công ty Cổ phần Dệt may 29/3
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
29
Công ty Cổ phần May Sông Tiền
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
30
Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
31
Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam
Sở Công Thương tỉnh Nam Định
32
Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
33
Công ty TNHH Hợp Thành
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
34
Công ty TNHH May Phú Long
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
35
Công ty TNHH Một TV Dệt kim Đông Xuân
Sở Công Thương TP. Hà Nội
36
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định
Sở Công Thương tỉnh Nam Định
37
Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 
 
1
Công ty TNHH Sao Vàng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng
2
Công ty TNHH Một TV Da giày Hải Phòng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng
3
Công ty TNHH Đỉnh Vàng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng
 
 
1
Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
2
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
3
Công ty Liên doanh Trồng và chế biến Cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế
Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
4
Công ty TNHH Phát triển
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
5
Công ty TNHH Mori Shige
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
6
Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu giấy Việt Nhật
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
7
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
8
Công ty Cổ phần Hưng Vượng
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
9
Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
10
Công ty Cổ phần Phú Tài
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
11
Công ty Liên doanh TNHH Trồng và Chế biến Cây nguyên liệu Giấy xuất khẩu Cát Phú
Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
12
Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Dung Quất
Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
13
Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
14
Công ty Liên doanh Trồng và chế biến Cây nguyên liệu giấy xuất khẩu
Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
15
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
16
Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
17
Công ty Cổ phần Cẩm Hà
Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
 
 
1
Công ty TNHH RKW Lotus
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
2
Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
3
Công ty TNHH Kaps Tex Vina
Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
4
Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Đà Nẵng
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
5
Công ty Cổ phần Nhựa 04
Hiệp hội Nhựa Việt Nam
6
Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
7
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Hiệp hội Nhựa Việt Nam
8
Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
9
Công ty Cổ phần Nhựa Mekong
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
10
Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu
Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
11
Công ty Cổ phần Diệu Thương
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
12
Công ty TNHH Sản xuất Lưới Xuất khẩu Đà Nẵng
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
13
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
Hiệp hội Nhựa Việt Nam
14
Công ty TNHH Dây Sợi rồng Á Châu
Hiệp hội Nhựa Việt Nam
15
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
16
Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
Hiệp hội Nhựa Việt Nam
17
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
18
Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành
Sở Công Thương tỉnh Long An
 
 
1
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
2
Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
Sở Công Thương TP. Hà Nội
3
Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
4
Công ty TNHH Greystones Data Systems Việt Nam
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
 
 
1
Công ty TNHH Le Long Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Long An
2
Công ty TNHH STX OSX Vũng Tàu
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3
Công ty TNHH Một TV Sông Thu
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
4
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
5
Công ty Cổ phần Lisemco
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam
6
Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
Sở Công Thương TP. Hải Phòng
7
Công ty TNHH Một TV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam
8
Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
9
Công ty Cổ phần Meinfa
Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
10
Công ty TNHH Sản xuất Khuôn đúc Chin Chen Fuh
Sở Công Thương tỉnh Long An
 
 
1
Công ty TNHH Hệ thống Dây Sumi - Hanel
Sở Công Thương TP. Hà Nội
2
Công ty Cổ phần Cáp điện LS - Vina
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
3
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Sài Gòn
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
4
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
 
 
1
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Sở Công Thương TP. Hà Nội
2
Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
Sở Công Thương TP. Hà Nội
3
Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
4
Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
5
Công ty Cổ phần Dược Danapha
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
6
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
7
Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
8
Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
Sở Công Thương TP. Hà Nội
9
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco
Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam
10
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Sở Công Thương TP. Cần Thơ
 
 
1
Công ty TNHH Thắng Lợi
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
2
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình
Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
 
Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định
Sở Công Thương tỉnh Nam Định
 
 
1
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera
Bộ Xây dựng
 
 
1
Công ty TNHH Một TV 76
Sở Công Thương TP. Hà Nội
2
Công ty TNHH Vaude Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
 
 
1
Công ty Cổ phần Thép TVP
Sở Công Thương tỉnh Long An
2
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
3
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Bộ Xây dựng
4
Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam
Sở Công Thương TP. Hà Nội
5
Công ty Cổ phần Phú Tài
Sở Công Thương tỉnh Bình Định
6
Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Bộ Xây dựng
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 2390/QĐ-BCT

Quyết định 2390/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và ban hành Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2012 - 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2390/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:15/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi