Quyết định 1864/QĐ-BTC 2019 đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

---------

Số: 1864/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà
trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc B Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ th cho Chi cục Hải quan cửa khu Lý Vạn. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được sử dụng con dấu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, đúng quy định.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lãnh đạo Bộ;

- Tổng cục Hải quan;

- UBND tỉnh Cao Bằng;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan, Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tnh Cao Bằng;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 1864/QĐ-BTC

Quyết định 1864/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1864/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:19/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Ngày 19/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1864/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà được đổi tên thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/10/2019. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn.

Xem chi tiết Quyết định1864/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi