Quyết định 184/QĐ-BTC 2020 bổ sung danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

            BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 184/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho

người xuất cảnh, nhập cnh

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ công văn số 3722/BCA-A08 ngày 06/12/2019 của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin về tình hình trang bị máy đọc hộ chiếu và kết nối mạng máy tính tại các cửa khẩu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh theo Danh sách đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án Nhân dân Tối cao;

-  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Tổng Cục Hải quan;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

DANH SÁCH BỔ SUNG CỬA KHẨU ÁP DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN

DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 11/02/2020 của Bộ Tài chính)

 

TT

Tên cửa khẩu

Cục Hải quan quản lý

Tỉnh/Thành phố

01

Khánh Bình

An Giang

An Giang

02

Vĩnh Hội Đông

An Giang

An Giang

03

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

Hải Phòng

Hải Phòng

04

Cảng Hảng không quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Kiên Giang

05

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Khánh Hòa

Khánh Hòa

06

Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng

Lạng Sơn

Lạng Sơn

07

Chi Ma

Lạng Sơn

Lạng Sơn

08

Cửa Lò

Nghệ An

Nghệ An

09

Cảng Hàng không Vinh

Nghệ An

Nghệ An

10

Cảng Hàng không Đồng Hới

Quảng Bình

Quảng Bình

11

La Lay

Quảng Trị

Quảng Trị

12

Cảng Cửa Việt

Quảng Trị

Quảng Trị

13

Tén Tằn

Thanh Hóa

Thanh Hóa

14

Thanh Thủy

Hà Giang

Hà Giang

15

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ

Cần Thơ

Cần Thơ

16

Cảng Hàng không Liên Khương

Lâm Đồng

Lâm Đồng

17

Buprăng

Đắk Lắk

Đắk Nông

18

Đắk Peur

Đắk Lắk

Đắk Nông

19

Dinh Bà

Đồng Tháp

Đồng Tháp

20

Thường Phước

Đồng Tháp

Đồng Tháp

21

Tà Lùng

Cao Bằng

Cao Bằng

22

Trà Lĩnh

Cao Bằng

Cao Bằng

23

Sóc Giang

Cao Bằng

Cao Bằng

24

Mỹ Quý Tây

Long An

Long An

thuộc tính Quyết định 184/QĐ-BTC

Quyết định 184/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:184/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:11/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập cảnh
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 24 cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan cho người xuất nhập cảnh

Ngày 11/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 184/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung 24 cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Cụ thể: Cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông tại An Giang; Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tại Hải Phòng; Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tại Kiên Giang; Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tại Khánh Hòa; Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Chi Ma tại Lạng Sơn; Cửa Lò, Cảng Hàng không Vinh tại Nghệ An; Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ…

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định 184/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 184/QD-BTC

 

Hanoi, February 11, 2020

 

DECISION

On supplementation of the list of border gates accepting customs declaration forms used for persons on entry or exit[1]

 

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP of July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Minister of Finance’s Circular No. 120/2015/TT-BTC of August 14, 2015, providing forms, printing, issuance, management and use of customs declaration forms used for persons on entry or exit;

Pursuant to the Minister of Finance’s Circular No. 52/2017/TT-BTC of May 19, 2017, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 120/2015/TT-BTC of August 14, 2015, providing forms, printing, issuance, management and use of customs declarations used for persons on entry or exit;

Pursuant to the Ministry of Public Security’s Official Letter No. 3722/BCA-A08 of December 6, 2019, on provision of information on equipping of passport readers and connection of computer networks at border gates;

At the proposal of the Director General of the General Department of the Ministry of Finance,

 

DECIDES:

Article 1. To add border gates that accept customs declaration forms used for persons on entry or exit made according to the forms promulgated together with the Minister of Finance’s Circular No. 120/2015/TT-BTC of August 14, 2015, which was amended and supplemented under the Minister of Finance’s Circular No. 52/2017/TT-BTC of May 19, 2017, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 120/2015/TT-BTC of August 14, 2015, providing forms, printing, issuance, management and use of customs declaration forms used for persons on entry or exit, which are provided in the list enclosed with this Decision.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. The Director General of the General Department of Customs, Chief of the Office, and heads of units of the Ministry of Finance and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decision.-

For the Minister of Finance
Deputy Minister
VU THI MAI

SUPPLEMENTED LIST OF BORGER GATES ACCEPTING CUSTOMS DECLARATION FORMS USED FOR PERSONS ON ENTRY OR EXIT

 

[1] Công Báo Nos 241-242 (26/02/2020)

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 184/QD-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 184/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi