Quyết định 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

            Số: 1134/QĐ-BXD           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY

VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; (THa)300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

I. THUYẾT MINH

Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số thiết bị không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.

Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.

1. Nội dung định mức các hao phí

1.1. Số ca làm việc trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca làm việc của máy bình quân trong một năm trong cả đời máy.

1.2. Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng.

1.3. Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.

1.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc (gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động).

1.5. Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển, vận hành máy trong một ca làm việc.

1.6. Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng.

2. Kết cấu định mức các hao phí

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 2 chương được trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.

Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng

M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn

M102.0000: Máy nâng chuyển

M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng

M104.0000: Máy sản xuất vật liệu xây dựng

M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ

M106.0000: Phương tiện vận tải đường bộ

M107.0000: Máy khoan đất đá

M108.0000: Máy và thiết bị động lực

M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy

M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm

M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm

M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác

Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm

M201.0000: Máy và thiết bị khảo sát

M202.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

M203.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Định mức các hao phí xác định giá ca máy công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.

3. Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

4. Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác định.

5. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.

Chương I:

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Mã hiệu

Loại máy và thiết bị

Số ca năm

Định mức (%)Định mức (%)Định mức (%)

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượngĐịnh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

 

 

1

2

3

4

5

6

77

8

M101.0000

MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈNMÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈNMÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈNMÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN

 

  

 

M101.0100

Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:

 

M101.0101

0,40 m3

260

17,0

5,80

5

43 lít diezel43 lít diezel

1x4/7

M101.0102

0,50 m3

260

17,0

5,80

5

51 lít diezel51 lít diezel

1x4/7

M101.0103

0,65 m3

260

17,0

5,80

5

59 lít diezel59 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0104

0,80 m3

260

17,0

5,80

5

65 lít diezel65 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0105

1,25 m3

260

17,0

5,80

5

83 lít diezel83 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0106

1,60 m3

260

16,0

5,50

5

113 lít diezel113 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0107

2,30 m3

260

16,0

5,50

5

138 lít diezel138 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M101.0108

3,60 m3

300

14,0

4,00

5

199 lít diezel199 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M101.0200

Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu:

  

 

M101.0201

0,75 m3

260

17,0

5,40

5

57 lít diezel57 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0202

1,25 m3

260

17,0

4,70

5

73 lít diezel73 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0300

Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:

 

M101.0301

0,40 m3

260

17,0

5,80

5

59 lít diezel59 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0302

0,65 m3

260

17,0

5,80

5

65 lít diezel65 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0303

1,00 m3

260

17,0

5,80

5

83 lít diezel83 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0304

1,20 m3

260

16,0

5,50

5

113 lít diezel113 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0305

1,60 m3

260

16,0

5,50

5

128 lít diezel128 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M101.0306

2,30 m3

260

16,0

5,50

5

164 lít diezel164 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M101.0400

Máy xúc lật - dung tích gầu:Máy xúc lật - dung tích gầu:Máy xúc lật - dung tích gầu:Máy xúc lật - dung tích gầu:

 

  

 

M101.0401

0,60 m3

260

16,0

4,80

5

29 lít diezel29 lít diezel

1x4/7

M101.0402

1,00 m3

260

16,0

4,80

5

39 lít diezel39 lít diezel

1x4/7

M101.0403

1,25 m3

260

16,0

4,80

5

47 lít diezel47 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0404

1,65 m3

260

16,0

4,80

5

75 lít diezel75 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0405

2,30 m3

260

14,0

4,40

5

95 lít diezel95 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0406

2,80 m3

260

14,0

4,40

5

101 lít diezel101 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0407

3,20 m3

260

14,0

3,80

5

134 lít diezel134 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M101.0500

Máy ủi - công suất:Máy ủi - công suất:Máy ủi - công suất:

 

 

  

 

M101.0501

75 cv

230

18,0

6,00

5

38 lít diezel38 lít diezel

1x4/7

M101.0502

110 cv

250

17,0

5,80

5

46 lít diezel46 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0503

140 cv

250

17,0

5,80

5

59 lít diezel59 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0504

180 cv

250

16,0

5,50

5

76 lít diezel76 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0505

250 cv

250

16,0

5,20

5

94 lít diezel94 lít diezel

1x3/7+1x6/7

M101.0506

320 cv

250

14,0

4,10

5

125 lít diezel125 lít diezel

1x3/7+1x7/7

M101.0600

Máy cạp tự hành - dung tích thùng:Máy cạp tự hành - dung tích thùng:Máy cạp tự hành - dung tích thùng:Máy cạp tự hành - dung tích thùng:Máy cạp tự hành - dung tích thùng:

  

 

M101.0601

9 m3

240

17,0

4,20

5

132 lít diezel132 lít diezel

1x3/7+1x6/7

M101.0602

16 m3

240

16,0

4,00

5

154 lít diezel154 lít diezel

1x3/7+1x7/7

M101.0603

25 m3

240

16,0

4,00

5

182 lít diezel182 lít diezel

1x3/7+1x7/7

M101.0700

Máy san tự hành - công suất:Máy san tự hành - công suất:Máy san tự hành - công suất:Máy san tự hành - công suất:

 

  

 

M101.0701

108 cv

210

17,0

3,60

5

39 lít diezel39 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0702

180 cv

210

16,0

3,10

5

54 lít diezel54 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M101.0800

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:

 

  

 

M101.0801

50 kg

150

20,0

5,40

4

3 lít xăng3 lít xăng

1x3/7

M101.0802

60 kg

150

20,0

5,40

4

3,5 lít xăng3,5 lít xăng

1x3/7

M101.0803

70 kg

150

20,0

5,40

4

4 lít xăng4 lít xăng

1x3/7

M101.0804

80 kg

150

20,0

5,40

4

5 lít xăng5 lít xăng

1x3/7

M101.0900

Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:

  

 

M101.0901

9 t

230

18,0

4,30

5

34 lít diezel34 lít diezel

1x5/7

M101.0902

16 t

230

18,0

4,30

5

38 lít diezel38 lít diezel

1x5/7

M101.0903

25 t

230

17,0

4,10

5

55 lít diezel55 lít diezel

1x5/7

M101.1000

Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:

  

 

M101.1001

8 t

230

17,0

4,60

5

19 lít diezel19 lít diezel

1x4/7

M101.1002

15 t

230

17,0

4,30

5

39 lít diezel39 lít diezel

1x4/7

M101.1003

18 t

230

17,0

4,30

5

53 lít diezel53 lít diezel

1x4/7

M101.1004

25 t

230

17,0

3,70

5

67 lít diezel67 lít diezel

1x4/7

M101.1100

Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:

  

 

M101.1101

6,0 t

230

18,0

2,90

5

20 lít diezel20 lít diezel

1x3/7

M101.1102

8,5 t

230

18,0

2,90

5

24 lít diezel24 lít diezel

1x3/7

M101.1103

10 t

230

18,0

2,90

5

26 lít diezel26 lít diezel

1x4/7

M101.1104

15,5 t

230

17,0

2,70

5

42 lít diezel42 lít diezel

1x4/7

M101.1200

Quả đầm - trọng lượng:Quả đầm - trọng lượng:Quả đầm - trọng lượng:

 

 

  

 

M101.1201

16 t

230

17,0

2,50

5

  

1x4/7

M102.0000

MÁY NÂNG CHUYỂNMÁY NÂNG CHUYỂNMÁY NÂNG CHUYỂN

 

 

  

 

M102.0100

Cần trục ô tô - sức nâng:Cần trục ô tô - sức nâng:Cần trục ô tô - sức nâng:

 

 

  

 

M102.0101

3 t

220

10,0

5,10

5

25 lít diezel25 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1

M102.0102

4 t

220

10,0

5,10

5

26 lít diezel26 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1

M102.0103

5 t

220

10,0

4,70

5

30 lít diezel30 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1

M102.0104

6 t

220

10,0

4,70

5

33 lít diezel33 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1

M102.0105

10 t

220

10,0

4,50

5

37 lít diezel37 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.0106

16 t

220

10,0

4,50

5

43 lít diezel43 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.0107

20 t

220

9,0

4,50

5

44 lít diezel44 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.0108

25 t

220

9,0

4,30

5

50 lít diezel50 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3

M102.0109

30 t

220

9,0

4,30

5

54 lít diezel54 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3

M102.0110

40 t

220

8,0

4,10

5

64 lít diezel64 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3

M102.0111

50 t

220

8,0

4,10

5

70 lít diezel70 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3

M102.0200

Cần trục bánh hơi - sức nâng:Cần trục bánh hơi - sức nâng:Cần trục bánh hơi - sức nâng:Cần trục bánh hơi - sức nâng:

 

  

 

M102.0201

16 t

200

10,0

4,50

5

33 lít diezel33 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M102.0202

25 t

200

10,0

4,50

5

36 lít diezel36 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0203

40 t

200

9,0

4,00

5

50 lít diezel50 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0204

63 t

200

9,0

4,00

5

61 lít diezel61 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0205

90 t

200

8,0

3,80

5

69 lít diezel69 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M102.0206

100 t

200

8,0

3,80

5

74 lít diezel74 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0207

110 t

200

8,0

3,60

5

78 lít diezel78 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0208

130 t

200

8,0

3,60

5

81 lít diezel81 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0300

Cần trục bánh xích - sức nâng:Cần trục bánh xích - sức nâng:Cần trục bánh xích - sức nâng:Cần trục bánh xích - sức nâng:

 

  

 

M102.0301

5 t

200

10,0

5,40

5

32 lít diezel32 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M102.0302

10 t

200

10,0

4,50

5

36 lít diezel36 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M102.0303

16 t

200

10,0

4,50

5

45 lít diezel45 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M102.0304

25 t

200

9,0

4,60

5

47 lít diezel47 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0305

28 t

200

9,0

4,60

5

49 lít diezel49 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0306

40 t

200

8,5

4,10

5

51 lít diezel51 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0307

50 t

200

8,5

4,10

5

54 lít diezel54 lít diezel

1x4/7+1x6/7

M102.0308

63 t

200

8,0

4,10

5

56 lít diezel56 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M102.0309

80 t

200

8,0

3,80

5

58 lít diezel58 lít diezel

1x4/7+1x7/7

M102.0310

100 t

200

8,0

3,80

5

59 lít diezel59 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0311

110 t

200

8,0

3,60

5

63 lít diezel63 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0312

130 t

200

7,5

3,60

5

72 lít diezel72 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0313

150 t

200

7,5

3,60

5

83 lít diezel83 lít diezel

2x4/7+1x7/7

M102.0400

Cần trục tháp - sức nâng:Cần trục tháp - sức nâng:Cần trục tháp - sức nâng:Cần trục tháp - sức nâng:

 

  

 

M102.0401

5 t

280

16,0

4,70

6

42 kWh42 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0402

10 t

280

14,0

4,00

6

60 kWh60 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0403

12 t

280

14,0

4,00

6

68 kWh68 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0404

15 t

280

14,0

4,00

6

90 kWh90 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0405

20 t

280

13,0

3,80

6

113 kWh113 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0406

25 t

280

13,0

3,80

6

120 kWh120 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0407

30 t

280

13,0

3,80

6

128 kWh128 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0408

40 t

280

13,0

3,50

6

135 kWh135 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0409

50 t

280

13,0

3,50

6

143 kWh143 kWh

2x4/7+1x6/7

M102.0410

60 t

280

13,0

3,50

6

198 kWh198 kWh

2x4/7+1x6/7

M102.0411

Cẩu tháp MD 900

280

13,0

3,50

6

480 kWh480 kWh

2x4/7+1x6/7+1x7/7

M102.0500

Cần cẩu nổi:

 

 

 

 

  

 

M102.0501

Kéo theo - sức nâng 30 t

170

10,0

6,20

7

81 lít diezel81 lít diezel

1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2x2/4 + 1x3/4) +1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M102.0502

Tự hành - sức nâng 100 t

170

10,0

6,00

7

118 lít diezel118 lít diezel

1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4

M102.0600

Cổng trục - sức nâng:Cổng trục - sức nâng:Cổng trục - sức nâng:

 

 

  

 

M102.0601

10 t

170

14,0

2,80

5

81 kWh81 kWh

1x3/7+1x5/7

M102.0602

30 t

170

14,0

2,80

5

90 kWh90 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0603

60 t

170

14,0

2,50

5

144 kWh144 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0604

90 t

170

14,0

2,50

5

180 kWh180 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0701

Cẩu lao dầm K33-60

170

14,0

3,50

6

233 kWh233 kWh

1x3/7+4x4/7 +1x6/7

M102.0702

Thiết bị nâng hạ dầm 90T

170

14,0

3,50

6

168 kWh168 kWh

1x3/7+2x4/7 +1x6/7

M102.0800

Cầu trục - sức nâng:Cầu trục - sức nâng:

 

 

 

  

 

M102.0801

30 t

280

10,0

2,30

5

48 kWh48 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0802

40 t

280

10,0

2,30

5

60 kWh60 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0803

50 t

280

10,0

2,30

5

72 kWh72 kWh

1x3/7+1x6/7

M102.0804

60 t

280

10,0

2,30

5

84 kWh84 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0805

90 t

280

10,0

2,30

5

108 kWh108 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0806

110 t

280

10,0

2,10

5

132 kWh132 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0807

125 t

280

10,0

2,10

5

144 kWh144 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0808

180 t

280

10,0

2,10

5

168 kWh168 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0809

250 t

280

10,0

2,00

5

204 kWh204 kWh

1x3/7+1x7/7

M102.0900

Máy vận thăng - sức nâng:Máy vận thăng - sức nâng:Máy vận thăng - sức nâng:

 

 

  

 

M102.0901

0,8 t - H nâng 80 m

280

18,0

4,30

5

21 kWh21 kWh

1x3/7

M102.0902

3 t - H nâng 100 m

280

17,0

4,10

5

39 kWh39 kWh

1x3/7

M102.1000

Máy vận thăng lồng - sức nâng:Máy vận thăng lồng - sức nâng:Máy vận thăng lồng - sức nâng:Máy vận thăng lồng - sức nâng:

 

  

 

M102.1001

3 t - H nâng 100 m

280

17,0

4,10

5

47 kWh47 kWh

1x3/7

M102.1100

Tời điện - sức kéo:Tời điện - sức kéo:

 

 

 

  

 

M102.1101

0,5 t

230

17,0

5,10

4

4 kWh4 kWh

1x3/7

M102.1102

1,0 t

230

17,0

5,10

4

5 kWh5 kWh

1x3/7

M102.1103

1,5 t

230

17,0

4,60

4

6 kWh6 kWh

1x3/7

M102.1104

3,0 t

230

17,0

4,60

4

11 kWh11 kWh

1x3/7

M102.1105

3,5 t

230

17,0

4,60

4

12 kWh12 kWh

1x3/7

M102.1106

5,0 t

230

17,0

4,60

4

14 kWh14 kWh

1x3/7

M102.1200

Pa lăng xích - sức nâng:Pa lăng xích - sức nâng:Pa lăng xích - sức nâng:

 

 

  

 

M102.1201

3 t

230

17,0

4,60

4

  

1x3/7

M102.1202

5 t

230

17,0

4,20

4

  

1x3/7

M102.1300

Kích nâng - sức nâng:Kích nâng - sức nâng:Kích nâng - sức nâng:

 

 

  

 

M102.1301

10 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1302

30 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1303

50 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1304

100 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1305

200 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1306

250 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1307

500 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1400

Kích thông tâm

 

 

 

 

  

 

M102.1401

RRH - 100 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1402

YCW - 250 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1403

YCW - 500 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1501

Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c)

180

14,0

3,50

5

29 kWh29 kWh

1x4/7+1x5/7

M102.1602

Kích sợi đơn YDC - 500 t

180

14,0

2,20

5

  

1x4/7

M102.1700

Xe nâng - chiều cao nâng:Xe nâng - chiều cao nâng:Xe nâng - chiều cao nâng:

 

 

  

 

M102.1701

12 m

260

14,0

4,00

5

25 lít diezel25 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.1702

18 m

260

14,0

3,80

5

29 lít diezel29 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.1703

24 m

260

14,0

3,80

5

33 lít diezel33 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.1800

Xe thang - chiều dài thang:Xe thang - chiều dài thang:Xe thang - chiều dài thang:

 

 

  

 

M102.1801

9 m

260

14,0

3,90

5

25 lít diezel25 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.1802

12 m

260

14,0

3,70

5

29 lít diezel29 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M102.1803

18 m

260

14,0

3,70

5

33 lít diezel33 lít diezel

1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2

M103.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNGMÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNGMÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNGMÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNGMÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG

  

 

M103.0100

Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa:

 

M103.0101

1,2 t

220

17,0

4,40

5

56 lít diezel56 lít diezel

1x2/7+1x4/7+1x5/7

M103.0102

1,8 t

220

17,0

4,40

5

59 lít diezel59 lít diezel

1x2/7+1x4/7+1x6/7

M103.0103

3,5 t

220

16,0

3,90

5

62 lít diezel62 lít diezel

2x2/7+1x4/7+1x6/7

M103.0104

4,5 t

220

16,0

3,90

5

65 lít diezel65 lít diezel

2x2/7+1x4/7+1x6/7

M103.0200

Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:

 

M103.0201

1,2 t

220

16,0

3,90

5

24 lít diezel + 14 kWh24 lít diezel + 14 kWh

1x2/7+1x3/7+1x4/7

M103.0202

1,8 t

220

16,0

3,90

5

30 lít diezel + 14 kWh30 lít diezel + 14 kWh

1x2/7+1x3/7+1x5/7

M103.0203

2,5 t

220

14,0

3,50

5

36 lít diezel + 25 kWh36 lít diezel + 25 kWh

2x2/7+1x3/7+1x6/7

M103.0204

3,5 t

220

14,0

3,50

5

48 lít diezel + 25 kWh48 lít diezel + 25 kWh

2x2/7+1x3/7+1x6/7

M103.0205

4,5 t

220

14,0

3,50

5

63 lít diezel + 34 kWh63 lít diezel + 34 kWh

2x2/7+1x3/7+1x6/7

M103.0206

5,5 T

220

14,0

3,50

5

78 lít diezel + 34 kWh78 lít diezel + 34 kWh

2x2/7+1x3/7+1x6/7

M103.0300

Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:

 

M103.0301

60 kW

220

16,0

4,80

5

40 lít diezel40 lít diezel

1x3/7+1x5/7+1x6/7

M103.0400

Búa rung - công suất:Búa rung - công suất:Búa rung - công suất:

 

 

  

 

M103.0401

40 kW

200

17,0

3,80

5

108 kWh108 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0402

50 kW

200

17,0

3,80

5

135 kWh135 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0403

170 kW

200

17,0

2,60

5

357 kWh357 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0500

Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:

M103.0501

                                     

≤ 1,8 t

200

14,0

5,90

6

42 lít diezel42 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

 

M103.0502

≤ 2,5 t

200

14,0

5,90

6

47 lít diezel47 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0503

≤ 3,5 t

200

14,0

5,90

6

52 lít diezel52 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0504

≤ 5,0 t

200

14,0

5,90

6

58 lít diezel58 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0505

≤ 7,0 t

200

14,0

5,60

6

63 lít diezel63 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0506

≤ 10,0 t

200

14,0

5,60

6

69 lít diezel69 lít diezel

1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0600

Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:

 

M103.0601

7,5 t

200

13,0

4,60

6

162 lít diezel162 lít diezel

1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4

M103.0700

Máy ép cọc trước - lực ép:Máy ép cọc trước - lực ép:Máy ép cọc trước - lực ép:Máy ép cọc trước - lực ép:

 

  

 

M103.0701

60 t

180

22,0

4,00

5

38 kWh38 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0702

100 t

180

22,0

4,00

5

53 kWh53 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0703

150 t

180

22,0

4,00

5

75 kWh75 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0704

200 t

180

22,0

4,00

5

84 kWh84 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0801

Máy ép cọc sau

160

22,0

4,00

5

36 kWh36 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.0901

Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130 t

200

17,0

2,60

5

138 kWh138 kWh

1x3/7+1x4/7

M103.1001

Máy cắm bấc thấm

180

14,0

3,10

5

48 lít diezel48 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M103.1100

Máy khoan cọc nhồi:

 

 

 

 

  

 

M103.1101

Máy khoan cọc nhồi ED

220

17,0

8,20

5

52 lít diezel52 lít diezel

2x3/7+1x4/7+1x6/7

M103.1102

Máy khoan cọc nhồi Bauer (mô men xoay > 200kNm)

220

17,0

6,50

5

59 lít diezel59 lít diezel

2x3/7+1x4/7+1x6/7

M103.1103

Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)

260

17,0

5,80

5

  

 

M103.1201

Máy khoan tường sét

220

17,0

6,50

5

32 lít diezel + 171 kW32 lít diezel + 171 kW

1x3/7+1x4/7+1x6/7

M103.1301

Máy khoan cọc đất

220

17,0

6,50

5

36 lít diezel + 167 kW36 lít diezel + 167 kW

1x3/7+1x4/7+1x6/7

M103.1401

Máy cấp xi măng

220

17,0

6,50

5

  

 

M103.1500

Máy trộn dung dịch khoan - dung tích:Máy trộn dung dịch khoan - dung tích:Máy trộn dung dịch khoan - dung tích:Máy trộn dung dịch khoan - dung tích:Máy trộn dung dịch khoan - dung tích:

  

 

M103.1501

≤ 750 lít

280

20,0

6,40

5

13 kWh13 kWh

1x3/7

M103.1502

1000 lít

280

18,0

5,80

5

18 kWh18 kWh

1x4/7

M103.1600

Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất:Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất:Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất:Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất:Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất:

  

 

M103.1601

100 m3/h

280

18,0

5,80

5

21 kWh21 kWh

1x4/7

M103.1700

Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:

 

M103.1701

200 m3/h

280

18,0

5,80

5

50 kWh50 kWh

1x4/7

M104.0000

MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNGMÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNGMÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNGMÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNGMÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  

 

M104.0100

Máy trộn bê tông - dung tích:Máy trộn bê tông - dung tích:Máy trộn bê tông - dung tích:Máy trộn bê tông - dung tích:

 

  

 

M104.0101

250 lít

110

20,0

6,50

5

11 kWh11 kWh

1x3/7

M104.0102

500 lít

140

20,0

6,50

5

34 kWh34 kWh

1x4/7

M104.0200

Máy trộn vữa - dung tích:Máy trộn vữa - dung tích:Máy trộn vữa - dung tích:

 

 

  

 

M104.0201

80 lít

120

20,0

6,80

5

5 kWh5 kWh

1x3/7

M104.0202

150 lít

120

20,0

6,80

5

8 kWh8 kWh

1x3/7

M104.0203

250 lít

120

20,0

6,80

5

11 kWh11 kWh

1x3/7

M104.0300

Máy trộn vữa xi măng - dung tích:Máy trộn vữa xi măng - dung tích:Máy trộn vữa xi măng - dung tích:Máy trộn vữa xi măng - dung tích:

 

  

 

M104.0301

1200 lít

120

20,0

6,80

5

72 kWh72 kWh

1x4/7

M104.0302

1600 lít

120

20,0

6,80

5

96 kWh96 kWh

1x4/7

M104.0400

Trạm trộn bê tông - năng suất:Trạm trộn bê tông - năng suất:Trạm trộn bê tông - năng suất:Trạm trộn bê tông - năng suất:

 

  

 

M104.0401

16 m3/h

220

18,0

5,80

5

92 kWh92 kWh

1x3/7+1x5/7

M104.0402

25 m3/h

220

18,0

5,60

5

116 kWh116 kWh

1x3/7+1x5/7

M104.0403

30 m3/h

220

18,0

5,60

5

172 kWh172 kWh

2x3/7+1x5/7

M104.0404

50 m3/h

220

18,0

5,60

5

198 kWh198 kWh

2x3/7+1x5/7

M104.0405

75 m3/h

220

17,0

5,30

5

418 kWh418 kWh

2x3/7+1x4/7+1x6/7

M104.0406

90 m3/h

220

17,0

5,30

5

425 kWh425 kWh

2x3/7+1x4/7+1x6/7

M104.0407

125 m3/h

220

17,0

5,30

5

446 kWh446 kWh

2x3/7+1x4/7+1x6/7

M104.0408

160 m3/h

220

17,0

5,00

5

553 kWh553 kWh

3x3/7+1x4/7+1x6/7

M104.0500

Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:

 

  

 

M104.0501

35 m3/h

110

20,0

7,60

5

76 kWh76 kWh

1x4/7

M104.0502

45 m3/h

110

20,0

7,60

5

97 kWh97 kWh

1x4/7

M104.0600

Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:Máy nghiền sàng đá di động - năng suất:

  

 

M104.0601

20 m3/h

220

20,0

8,60

5

315 kWh315 kWh

1x3/7+1x4/7

M104.0602

25 m3/h

220

20,0

7,60

5

357 kWh357 kWh

2x3/7+1x4/7

M104.0603

125 m3/h

220

20,0

7,60

5

630 kWh630 kWh

2x3/7+1x4/7

M104.0700

Máy nghiền đá thô - năng suất:Máy nghiền đá thô - năng suất:Máy nghiền đá thô - năng suất:Máy nghiền đá thô - năng suất:

 

  

 

M104.0701

14 m3/h

220

20,0

8,60

5

134 kWh134 kWh

1x3/7+1x4/7

M104.0702

200 m3/h

220

20,0

8,60

5

840 kWh840 kWh

1x3/7+2x4/7+ 1x5/7+1x6/7

M104.0800

Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:

  

 

M104.0801

25 t/h

150

16,0

5,70

5

210 kWh210 kWh

4x4/7+3x5/7+1x6/7

M104.0802

50 t/h

150

16,0

5,70

5

300 kWh300 kWh

5x4/7+3x5/7+1x6/7

M104.0803

60 t/h

150

16,0

5,70

5

324 kWh324 kWh

5x4/7+3x5/7+1x6/7

M104.0804

80 t/h

150

13,0

5,50

5

384 kWh384 kWh

5x4/7+4x5/7+1x6/7

M104.0805

120 t/h

150

13,0

5,50

5

714 kWh714 kWh

5x4/7+4x5/7+1x6/7

M105.0000

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ

 

M105.0100

Máy phun nhựa đường - công suất:Máy phun nhựa đường - công suất:Máy phun nhựa đường - công suất:Máy phun nhựa đường - công suất:

 

  

 

M105.0101

190 cv

120

14,0

5,60

6

57 lít diezel57 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M105.0200

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất:

  

 

M105.0201

65 t/h

150

16,0

6,40

5

34 lít diezel34 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M105.0202

100 t/h

150

16,0

6,40

5

50 lít diezel50 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M105.0203

130 cv đến 140 cv

150

16,0

3,80

5

63 lít diezel63 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M105.0301

Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 60 m3/h

150

16,0

4,20

5

30 lít diezel30 lít diezel

1x3/7+1x5/7

M105.0401

Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C

220

18,0

5,80

5

92 lít diezel92 lít diezel

1x4/7+1x5/7

M105.0501

Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A

170

20,0

3,50

5

  

1x4/7

M105.0601

Lò nấu sơn YHK 3A

170

17,0

3,60

5

11 lít diezel11 lít diezel

1x4/7

M105.0701

Thiết bị đun rót mastic

170

17,0

4,50

5

4 lít xăng4 lít xăng

1x4/7

M105.0801

Nồi nấu nhựa 500 lít

170

25,0

10,00

5

  

1x4/7

M105.0901

Máy rải bê tông SP500

180

14,0

4,20

5

73 lít diezel73 lít diezel

1x6/7+1x5/7+2x3/7

M106.0000

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  

 

M106.0100

Ô tô vận tải thùng - trọng tải:Ô tô vận tải thùng - trọng tải:Ô tô vận tải thùng - trọng tải:Ô tô vận tải thùng - trọng tải:

 

  

 

M106.0101

1,5 t

220

18,0

6,20

6

7 lít xăng7 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0102

2 t

220

18,0

6,20

6

12 lít xăng12 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0103

2,5 t

220

17,0

6,20

6

13 lít xăng13 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0104

5 t

220

17,0

6,20

6

25 lít diezel25 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0105

7 t

220

17,0

6,20

6

31 lít diezel31 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0106

10 t

220

16,0

6,20

6

38 lít diezel38 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

M106.0107

12 t

220

16,0

6,20

6

41 lít diezel41 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0108

15 t

220

16,0

6,20

6

46 lít diezel46 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0109

20 t

220

14,0

5,40

6

56 lít diezel56 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0200

Ô tô tự đổ - trọng tải:Ô tô tự đổ - trọng tải:Ô tô tự đổ - trọng tải:

 

 

  

 

M106.0201

5 t

260

17,0

7,50

6

41 lít diezel41 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0202

7 t

260

17,0

7,30

6

46 lít diezel46 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0203

10 t

260

17,0

7,30

6

57 lít diezel57 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 2

M106.0204

12 t

260

17,0

7,30

6

65 lít diezel65 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0205

15 t

260

16,0

6,80

6

73 lít diezel73 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0206

20 t

300

16,0

6,80

6

76 lít diezel76 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0207

22 t

300

16,0

6,80

6

77 lít diezel77 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0208

25 t

300

14,0

6,80

6

81 lít diezel81 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 3

M106.0209

27 t

300

14,0

6,60

6

86 lít diezel86 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 3

M106.0300

Ô tô đầu kéo - công suất:Ô tô đầu kéo - công suất:Ô tô đầu kéo - công suất:

 

 

  

 

M106.0301

272 cv

200

11,0

4,00

6

56 lít diezel56 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 3

M106.0302

360 cv

200

11,0

3,80

6

68 lít diezel68 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 3

M106.0400

Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:

 

M106.0401

6 m3

220

17,0

5,70

6

43 lít diezel43 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0402

10,7 m3

220

17,0

5,50

6

64 lít diezel64 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0403

14,5 m3

220

17,0

5,50

6

70 lít diezel70 lít diezel

1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3

M106.0500

Ô tô tưới nước - dung tích:Ô tô tưới nước - dung tích:Ô tô tưới nước - dung tích:Ô tô tưới nước - dung tích:

 

  

 

M106.0501

4 m3

220

15,0

4,80

6

20 lít diezel20 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0502

5 m3

220

14,0

4,40

6

23 lít diezel23 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 1

M106.0503

6 m3

220

14,0

4,40

6

24 lít diezel24 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 1

M106.0504

7 m3

220

13,0

4,10

6

26 lít diezel26 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 1

M106.0505

9 m3

220

13,0

4,10

6

27 lít diezel27 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0506

16 m3

240

13,0

4,10

6

35 lít diezel35 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 2

M106.0600

Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:

  

 

M106.0601

2 m3

220

17,0

5,20

6

19 lít diezel19 lít diezel

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0602

3 m3

220

17,0

5,20

6

27 lít diezel27 lít diezel

1x3/4 lái xe nhóm 1

M106.0700

Ô tô bán tải - trọng tải:Ô tô bán tải - trọng tải:Ô tô bán tải - trọng tải:

 

 

  

 

M106.0701

1,5 t

200

18,0

4,50

6

18 lít xăng18 lít xăng

1x2/4 lái xe nhóm 1

M106.0800

Rơ mooc - trọng tải:Rơ mooc - trọng tải:Rơ mooc - trọng tải:

 

 

  

 

M106.0808

100 t

200

13,0

3,10

6

  

1x3/7

M106.0809

125 t

200

13,0

3,10

6

  

1x3/7

M107.0000

MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁMÁY KHOAN ĐẤT ĐÁMÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ

 

 

  

 

M107.0100

Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:

 

M107.0101

D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW)

180

20,0

8,50

5

5 kWh5 kWh

1x3/7

M107.0102

D ≤ 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)

180

20,0

8,50

5

  

1x3/7

M107.0103

D ≤ 42 mm (khoan SIG - chưa tính khí nén)

180

20,0

6,50

5

  

1x3/7

M107.0104

Búa chèn (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)

180

20,0

8,50

5

  

1x3/7

M107.0200

Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan:

M107.0201

                                     

D75-95 mm

240

18,0

5,30

5

 

1x3/7+1x4/71x3/7+1x4/7

 

M107.0202

                                     

D105-110 mm

240

18,0

5,30

5

 

1x3/7+1x4/71x3/7+1x4/7

 

M107.0300

                                     

Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan:

 

M107.0301

                                     

D 45 mm (2 cần - 147 cv)

250

15,0

3,90

6

84 lít diezel

2x4/7+2x7/72x4/7+2x7/7

 

M107.0302

                                     

D 45 mm (3 cần - 255 cv)

250

15,0

3,90

6

138 lít diezel

2x4/7+2x7/72x4/7+2x7/7

 

M107.0400

                                     

Máy khoan néo - độ sâu khoan:Máy khoan néo - độ sâu khoan:Máy khoan néo - độ sâu khoan:Máy khoan néo - độ sâu khoan:

 

 

  

 

M107.0401

                                     

H 3,5 m (80 cv)

250

15,0

3,90

6

38 lít diezel

2x4/7+2x7/72x4/7+2x7/7

 

M107.0500

                                     

Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:

  

 

M107.0501

                                     

D 2,4 m (250 kW)

200

15,0

3,20

6

675 kWh

2x4/7+2x7/72x4/7+2x7/7

 

M107.0600

                                     

Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:

 

 

  

 

M107.0601

                                     

9 kW

200

20,0

1,80

6

16 kWh

1x4/71x4/7

 

M107.0700

                                     

Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:

 

  

 

M107.0701

                                     

YG 60

220

15,0

4,50

5

28 lít diezel

2x3/7+1x4/72x3/7+1x4/7

 

M108.0000

                                     

MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰCMÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰCMÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰCMÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC

 

 

  

 

M108.0100

                                     

Máy phát điện lưu động - công suất:Máy phát điện lưu động - công suất:Máy phát điện lưu động - công suất:Máy phát điện lưu động - công suất:

 

 

  

 

M108.0101

                                     

2,5-3 kW

140

14,0

4,20

5

2 lít diezel

1x3/71x3/7

 

M108.0102

                                     

10 kW

140

14,0

4,20

5

11 lít diezel

1x3/71x3/7

 

M108.0103

                                     

30 kW

140

13,0

3,90

5

24 lít diezel

1x3/71x3/7

 

M108.0104

                                     

50 kW

140

13,0

3,90

5

36 lít diezel

1x3/71x3/7

 

M108.0105

                                     

75 kW

140

12,0

3,60

5

45 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0200

                                     

Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:

 

  

 

M108.0201

                                     

120 m3/h

150

12,0

5,00

5

14 lít xăng

1x4/71x4/7

 

M108.0202

                                     

200 m3/h

150

12,0

5,00

5

24 lít xăng

1x4/71x4/7

 

M108.0203

                                     

300 m3/h

150

12,0

5,00

5

33 lít xăng

1x4/71x4/7

 

M108.0204

                                     

600 m3/h

150

11,0

4,60

5

46 lít xăng

1x4/71x4/7

 

M108.0300

                                     

Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:

 

  

 

M108.0301

                                     

120 m3/h

150

12,0

5,40

5

14 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0302

                                     

240 m3/h

150

12,0

5,40

5

28 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0303

                                     

300 m3/h

150

12,0

5,40

5

32 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0304

                                     

360 m3/h

150

12,0

5,40

5

35 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0305

                                     

420 m3/h

150

12,0

5,40

5

38 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0306

                                     

540 m3/h

150

12,0

5,40

5

36 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0307

                                     

600 m3/h

150

11,0

5,00

5

38 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0308

                                     

660 m3/h

150

11,0

5,00

5

39 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0309

                                     

1200 m3/h

150

11,0

3,90

5

75 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0310

                                     

1260 m3/h

150

11,0

3,50

5

89 lít diezel

1x4/71x4/7

 

M108.0400

                                     

Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:

 

  

 

M108.0401

                                     

5 m3/h

150

13,0

5,20

5

2 kWh

1x3/71x3/7

 

M108.0406

                                     

216 m3/h

150

12,0

3,80

5

52 kWh

1x3/71x3/7

 

M108.0407

                                     

270 m3/h

150

12,0

3,80

5

80 kWh

1x3/71x3/7

 

M108.0408

                                     

300 m3/h

150

12,0

3,80

5

86 kWh

1x3/71x3/7

 

M108.0409

                                     

600 m3/h

150

12,0

3,40

5

125 kWh

1x4/71x4/7

 

M109.0000

                                     

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦYMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦYMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦYMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦYMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦYMÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY

  

 

M109.0100

                                     

Sà lan - trọng tải:Sà lan - trọng tải:

 

 

 

 

  

 

M109.0101

                                     

200 t

260

13,0

5,90

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0102

                                     

250 t

260

13,0

5,90

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0103

                                     

300 t

260

13,0

5,90

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0104

                                     

400 t

260

13,0

5,50

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0105

                                     

600 t

260

13,0

5,50

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0106

                                     

800 t

260

13,0

5,20

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0107

                                     

1000 t

260

13,0

5,20

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0108

                                     

1200 t

260

13,0

5,00

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0109

                                     

1350 t

260

13,0

5,00

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0110

                                     

1800 t

260

13,0

5,00

6

 

2 thủy thủ 2/42 thủy thủ 2/4

 

M109.0200

                                     

Phao thép - trọng tải:Phao thép - trọng tải:Phao thép - trọng tải:

 

 

 

  

 

M109.0201

                                     

60 t

210

13,0

5,90

6

 

  

 

M109.0202

                                     

200 t

210

13,0

5,90

6

 

  

 

M109.0203

                                     

250 t

210

13,0

5,90

6

 

  

 

M109.0301

                                     

Pông tông

210

17,0

5,20

6

 

  

 

M109.0400

                                     

Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:

 

  

 

M109.0401

                                     

5 t

210

13,0

5,20

6

44 lít diezel

1thuyền trưởng 1/21thuyền trưởng 1/2

 

M109.0402

                                     

40 t

210

13,0

5,20

6

131 lít diezel

1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/41 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/4

 

M109.0500

                                     

Ca nô - công suất:Ca nô - công suất:

 

 

 

 

  

 

M109.0501

                                     

15 cv

200

12,0

6,00

6

3 lít diezel

1 thuyền trưởng 1/21 thuyền trưởng 1/2

 

M109.0502