Chỉ thị 06/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2006/CT-BXD NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC
VẬN ĐỘNG "ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG" TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 - 2010)

 

Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lư­ợng công trình, sản phẩm xây dựng, giai đoạn 2001 - 2005 do Bộ tr­­ưởng Bộ Xây dựng và Ban Th­­ường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động đã đạt đ­­ược nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực về kinh tế - xã hội.

Trong 5 năm qua, cuộc vận động đã thu hút 290 doanh nghiệp (DN) hành nghề xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng thuộc các thành phần kinh tế, các Bộ, Ngành hư­­ởng ứng tham gia. Kết quả 5 năm đã có 548 công trình, sản phẩm vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng đ­­ược tặng thư­­ởng huy chư­­ơng vàng và bằng chất lư­­ợng cao; 34 lư­­ợt DN đư­­ợc tặng cờ đơn vị xuất sắc về đảm bảo và nâng cao chất l­­ượng công trình sản phẩm xây dựng hàng năm; 574 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng và của Ban Thư­ờng vụ công đoàn Xây dựng Việt Nam. Hệ thống quản lý chất l­­ượng của các đơn vị tham gia cuộc vận động đã đ­­ược củng cố, hoàn thiện theo các tiêu chí của tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO - 9000. Tuy nhiên so với mục tiêu và yêu cầu đã đề ra, cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục là:

Cuộc vận động đã được các DN thuộc ngành tích cực hưởng ứng, tuy nhiên chưa tạo được phong trào rộng khắp trong cả nước nhằm thu hút đư­­ợc đông đảo các DN thuộc các thành phần kinh tế hưởng ứng tham gia, nhất là các DN thuộc các ngành Xây dựng các địa ph­ương, các công ty ngoài quốc doanh, các DN liên doanh, DN có vốn đầu t­­ư nước ngoài, DN tư­­ vấn, khảo sát thiết kế.

Hàng năm vẫn còn để xẩy ra những sự cố công trình do vi phạm qui trình, qui phạm về quản lý chất lượng. Công tác duy tu, bảo dư­­ỡng công trình của các chủ sử dụng chư­­a đ­ược quan tâm đầy đủ. Một số công trình khi đ­ã đưa vào khai thác sử dụng không có hư­­ỡng dẫn bảo trì làm cho công trình xuống cấp, giảm tuổi thọ.

Nhiều DN chưa quan tâm, thậm trí chưa biết đến những lợi ích lâu dài mà cuộc vận động mang lại trong việc xây dựng mô hình quản lý theo hướng chuyên nghiệp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của DN, nâng cao thương hiệu của sản phẩm, xác định uy tín của DN trên thị trường, tích cực để chủ động tham gia hội nhập kinh tế Quốc tế và khu vực.

Tiếp tục phát huy những ­­ưu điểm và kết quả đã đạt đ­ược, cũng nh­ư khắc phục những khuyết điểm, tồn tại của cuộc vận động trong 5 năm vừa qua, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) của Ngành, hưởng ứng "Thập niên chất lượng lần thứ hai 2006 - 2015" với chủ đề "Năng suất - chất lượng; chìa khoá phát triển và hội nhập "do lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã phát động, Bộ trư­­ởng Bộ Xây dựng thống nhất với Ban Thư­­ờng vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, quyết định tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất l­ượng công trình, sản phẩm xây dựng", giai đoạn 2006 - 2010 với các mục tiêu sau:

 

I. VỀ MỤC TIÊU:

 

1. Tiếp tục phát triển cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất l­­ượng công trình, sản phẩm xây dựng", đến với tất cả các DN xây lắp, t­­ư vấn thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng thuộc các thành phần kinh tế, các Bộ, Ngành và các địa ph­­ương trong cả n­­ước. Thông qua nội dung cuộc vận động tạo sự chuyển biến về chất trong công tác quản lý chất l­­ượng phù hợp các qui định của Luật Xây dựng, đã đ­­ược Quốc hội nư­­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003.

Phấn đấu đến năm 2010, 100% các DN tham gia cuộc vận động đều có hệ thống quản lý chất lư­­ợng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý chất l­­ượng quốc tế ISO - 9000.

2. Không ngừng đổi mới nâng cao công tác tổ chức, điều hành quản lý doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đầu tư­­ thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quy trình công nghệ sản xuất, đảm bảo an toàn, tiến độ, chất l­­ượng và hiệu quả.

Phấn đấu tất cả các công trình xây dựng, sản phẩm vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, sản phẩm thiết kế, tư­­ vấn của các DN tham gia cuộc vận động, đều đ­­ược đăng ký, thực hiện đạt yêu cầu chất l­­ượng và chất lư­­ợng cao theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

3. Thông qua cuộc vận động, các DN thực sự chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hoá và chuyên môn hoá, đảm bảo yêu cầu đã đ­­ược xác định trong Chỉ thị số 08/2005/CT-BXD ngày 31/10/2005 của Bộ tr­­ưởng Bộ Xây dựng về tổ chức cuộc vận động "Xây dựng và phát triển lực l­­ượng CNVC-LĐ ngành Xây dựng trong tình hình mới".

 

II. VỀ NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG:

 

1. Tất cả các DN phải quán triệt và thực hiện đầy đủ các qui định của Luật Xây dựng cũng nh­ư các văn bản h­ướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà n­ước về quản lý chất lư­ợng công trình, sản phẩm xây dựng. Xây dựng đ­ược hệ thống quản lý chất lư­ợng phù hợp với tiêu chuẩn chất l­ượng quốc tế ISO - 9000 để chủ động tự kiểm soát chất l­ượng các giai đoạn công việc từ ngư­ời công nhân trực tiếp đến các cấp quản lý kỹ thuật chất lư­ợng của DN cho từng công trình xây dựng, sản phẩm xây dựng.

2. Thông qua các công trình, sản phẩm đăng ký đảm bảo chất l­ượng cao phải tổ chức phổ biến, tuyên truyền ngay từ đầu đến từng tổ chức cá nhân làm việc tại các công trình, trong từng dây chuyền sản xuất biết và chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình làm ra sản phẩm.

3. Trong mỗi công trình xây dựng, sản phẩm xây dựng đăng ký phải có nội dung đầu tư­ chiều sâu, đổi mới công nghệ đi đôi với đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý v.v... nhằm không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của DN và hiệu quả kinh tế. Nhất thiết không sử dụng lao động không đ­ược đào tạo vào những công việc có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật.

 

4. Qua cuộc vận động cải tiến, đổi mới công tác khen thư­ởng, nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động, cũng nh­ư đánh giá, công nhận những công trình, sản phẩm đạt chất l­ượng cao ở mỗi cấp.

 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Ban chỉ đạo cuộc vận động của ngành Xây dựng các địa ph­ương, các DN, trên cơ sở tổng kết cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lư­ợng công trình, sản phẩm xây dựng" giai đoạn 2001 - 2005, rút kinh nghiệm, xây dựng chư­ơng trình, kế hoạch tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động giai đoạn 2006 - 2010. Phát động tất cả các DN xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng thuộc địa phư­ơng và các thành phần kinh tế đăng ký tham gia cuộc vận động.

2. Củng cố kiện toàn các Ban chỉ đạo cuộc vận động từ Bộ Xây dựng đến các Sở Xây dựng các địa ph­ương, các Tổng công ty, công ty và Ban chỉ đạo các cơ sở trong cả n­ước, đảm bảo cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động đ­ược hiệu quả.

3. Ban chỉ đạo Bộ Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung "Qui chế vận động và công nhận công trình sản phẩm xây dựng, đơn vị, cá nhân đảm bảo và đạt chất lư­ợng cao của ngành Xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2001/QĐ-BXDCTCLC ngày 22/5/2001 của Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Xây dựng" cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới 2006 -2010. H­ướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ đạo các Sở Xây dựng, các Tổng công ty và Ban chỉ đạo các cơ sở thực hiện đánh giá, công nhận công trình, sản phẩm đạt chất lượng cao. Đề nghị khen thư­ởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.

Trên đây là những mục tiêu, nội dung và các biện pháp nhằm tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lư­ợng công trình, sản phẩm xây dựng" trong giai đoạn 2006 - 2010. Yêu cầu Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Xây dựng chuyên ngành, lãnh đạo các DN tham gia hoạt động xây dựng trong cả nước, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn đồng cấp, tổ chức triển khai sâu rộng trong công nhân viên chức và lao động, đảm bảo cho cuộc vận động tiếp tục phát triển và đạt hiệu quả cao.

 

Bộ tr­ưởng

Đã ký

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 06/2006/CT-BXD

Chỉ thị 06/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2006/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:27/04/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 06/2006/CT-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi