Thông tư 08/2018/TT-BGTVT về mẫu biên bản, mẫu quyết định trong xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 08/2018/TT-BGTVT

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2018/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:22/02/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông, Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 23 biểu mẫu mới dùng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Ngày 22/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Các mẫu quyết định được ban hành kèm theo Thông tư này gồm 15 mẫu như quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản; quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải; quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Ngoài ra, Thông tư còn quy định 08 mẫu biên bản như: Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả lĩnh vực hàng hải...

Tùy vào trường hợp cụ thế, các biểu mẫu có thể bổ sung thêm dòng vào các tiêu chí để bảo đảm đủ nội dung cần thiết khi xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Xem chi tiết Thông tư 08/2018/TT-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 08/2018/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Căn cBộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định (sau đây gọi là biểu mẫu) sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
Điều 3. Biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục các biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.
2. Ngoài các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư này, các cơ quan có thẩm quyền sử dụng các biểu mẫu khác ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
3. Tùy trường hợp cụ thể, các biểu mẫu có thể bổ sung thêm dòng vào các tiêu chí để bảo đảm đủ nội dung cần thiết khi xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
2. Bãi bỏ Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Bộ GTVT;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch
ính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trư
ng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ T
ư pháp);
- C
ông báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mã s

Biểu mẫu

I. MẪU QUYẾT ĐỊNH

MQĐ 01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

MQĐ 02

Quyết định x pht vi phm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 03

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 04

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận)

MQĐ 05

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (trường hợp không ra quyết định xử pht vi phạm hành chính)

MQĐ 06

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng ch hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 07

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 08

Quyết định trả li tang vật, phương tin vi phm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hi

MQĐ 09

Quyết định tạm đình ch thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 10

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 11

Quyết định về việc giao quyền xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 12

Quyết đnh về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 13

Quyết định sa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 14

Quyết định đính chính quyết đnh xử pht vi phm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 15

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh, vực hàng hải

II. MẪU BIÊN BN

MBB 01

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 02

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải

MBB 03

Biên bản tm giữ tang vật, phương tin vi phm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MBB 04

Biên bản trả li tang vật, phương tin vi phm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hải

MBB 05

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 06

Biên bản xác minh tình tiết của vviệc vi phm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 07

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm githeo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hi

MBB 08

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 01

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-XPVPHC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

theo thủ tục xử phạt không lập biên bản*

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (3).....................................................................................................................

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-GQXP ngày….. /….. /…….. (nếu có),

Tôi: …………………………………………Chức vụ (4).......................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên):………………………………… Giới tính:.....................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……/…../………Quốc tịch:.........................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơở hiện tại: .............................................................................................................  

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……..ngày cấp: /….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp:....................................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …../….. /………; nơi cấp: ............................................................................  

Ngườđại diện theo pháp luật (5) ………….Giới tính: ......................................................  

Chức danh (6):..............................................................................................................

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính(7):

3. Quy định tại (8):.........................................................................................................

4. Địa điểm xy ra vi phạm: ..........................................................................................  

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):........................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính (9)......................................................................................  

Mức phạt (10):...............................................................................................................

(Bằng chữ: ................................................................................................................. )

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có) )(11)...................................................................  

3. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu )(12).................................................................  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (13)………… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

a) Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có têtại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra quyết định xử phạt.

Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại (14)…………………….. hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số (15)…………….. của (16) …………….trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Thời hạn thực hiện nh thức xử phạt bổ sung là.... ngày; thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà ông (bà)/tổ chức (17) ………………………không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

c) Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 bị tạm giữ (18) ……………để bảo đm thi hành quyết đnh xử phạt.

d) Ông (bà)/Tổ chức (17)………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết đnh này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (16)…………………để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (19) ………………….để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho (20) ……………………để biết.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

____________________

* Mu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản quy định tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức ca Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; s, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh Vực cụ thể).

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công tTNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi tóm tt mô tả hành vi vi phạm.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ th.

(9) Ghi rõ một trong các hình thc xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền)

(10) Trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ.

(11) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp trước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình ch; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bằng số và bằng chữ) tương đương giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

(12) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực hiện.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(14) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt

(15) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền, phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

(16) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(17) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(18) Trong trường hợp quyết định, xử phạt chỉ áp dụng hình thức phạt tiền mà cá nhân/tổ chức vi phạm không có tiền nộp phạt tại chỗ, thì ghi rõ một trong các loại giấy tờ được tạm giữ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(19) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(20) Ghi họ và tên của cha/mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên trong trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cnh cáo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính.

MQĐ 02

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-XPVPHC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải*

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (3) ....................................................................................................................  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……../BB-VPHC lập ngày …./…. /…..;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số ……./BB-GTTT lập ngày..../..../…… (nếu có);

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, số ……./BB-XM lập ngày ……/…… /……… (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-GQXP ngày…../……/…….. (nếu có),

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4):..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (6).............................................................................................................  

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính (7):...............................................................

3. Quy định tại (8):.........................................................................................................

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): ...............................................................................  

...................................................................................................................................  

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):.................................................................................

...................................................................................................................................  

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính (9):

Cụ thể (10)...................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có) (11):.....................................................................

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) (12).........................................................  

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả (13) …………ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là:..................................

(Bằng chữ:................................................................................................................. )

cho (14)…………………..là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……/…… ……

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(15) ………….là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức (16) ………………….không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức (16)……………………. phải nộp tiền phạt tại (17) ……………………hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số (18)…………… của (19)…………….. trong thời hạn …………..ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức (16)…………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (19) …………………….. để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (20) …………………….. để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

______________________

* Mu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hp người ra quyết đnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bn; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy đnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể).

(4) Ghi chức danh, và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chc danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm, hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(9) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (cnh cáo/phạt tiền/tước quyền sử dụng giấy phép, chng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/trục xuất).

(10) Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình ch; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ

(11) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm, hành chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bng s và bng chữ) tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ);

(12) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực hiện.

(13) Ghi cụ thể thời hạn thực hiện của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

(14) Trong trường hợp khn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, cơ quan nhà nước đa tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì ghi tên của cơ quan đã thi hành biện pháp khc phục hậu quả.

(15) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm,

(16) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(17) Ghi đầy đủ tên, địa ch Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm, thu tiền phạt.

(18) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

(19) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(20) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 03

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-CCXP

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải*

Căn cứ Điều 28, Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết đnh xử phạt vi phạm hành chính số…...../QĐ-GQCC ngày.../…./….. (nếu có);

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày…./…../…… của (3)……..

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với <ông (bà)/tổ="" chức=""> có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (6):..............................................................................................................

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

a) Điểm.... Khoản.... Điều.... Nghị định số..../..../…..NĐ-CP ngày…../…./…….quy định xử phạt vi phạm hành chính             

b) Điểm...... Khoản.... Điều.... Nghị định số….. /….. /……NĐ-CP ngày.../.../... quy định xử phạt vi phạm hành chính            

3. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục (7):.......................

a)................................................................................................................................

b)................................................................................................................................

4. Biệpháp khc phục hậu quả phải thực hiện, gồm (8):

a): ..............................................................................................................................  

b): ..............................................................................................................................  

5. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả s kinh phí là: .................................  

(Bằng chữ:.................................................................................................................. )

cho (9)........................................................................................................................  

là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2.

1. Thời gian thực hiện:.... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

2. Địa điểm thực hiện (10):..............................................................................................

 3. Cơ quan, tổ chức phối hợp (11)...............................................................................  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Điều 4. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (12) ………………là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn.... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, ông (bà)/tổ chức (13).......

có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quả thời hạn mà ông (bà)/tổ chức (13)..............

không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông (bà)/Tổ chức (13)………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (14) ...........................................................................  để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,……

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

__________________

* Mẫu này được sử dụng để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân/tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan ca người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức ca Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghchức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi rõ hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục.

(8) Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời hạn thực hiện của tng biện pháp.

(9) Trong trường hợp khn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đm giao thông, cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu qu theo quy đnh tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phm hành chính, thì ghi tên của cơ quan đã thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

(10) Ghi rõ đa chỉ nơi thực hiện cưỡng chế.

(11) Ghi tên của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phi hp trong việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(14) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chc thi hành Quyết định.

MQĐ 04

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TTTVPT

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

(do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận) (3)*

Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vphạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…../…….. của (4) ......................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Căn cứ kết quả thông báo trên (5)..................................................................................

và niêm yết công khai tại (5)...........................................................................................

từ ngày …../….. /…….. đến ngày ……/….. /………..;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-GQXP ngày ……/……. /……….. (nếu có),

Tôi:..............................................................................................................................

Chức vụ (6).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tm giữ tang vật, phương tin vi phm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số …../QĐ-TGTVPTGPCC ngày...../…../…….của (4)    

1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

2. Lý do tịch thu (7)......................................................................................................  

3. Tài liệu kèm theo (8).................................................................................................  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho (9)........................................................................

để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_________________

* Mu này được sử dụng để tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm, thì ghi «do không xác định được người vi phạm»; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người vi phạm không đến nhận, thì ghi «do người vi phạm không đến nhận».

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vphạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề.

(5) Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin thông báo và địa chỉ trụ sở cơ quan của người có thm quyền tạm giữ đã niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu, người qun lý, người sử dụng hp pháp đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi rõ lý do theo từng trường hp cụ thể: Không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

(8) Ghi rõ các tài liệu có liên quan như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Biên bn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề,....

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ05

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TTTV

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ………/BB-VPHC lập ngày ……./……. /…………;

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, số ………/BB-XM lập ngày …../…. /……. (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-GQXP ngày ….../……/…….. (nếu có),

Tôi:..............................................................................................................................

Chức vụ (3).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành theo biên bản được lập kèm theo Quyết định này.

1. Lý do không ra quyết định xử phạt (4)......................................................................

2. Số tang vật vi phạm hành chính nêu trên được chuyển đến (5):....................................

............................................................................ để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu kèm theo (6).................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho (7) .......................................................................

để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_________________

* Mu này được sử dụng để tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thc của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hưng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt theo các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vphạm hành chính.

(5) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được chuyển đến.

(6) Ghi rõ các tài liệu có liên quan như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề,....

(7) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 06

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TGTVPTGPCC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-GQXP ngày ……/..../……… (nếu có),

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (3):..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ (tanvật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (4) của (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (6):..............................................................................................................

2. Việc tạm giữ (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giy phép, chứng chỉ hành nghề) (4) được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

3. Việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này (nếu có).

4. Lý do tạm giữ (7): .....................................................................................................  

Thời hạn tạm giữ: …….ngày, từ ngày..../….. /….. đến ngày /…. /................................

6. Địa điểm tạm giữ (8):.................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (9) ………………….là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (10) ………………………có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật

2. Gửi cho (11)…………………………. để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu (12)ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_____________

* Mu này được sử dụng để áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vậtphương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết đnh áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh, theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu tạm giữ giấy phép, chng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chng chỉ hành nghề»; nếu tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành ngh».

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi rõ lý do tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(8) Ghi rõ địa chỉ nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(12) Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được đóng du của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định vào góc trên cùng bên trái của quyết định, nơi ghi tên cơ quan và số, ký hiệu của quyết định trong các trường hợp sau:

- Người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính không phải là người giữ chức danh lãnh đạo được đóng dấu trực tiếp lên chữ ký theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy.

MQĐ 07

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-KDTGTVPTGPCC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ………/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …. /……./…….. của (3)...................................................................

...................................................................................................................................  

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-GQXP ngày ……/……/…….. (nếu có),

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (5) đang bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấphép, chứng chỉ hành nghề s......../QĐ-TGTVPTGPCC ngày…../……/……. của (3) có thời hạn tạm giữ là.... ngày, kể từ ngày …../……/…….đến ngày …../……/……. đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

2. (Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (5) bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tin vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ……./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ……../…..../……… của (3)...............................................................

3. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ……/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …../……/…….của (3)……….. (nếu có)

4. Lý do kéo dãi thời hạn tạm giữ (8)............................................................................  

5. Thời hạn kéo dài là ………ngày, kể từ ngày …../……/……. đến ngày …../……/…….

6. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho (9) ...................................................  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (10) …………………………….là cá nhân vi phm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (11) ………………………………có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (12) ………………………………….để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

________________

* Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của ngưi có thm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người quyết định.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chứng chỉ hành nghề»; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề».

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên tr lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh ca người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể.

(9) Ghi đầy đủ họ và tên người, tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức được thông báo.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chn tm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi nh Quyết định.

MQĐ 08

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TLTVPTGPCC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ………../QĐ-TGTVPTGPCC ngày .…../……/…….của (3) ....................................................................  

Căn cứ Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ………/QĐ-KDTGTVPTGPCC ngày …../……/……. của (4)………… (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-GQXP ngày …../……/……. (nếu có),

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (5).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (6) đã bị tạm giữ cho (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức): ..........................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (7)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (8):..............................................................................................................

2. Việc trả lại (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề) bị tạm giữ được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

3. Việc mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này (nếu có).

4. Lý do trả lại (9):.........................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (10)………………… là cá nhân/đại diện cho tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (11)………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật

2Gửi cho (12) ................................ để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_______________________

* Mu này được sử dụng để trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy đnh tại Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

(5) Ghi chức danh và cơ quan ca người ra quyết định.

(6) Ghi theo tng trường hợp cụ thể: Nếu trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vphạm hành chính»; nếu trả lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chứng chỉ hành nghề»; nếu trả lại cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giy phép, chứng chỉ hành nghề».

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi rõ lý do trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo tng trường hợp cụ thể quy đnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức được nhận lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức được nhận lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành. Quyết định.

MQĐ09

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TĐC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-XPVPHC ngày ……./…….../……….của (3)            ;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……./QĐ-GQXP ngày……./…….../………. (nếu có);

Xét đề nghị của (4):.......................................................................................................

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (5).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số ………./QĐ-XPVPHC ngày ……./……/………của (3)…………………………………. xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

Lý do tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định xử phạt VPHC: ...........................................  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (8)……………………………. là cá nhân vi phm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (9)………………………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (10)............................................................................ để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,……...

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

___________________

* Mu này được sử dụng để tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, khởi kiện (nếu tạm đình ch thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để giải quyết khiếu nại, khởi kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính); hoặc ghi tên cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu tạm đình ch thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính).

Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫvề thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan ca người ra quyết đnh xử phạt vphạm hành chính.

(4) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phi là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân vi phm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 10

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-CDTĐC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định tđình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……./QĐ-TĐC ngày …../…../……… của (3).................;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-GQXP ngày...../....../……. (nếu );

Xét đề nghị của (4)........................................................................................................

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (5).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chm dứt việc tạm đình ch thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định tạm đình ch thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……………. /QĐ-TBC ngày …../..../ ……..của (3) đi với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../.../………….. Quốc tịch:......................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

Lý do chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (8).......

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (9)………………………… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (10) ……………………………có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (11)…………………………. để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,……………….

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

_______________

* Mu này được sử dụng để chm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để giải quyết khiếu nại, khởi kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính; hoặc ghi tên cơ quan của người đã ra quyết đnh tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính để chuyển hồ sơ vụ vi phạm có du hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính

Trường hợp ngườra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi chức vụ của người đng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghhọ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi rõ lý do chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo từng trường hợp cụ thể.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 11

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-GQXP

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải*

Căn cứ Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý, vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ (3)……… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (cơ quan, tổ chức) (1)   ;

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: ...................................................................................................................  

Chức vụ: .....................................................................................................................  

Đơn vị công tác: .........................................................................................................  

1. Phạm vi được giao quyền (5)...................................................................................  

2. Nội dung giao quyền (6):............................................................................................

3. Thời hạn được giao quyền (7)..................................................................................  

4. Được thực hiện các thẩm quyền của quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thhành Luật, kể từ ngày ……/……./…….. đến ngày ……/……./……..

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử phạt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. (Người đng đầu bộ phận tổ, chức, bộ phận văn phòng của đơn vị)(người được giao quyền), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,……...

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

___________________

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao quyền cho cấp phó quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thc của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bn; s, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên hay theo vụ việc quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính

(6) Ghi rõ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính.

(7) Ghi cụ thể thời hạn được giao quyền (tính theo đơn vị thời gian tháng hoặc năm). Trường hợp giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo vụ việc thì không phải ghi thời hạn giao quyền.

(8) Ghi chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

MQĐ 12

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-GQCC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ Điều 54, khoản 2 Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý, vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ (3)……………………… quy định chức năng, nhiệm vụquyền hạn và cơ cấu tổ chức của (cơ quan, tổ chức) (1)…………………….;

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: ...................................................................................................................  

Chức vụ: .....................................................................................................................  

Đơn vị công tác: .........................................................................................................  

1. Lý do giao quyền (5)................................................................................................  

2. Thời hạn được giao quyền (6)..................................................................................  

3. Nội dung giao quyền: Được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày ……/……./…….. đến ngày..../..../ …….

Điều 2. Trong khi tiến hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này phải chịu trách nhiệm về nhng quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. (Người đứng đầu bộ phận tổ chức, bộ phận văn phòng của đơn vị), (người được giao quyền), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,……...

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

___________

* Mu này được sử dụng để người có thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao quyền cho cấp phó quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dvề thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; s, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ lý do vắng mặt do phải đi công tác, đi học, nghỉ phép, nghỉ m, đi chữa bệnh,... hoặc lý do khác.

(6) Ghi cụ thể thời hạn được giao quyền (tính theo đơn vị thời gian ngày hoặc tháng).

MQĐ 13

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-SĐXPVPHC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thhành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị đnh số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ- GP);

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-GQXP ngày ……/……./…….. (nếu có);

Xét đề nghị của (3)........................................................................................................

Tôi:..............................................................................................................................

Chức vụ (4):..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số ……./QĐ-XPVPHC ngày..../…./…… của (5) ……………………………….  xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s..../QĐ-XPVPHC ngày……/……./…….. của (5)…………………………………(8):

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.... /QĐ-XPVPHC ngày …../....../…… của (5) ……………………………(9):

a) Sửa đổi khoản.... Điều ……như sau: ........................................................................  

b) Sửa đổi Điều.... như sau: .........................................................................................  

c) Sửa đổi …………như sau:........................................................................................

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà(10)………………. là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông (bà)/Tổ chức (11)…………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (12) …………………………….để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (13)…………………………….để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

______________

* Mu này được sử dụng để sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: có sai sót về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định; có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bn nội dung của quyết định.

(9) Ghi cụ thể nộdung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị sửa đổi, bổ sung và nội dung sửa đổi, bổ sung.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/ngườđại diện tổ chức bị xử phạt

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt

(12) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 14

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-ĐCXPVPHC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải*

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………….../QĐ-GQXP ngày ……/……./……..(nếu có);

Xét đề nghị của (3)........................................................................................................

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4).................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số …../QĐ-XPVPHC ngày ……/……./…….. của (5)……………………………… xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

2. Lý do đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày……/……./…….. của (5) ………………….... (8).....................................................................................................

3. Nội dung đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-XPVPHC ngày……/……./…….. của (5)........................... (9):

a) Khoản.... Điều.... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………../QĐ-XPVPHC ngày……/……./…….. đã viết là:       

Nay sửa lại là: .............................................................................................................  

b) Điều.... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-XPVPHC ngày ……/……./…….. đã viết là:            

Nay sa lại là: .............................................................................................................  

c) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-XPVPHC ngày……/……./…….. đã viết là:             

Nay sa lại là: .............................................................................................................  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (10) …………………. là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chnh chấp hành Quyết định này. Nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ông (bà)/Tổ chức (11)…………………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (12) ………………………..để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (13)…………………………để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,……...

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

________________

* Mu này được sử dụng để đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của ngưi có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết đnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho ngưi có thẩm quyền ra quyết định.

(4) Ghi chc danh và cơ quan của người ra Quyết định

(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghchức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi rõ lý do theo tng trường hợp cụ thể: có sai sót về căn cứ pháp lý được viện dẫn; có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; có sai sót mang tính kỹ thuật nhưng không làm ảnh hưởng nội dung của quyết định.

(9) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị đính chính và nội dung đính chính.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/người đại diện tổ chức bị xử phạt

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt

(12) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

MQĐ 15

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-HBXPVPHC

(2)………….., ngày …. tháng  năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-GQXP ngày ……/……./…….. (nếu có);

Xét đề nghị của (3) .......................................................................................................  

Tôi: .............................................................................................................................  

Chức vụ (4):..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ (một phần/toàn bộ) (5) Quyết định số..../QĐ-XPVPHC ngày ……/……./…….. của (6)……… xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (7)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (8):..............................................................................................................

2. Lý do hy bỏ (một phần/toàn bộ) (5) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-XPVPHC ngày.../.../..... của (6)............................................... (9):

3. Nội dung bị hủy bỏ mt phần tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s..../QĐ-XPVPHC ngày...../..../……… của (6)...................................... (10):

a) Hủy bỏ khoản…….. Điều……… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…….  /QĐ-XPVPHC           

b) Hủy bỏ Điều……… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…….  /QĐ-XPVPHC......

c) Hủy bỏ ……… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…….  /QĐ-XPVPHC............

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) (11) ……………………là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức (12)…………………. có quyền khiếu nại hoặc khi kiện hành chính đối vi Quyết định này theo quy định của pháp luật

2. Gửi cho(13) ……………………….để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT Đ|NH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để hủy bỏ một phần/toàn bộ nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thc của Bộ Nội Vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu hy bỏ một phần, thì ghi «một phần»; nếu hủy bỏ toàn bộ, thì ghi «toàn bộ».

(6) Ghi chức danh và cơ quan ca người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đu tổ chức Không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục ban hành; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính; có quyết định khi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính; quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thêm quyền gii quyết khiếu nại được ban hành dn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính; có sai sót về nội dung áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền gii quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

(10) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy bỏ.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trìtổ chức thi hành Quyết định.

MBB01

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-VPHC

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Hôm nay, hồi ……..giờ ……..phút, ngày……/……./…….., tại (2)......................................

Căn cứ..................................................................................................................... (3)

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ……………………………………Chức vụ:....................................................

Cơ quan: ....................................................................................................................  

2. Với sự chứng kiến của (4):

a) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

c) Họ và tên: ……………………………………Chức vụ...................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối vớ(ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (6):..............................................................................................................

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính (7):...................................................................

3. Quy định tại (8)..........................................................................................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (9).................................................................................  

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:

...................................................................................................................................  

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

...................................................................................................................................  

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):

...................................................................................................................................  

8. Chúng tôđã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm (10):        

...................................................................................................................................  

10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm th gì khác.

12. Trong thời hạn (11) ……….ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà) (12) ……………………….. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi đến ông (bà) (13) ……………………….để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày……/……./…….. gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu tên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (12)……………… là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

biên bản>

Lý do ông (bà) (12)....cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản (14)………………………

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

______________

* Mu này được sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của ngưi có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người có thm quyền lập biên bản.

(3) Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên bản làm việc; kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính;....

(4) Trường hp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bn, thi người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến hoặc mi đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để chứng kiến.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; nếu điều khiển phương tiện thì phi ghi rõ tên tàu, loại tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, số IMO, tọa độ, hành trình...).

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ th.

(9) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(10) Ghi cụ thể tên các biện pháp ngăn chặn và bo đm xử lý vi phạm hành chính đã được áp dụng.

(11) Ghi cụ thể thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm giải trình bng văn bản.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân vi phm/người đại diện tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bn.

(13) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(14) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....

MBB 02

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-CCXP

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải*

Thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số…….. /QĐ-CCXP ngày.../…./.... của (2)   

Hôm nay, ngày……/……./…….. tại (3)............................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế:

a) Họ và tên: ……………………………………Chức vụ...................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Chức vụ...................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

2. Cơ quan phối hợp(4):

a) Họ và tên: ……………………………………Chức vụ...................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Chức vụ...................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

3. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên(5)……………………………………Nghề nghiệp: ..........................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

b) Họ và tên(6)……………………………………Chức vụ................................................  

Cơ quan:.....................................................................................................................

Tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (7)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (8):..............................................................................................................

2. Biện pháp cưỡng chế: Buộc thực hiện biện pháp khc phục hu quả do vi phạm hành chính gây ra.

3. Kết quả thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số..../QĐ-CCXP ngày ……/……./…….. của (2) ................................................................................................  

...............................................................................................................................  (9);

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả kết thúc hồi.... giờ.... phút, ngày ……/……./……..

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (10) ……………………………………… là cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế.

(Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký)

Lý do ông (bà) (11)…………………………. không ký biên bản (12)......................................

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
PHI HỢP CƯỠNG CH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CH TRÌ CƯỠNG CHẾ
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

__________________

* Mu này được sử dụng để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế có mặt hoặc cố tình vng mặt, người đại diện cho cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế phải mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế và ít nhất 01 người chứng kiến.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bn.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bn.

(4) Ghi theo từng trường hp cụ thể: Họ và tên, chức vụ của người đại diện cho cơ quan, tổ chức phối hợp đã được quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

(5) Ghi họ và tên của người chứng kiến.

(6) Ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế.

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH mt thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của ngưi đứng đầu tổ chức không phi là doanh nghiệp.

(9) Ghi cụ thể kết quả thực hiện từng biện pháp khc phục hậu quả đã được quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/ngườđại diện tổ chức bị cưỡng chế.

(11) Ghi họ và tên của người vng mặt hoặc có mặt nhưng từ chối ký biên bản.

(12) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không có mặt hoặc có tính trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....

MBB 03

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-TGTVPTGPCC

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải *

Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số:....../QĐ-TGTVPTGPCC ngày……/……./…….. của (2)...................................................................

Hôm nay, hồi…… giờ….. phút, ngày……/……./…….. tại (3) ...........................................  

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ………………………………….Chức vụ: .....................................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

Họ và tên: …………………………………….Chức vụ: ......................................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

2. Với sự chứng kiến của (4):

a) Họ và tên: ………………………………….Nghề nghiệp: ...............................................  

Nơi ở hiện nay: ...........................................................................................................  

b) Họ và tên: ………………………………….Nghề nghiệp: ...............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ iấy phép, chứng chỉ hành nghề> (5) (ca/nhưng) (6):............................................................................................................

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (7)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (8):..............................................................................................................

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành

Đơn vị tính

Số lượng

Chng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

3. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữgồm:

STT

Tên giy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

4. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm: .................................  

...................................................................................................................................  

5. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):.........................................................

...................................................................................................................................  

6. Ý kiến bổ sung (nếu có):...........................................................................................

...................................................................................................................................  

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày..../.../..., gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá tr như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (9)……………………….. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

(Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bn)

Lý do ông (bà) (9)....cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản (10):.....

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

___________________

* Mu này được sử dụng để lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(3) Ghi đa chỉ nơi lập biên bn.

(4) Trường hợp không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc c tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chng chỉ hành nghề»; nếu tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chng chỉ hành nghề».

(6) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu xác định được người vi phạm/tổ chức vi phm, thì ghi «c(ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:»; nếu không xác đnh được người vi phạm/tổ chức vi phm, thì ghi «nhưng không xác định được người vi phạm/tổ chức vi phạm» và không phải ghi các thông tin tại mục [1].

(7) Ghi họ và tên ca người đại diện theo pháp luật nếu là công ty THHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh ca người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chc vi phm. Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

(10) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không xác định được người vi phạm; Người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vi lý do khách quan khác....

MBB 04

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-TLTG

 

BIÊN BẢN

Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hải *

Thi hành Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ s………/QĐ-TLTVPTGPCC ngày……/……./…….. của (2)...................................................

Hôm nay, hồi …..giờ…..phút, ngày……/……./…….. tại (3)...............................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên:……………………………………….Chức vụ: ................................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

2. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

3. (Ông (bà)/tổ chức) là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp (4) được trả lại (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng chỉ hành nghề) (5) đã bị tạm giữ:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức): ..........................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (6)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (7):..............................................................................................................

Tiến hành trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giy phép, chứng chỉ hành nghề số ……./QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../.../…… của (8)...

1. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ được trả lại, gồm có:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

2. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề được trả lại, gồm có:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

3. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ..................................................................................  

Biên bản lập xong hồi.... giờ…. phút, ngày..../..../..., gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (9) ……………………là cá nhân/người đại diện tổ chức 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ĐƯỢC NHẬN LẠI TANG VẬT,
PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH
CHÍNH, GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ (10)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

______________________

* Mẫu này được sử dụng để trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bn.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giam.

(3) Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền lập biên bản.

(4) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nêu trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hp pháp, thì ghi «... là chủ sở hữu, người, quản lý hoặc người sử dụng hp pháp»; nếu trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chứng ch hành ngh, thì không phải ghi thông tin tại điểm này.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp hoặc trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu trả lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chứng chỉ hành nghề»; nếu trả lại cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề».

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức được nhận lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chng chỉ hành nghề.

(10) Trường hợp trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp, thì người có thẩm quyền lập biên bản đề nghị những người này ký xác nhận vào biên bản, không bắt buộc phải có sự chng kiến của cá nhân/tổ chức đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và chữ ký xác nhận của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

MBB 05

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-TTTVPT

 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Thi hành Quyết định (xử phạt vi phạm hành chính/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giy phép, chứng chỉ hành nghề/   ) (2) số ……./QĐ-(XPVPHC/TTTVPTGPCC) (3) ngày……/……./…….. của (4)............

Hôm nay, hồi ……giờ…. phút, ngày……/……./…….. tại (5).............................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ………………………………………….Chức vụ: ............................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

2. Với sự chng kiến của (6):

a) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Tiến hành tch thu (tang vt, phương tin vi phạm hành chính/tang vật vi phạm hành chính) (7) (của/do/thuộc) (8)       

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (9)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (10):.............................................................................................................

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

3. Ý kiến trình bày của cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt:...........................

...................................................................................................................................  

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):.........................................................

...................................................................................................................................  

5. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):...................................................................................

...................................................................................................................................  

Ngoài những (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/giấy phép, chng chỉ hành nghề) (7) nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản này gồm ………….tờ, được lập thành…………. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) là cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
BỊ XỬ PHẠT
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ  tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐNH XỬ PHẠT/
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

____________

* Mu này được sử dụng để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 65, khoản 1 Điều 81 và khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi theo từng trường hp cụ th: Nếu là quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì ghi «xử phạt vi phạm hành chính»; nếu là quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì gh«tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu là quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghì «tịcthu tang vật vi phạm hành chính».

(3) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì ghi «/QĐ- XPVPHC»; nếu là quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «/QĐ-TTTVPT»; nếu là quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghi «/QĐ-TTTV».

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

(5) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(6) Trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu cá nhân bị xử phạt/đại diện tổ chức bị xử phạt không có mặt, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến.

(7) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu tịch thu tang vật vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật vi phạm hành chính».

(8) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy đnh tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC, thì ghi «thuộc loại cấm lưu hành»; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật XLVPHC, thì ghi «của (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:»; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật XLVPHC, thì ghi «do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận» và không phải ghi các thông tin tại mục [1].

(9) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chc không phải là doanh nghiệp.

(10) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/người đại diện tổ chức bị xử phạtTrường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính hoặc cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải th, phá sn hoặc người vi phạm không đến nhận thì không phải ghthông tin tại điểm này.

MBB 06

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-XM

 

BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Căn cứ..................................................................................................................... (2)

Hôm nay, hồi giờ phút, ngày……/……./…….. tại(3) ........................................................  

Chúng tôi gm:

2. Với sự chứng kiến của (4):

a) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

b) Họ và tên: ……………………………………Nghề nghiệp: .............................................  

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

c) Họ và tên: ……………………………………….Chức vụ:................................................

Cơ quan: ....................................................................................................................  

Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức) có tên sau đây:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (5)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (6):..............................................................................................................

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính (7):.........................................................................

3. Quy định tại (8)........................................................................................................  

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có) (9)....................................................................  

5. Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra: .........................................  

6. Tình tiết giảm nhẹ: ...................................................................................................  

7. Tình tiết tăng nặng: ..................................................................................................  

8. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:..................................

9. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): ........................................................  

10. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): ........................................  

11. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải trưng cầu giám định (trong trường hp cần thiết):        

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

12. Những tình tiết xác minh khác:.................................................................................

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày..../.../...gồm.... tờ, được lập thành …………..bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (10)…………… là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

(Trường hợp cá nhân vi phạm/đạdiện tổ chức vi phạm không ký biên bản)

Lý do ông (bà) (10)............................... cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(11): 

...................................................................................................................................  

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

_______________

* Mu này được sử dụng để xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính quy định tại Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành, chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản xác minh.

(2) Ghi các căn cứ của việc lập biên bản xác minh

(3) Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền lập biên bản xác minh.

(4) Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bn phải mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xy ra vi phạm để chng kiến.

(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên ca người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chc danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vphạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(9) Ghhọ và tên của ngưi bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(11) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đdiện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....

MBB 07

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BB-NPTG

 

BIÊN BẢN

Niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải *

Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số:....../QĐ-TGTVPTGPCC ngày……/……./…….. của (2)...................................................................

Hôm nay, hồi ……giờ …..phút, ngày……/……./…….., tại (3)...........................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ……………………………………..Chức vụ: .................................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

2. Với sự chứng kiến của(4):

a) Họ và tên (5)………………………………..Nghề nghiệp: ..............................................  

Nơi ở hiện nay: ...........................................................................................................  

b) Họ và tên (6)………………………………..Nghề nghiệp: ..............................................  

Nơi ở hiện nay: ...........................................................................................................  

c) Họ và tên (7)………………………………...Chức vụ: ...................................................  

Cơ quan: ....................................................................................................................  

3. (ông (bà)/tổ chức) vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ phải được niêm phong:

(1. Họ và tên): ……………………………..Giới tính:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …../…./………….. Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................

Số định danh cá nhân/GCNKNCM/CMND/Hộ chiếu: ……ngày cấp: …../….. /……;

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

(1. Tên tổ chức vi phạm): .............................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............  

Ngày cấp: …./……./…….;....................nơi cấp:............................................................

Người đại diện theo pháp luật (8)………………….Giới tính:............................................

Chức danh (9):..............................................................................................................

4. Người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Họ và tên: ......................................................Chức vụ: ..............................................

Cơ quan: ....................................................................................................................

Tiến hành niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề s…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ……/……./…….. của (2)              

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính niêm phong, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loi

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):.......................................................................................

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong nêu trên đã giao cho ông (bà) (10) ……………….thuộc cơ quan (11) …………………..chịu trách nhiệm bo quản.

Biên bản lập xong hồi.... giờ,... phút, ngày…. /..../…… gồm.... tờ, được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) ………………….là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, giao cho ông (bà) (10)………………….. 01 bản và 01 bn lưu hồ sơ.

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI NIÊM PHONG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI CHNG KIN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT,
PHƯƠNG TIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

__________________

* Mu này được sử dụng để thực hiện niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 5 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Trường hp cá nhân vi phm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời người thành niên đại diện cho gia đình của người vi phạm, người đại diện tổ chức nơi cá nhân vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong đang làm việc, đại diện tổ chức vi phạm, đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong và mời ít nhất 01 người chứng kiến.

(5) Ghi họ và tên cá nhân vi phạm hoặc người thành niên trong gia đình họ/người đại diện tổ chức vi phạm.

(6) Ghi họ và tên của người chng kiến.

(7) Ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn nơi có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong; hoặc ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện tổ chức nơi cá nhân vi phạm có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải niêm phong đang làm việc.

(8) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty THHH hai thành viên trở lên, cô