Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

Của Chính phủ số 36/CP ngày 19 tháng 6 năm 1996
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (12/12/1995) của Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (Tờ trình số 29/VHTT ngày 20 tháng 05 năm 1996),

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Ngay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ.
1- Đoạn đầu của Điều 22 được sửa lại như sau:
"Khách sạn, Nhà văn hoá, Câu lạc bộ, Trung tâm văn hóa được phép tổ chức vũ trường để kinh doanh phải được thực hiện các quy định sau".
2- Điều 23 được sửa đổi như sau:
Khoản 1: "Phòng Karaoke phải có diện tích từ 20 m2 trở lên. Đối với các phòng karaoke được cấp giấy phép hoạt động trước ngày ban hành Nghị định 87/CP của Chính phủ phải có diện tích từ 14 m2 trở lên".
Thêm khoản 5 vào Điều 23:
"Các điểm karaoke hoạt động ở nông thôn, vùng dân cư không tập trung, phải bảo đảm các điều kiện quy định tại các khoản 2, 4 của điều này".
3- Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Biển hiệu phải có các nội dung sau đây:
- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp.
- Tên gọi.
- Địa chỉ giao dịch.
- Cơ sở sản xuất dịch vụ phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh chính. Đối với Công Ty, Doanh nghiệp tư nhân, không ghi cơ quan chủ quản, mà ghi: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần hay Công ty trách nhiệm hữu hạn.
b) Biểu trưng của các cá nhân, tổ chức đã đăng ký được vẽ, gắn trên biển hiệu".
4- Điều 31 được sửa đổi như sau:
"Biển hiệu của các tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài phải có nội dung theo quy định tại Điều 30 Quy chế này. Tên riêng, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nước ngoài ghi trong quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể viết chữ nước ngoài với kích thước lớn hơn chữ Việt Nam, nhưng không quá 2 lần khổ chữ Việt Nam".
Điều 2.- Sửa đổi điểm d, khoản 2 Điều 28, Nghị định 88/CP ban hành ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội, như sau:
d) "Biển hiệu của các tổ chức kinh tế có tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên bằng tiếng nước ngoài mà đặt phía trên tên bằng tiếng Việt hoặc có khổ chữ lớn quá 2 lần khổ chữ bằng tiếng Việt".
Điều 3.- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Nghị định 194/CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
Điểm c, khoản 3 được sửa đổi như sau:
"Những quảng cáo có nhãn hiệu hàng hoá viết tắt và viết bằng tiếng nước ngoài; tên giao dịch quốc tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; những từ ngữ đã được quốc tế hoá hoặc những từ ngữ mà tiếng Việt không thay thế được thì được viết to hơn phần chữ Việt Nam, nhưng không quá 2 lần khổ chữ Việt Nam, đồng thời phải có phần chữ Việt Nam viết trên phần chữ nước ngoài".
Bỏ điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định này.
Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các văn bản ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Điều 6.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Thuộc tính văn bản
Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 36/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 19/06/1996 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Vi phạm hành chính , Thương mại-Quảng cáo , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

Của Chính phủ số 36/CP ngày 19 tháng 6 năm 1996 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (12/12/1995); của Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (Tờ trình số 29/VHTT ngày 20 tháng 05 năm 1996),

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Ngay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ.

 

1- Đoạn đầu của Điều 22 được sửa lại như sau:

"Khách sạn, Nhà văn hoá, Câu lạc bộ, Trung tâm văn hóa được phép tổ chức vũ trường để kinh doanh phải được thực hiện các quy định sau".

2- Điều 23 được sửa đổi như sau:

Khoản 1: "Phòng Karaoke phải có diện tích từ 20 m2 trở lên. Đối với các phòng karaoke được cấp giấy phép hoạt động trước ngày ban hành Nghị định 87/CP của Chính phủ phải có diện tích từ 14 m2 trở lên".

Thêm khoản 5 vào Điều 23:

"Các điểm karaoke hoạt động ở nông thôn, vùng dân cư không tập trung, phải bảo đảm các điều kiện quy định tại các khoản 2, 4 của điều này".

3- Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Biển hiệu phải có các nội dung sau đây:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp.

- Tên gọi.

- Địa chỉ giao dịch.

- Cơ sở sản xuất dịch vụ phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh chính. Đối với Công Ty, Doanh nghiệp tư nhân, không ghi cơ quan chủ quản, mà ghi: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần hay Công ty trách nhiệm hữu hạn.

b) Biểu trưng của các cá nhân, tổ chức đã đăng ký được vẽ, gắn trên biển hiệu".

4- Điều 31 được sửa đổi như sau:

"Biển hiệu của các tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài phải có nội dung theo quy định tại Điều 30 Quy chế này. Tên riêng, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nước ngoài ghi trong quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể viết chữ nước ngoài với kích thước lớn hơn chữ Việt Nam, nhưng không quá 2 lần khổ chữ Việt Nam".

 

Điều 2.- Sửa đổi điểm d, khoản 2 Điều 28, Nghị định 88/CP ban hành ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội, như sau:

d) "Biển hiệu của các tổ chức kinh tế có tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên bằng tiếng nước ngoài mà đặt phía trên tên bằng tiếng Việt hoặc có khổ chữ lớn quá 2 lần khổ chữ bằng tiếng Việt".

 

Điều 3.- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Nghị định 194/CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

Điểm c, khoản 3 được sửa đổi như sau:

"Những quảng cáo có nhãn hiệu hàng hoá viết tắt và viết bằng tiếng nước ngoài; tên giao dịch quốc tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; những từ ngữ đã được quốc tế hoá hoặc những từ ngữ mà tiếng Việt không thay thế được thì được viết to hơn phần chữ Việt Nam, nhưng không quá 2 lần khổ chữ Việt Nam, đồng thời phải có phần chữ Việt Nam viết trên phần chữ nước ngoài".

Bỏ điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các văn bản ban hành trước đây có nội dung trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 6.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 36-CP
Hanoi ,June 19, 1996

 
DECREE
ON THE AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ISSUED TOGETHER WITH DECREE No.87-CP (DECEMBER 12, 1995), DECREE No.88-CP (DECEMBER 14, 1995) AND DECREE No.194-CP (DECEMBER 31, 1994) OF THE GOVERNMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Culture and Information (in his Exposition No.29/VHTT of May 20, 1996),
DECREES:
Article 1.- To amend and supplement a number of Articles of the Regulation on the circulation of and trading in films, video tapes and discs, music tapes and discs; sale and renting of publications; cultural activities and cultural services at public places; advertisements, writing and setting up of signboards, issued together with Decree No.87-CP of December 12, 1995 of the Government.
1- The first paragraph of article 22 is amended as follows:
"Hotels, cultural houses, clubs and cultural centers which are allowed to organize dancing halls for business purpose shall have to comply with the following regulations".
2- Article 23 is amended as follows:
Clause 1: "The karaoke room must be at least 20 square meters. The karaoke rooms already granted business licenses prior to the date of promulgation of Decree No.87-CP of the Government must be at least 14 square meters".
The following is added to Clause 5, Article 23:
"The karaoke bars operating in the countryside and not densely populated areas must meet the conditions prescribed in Clauses 2 and 4 of this Article".
3- Article 30 is amended and supplemented as follows:
a) The signboard must include the following contents:
- The name of the direct managing agency.
- The name.
- The transaction address.
- The main business line if it is a production or service establishment.
For a company or private enterprise, the words Private Enterprise, Joint Stock Company or Limited Liability Company shall be written instead of the name of the direct managing agency.
b) The already registered logos of individuals or organizations shall be painted on or affixed to the signboards.
4- Article 31 is amended as follows:
"The signboards of foreign economic organizations or joint ventures with foreign countries must include the contents provided for in Article 30 of this Regulation.
The proper name and the international transaction name in foreign language (s) written in the decision of establishment issued by the competent State agency can be written in foreign letters larger in size than the Vietnamese letters but not larger than twice the size of the Vietnamese letters".
Article 2.- To amend Point d, Clause 2 of Article 28 of Decree No.88-CP of December 14, 1995 of the Government stipulating sanctions against administrative violations in cultural activities, cultural services, and in preventing and fighting a number of social evils, as follows:
d) "The signboards of the economic organizations designed with their abbreviated names, international transaction names and names in foreign languages displayed above the Vietnamese names or having a size two times that of the Vietnamese letters".
Article 3.- To amend and supplement Article 5 of Decree No.194-CP of December 31, 1994 of the Government on advertising activities on Vietnamese territory.
Point c, Article 3 is amended as follows:
"Advertisements which contain trademarks written in abbreviations and in foreign language(s); the international transaction names of the production, business or service establishments permitted by the competent State agencies; terms already internationalized or terms which cannot be translated into Vietnamese shall be allowed to be displayed in a size larger than the Vietnamese letters but not larger than twice the size of the Vietnamese letters. At the same time, Vietnamese letters must be written above the foreign letters".
To annul Point d, Clause 3, Article 5 of this Decree.
Article 4.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. The earlier documents having contents contrary to this Decree are now annulled.
Article 5.- The Ministers of Culture and Information; the Minister of Finance; the Minister of Public Health; the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the General Department of Tourism shall have to implement this Decree.
Article 6.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
On behalf of the Government
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!