Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL

Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/2022/TT-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:27/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành 12 mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

Ngày 27/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL về việc quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này 12 mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, 04 mẫu đơn đề nghị gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam; Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim; Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoàn phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim tại Việt Nam; Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam.

Thứ hai, mẫu Giấy phép phân loại phim

Thứ ba, 06 mẫu Thông báo gồm: Thông báo danh sách phim phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng; Thông báo nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng; Thông báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim; Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam; Thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam; Thông báo nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/tuần phim Việt Nam tại nước ngoài.

Thứ tư, mẫu cam kết không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Xem chi tiết Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH
__________

Số: 17/2022/TT-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ
Quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

________________

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh.
Điều 2. Các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
Ban hành kèm theo Thông tư này phụ lục các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh:
1. Phụ lục I: Mẫu đơn đề nghị
a) Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam;
b) Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim;
c) Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim tại Việt Nam;
d) Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam.
2. Phụ lục II: Mẫu Giấy phép phân loại phim
3. Phụ lục III: Mẫu thông báo
a) Mẫu số 01: Thông báo danh sách phim phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng;
b) Mẫu số 02: Thông báo nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng;
c) Mẫu số 03: Thông báo thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim;
d) Mẫu số 04: Thông báo kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam;
đ) Mẫu số 05: Thông báo kết quả thực hiện liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam;
e) Mẫu số 06: Thông báo nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/tuần phim Việt Nam tại nước ngoài.
4. Phụ lục IV: Mẫu cam kết không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.
2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Điện ảnh) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Lưu: VT, ĐA, THPC (300).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (1)
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

…., ngày… tháng… năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ QUAY PHIM SỬ DỤNG BỐI CẢNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

….. (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị) đề nghị Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam với các thông tin như sau:

1. Thông tin của tổ chức/cá nhân:

a. Cơ sở điện ảnh Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:..........................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/ Quyết định thành lập: ...............................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................

b. Tổ chức/cá nhân nước ngoài

- Đối với tổ chức:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Giấy phép thành: ...............................................................................................................

Nơi đăng ký thành lập: ............................................................................................ ,,,......

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:............................................................................................

Chức vụ:........................................................ Quốc tịch:....................................................

Số hộ chiếu:...................................................... Ngày... cấp:..............................................

- Đối với cá nhân:

Họ và tên: .........................................................................................................................

Số hộ chiếu:.............................................................. Ngày    cấp:......................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

2. Thông tin về kịch bản phim:

Tên kịch bản phim:.............................................................................................................

Tên tiếng Việt của kịch bản phim:........................................................................................

Biên kịch: ..................................................................  Quốc tịch:.......................................

3. Thông tin về phim:

Loại hình phim:

Phim truyện □                                                                     Phim tài liệu □

Phim khoa học □                                                                Phim hoạt hình □

Phim kết hợp nhiều loại hình □

Tên của tổ chức sản xuất phim: .........................................................................................

Chất liệu quay phim:

Nhựa □                                            Kỹ thuật số □                            Chất liệu khác □

Dự kiến thời lượng phim:...................................................................................................

4. Dự kiến địa điểm và thời gian quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam:

Địa điểm: (tên tỉnh/thành phố)..............................................................................................

Thời gian: Từ ngày................... tháng.... năm.............. đến ngày....tháng................ năm......

5. Cam kết:

Trong quá trình sản xuất phim, chúng tôi cam kết thực hiện theo Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam và các quy định của luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (2)

 

(1) Cá nhân không điền mục này.

(2) Tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.


 

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ (1)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

, ngày…. Tháng…. Năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tại địa phương

 

Tổ chức/cá nhân đề nghị: ..................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với tổ chức): .......................

Số căn cước công dân (đối với cá nhân) : ..........................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Tên phim đề nghị cấp Giấy phép: .......................................................................................

Tên phim tiếng Việt(2): ........................................................................................................

Tên phim Tiếng Anh (nếu có):..............................................................................................

Tên phim gốc (nếu có): ......................................................................................................

Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, loại hình khác):......................................

Tổ chức/cá nhân sản xuất: .................................................................................................

Tổ chức/cá nhân phát hành: ...............................................................................................

Chủ sở hữu phim: .............................................................................................................

Tổ chức/cá nhân có quyền phát hành tại Việt Nam(3): ...........................................................

Thời hạn có quyền phát hành tại Việt Nam(4):........................................................................

Nước sản xuất: ................................... Năm sản xuất: .......................................................

Biên kịch: ..........................................................................................................................

Đạo diễn: ..........................................................................................................................

Chất liệu phim: ..................................................................................................................

Thời lượng (tính bằng phút): ...............................................................................................

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):..................................................... Ngôn... ngữ: ...................

Tóm tắt nội dung(5): ...........................................................................................................

Hình thức phổ biến(6):

Rạp □                           Truyền hình □

Địa điểm công cộng □               Không gian mạng □

Hình thức khác :................................................................................................................

…..(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị) cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim;

2. Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh và quy định pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (7)

 

(1) Cá nhân không điền mục này

(2), (3), (4) Đối với phim nhập khẩu.

(5) Không quá 120-150 từ.

(6) Có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức.

(7) Tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

…, ngày…. Tháng… năm…..

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM/ LIÊN HOAN PHIM CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN ĐỀ /GIẢI THƯỞNG PHIM/CUỘC THI PHIM TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

1. Tên cơ quan/tổ chức đề nghị: ........................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/ Quyết định thành lập: ...............................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................................

Email:................................................................................................................................

2. Tên các tổ chức phối hợp (nếu có): ................................................................................

3. Loại hình tổ chức (liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởngphim/cuộc thi phim):                      

- Tên của liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim:         

- Tên nước ngoài của liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim (nếu có):        

- Phạm vi tổ chức: .............................................................................................................

- Địa điểm tổ chức: ............................................................................................................

- Thời gian tổ chức từ ngày... .tháng....................... năm đến ngày....tháng....năm...

- Hình thức tổ chức:...........................................................................................................

Trực tiếp □                                                             Trực tuyến □

Hình thức khác : ...............................................................................................................

4. ……((Tên cơ quan/tổ chức đề nghị) cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng và cuộc thi phim.

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh và quy định pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

…, ngày…. Tháng…. Năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHIM/TUẦN PHIM TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

1. Tên cơ quan/tổ chức đề nghị: ........................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................................

Email:................................................................................................................................

2. Tên các tổ chức phối hợp (nếu có): ................................................................................

3. Loại hình tổ chức (chương trìnhphim/tuầnphim):................................................................

- Tên của chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam:............................................................

- Tên nước ngoài của chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (nếu có):           

- Phạm vi tổ chức: .............................................................................................................

- Địa điểm tổ chức: ............................................................................................................

- Thời gian tổ chức từ ngày....tháng …năm ….đến ngày....tháng....năm....

- Hình thức tổ chức:...........................................................................................................

Trực tiếp □                                                                  Trực tuyến □

Hình thức khác...................................................................................................................

4. Danh sách phim chiếu trong chương trình: ......................................................................

5. ...........……(Tên cơ quan/tổ chức đề nghị) cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức tổ chức chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam.

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh và quy định pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục II

MẪU GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM

(Kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________
 

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

______

Số:…/GPPLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

…,ngày …tháng …năm…

 

GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM

_________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Thông tư số …..(1)

Căn cứ Quyết định số ….(2)

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định và phân loại phim ngày…tháng…năm….;

Theo đề nghị của……(3)

CẤP GIẤY PHÉP PHÂN LOẠI PHIM

Tên phim tiếng Việt:............................................................................................................

Tên phim tiếng Anh (nếu có)................................................................................................

Tên phim gốc (4) : ...............................................................................................................

Loại hình phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, loại hình khác) :.....................................

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị..............................................................................................

Tổ chức, cá nhân sản xuất:.................................................................................................

Tổ chức, cá nhân phát hành:...............................................................................................

Chủ sở hữu phim:...............................................................................................................

Tổ chức/cá nhân có quyền phát hành tại Việt Nam (5): ..........................................................

Thời hạn có quyền phát hành tại Việt Nam (6):.......................................................................

Thời hạn của Giấy phép (7) :.................................................................................................

Thời hạn lưu chiểu phim (8): ................................................................................................

Nước sản xuất:................................................ Năm... sản xuất: .........................................

Biên kịch:...........................................................................................................................

Đạo diễn:...........................................................................................................................

Chất liệu phim: ..................................................................................................................

Thời lượng (tính bằng phút).................................................................................................

Màu sắc (màu hoặc đen trắng): ........................................... Ngôn    ngữ: ...........................

Hình thức phổ biến:............................................................................................................

Do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép: ......................................................................

Tóm tắt nội dung: ..............................................................................................................

Mức phân loại phim: ..........................................................................................................

Lý do (đối với phim Loại C): ..............................................................................................

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

- Phổ biến đúng nội dung phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim(9).

- Không được phép phổ biến với phim phân loại C.

Giấy phép này được ban hành 05 bản: Giao cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 03 bản và lưu tại cơ quan cấp Giấy phép 02 bản./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(1) Ghi rõ tên Thông tư quy định tiêu chí phân loại phim và hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim.

(2) Ghi rõ tên Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan cấp Giấy phép.

(3) Ghi tên phòng chuyên môn trình cấp Giấy phép.

(4), (5), (6), (7), (8) Đối với phim nhập khẩu.
(9) Đối với Loại P, T18, T16, T13, K.

Phụ lục III

(Kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

MẪU THÔNG BÁO

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THÔNG BÁO

______

Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

…,ngày ….tháng… năm….

 

THÔNG BÁO

Danh sách phim phổ biến và kết quả phân loại phim trên không gian mạng

____________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022, …..(tên doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp/tổ chức) thông báo danh sách phim phổ biến trên không gian mạng như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp/tổ chức:

a. Đối với doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp/tổ chức Việt Nam:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/ Quyết định thành lập: ...............................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

b. Đối với tổ chức nước ngoài:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Giấy phép thành: ...............................................................................................................

Nơi đăng ký thành lập: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:............................................................................................

Chức vụ:....................................................... Quốc... tịch:...................................................

Số hộ chiếu:......................................... Ngày cấp:....................................................

2. Nền tảng phổ biến phim: ........................................................................................

3. Danh sách phim sẽ phổ biến:

STT

Tên phim/Tên phim gốc

Loại hình

Thời lượng

Mức phân loại phim

Thời gian bắt đầu phổ biến

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 
 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP/
TỔ CHỨC/THÔNG BÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC THÔNG BÁO

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

…,ngày… tháng …năm….

 

THÔNG BÁO

Nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng

____________

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền nhận thông báo)

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,…..(tên tổ chức) thông báo về nội dung, chương trình chiếu phim tại địa điểm công cộng như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

2. Cơ quan/tổ chức liên kết (nếu có)

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

3. Thời gian chiếu phim:......................................................................................................

4. Địa điểm chiếu phim (địa chỉ cụ thể): ...............................................................................

5. Dự kiến thành phần, số lượng người xem phim:..............................................................

6. Danh mục phim phổ biến:

STT

Tên phim/Tên phim gốc

Loại hình

Thời lượng

Mức phân loại phim

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế và phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình phổ biến phim tại địa điểm công cộng.

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THÔNG BÁO
_____

Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

…,ngày …tháng …năm….

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim

______________

Kính gửi:…..(1)

 

1. Thông tin tổ chức/cá nhân đã được cấp Giấy phép phân loại phim:

a. Đối với tổ chức:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................... ...................

b. Đối với cá nhân:

Họ và tên:..........................................................................................................................

Số căn cước công dân: .....................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

2. Thông tin phim:

Tên phim............................ đã được ... (1)cấp Giấy phép số ...............................................

cấp ngày................. tháng….năm……

Tên mới: ...........................................................................................................................

Cam kết:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong văn bản;

- Cam kết không thay đổi nội dung, thời lượng của phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)(2)

 

(1) Tên cơ quan đã cấp Giấy phép phân loại phim.

(2) Tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.

 Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THÔNG BÁO
_______

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

…,ngày …tháng …năm….

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phimtại Việt Nam

___________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,…..(tên cơ quan, tổ chức) thông báo về kế hoạch tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

2. Cơ quan/tổ chức liên kết (nếu có)

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

3. Kế hoạch tổ chức:

- Tên liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam:..........................................................................................................

- Tên nước ngoài của liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (nếu có): ......................................................

- Thời gian tổ chức:

Từ ngày......... tháng.......... năm............. đến ngày.............. tháng............ năm.....................

- Địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể): .....................................................................................

- Dự kiến số lượng người tham dự:....................................................................................

- Danh mục phim tham dự:

STT

Tên phim/Tên phim gốc

Loại hình

Thời lượng

Mức phân loại phim

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

- Bản sao Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng (kèm theo văn bản).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI ĐIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC THÔNG BÁO

______

Số: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

…,ngày… tháng …năm….

 

THÔNG BÁO
Kết quả tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam

____________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,…..(tên cơ quan, tổ chức) thông báo về kết quả tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:

Tên tổ chức:.......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

2. Kết quả thực hiện:..........................................................................................................

Tên liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam:    

- Tên nước ngoài của liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (nếu có): ......................................................

Thời gian tổ chức: Từ ngày...tháng....năm.. ..đến ngày.... tháng...năm..................................

Địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể):........................................................................................

Số lượng người tham dự:...................................................................................................

Số lượng phim tham dự: ...................................................................................................

Giải thưởng phim (nếu có, nêu cụ thể): ...............................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THÔNG BÁO
_________

Số: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

…,ngày… tháng… năm….


THÔNG BÁO
Nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/tuần phim Việt Nam tại nước ngoài

____________

Kính gửi: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại/địa bàn kiêm nhiệm

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,…….(tên cơ quan, tổ chức) thông báo về nội dung và kế hoạch tổ chức chương trình phim/ tuần phim Việt Nam tại nước ngoài như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:

Tên cơ quan/ tổ chức:........................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

2. Cơ quan/tổ chức liên kết (nếu có)

Tên cơ quan/ tổ chức:........................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

3. Nội dung chương trình phim/tuần phim:

Tên chương trình phim /tuần phim: .....................................................................................

Tên nước ngoài của chương trình phim/tuần phim (nếu có): .................................................

Mục đích tổ chức: ..............................................................................................................

Dự kiến số lượng người tham dự: ......................................................................................

Danh mục phim tham dự:

STT

Tên phim/ Tên phim gốc

Loại hình

Thời lượng

Mức phân loại phim

Số Giấy phép/ Quyết định phát sóng, ngày cấp, cơ quan cấp

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4. Kế hoạch tổ chức:

Thời gian tổ chức: Từ ngày.. ..tháng.. ..năm... đến ngày... .tháng... năm....

Địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể):.........................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Tuân thủ luật pháp của nước sở tại;

- Chấp hành quy định tại Luật Điện ảnh;

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV

MẪU CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM NHỮNG NỘI DUNG VÀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 9 LUẬT ĐIỆN ẢNH

(Kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

TÊN CƠ SỞ/TỔ CHỨC CAM KẾT (1)
________

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

  …, ngày ... tháng ... năm….

           

CAM KẾT

Không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh

_____________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,

- …… (Tên cơ sở điện ảnh sản xuất phim/tổ chức, cá nhân nuớc ngoài sử dụng dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam/tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với cơ sở điện ảnh sản xuất phim hoặc tổ chức nhập khẩu phim):  

- Nguời đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):...................................................................

- Số hộ chiếu (đối với cá nhân nuớc ngoài, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nước ngoài):

- Số căn cước công dân (đối với cá nhân):.............................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Email:..................................................................................................................................

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh khi:

Hợp tác sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim □

Sử dụng dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam □

Nhập khẩu phim □

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN(2)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Cá nhân không điền mục này

(2) Cơ sở/tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.

Phụ lục IV

MẪU CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM NHỮNG NỘI DUNG VÀ HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 9 LUẬT ĐIỆN ẢNH

(Kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

TÊN CƠ SỞ/TỔ CHỨC CAM KẾT (1)
________

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

  …, ngày ... tháng ... năm….

           

CAM KẾT

Không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh

_____________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,

- …… (Tên cơ sở điện ảnh sản xuất phim/tổ chức, cá nhân nuớc ngoài sử dụng dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam/tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với cơ sở điện ảnh sản xuất phim hoặc tổ chức nhập khẩu phim):  

- Nguời đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):...................................................................

- Số hộ chiếu (đối với cá nhân nuớc ngoài, người đại diện theo pháp luật của tổ chức nước ngoài):

- Số căn cước công dân (đối với cá nhân):.............................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................................

Email:..................................................................................................................................

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Không vi phạm những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh khi:

Hợp tác sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim □

Sử dụng dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam □

Nhập khẩu phim □

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN(2)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Cá nhân không điền mục này

(2) Cơ sở/tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.

Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC THÔNG BÁO

______

Số: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

…,ngày… tháng …năm….

 

THÔNG BÁO
Kết quả tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam

____________

Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022,…..(tên cơ quan, tổ chức) thông báo về kết quả tổ chức liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức:

Tên tổ chức:.......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

2. Kết quả thực hiện:..........................................................................................................

Tên liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam:    

- Tên nước ngoài của liên hoan phim/liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề/giải thưởng phim/cuộc thi phim/chương trình phim/tuần phim tại Việt Nam (nếu có): ......................................................

Thời gian tổ chức: Từ ngày...tháng....năm.. ..đến ngày.... tháng...năm..................................

Địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể):........................................................................................

Số lượng người tham dự:...................................................................................................

Số lượng phim tham dự: ...................................................................................................

Giải thưởng phim (nếu có, nêu cụ thể): ...............................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung thông báo trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THÔNG BÁO
_____

Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

…,ngày …tháng …năm….

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi tên phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim

______________

Kính gửi:…..(1)

 

1. Thông tin tổ chức/cá nhân đã được cấp Giấy phép phân loại phim:

a. Đối với tổ chức:

Tên tổ chức:......................................................................................................................

Số chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...........................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................... ...................

b. Đối với cá nhân:

Họ và tên:..........................................................................................................................

Số căn cước công dân: .....................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

2. Thông tin phim:

Tên phim............................ đã được ... (1)cấp Giấy phép số ...............................................

cấp ngày................. tháng….năm……

Tên mới: ...........................................................................................................................

Cam kết:

- Chấp hành quy định của Luật Điện ảnh, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong văn bản;

- Cam kết không thay đổi nội dung, thời lượng của phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)(2)

 

(1) Tên cơ quan đã cấp Giấy phép phân loại phim.

(2) Tổ chức: Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; Cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất