Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:621/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:16/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào trong vòng 10 ngày từ 20/4 đến hết 30/4/2023

Ngày 16/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào.

Theo đó, dự kiến khai mạc Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” vào ngày 20/4/2023, triển lãm trong vòng 10 ngày, từ 20/4 đến hết 30/4/2023 tại Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Lào, hoặc địa điểm phù hợp tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào do Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào liên hệ, bố trí. Số lượng tác phẩm trưng bày là 180 ảnh (trong đó ảnh về di sản của Việt Nam là 160 ảnh, ảnh về di sản của Lào là 20 ảnh).

Bên cạnh đó, tổ chức thành công Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam„ tại Lào trong tháng 4/2023 đảm bảo trang trọng, hiệu quả. Góp phần làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá nghệ thuật giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới các bạn Lào và các bạn quốc tế tại Lào.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 621/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3790/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào, hoàn thành trong tháng 4 năm 2023 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào từ:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hoá, thông tin năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hoá, thông tin năm 2023 của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào;

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, MTNATL, DH (20).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

(Kèm theo Quyết định số: 621/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________________

 

I. SỰ CẦN THIẾT

Việt Nam và Lào hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước và đặc biệt trong những thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Những năm gần đây, trên nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhiều hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Lào đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đặc biệt quan tâm, thúc đẩy và đạt được những kết quả tốt đẹp, trong đó có hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật.

Tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp đó, việc tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Các Di sản thế giới của Việt Nam và Lào“ là rất cần thiết, góp phần cụ thể hoá chủ trương tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác văn hoá nghệ thuật giữa hai nước.

II. CĂN CỨ THỰC HIỆN

1. Căn cứ pháp lý

- Kế hoạch hợp tác văn hoá nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 3790/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Báo cáo số 203/BC-BVHTTDL ngày 29/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả chuyến công tác và tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2022.

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn

Nhiếp ảnh nghệ thuật trong những năm gần đây ngày càng khẳng định được hiệu quả trong hoạt động quảng bá, tuyên truyền nói chung, hoạt động triển lãm lưu động nói riêng. Bởi thế mạnh của nhiếp ảnh là sự ghi chép, phản ánh nhanh chóng, tức thì những sự kiện có tính thời sự; đồng thời trong sáng tác nghệ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật do các nghệ sĩ nhiếp ảnh thực hiện cũng đem đến cho công chúng cơ hội thưởng thức những hình ảnh vừa chân thực, vừa đẹp đẽ hấp dẫn.

Khai thác thế mạnh đó của nhiếp ảnh, đặc biệt là nhiếp ảnh nghệ thuật, những năm qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật quy mô quốc gia, quốc tế như Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam, Festival Nhiếp ảnh Trẻ, Festival Nhiếp ảnh Quốc tế và nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật chuyên đề khác. Thông qua các triển lãm này, tập hợp được một sưu tập phong phú về đất nước, con người Việt Nam, phục vụ hữu hiệu cho hoạt động quảng bá, tuyên truyền và giao lưu quốc tế trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Hiện nay, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tập hợp được một bộ ảnh đầy đủ về các di sản văn hoá và thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Đây là bộ sưu tập ảnh nghệ thuật đẹp, quý, hấp dẫn, rất phù hợp để triển lãm giới thiệu trong và ngoài nước để quảng bá về đất nước, văn hoá Việt Nam. Những năm gần đây, nước bạn Lào cũng rất quan tâm đến bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, thiên nhiên của quốc gia, với các di sản được UNESCO ghi danh.

Đây sẽ là triển lãm đầu tiên chuyên đề về di sản thế giới của Việt Nam và Lào. Triển lãm được tổ chức sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền sâu về những di sản thế giới của Việt Nam tới nhân dân Lào và người nước ngoài tại Lào, đồng thời cũng là một dịp để các bạn Lào giới thiệu, quảng bá về di sản thế giới của Lào, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi văn hoá, nghệ thuật giữa Việt Nam và Lào thông qua hoạt động nhiếp ảnh.

Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn Việt Nam dự kiến có hoạt động sáng tác ảnh, giao lưu nghề nghiệp giữa các nhà nhiếp ảnh Việt Nam và các bạn Lào. Đây cũng là một hoạt động rất ý nghĩa, rất được các bạn quan tâm và hoan nghênh.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá nghệ thuật giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào;

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới các bạn Lào và các bạn quốc tế tại Lào;

- Góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh các di sản thế giới của Lào tới các bạn Việt Nam và các bạn quốc tế tại Lào;

- Tăng cường hoạt động của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào;

- Phát huy, khai thác hiệu quả bộ sưu tập ảnh quý của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong hoạt động giao lưu, quảng bá tại nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thành công Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam„ tại Lào trong tháng 4/2023 đảm bảo trang trọng, hiệu quả.

IV. NỘI DUNG

1. Triển lãm ảnh nghệ thuật

- Tên gọi, chủ đề của triển lãm: Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

- Thời gian: Dự kiến khai mạc ngày 20/4/2023, triển lãm trong vòng 10 ngày, từ 20/4 đến hết 30/4/2023

- Địa điểm: Tại Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Lào, hoặc địa điểm phù hợp tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào do Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào liên hệ, bố trí.

- Số lượng tác phẩm trưng bày: 180 ảnh (trong đó ảnh về di sản của Việt Nam là 160 ảnh, ảnh về di sản của Lào là 20 ảnh)

- Quy cách tác phẩm và hình thức trưng bày:

+ Ảnh in trên chất liệu nhẹ, kèm bo, khung nhẹ, chú thích ảnh gồm 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào. Kích thước ảnh gồm cả khung bo 50x75cm

+ Trưng bày trong nhà hoặc ngoài trời tuỳ theo địa điểm được bố trí. Ảnh có thể được treo trên tường hoặc bày trên giá bày ảnh.

+ Có kèm theo trình chiếu video clip, phát tặng postcard, tờ gấp giới thiệu.

2. Hoạt động giao lưu, sáng tác nhiếp ảnh

- Dự kiến mời đoàn nghệ sĩ gồm 03 nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam đi cùng đoàn tổ chức triển lãm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sang Lào để sáng tác và giao lưu với các nghệ sĩ của Lào.

- Thời gian: Từ 20/4 đến hết 30/4/2023

- Địa điểm sáng tác và giao lưu: Tại các địa phương có di sản thế giới của Lào: Thủ đô Viêng Chăn, cố đô Luông Phrabang, tỉnh Chăm Pa Săk, tỉnh Xiêng Khoảng.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào từ:

- Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hoá, thông tin năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hoá, thông tin năm 2023 của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào;

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

- Lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào - Phó Trưởng ban;

- Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - thành viên;

- Trưởng phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - thành viên;

- Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế - thành viên;

- Đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính - thành viên;

- Đại diện Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - thành viên;

- Nhân viên Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào - thành viên;

- Chuyên viên Phòng Nhiếp ảnh - thành viên;

- Đại diện các cơ quan hữu quan - thành viên.

2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Chủ trì tổ chức triển lãm;

- Dự thảo các văn bản, đề án, kế hoạch, Quyết định; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan, trình lãnh đạo Bộ ký ban hành;

- Tổ chức thực hiện Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm phần nội dung ảnh các di sản của Việt Nam, gồm: 160 ảnh, chú thích, lời giới thiệu, ấn phẩm kèm theo như postcard, catalog, tờ rơi, tờ gấp, video clip;

- Chịu trách nhiệm thiết kế không gian trưng bày và maket trang trí nội ngoại thất khu vực trưng bày;

- Chịu trách nhiệm tổ chức đóng gói, vận chuyển ảnh và ấn phẩm;

- Cử đoàn công tác sang Lào thực hiện triển lãm (đoàn gồm 5 người) ;

- Mời nghệ sĩ và chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động sáng tác, giao lưu (dự kiến mời 2-3 nghệ sĩ);

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào trưng bày triển lãm theo maket đươc phê duyệt;

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào phục vụ Lễ khai mạc triển lãm theo Chương trình được phê duyệt.

3. Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào

- Phối hợp tổ chức triển lãm;

- Góp ý hoàn chỉnh nội dung các văn bản, đề án, kế hoạch;

- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng phía Lào về kế hoạch tổ chức triển lãm tại Lào;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các ảnh về di sản của Lào: dự kiến 20 ảnh;

- Chịu trách nhiệm về địa điểm triển lãm, cơ sở vật chất cho việc trưng bày, gồm: phòng trưng bày (hoặc không gian trưng bày ngoài trời); ánh sáng khu vực trưng bày, nhân viên bảo vệ, nhân viên thường trực đón tiếp khách tham quan;

- Chịu trách nhiệm về tổ chức Lễ khai mạc, gồm: mời và đón khách, lễ tân, khánh tiết Lễ khai mạc, - xây dựng và thực hiện chương trình khai mạc;

- Phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong công tác trưng bày triển lãm;

- Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu, sáng tác nhiếp ảnh: bố trí địa điểm lưu trú cho nghệ sĩ; liên hệ, hướng dẫn địa điểm sáng tác, giao lưu, mời phía bạn giao lưu;

- Chịu trách nhiệm tháo dỡ triển lãm và tiếp nhận, sử dụng bộ ảnh trong các hoạt động tuyên truyền, triển lãm tiếp theo tại Lào.

4. Mời Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- Phối hợp xây dựng nội dung chương trình giao lưu;

- Giới thiệu nghệ sĩ tham gia sáng tác, giao lưu;

- Hỗ trợ trong hoạt động sáng tác, giao lưu cho nghệ sĩ là Hội viên của Hội.

5. Cục Hợp tác quốc tế

- Góp ý hoàn chỉnh nội dung các văn bản, đề án, kế hoạch;

- Phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức đoàn công tác sang Lào thực hiện triển lãm.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn các nội dung liên quan đến Dự toán kinh phí phục vụ triển lãm theo quy định.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng, lấy ý kiến góp ý, trình ký các văn bản: Đề án, quyết định, kế hoạch...

Tháng 02/2023

2

Chuẩn bị nội dung triển lãm

Tháng 3/2023

3

Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm triển lãm

Tháng 3/2022

4

Thiết kế maket trưng bày

Tháng 3/2022

5

Đóng gói, vận chuyển ảnh, tài liệu

Giữa tháng 4/2023

6

Tổ chức đoàn công tác sang Lào

10 ngày: Dự kiến từ ngày 20/4 đến hết ngày 30/4/2023

7

Trưng bày triển lãm và chuẩn bị khai mạc

Từ 20/4-22/4/2023

8

Tổ chức khai mạc triển lãm

23/4/2023

9

Tổ chức sáng tác, giao lưu tại các địa điểm có di sản của Lào

23/4-29/4/2023

10

Đoàn công tác rời Lào về Việt Nam

30/4/2023

11

Đón khách tham quan triển lãm

Từ 23/4 đến hết

30/4/2023

12

Bế mạc, tháo dỡ triển lãm

Tháng 5/2023

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi