Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:587/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:14/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 14/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 587/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, thời gian tổ chức bắt đầu từ 16/3 đến hết tháng 4, trọng điểm từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2023. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm: tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”; tổ chức sự kiện, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với các hoạt động: tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc…; tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

Số : 587 /QĐ - BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

Trin khai Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, VTV, NL.(100)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ VHTTDL như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU,

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam;

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ VHTTDL nói riêng và trong toàn ngành nói chung góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTTDL và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

2. Yêu cầu

Tổ chức, triển khai các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị; Nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo và an toàn.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

- Tổ chức sự kiện, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với các hoạt động: tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin...

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách.

- Tổ chức các hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian tổ chức

- Bắt đầu từ 16 tháng 3 đến hết tháng 4. Trọng điểm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép với các sự kiện, hoạt động chính trị, tinh thần của cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở hoặc truyền thông trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

2. Vụ Thư viện chủ trì tham mưu hướng dẫn việc thực hiện phát triển văn hóa đọc, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống các thư viện trong toàn quốc; tham mưu triển khai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; là đơn vị đầu mối tổng kết hoạt động tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

3. Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, các hoạt động khác chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại thư viện.

4. Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa hướng dẫn các trung tâm văn hóa, bảo tàng trong cả nước tuyên truyền, cổ động về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, phối hợp tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động chào mừng trong việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị tại các thiết chế văn hóa trong cả nước.

5. Vụ Gia đình lồng ghép tuyên truyền gắn kết việc đọc sách, xây dựng thói quen đọc, văn hóa đọc đi đôi với việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương.

6. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức truyền thông trực quan tại trụ sở cơ quan Bộ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

7. Các trường, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt văn hóa của giảng viên và học sinh, sinh viên; giao Thư viện, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện cơ sở đào tạo, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, tìm kiếm thông tin phục vụ việc học tập.

8. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn cơ sở tuyên truyền và tổ chức các hoạt động khuyến đọc trong đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc, tham gia xây dựng các tủ sách trong các cơ quan, đơn vị, quyên góp tặng sách cho các thư viện cơ sở; tham gia các hoạt động phát triển văn hóa đọc do Bộ VHTTDL tổ chức.

9. Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc, Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL và các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ: Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

10. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp hướng dẫn những vấn đề liên quan đến tài chính để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong phạm vi các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ VHTTDL trích từ nguồn ngân sách năm 2023 của Bộ VHTTDL cấp cho các đơn vị có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ VHTTDL. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch được giao và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi