Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:599/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:15/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền cổ động Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày 15/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền trên phướn dọc bao gồm: hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023; hạnh phúc cho mọi người; gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc; xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền trên băng rôn là hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023; hạnh phúc cho mọi người và số lượng băng rôn là 02 cái treo tại trước sảnh nhà C và nhà A. Mặt khác, địa điểm tuyên truyền tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thời gian tuyên truyền từ ngày 17 đến hết ngày 24/3/2023.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_______________

Số: 599/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, GĐ, HNA(3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan (băng rôn, pano, phướn dọc)tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Băng rôn:

- Nội dung:

+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023.

+ Hạnh phúc cho mọi người.

- Số lượng: 02 cái treo tại trước sảnh nhà C và nhà A.

- Kích thước: 0,5m x 6m, có khung sắt.

2. Phướn dọc:

- Nội dung:

+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023.

+ Hạnh phúc cho mọi người.

+ Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

+ Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

- Số lượng: 10 cái

- Kích thước: 0,8m x 2,3m

3. Pano lớn treo tại hàng rào gần cổng Bộ:

- Nội dung:

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2023

“Chủ đề: Hạnh phúc cho mọi người”

- Số lượng: 01

- Kích thước: 3m x 4m khung sắt, vải bạt, in màu

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Địa điểm tuyên truyền: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 17 đến hết ngày 24/3/2023.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi