Quyết định 484/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 484/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 484/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:484/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:06/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu

Ngày 06/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 484/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu.

Theo đó, Bộ giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu. Thời gian tổ chức vào 02 ngày chính thức vào Quý III năm 2023 tại miền Trung. Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 484/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
______________________

Số: 484/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3817/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu

Thời gian: 02 ngày chính thức vào Quý III năm 2023.

Địa điểm: tỉnh miền Trung.

Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TV, TĐ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi