Quyết định 291/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 291/QĐ-BXD

Quyết định 291/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:291/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:24/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

Ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 291/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023).

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền sẽ bao gồm: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng) và trang Web của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức xuất bản các ấn phẩm, bản tin; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển ngành Xây dựng. 

Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng” cho các cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng;…

Ngoài ra, tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động chuyên môn gồm có: Tổ chức các hội thảo tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng 2014; Tổ chức hội nghị và triển lãm Kiến trúc Việt Nam;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 291/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DNG

________

Số: 291 /QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

 

 

 

QUYT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch t chc các hoạt động hướng ti kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023)

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 ca Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưng ứng của các hộ, ngành, địa phương.

Theo đ nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưng Vụ T chức cán bộ.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới k niệm 65 năm Ngày truyền thng ngành Xây dng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các t chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điu 3;

- Bộ trưng Nguyễn Thanh Nghị (đ b/c);

- Các đồng chí Thứ trưng;

- Thành viên IIĐTĐKT B;

- Đảng ủy Bộ Xây dựng;

- Công đoàn Xây dựng VN;

- Công đoàn CQ BXD, Đoàn TN BXD:

- Các hội, hiệp hội chuyên ngành XD;

- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

 

BỘ XÂY DỰNG

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

T chức các hoạt động hướng ti kỷ niệm

65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2023)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 291QĐ-BXD ngày 24 tháng3 năm 2023 ca Bộ trưng Bộ Xây dựng)

__________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. MỤC ĐÍCH

1.1. T chức các hoạt động hướng tới k niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2023) nhm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mc son trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát trin; biu dương những thành tựu to lớn, khng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

1.2. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính ch động, sáng tạo và trí tuệ ca toàn th cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tạo khí thế thi đua sôi ni trong công tác, học tập, lao động sản xuất; biu dương những tập th, cá nhân tiêu biu trong các lĩnh vực công tác đ nhân rộng, tạo nhân tố mới, động lực mới thúc đy thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phn thực hiện thng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của ngành Xây dựng.

2. YÊU CU

2.1. Việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống, thiết thực, tiết kiệm; đm bo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp y và phi hợp chặt chẽ, hiệu quả của các t chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

2.2. Hình thức tổ chức đa dạng, gắn với các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo các quy định tại Nghị định s 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính ph quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động tuyên truyền

1.1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Cng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng) và trang Web của các cơ quan, đơn vị.Tổ chức xuất bản các ấn phm, bn tin; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về truyền thống 65 năm xây dựng và phát trin của ngành Xây dựng và những thành tựu, dấu mốc quan trọng của Ngành trong quá trình tham gia phát trin kinh tế - xã hội và đổi mới đất nước; những mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác, học tập, lao động sản xuất, những nhân t mới, góp phần tạo động lực phát triển của Ngành.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

1.2. Tổ chức biên soạn cuốn Kỷ yếu “Ngành Xây dựng - 65 năm xây dựng và phát triển”

- Đơn vị thực hiện: Báo Xây dựng ch trì, phi hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

1.3. Xây dựng 01 Video (thời lượng 25 phút) phát trên Bản tin truyền hình xây dựng, Báo điện tử Xây dựng và cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, nội dung v quá trình 65 xây dựng và phát trin của ngành Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Báo Xây dựng ch trì phi hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Xây dựng và các đơn vị liên quan.

2. T chức các phong trào thi đua yêu nước

2.1. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành, lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ ngày 19/01/2023 của Ban cán sự đng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023; Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết s 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, gii pháp ch yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; thực hiện sơ kết, tng kết, khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo các quy định của pháp luật.

2.2. Triển khai phong trào thi đua “Đy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính ph phát động tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Th tướng Chính phủ.

2.3. Sơ kết các phong trào thi đua của ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2023; khen thưởng đi với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

2.4. Tặng k niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng” cho các cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ ch trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dng.

3. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao

Đơn vị thực hiện: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng căn cứ tình hình thực tiễn, chỉ đạo, phi hợp t chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, th thao đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Báo Xây dựng ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động th thao (theo đ xuất tại kế hoạch của đơn vị).

4. Tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động chuyên môn

4.1. Tổ chức các hội thảo tng kết việc thi hành pháp luật v quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan.

4.2. Tổ chức hội nghị và triển lãm Kiến trúc Việt Nam.

Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan.

4.3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, trao đi kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực xây dựng.

Đơn vị thực hiện: Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Đối với các hoạt động giao Báo Xây dựng ch trì thực hiện, do đơn vị ch động bố trí nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động theo quy định.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Th trưng các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dng ph biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch này tới toàn th cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp làm căn cứ xét khen thưng.

2. Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông (Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng) phi hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

3. Giao Vụ T chức cán bộ ch trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc hoặc cần điều chnh, b sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Vụ Tổ chức cán bộ ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tng hợp, báo cáo Bộ trưng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi