Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:678/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:17/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

Ngày 17/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc.

Theo đó, Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hà Nội có số lượng tuyển chọn triển lãm từ 250 đến 300 tác phẩm với các nội dung sau: Tổ chức và phối hợp các đơn vị liên quan phát động sáng tác; tuyên truyền, quảng bá bằng các hình thức truyền thông phổ biến trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, trao tặng thưởng, bên cạnh các giải thưởng của Ban Tổ chức; Tổ chức vận động một số nhà điêu khắc, họa sĩ..., có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia các hoạt động lao động sáng tác mỹ thuật hiện nay;…

Bên cạnh đó, công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, đạt hiệu quả thẩm mỹ, không gian trưng bày phù hợp, gây ấn tượng sâu sắc, tôn vinh được các tác phẩm; thu hút được sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật. Chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông, trước, trong và sau Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc, (có phóng sự tài liệu, video clip, ấn phẩm catalogue...), tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, internet, phục vụ công chúng trên cả nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 678/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 Tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2030;

Quyết định số 3790/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 1 năm 2023 về việc Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin (kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ) của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2023 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, MTNATL, DK.06).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM 5 NĂM ĐIÊU KHẮC TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________________________

 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

- Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2030;

- Quyết định số 3790/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành Điêu khắc nói riêng và hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung

- Tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam; tổng kết quá trình lao động sáng tác và công bố, giới thiệu tác phẩm điêu khắc là các loại hình: Tượng tròn, phù điêu, khối biểu tượng, điêu khắc có yếu tố sắp đặt... xuất sắc trong thời gian từ năm 2013-2023.

- Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lao động sáng tác nghệ thuật điêu khắc; thể hiện cách nhìn, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phản ánh những khó khăn, thuận lợi trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Yêu cầu

- Tập hợp được số lượng tác điêu khắc xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa Việt Nam.

- Tổ chức Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng khách quan, công tâm, chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng. Và đề nghị bổ sung vào bộ sưu tập của Quốc gia.

- Công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, đạt hiệu quả thẩm mỹ, không gian trưng bày phù hợp, gây ấn tượng sâu sắc, tôn vinh được các tác phẩm; thu hút được sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông, trước, trong và sau Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc, (có phóng sự tài liệu, video clip, ấn phẩm catalogue...), tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, internet, phục vụ công chúng trên cả nước.

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cơ quan phối hợp tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở VH&TT các tỉnh, thành phố; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố; các Bảo tàng mỹ thuật; các trường Mỹ thuật trong cả nước; Các đơn vị liên quan trong Bộ VHTTDL.

IV. NỘI DUNG

1. Tên gọi, quy mô, số lượng, thời gian, địa điểm, giải thưởng

- Tên gọi: Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

- Quy mô: Toàn quốc

- Số lượng: Tuyển chọn triển lãm (Từ 250 đến 300 tác phẩm)

- Thời gian phát động: Qúy I năm 2023

- Thời gian trưng bày: Qúy III năm 2023

- Địa điểm trưng bày: Thành phố Hà Nội.

- Giải thưởng của Ban Tổ chức: 01 giải Nhất (01 Huy chương vàng); 02 giải Nhì (02 Huy chương bạc); 03 giải Ba (03 Huy chương đồng); 10 giải Khuyến khích. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi theo chất lượng thực tế của tác phẩm gửi tham gia.

2. Nội dung hoạt động

- Xây dựng và tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thông qua các nội dung, kế hoạch thực hiện.

- Tổ chức và phối hợp các đơn vị liên quan phát động sáng tác; tuyên truyền, quảng bá bằng các hình thức truyền thông phổ biến trên các phương tiện truyền thông: (internet, báo chí, truyền hình, phát thanh, nền tảng số...vv) đưa thông tin về Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc, tới các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sỹ để tham gia. Công chúng yêu thích mỹ thuật trong cả nước biết để thưởng lãm, hưởng thụ.

- Tổ chức vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, trao tặng thưởng, bên cạnh các giải thưởng của Ban Tổ chức.

- Tổ chức vận động một số nhà điêu khắc, họa sĩ..., có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia các hoạt động lao động sáng tác mỹ thuật hiện nay.

- Tổ chức thu nhận ảnh/file tác phẩm; họp Ban Tổ chức, Hội đồng tiến hành tuyển chọn tác phẩm vào trưng bày qua ảnh (Vòng 1)

- Tổ chức thu nhận, vận chuyển, lưu dữ, bảo quản các tác phẩm đã được Hội đồng chọn qua Vòng 1, tại các địa điểm tập kết của Ban Tổ chức.

- Tổ chức họp Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật tiến hành xem xét các tác phẩm tại địa điểm tập kết và chấm giải thưởng (Vòng 2).

- Tổ chức thiết kế, trang trí khánh tiết, in ấn, dàn dựng trưng bầy tác phẩm và các công việc trong lễ khai mạc và trao giải thưởng.

- Tổ chức họp báo, khai mạc và trao giải thưởng; công bố giới thiệu các tác phẩm bằng hình thức trực tuyến; đón khách tham quan và các hoạt động liên quan trong thời gian diễn ra triển lãm.

- Tổ chức hạ giải triển lãm, vận chuyển trả tác phẩm và các chế độ cho tác giả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

1.1. Ban Chỉ đạo

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

* Nhiệm vụ: Chỉ đạo chung công tác tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc.

1.2. Ban Tổ chức

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, các đơn vị liên quan.

- Họa sỹ, nhà điêu khắc, chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nhà quản lý văn hóa;

- Đại diện phòng chuyên môn, đơn vị, thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

* Nhiệm vụ: Tổ chức, giám sát, đôn đốc, kiểm tra công tác thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

2. Thành lập Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng

- Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng là các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, chuyên gia, nhà phê bình lý luận, nhà quản lý văn hóa nghệ thuật có uy tín trên cả nước.

* Nhiệm vụ: Hội đồng làm việc theo quy chế, tiêu chí của Ban Tổ chức; thực hiện tuyển chọn tác phẩm trưng bày, chấm giải thưởng; tham gia tư vấn góp ý dàn dựng trưng bày triển lãm.

3. Phân công nhiệm vụ đơn vị trong Ban Tổ chức và các đơn vị phối hợp thực hiện

3.1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; chủ trì thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

- Xây dựng các văn bản, kế hoạch chi tiết, kịch bản, báo cáo; và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

- Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng tuyển chọn.

- Chủ trì tổ chức thực hiện nội dung của kế hoạch chi tiết được phê duyệt.

3.2. Hội Mỹ thuật Việt Nam: Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, phối hợp công tác tuyên truyền

3.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

3.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở VH&TT; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan: Tham gia Ban Tổ chức, phối hợp tuyên truyền phổ biến thông tin, hỗ trợ, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tác giả tại địa phương có tác phẩm được chọn trưng bày và đạt giải thưởng.

VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và ban hành các văn bản:

- Quyết định tổ chức; Đề án; Quyết định thành lập BCĐ, BTC...và các văn bản liên quan

- Thông báo thể lệ, tiêu chí, quy chế, kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí và các văn bản liên quan. Khảo sát địa điểm tập kết và trưng bày triển lãm tác phẩm...vv

Tháng 01-3/2023

2

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, thông qua kế hoạch thực hiện và các nội dung liên quan.
- Tổ chức phát động sáng tác tại Hà Nội; thông qua danh sách HĐNT, cơ cấu giải thưởng, quy chế, tiêu chí tuyển chọn, chấm giải thưởng…

Tháng 3-5/2023

3

Tổ chức thực hiện tuyên truyền:

- Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số, internet… vv
Gửi thông báo thể lệ (theo danh sách); In ấn áp phích, pano, dựng video clip giới thiệu và công bố tác phẩm trực tuyến…vv

Tháng 03-9/2023

4

Nhận ảnh/file tác phẩm, phân loại, lập danh sách tác giả, tác phẩm… chuẩn bị các nội dung liên quan.

Tháng 3-6/2023

6

Tổ chức họp HĐNT tuyển chọn tác phẩm qua ảnh/file mềm vào trưng bày (Vòng 1). (Theo kịch bản chi tiết được phê duyệt)

Tháng 6-7/2023

7

Thông báo mời tác giả chuyển/gửi tác phẩm được HĐNT chọn qua Vòng 1 đến địa điểm tập kết của Ban tổ chức.
- Tổ chức thu nhận, vận chuyển, bảo quản, lưu dữ tác phẩm
- Họp BCĐ, BTC và HĐNT xem xét trực tiếp các tác phẩm; tổ chức chấm chọn giải thưởng.
- Xây dựng và ban hành quyết định trao giải thưởng của BTC. Và các hình thức khen, tặng thưởng khác. Thông báo mời quan khách, tác giả dự khai mạc và trao giải thưởng (theo danh sách được phê duyệt)

Tháng 7-8/2023

8

Thiết kế, in n và thi công trưng bày:
- Vng tp, giy mi, bng chng nhn, huy chương và các sn phm liên quan đưc phê duyt.
- Maket trưng bày tác phm; maket trang trí không gian bên trong và bên ngoài đa đim trin lãm (pano, phông bt, sân khu...vv)

Tháng 04-8/2023

 

9

- Tổ chức giàn dựng, trưng bày tác phẩm
- Tổ chức tổng duyệt, họp báo
- Tổ chức khai mạc và trao giải thưởng (theo kịch bản chi tiết được phê duyệt)
- Mở cửa tiếp đón công chúng thưởng lãm các tác phẩm được trưng bày

Tháng 8-9/2023

10

- Kết thúc, tháo dỡ, đóng gói chuyển/gửi trả tác phẩm, các chế độ cho tác giả...
- Vận chuyển bàn giao các tài sản cho Văn phòng Cục để lưu dữ theo quy định
- Hoàn thiện các thủ tục về tài chính

Tháng 9-10/2023

 

VII. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin (kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ) của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 202 3 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi