Quyết định 2874/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức lớp truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2874/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2874/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:04/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 04/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2874/QÐ-BVHTTDL tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023.

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đà Nẵng cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà): Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban; Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên; Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên; ...

 • Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận với học viên theo theo sự phân công của Ban tổ chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2874/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

Số: 2874/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá
cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và
Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023;

Căn cứ Hợp đồng số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đà Nẵng cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận với học viên theo theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ năm 2023 chuyển qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, NVH.20

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giảng viên,sinh
viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2874/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch)

 

Thực hiện Quyết định số 2799/QĐ-BVHTTDL ngày 26/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HD-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đà Nẵng cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023, cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho giảng viên, sinh viên. Góp phần thực hiện mục tiêu chung về việc tăng cường thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

2. Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các giảng viên và học viên tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo Chương trình lớp truyền thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Phố biến và hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về:

+ Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá;

+ Thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

- Trao đổi, giải đáp.

2. Thời gian, địa điểm

a) Tổ chức 02 lớp truyền thông cho giảng viên, sinh viên, cụ thể:

- Lớp thứ 01: tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng;

- Lớp thứ 02: tại Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng.

b) Thời gian: 02 ngày (dự kiến trong Quý IV).

c) Địa điểm: tại thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng.

c) Báo cáo viên: Các chuyên gia về pháp luật.

d) Thành phần tham dự:

- Thành phần tham dự gồm giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng.

- Số lượng học viên dự kiến: 150 học viên/lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm: Chủ trì tổ chức lớp truyền thông, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm, cơ sở vật chất, mời báo cáo viên.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm: Phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo đúng yêu cầu đề ra.

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế triệu tập giảng viên, sinh viên để tổ chức thành công lớp tập huấn

 

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức và Báo cáo viên lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống
tác hại của thuốc lá cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể
thao Đà Nẵng và Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2874/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 10 năm 2023 của

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Phó trưởng Ban (đối với lớp tổ chức tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng);

3. Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng - Phó trưởng Ban (đối với lớp tổ chức tại Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng);

4. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”

Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi