Quyết định 2844/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2844/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2844/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2844/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:02/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Ngày 02/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2844/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”.

2. Mục đích của Kế hoạch tổ chức Triển lãm nhằm:

 • Nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho đồng bào các dân tộc, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người;
 • Xây dựng được một bộ ảnh đẹp, tiêu biểu, đặc sắc về 54 dân tộc Việt Nam phục vụ cho công tác giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá của Nhà nước trong các dịp lễ hội, các sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài nước;…

3. Nội dung các tác phẩm trong Triển lãm gồm những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo trong đời sống, tập quán sinh hoạt, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, lễ hội… của 54 dân tộc Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2844/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

Số: 2844/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”
thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giao nhiệm vụ triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” từ nguồn ngân sách sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, MTNATL, NT (16).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”
thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 2844/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho đồng bào các dân tộc, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người;

- Xây dựng được một bộ ảnh đẹp, tiêu biểu, đặc sắc về 54 dân tộc Việt Nam phục vụ cho công tác giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá của Nhà nước trong các dịp lễ hội, các sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài nước;

- Thông qua việc giới thiệu bộ ảnh đến với công chúng, tạo điều kiện thuật lợi để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người của các dân tộc Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Triển lãm phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị;

- Chọn lọc được khoảng 160 tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng về nội dung và hình thức nghệ thuật giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam để tổ chức trưng bày triển lãm.

II. NỘI DUNG

1. Tên gọi, thời gian, địa điểm

- Tên gọi: Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

- Thời gian và địa điểm triển lãm:

+ Khai mạc: Dự kiến tháng 11/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội;

+ Trưng bày triển lãm trực tiếp: Dự kiến 07 ngày trong tháng 11/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội;

+ Triển lãm trực tuyến trên mạng internet từ tháng 11/2023.

2. Đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đơn vị thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Đơn vị phối hợp thực hiện:

+ Vụ Văn hóa dân tộc;

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

+ Vụ Kế hoạch, Tài chính;

+ Các cơ quan, đơn vị hữu quan;

+ Các nhà tài trợ, bảo trợ (nếu có).

3. Nội dung các tác phẩm trong Triển lãm

Những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo trong đời sống, tập quán sinh hoạt, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, lễ hội…. của 54 dân tộc Việt Nam.

4. Nội dung các hoạt động

4.1. Xây dựng các văn bản

Xây dựng các văn bản: Quyết định, Kế hoạch…. của Triển lãm.

4.2. Khảo sát địa điểm tổ chức triển lãm

Khảo sát địa điểm tổ chức triển lãm và làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Tháng 9/2023.

4.3. Tuyển chọn tác phẩm trưng bày

- Số lượng tác phẩm trưng bày: Dự kiến khoảng 160 tác phẩm;

- Tuyển chọn tác phẩm trưng bày triển lãm: Dự kiến tháng 10/2023.

4.4. Xây dựng, biên tập các bài viết và các nội dung thông tin của Triển lãm

Xây dựng, biên tập các bài viết giới thiệu về triển lãm, về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, các thông tin chú thích ảnh.

4.5. Tổ chức thiết kế, in ấn và thực hiện: Maket trưng bày, ảnh, sách ảnh, bằng chứng nhận, pano, cờ phướn, giấy mời và các ấn phẩm khác của triển lãm...

4.6. Khai mạc: Dự kiến ngày 17/11/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

4.7. Trưng bày triển lãm trực tiếp: Dự kiến trưng bày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội trong 07 ngày, từ ngày 17 - 23/11/2023.

4.8. Triển lãm trực tuyến trên mạng internet

- Xây dựng video clip khoảng 30 phút giới thiệu Triển lãm;

- Thời gian triển lãm trực tuyến tháng 11/2023.

4.9. Công tác tuyên truyền

- Đặt tin, bài trên các báo; làm phóng sự truyền hình, video clip…. về Triển lãm;

- Các công việc khác để tuyên truyền cho Triển lãm.

4.10. Kết thúc: Tháng 12/2023.

III. KINH PHÍ

Nguồn ngân sách sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Trưởng ban; Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính là Phó Trưởng ban; Cán bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cán bộ Vụ Văn hóa dân tộc, Cán bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cán bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên;

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm tổ chức thành công Triển lãm. Dự thảo, ban hành các văn bản về Triển lãm theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hội đồng tuyển chọn

- Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” có 01 Hội đồng Nghệ thuật, bao gồm 05 thành viên;

- Thành viên Hội đồng tuyển chọn là các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà chuyên môn, quản lý về văn hóa các dân tộc Việt Nam, có trình độ nghề nghiệp cao, uy tín, có năng lực thẩm định tác phẩm được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tham mưu, đề xuất, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành Quyết định thành lập.

3. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Chủ trì tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”;

- Dự thảo các văn bản: Quyết định, Kế hoạch...; lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị hữu quan, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành;

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm tổ chức, nội dung các công việc và toàn bộ kinh phí thực hiện triển lãm:

+ Chịu trách nhiệm tổ chức và kinh phí tổ chức tuyển chọn tác phẩm trưng bày, thù lao của Hội đồng nghệ thuật và các kinh phí có liên quan;

+ Chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin của triển lãm;

+ Chi trả thù lao trưng bày cho các tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm;

+ Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm kinh phí thiết kế: maket trưng bày, giấy mời, sách, pano, băng rôn, cờ phướn…;

+ Chịu trách nhiệm kinh phí in ấn và thực hiện: sách ảnh, ảnh triển lãm, giấy mời, bằng chứng nhận, pano, cờ phướn…;

+ Chịu trách nhiệm kinh phí đóng gói, vận chuyển ảnh và ấn phẩm… từ Hà Nội đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và ngược lại;

+ Tổ chức thực hiện và kinh phí triển lãm trực tuyến;

+ Chịu trách nhiệm kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền về triển lãm;

+ Thi công, dàn dựng và tháo dỡ triển lãm;

+ Tổ chức thực hiện và kinh phí Lễ khai mạc;

+ Và các nội dung, kinh phí khác đảm bảo thực hiện thành công triển lãm.

4. Vụ Văn hóa dân tộc

- Phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”;

- Góp ý hoàn chỉnh nội dung các văn bản, các nội dung thông tin về các dân tộc Việt Nam;

- Cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức và Hội đồng tuyển chọn tác phẩm triển lãm;

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá về triển lãm;

- Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc theo chương trình được phê duyệt.

5. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

- Phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”;

- Góp ý hoàn chỉnh nội dung các văn bản;

- Cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức;

- Bố trí địa điểm triển lãm và các cơ sở vật chất sẵn có;

- Mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương... tham quan triển lãm;

- Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc, tuyên truyền, quảng bá về triển lãm;

- Đảm bảo an ninh, bảo vệ trong thời gian diễn ra triển lãm.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính của Triển lãm theo quy định.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng các văn bản

Tháng 8 - 9/2023

2

Khảo sát địa điểm tổ chức triển lãm tại Hà Nội

Tháng 9/2023

3

Thành lập Ban Tổ chức

Tháng 10/2023

4

Thành lập Hội đồng tuyển chọn

Tháng 10/2023

5

Tuyển chọn tác phẩm trưng bày

Tháng 10/2023

6

Xây dựng, biên tập, hoàn chỉnh các nội dung thông tin, bài viết về các dân tộc trong triển lãm

Tháng 10/2023

7

Tổ chức thiết kế, in ấn và thực hiện các ấn phẩm

Tháng 10 - đầu tháng

11/2023

8

Thi công trưng bày

Dự kiến 05 ngày: Từ ngày 11 - 15/11/2023

9

Tổng duyệt

Dự kiến ngày

16/11/2023

10

Khai mạc

Dự kiến ngày

17/11/2023

11

Trưng bày triển lãm trực tiếp

07 ngày: Dự kiến từ ngày 17 - 23/11/2023

12

Triển lãm trực tuyến

Từ tháng 11/2023

13

Tháo dỡ triển lãm trực tiếp

Dự kiến 02 ngày: Từ ngày 24 - 25/11/2023

14

Trả bằng chứng nhận, sách ảnh, thù lao trưng bày cho các tác giả

Tháng 12/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi