Quyết định 237/QĐ-BCT 2024 phê duyệt đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 237/QĐ-BCT

Quyết định 237/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:237/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:02/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

15 đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024

Ngày 02/02/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 237/QĐ-BCT về việc phê duyệt các đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024.

15 đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 bao gồm:

- Đào tạo, tư vấn doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu;

- Tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp có tiềm năng đạt được tiêu chí của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và trách nhiệm xã hội;

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức phổ biến, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu trọng điểm;

- Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Trụ sở Cục Xúc tiến thương mại số 20 Lý Thường Kiệt bằng màn hình LED;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 237/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 237/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt các đề án thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia

Việt Nam năm 2024

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2019/TT- BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-BCT ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Trưởng Ban thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt các đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Xúc tiến thương mại chủ trì tổ chức quản lý sử dụng kinh phí, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo đúng định mức, chế độ, quy định hiện hành; Kiểm tra, giám sát tiến độ, tình hình thực hiện kế hoạch và định kỳ Báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-BCT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên đề án

Kinh phí

Nội dung hỗ trợ (QĐ 30/2019/QĐ-TTg)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

I

Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình

1.200.000.000

 

 

 

1

Đào tạo, tư vấn doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu

450.000.000

Khoản 5, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

2

Đào tạo kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp quân đội

200.000.000

Khoản 5, Điều 5

2024

Bộ Quốc Phòng (Cục Kinh tế)

3

Tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp THQG Việt Nam và các doanh nghiệp có tiềm năng đạt được tiêu chí của Chương trình THQG Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và trách nhiệm xã hội

200.000.000

Khoản 4, Điều 5

2024

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Vụ Pháp chế)

4

Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức phổ biến, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu trọng điểm

350.000.000

Khoản 4, Điều 5

2024

Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ)

II

Quảng bá Chương trình THQG Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt THQG Việt Nam

7.600.000.000

 

 

 

5

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên kênh VTV1 - Đài TH Việt Nam

1.000.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

6

Triển khai khu gian hàng THQG Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam Foodexpo

1.000.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý III, IV

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

 

Triển khai khu gian hàng THQG Việt Nam tại Hội chợ thương mại quốc tế về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt và máy khâu

500.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý I, II

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

7

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên các báo giấy và báo điện tử

300.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

8

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên Báo Công Thương

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Báo Công Thương)

9

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên Tạp chí Công Thương

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tạp chí Công Thương)

10

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Trụ sở Cục Xúc tiến thương mại số 20 Lý Thường Kiệt bằng màn hình LED

400.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

11

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam ở nước ngoài

800.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

12

Tổ chức Tuần lễ THQG Việt Nam 2024

800.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý I, II

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

13

Tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm THQG Việt Nam lần thứ 9 năm 2024 và Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ Công bố sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2024

2.200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

14

Truyền thông quảng bá các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên báo đối ngoại và mạng xã hội năm 2024

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin đối ngoại)

III.

Các hoạt động quản lý Chương trình THQG Việt Nam

200.000.000

 

 

 

15

Các hoạt động quản lý Chương trình THQG Việt Nam

200.000.000

Khoản 2, Điều 4

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

 

TỔNG CỘNG

9.000.000.000

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi