Quyết định 07/QĐ-BGTVT Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2021 của BGTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 07/QĐ-BGTVT

Quyết định 07/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:07/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm soát chặt phương tiện tự ý thay đổi kích thước để chở hàng lậu

Ngày 07/01/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 07/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ yêu cầu Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin. Trong trường hợp phát hiện những đối tượng có hành vi, biểu hiện vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời, trường hợp không thuộc phạm vi thẩm quyền xử lý thì phải thông báo ngay cho các cơ quan có chức năng liên quan trên địa để xử lý kịp thời.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương tiện tự ý thay đổi kích thước, bố trí các khoang chở hàng nhằm mục đích chở hàng lậu.

Đáng chú ý, các Doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra, vào hoạt động tại cảng hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 07/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 07/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ đề xuất kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đơn vị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ,

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia);
- Tổng cục Hải quan;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Sở GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, Vtải (Ng15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ 389 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại văn bản số 9485/BGTVT-VT ngày 24/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải tới các đơn vị có liên quan.

- Tiếp tục duy trì công tác triển khai thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

- Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các cán bộ công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải.

- Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng; trong đó có nội dung phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện.

- Tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của ngành giao thông vận tải với các ngành chức năng khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, người dân, các cơ quan thông tin báo chí tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tăng cường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Hạn chế và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và hàng hải.

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

- Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại… Phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan theo đúng chức năng.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các chuyên ngành; nắm vững diễn biến tình hình để kịp thời giải quyết triệt để hiện tượng lợi dụng loại hình để vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ 389 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Kế hoạch số 540/KH-BCĐ389 về việc cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Cụ thể đối với từng chuyên ngành như sau:

1. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

1.1. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ chương trình xây dựng và ban hành các văn bản QPPL của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo cần bổ sung các nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan.

1.2. Trong chỉ đạo điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện

Cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị trong ngành đường bộ cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, để từ đó trong công tác chỉ đạo điều hành thường xuyên đưa ra được các nội dung nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong, ngoài địa bàn kiểm soát hải quan như: biên phòng, công an, quản lý thị trường, kiểm dịch, y tế… để kiểm tra kiểm soát hoạt động vận tải tại các đầu mối giao thông như: bến xe, bãi đỗ xe, cửa khẩu quốc tế, các tuyến vận tải hành khách trong nước và quốc tế, vận tải hàng hóa liên vận quốc tế.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện việc tuyên truyền có hiệu quả.

- Tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin. Trong trường hợp phát hiện những đối tượng có hành vi, biểu hiện vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời, trường hợp không thuộc phạm vi thẩm quyền xử lý thì phải thông báo ngay cho các cơ quan có chức năng liên quan trên địa để xử lý kịp thời.

- Phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương để có các hình thức tuyên truyền hiệu quả đến các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe và trạm dừng nghỉ trên địa bàn.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đối tượng tuyên truyền: Các đơn vị vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

- Tuyên truyền, biểu dương những điển hình về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả; tuyên truyền, phổ biến những vụ việc, vụ án điển hình về các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại để khuyến cáo, răn đe.

1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Chủ động xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để có biện pháp phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm về vận chuyển hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật hoang dã, .v.v…

- Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra tại bến xe, bãi đỗ xe, các đầu mối giao thông, cửa khẩu quốc tế và các đơn vị vận tải nhằm ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương tiện tự ý thay đổi kích thước, bố trí các khoang chở hàng nhằm mục đích chở hàng lậu.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm tra chất lượng phương tiện nhập khẩu; Đối với phương tiện đang lưu hành tiếp tục thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm định đối với ô tô khách.

3. Cục Hàng không Việt Nam

- Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành hàng không.

- Chủ động phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không cả trong nước và quốc tế.

- Kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình soi chiếu an ninh hàng không, xếp, dỡ, đưa hàng hóa lên tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay.

- Trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực phụ trách.

- Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển và không tiếp tay cho vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không rõ xuất xứ đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chỉ đạo công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng qua đường hàng không.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hàng không.

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành hàng không với các ngành chức năng khác trong đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và giám sát hoạt động hàng không dân dụng cũng như góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Các cảng vụ hàng không:

+ Triển khai thực hiện và giám sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý.

+ Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không, sân bay cam kết thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam:

+ Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan để tổ chức tập huấn cho lực lượng an ninh hàng không nhận biết hàng giả, kiến thức, kỹ năng chống buôn lậu.

+ Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đồ vật ra, vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

- Tổng công ty hàng không Việt Nam, Công ty CPHK Vietjet Air, Jetsta Pacific, Vasco chỉ đạo Đoàn bay, tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không.

- Các Doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra, vào hoạt động tại cảng hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Cục Hàng hải Việt Nam

- Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc không có xuất xứ rõ ràng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các cảng biển, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa ra, vào cảng biển; chú ý các mặt hàng pháo nổ, hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu bia, động vật quý hiếm.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia kiểm tra, kiểm soát nhận biết các mặt hàng cấm, ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, chất nổ, pháo, động vật hoang dã, gỗ, xăng dầu, than, khoáng sản, rác thải, ngoại tệ, vàng, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, đường, ô tô, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến công nghệ, sữa, rượu, phân bón, thốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón, xăng dầu, ga, gia súc, gia cầm, bánh-mứt kẹo, thủy sản tươi sống.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Hải quan, Biên phòng và các cơ quan liên quan) trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cảng biển và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; kiên quyết từ chối cấp phép cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không có xuất xứ rõ ràng rời cảng biển.

- Các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, vận tải biển phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển tại đơn vị mình.

5. Cục Đường sắt Việt Nam

- Tổ chức quán triệt và phổ biến toàn bộ nội dung chương trình hành động của Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ GTVT tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị biết để thực hiện.

- Triển khai kịp thời các nội dung, chương trình hành động của Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ GTVT.

- Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành, phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành GTVT và các ngành chức năng khác cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực vận tải đường sắt. Đặc biệt trên các tuyến đường sắt nói chung và tuyến Đồng Đăng-Hà Nội nói riêng.

- Hạn chế và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực GTVT nói chung và lĩnh vực vận tải đường sắt nói riêng.

6. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Tổ chức lớp tập huấn về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

và hàng giả cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà đặc biệt là đội ngũ cảng vụ viên làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện thủy ra, vào các cảng, bến thủy nội địa, trước mắt tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam.

- Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Đơn vị thực hiện công tác bảo trì đường thủy nội địa tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới các chủ phương tiện thủy, chủ cảng, bến thủy nội địa về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; từ chối, không vận chuyển, bốc xếp hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng cấm vận chuyển, hàng lậu, hàng giả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức hội nghị trao đổi, tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các chủ phương tiện thủy, chủ cảng, bến thủy nội địa và các thương nhân trên địa bàn.

- Đặc biệt, đối với công tác làm thủ tục cho phương tiện thủy ra, vào các cảng, bến, cảng vụ viên làm thủ tục phải kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất, nhập, nếu có đủ và hợp pháp mới được làm thủ tục pho phương tiện vào bốc, dỡ hàng; tuyệt đối không làm thủ tục cho phương tiện vào cảng, bến khi hóa đơn, chứng từ liện quan đến hàng hóa chưa đúng hoặc xuất xứ chưa rõ ràng; nhất là trong thời gian trước các dịp lễ, Tết, lễ hội truyền thống tại các địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành và đơn vị có liên quan căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 hàng tháng về Bộ Giao thông vận tải.

1. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

- Chỉ đạo các lực lượng thanh tra chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và có hình thức xử lý kịp thời.

- Triển khai các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, bến cảng) và các trạm kiểm soát tại trọng phương tiện để kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn những hành vi vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không rõ ngồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam

Các Phòng ban chức năng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam nâng cao vai trò quản lý trong lĩnh vực được phân công; tích cực, chủ động kiểm tra, kiểm soát kịp thời ngăn chặn, xử lý các đơn vị đăng kiểm bỏ sót các phương tiện tự ý thay đổi kích thước thùng hàng, khoang chở hành lý nhằm mục đích chở hàng quá tải, chở hàng lậu.

3. Cục Hàng không Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nội dung của Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hàng không.

4. Cục Hàng hải Việt Nam

- Tổ chức rà soát, phối hợp với các Cảng vụ hàng hải tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các cảng biển.

5. Cục Đường sắt Việt Nam

- Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt triển khai đầy đủ nhiệm vụ và các biện pháp, giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực vận tải đường sắt đặc biệt là các tuyến đường sắt, ga liên vận đường sắt quốc tế, không để xảy ra tình trạng sử dụng phương tiện đường sắt để vận chuyển hàng lậu, hàng gian lận thương mại và hàng giả.

- Tham mưu kịp thời các biện pháp hữu hiệu về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi quản lý.

6. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng Quản lý thị trường, Cảnh sát Giao thông đường thủy, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý các hình thức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt trong các dịp lễ Tết.

7. Giao Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo và triển khai trong toàn ngành Kế hoạch triển khai thực hiện./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi