Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa quy định về kinh doanh xổ số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 78/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XỔ SỐ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc kinh doanh xổ số
1. Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.”
2. Bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số
5. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến và khuyến cáo cho người tham gia dự thưởng xổ số kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10 Điều 6 như sau:
‘‘Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
8. Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.
9. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.
10. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5 Điều 7 như sau:
“Điều 7. Các loại hình, sản phẩm xổ số
2. Xổ số tự chọn số (thủ công, điện toán).
5. Bộ Tài chính quy định danh mục sản phẩm cụ thể đối với các loại hình xổ số theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP trong từng thời kỳ để bảo đảm mục tiêu quản lý của Nhà nước.”
5. Bổ sung Khoản 3 Điều 11 như sau:
“Điều 11. Phân phối vé số
3. Số lượng vé của từng đợt phát hành do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định cụ thể nhưng không được vuợt quá hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc phải đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ do Bộ Tài chính quy định.”
6. Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 12 như sau:
“Điều 12. Đại lý xổ số
c) Cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.”
7. Bổ sung Khoản 4 Điều 15 như sau:
“Điều 15. Tổ chức xác định kết quả trúng thưởng
4. Thời gian quay số mở thưởng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định nhưng không được chậm hơn khung thời gian quay số mở thưởng do Bộ Tài chính quy định cho các khu vực.”
8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 16 như sau:
“Điều 16. Thực hiện trả thưởng
2. Thời hạn trả thưởng của doanh nghiệp đối với khách hàng tối đa là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé số. Quá thời hạn, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Căn cứ vào thời hạn trả thưởng tối đa nêu trên, Bộ Tài chính quy định thời hạn trả thưởng cụ thể cho từng loại hình, sản phẩm xổ số.”
9. Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 23 như sau:
“Điều 23. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số
10. Sửa đổi Khoản 2, bổ sung Khoản 3 Điều 30 như sau:
“Điều 30. Xử lý vi phạm
2. Các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số.
3. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm 8, Khoản 3 Điều 1 của Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng kết quả xổ số và thông tin kết quả trúng thưởng.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Nghị định 78/2012/NĐ-CP

Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:78/2012/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:05/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cấm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số
Ngày 05/10/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, trong đó đáng chú ý là quy định về các hành vi bị cấm trong kinh doanh xổ số.
Theo đó, ngoài các hành vi bị cấm hiện nay như: Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước; sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng, Chính phủ cũng bổ sung thêm một số hành vi bị cấm trong kinh doanh xổ số. Cụ thể, cấm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số; lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.
Đồng thời, Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp kinh doanh xổ số tự quyết định số lượng vé của từng đợt phát hành và thời gian quay số mở thưởng, nhưng không được vượt quá hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc phải đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ do Bộ Tài chính quy định và thời gian quay số mở thưởng không được chậm hơn khung thời gian do Bộ Tài chính quy định cho các khu vực.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012

Nghị định này được hướng dẫn bởi Thông tư 36/2019/TT-BTC

Xem chi tiết Nghị định 78/2012/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE GOVERNMENT
--------
No. 78/2012/ND-CP
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
Hanoi, October 05, 2012
 
DECREE
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 30/2007/ND-CP DATED MARCH 01, 2007 ON LOTTERY BUSINESS
Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;
At the proposal of the Minister of Finance,,
The Government promulgates a Decree to amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business.
Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 30/2007/ND-CP dated March 01, 2007 on lottery business
1. Amending and supplementing Clause 1 Article 3 as follows:
“Article 3 . Principle of lottery business
1. Lottery is a conditional business, subject to the control from competent State agencies, aiming to satisfy the demand for recreation and earning legitimate income of people, and ensure social security and order. Only enterprises licensed to do lottery business by competent State agencies may do lottery business.”
2. Adding Clause 5 to Article 4 as follows:
“Article 4 . Responsibility of lottery enterprises
5. Cooperating with local State management agencies in disseminating and recommending their participants to control the extent of participation in lottery.”
3. Amending Clause 8, Clause 9, and Clause 10 Article 6 as follows:
“Article 6. Prohibited acts
8. Providing information that anticipates the lottery results.
9. Taking advantage of promotion to do illegal lottery business aiming to earn profits from collecting money from their clients.
10. Other prohibited acts prescribed by law.”
4. Amending and supplementing Clause 2 and Clause 5, Article 7 as follows:
“Article 7. Lottery products and lottery forms
2. Optional lottery (manual, electronic).
5. The Ministry of Finance shall compile a list of lottery products as prescribed in Article 7 of the Decree No. 30/2007/ND-CP in each period to ensure the target of State management.”
5. Adding Clause 3 to Article 11 as follows:
“Article 11. Lottery distribution
3. The quantity of lottery tickets being issued each time shall be determined by the lottery enterprise, but must not exceed the limit of quantity and value, or must ensure the minimum sale of ticket in each period prescribed by the Ministry of Finance.”
6. Adding Clause c to Clause 2 Article 12 as follows:
“Article 12. Lottery agents
c) Managers and employees working in a lottery enterprise, spouses, parents, adoptive parents, children, adopted children, brothers and sisters, adopted brother and sisters of the President, Director, Deputy General Director, Deputy Director, Chief accountant, and department managers and deputy managers of the lottery enterprise must not establish lottery agents.”
7. Adding Clause 4 to Article 15 as follows:
“Article 15. Determining the wining ticket
4. The time of drawing a wining number is determined by the lottery enterprise itself, but must not be later than the local time bracket prescribed by the Ministry of Finance.”
8. Amending Clause 2 Article 16 as follows:
“Article 16. Awarding prizes
2. The time limit for awarding prizes to clients is 60 days, as from determining the wining number or the expiry date or the lottery ticket. After the time limit, the wining ticket is no longer eligible for receiving prizes.
Based on the time limit for awarding prizes stated above, the Ministry of Finance shall set a time limit for each form and products of lottery.”
9. Adding Clause 3, Clause 4, and Clause 5 to Article 23 as follows:
“Article 23 . Lottery enterprises
3. The organization and operation model of a lottery enterprise must comply with the model of the President, General Director (Director), and controllers, or the President cum General Director (Director) and controllers.
4. The conditions and standards of the President, General Director (Director) and controllers of the lottery enterprise must comply with the Law on Enterprise and relevant legal documents.
5. The lottery enterprises that apply the model of The Member assembly shall stick with it until the end of the tenure. That application of an organization and operation model in the next tenure must comply with this Decree.”
10. Amending Clause 2, and adding Clause 3 to Article 30 as follows:
“Article 30. Handling violations
2. The violations, forms and rates of penalties, and authority to impose penalties for administrative violations of lottery business shall apply current law provisions on penalties for administrative violations of lottery business.
3. The forms and rates of penalties for the acts of violations prescribed in Point 8, Clause 3 Article 1 of this Decree must comply with current law provisions on violations of provisions on using lottery results and information about wining numbers.”

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 78/2012/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi