Thông tư 93/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế cho ngươì Trung Quốc xuất cảnh tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93/1997/TT/BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC
CỬA HÀNG BÁN HÀNG MIỄN THUẾ CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC
XUẤT CẢNH TẠI CỬA KHẨU CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC BẰNG GIẤY THÔNG HÀNH

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại công văn số 3255/KTTH ngày 30-6-1997, số 4295/KTTH ngày 28-8-1997 của Văn phòng Chính phủ về việc: cho phép bán hàng miễn thuế cho người Trung Quốc xuất cảnh tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh bằng giấy thông hành. Căn cứ các Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30-8-1993, số 107 TC/TCT ngày 30-12-1993 và điểm 7 Thông tư số 84/1997/TT/BTC ngày 13-11-1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế tại cảng biển, sân bay quốc tế tại Việt Nam.

Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với hình thức kinh doanh bán hàng miễn thuế cho người Trung Quốc xuất cảnh tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

 

Các cửa hàng miễn thuế được Bộ Thương mại cấp giấp phép kinh doanh bán hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại các cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc, được phép bán hàng phục vụ khách xuất cảnh là người Trung Quốc (bao gồm cả sĩ quan, thuyền viên người Trung Quốc) xuất cảnh bằng giấy thông hành (cá nhân và tập thể) vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hàng hoá được phép kinh doanh tại Cửa hàng bán hàng miễn thuế được Chính phủ và Bộ Thương mại cho phép bán phục vụ cho đối tượng nói trên.

Đối tượng nêu trên được mua hàng miễn thuế với trị giá trong phạm vi số ngoại tệ đã mang vào Việt Nam khai trên Tờ khai hành lý nhập cảnh HQ-60.

 

II. CÁC LOẠI THUẾ ÁP DỤNG:

 

1. Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB: Đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, hàng sản xuất tại Việt Nam xuất bán tại các Cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có). Khi nhập khẩu hàng vào Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế phải gửi hồ sơ xin tạm miễn thuế nhập khẩu và thuế TTĐB (nếu có) tới Bộ Tài chính. Về thủ tục hồ sơ và thanh quyết toán thuế thực hiện theo quy định cụ thể tại điểm 7 Thông tư số 84/1997/TT/BTC ngày 13-11-1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30-8-1993, số 107 TC/TCT ngày 30-12-1993 và số 53 TC/TCT ngày 13-7-1995 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Thuế Doanh thu, thuế lợi tức, các loại thuế khác, lệ phí và thủ tục kê khai: thực hiện theo chế độ quy định tại Thông tư số 107 TC/TCT ngày 30-12-1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các Cửa hàng bán miễn thuế tại các cảng biển, sân bay Quốc tế tại Việt Nam và các quy định hiện hành khác.

 

III. HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG VÀ DÁN TEM HÀNG MIỄN THUẾ:

 

Phải sử dụng loại hoá đơn, do Bộ Tài chính phát hành hoặc sử dụng loại hoá đơn đặc thù riêng nhưng phải được Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chấp thuận; trong đó ghi rõ: Tên khách, số giấy phép thông hành, ngày xuất cảnh, tên hàng, số lượng hàng, trị giá hàng... và phải có đầy đủ các yếu tố về mặt quản lý chứng từ hoá đơn theo đúng chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính.

Hàng hoá được bán tại Cửa hàng miễn thuế phải dán tem "VIETNAM DUTY NOT PAID" và phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55 TC/TCT ngày 16-9-1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 195 TTg ngày 8-4-1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

 

IV. ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN HÀNG HOÁ MUA TẠI
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ:

 

Mua bán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo thông lệ Quốc tế và theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Đối tượng mua hàng miễn thuế, mặt hàng, định mức bán hàng miễn thuế, thủ tục bán hàng, thủ tục quản lý và giám sát Hải quan và chế độ báo cáo xử lý vi phạm đối với Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế phục vụ người Trung Quốc xuất cảnh tại các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành được thực hiện theo đúng chế độ quy định tại Thông tư này và các quy định phù hợp của Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) để kịp thời nghiên cứu giải quyết.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 93/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế cho ngươì Trung Quốc xuất cảnh tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 93/1997/TT/BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 29/12/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 93/1997/TT-BTC
Hanoi, December 29, 1997

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE TAX POLICY APPLICABLE TO SHOPS SELLING DUTY-FREE GOODS TO THE CHINESE WHO ARE ON EXIT WITH LAISSEZ-PASSERS AT THE BORDER GATES OF THE NORTHERN BORDER PROVINCES
Following Prime Minister Phan Van Khai's direction in Official Dispatches No. 3255/KTTH of June 30, 1997 and No. 4295/KTTH of August 28, 1997 of the Office of the Government regarding the permission on the sale of duty-free goods to the Chinese who are on exit with laissez-passers at Lao Cai and Quang Ninh provinces,
Proceeding from Circulars No. 72A-TC/TCT of August 30, 1993, No. 107-TC/TCT of December 30, 1993 and Point 7 of Circular No. 84-1997/TT/BTC of November 13, 1997 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the tax policy applicable to duty-free shops at international seaports and airports in Vietnam.
After consulting the General Department of Customs and the Ministry of Trade,
The Ministry of Finance hereby provides the following guidance on the implementation of the tax policy applicable to the sale of duty-free goods to the Chinese on exit with laissez-passers at the northern border gates:
I. Subjects and scope of regulation: The duty-free shops which are granted by the Ministry of Trade permits to sell duty-free goods to passengers on exit at the border gates of the northern border provinces, shall be allowed to sell goods to Chinese passengers on exit (including Chinese officers and crew members) with border laissez-passers (group and individual) granted by a competent agency. The goods which duty-free shops are allowed to deal in shall be permitted by the Government and the Ministry of Trade to be sold to the above-mentioned subjects.
The above-mentioned subjects shall be allowed to buy duty-free goods with the value equivalent to the amount of foreign currency(ies) brought into Vietnam as declared in the Entry Baggage Declaration Form HQ-60.
II. TAXES APPLICABLE:
1. Import tax, special consumption tax: Goods imported from abroad into Vietnam and goods made in Vietnam which are on sale at duty-free shops shall be entitled to import tax and special consumption tax (if any) exemption. When importing goods into Vietnam, enterprises owning duty-free shops shall have to send a dossier applying for temporary exemption from import tax and special consumption tax (if any) to the Ministry of Finance. The procedures and tax payment and settlement shall comply with the concrete provisions in Point 7 of Circular No. 84/1997/TT/BTC of November 13, 1997 of the Ministry of Finance guiding the amendments and supplements to a number of points in Circulars No. 72A-TC/TCT of August 30, 1993, No. 107-TC/TCT of December 30, 1993 and No. 53-TC/TCT of July 13, 1995 of the Ministry of Finance regarding import and export taxes.
2. Turnover, profit and other taxes, fees and the declaration procedures shall comply with the regime stipulated in Circular No. 107-TC/TCT of December 30, 1993 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the tax policy applicable to duty-free shops at the seaports and international airports of Vietnam and other regulations currently in force.
III. SALE INVOICES AND AFFIXTURE OF STAMPS ON DUTY-FREE GOODS:
Invoices issued by the Ministry of Finance must be used or invoices of a particular type may be used if it is so approved by the Ministry of Finance (the General Department of Taxation). Such an invoice must clearly indicate the customer's name, the number of his/her laissez-passer, the date of exit, the quantity and value of goods sold and bear all elements necessary for the management of vouchers and invoices in accordance with the Finance Ministry's regulations on the management and use of sale invoices
Goods which are sold at duty-free shops must be affixed with stamps "VIETNAM DUTY NOT PAID" and comply with the provisions in Circular No. 55-TC/TCT of September 16, 1996 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decision No. 195-TTg of April 8, 1996 of the Prime Minister issuing the regulations on duty-free shops.
IV. Currency used in the payment for goods purchased at duty-free shops: Goods at duty-free shops shall be sold and purchased in a currency freely converted according to international practices and at a rate announced by the State Bank of Vietnam.
V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION AND PROVISIONS ON IMPLEMENTATION:
The people eligible for duty-free goods, goods items, quotas of the duty-free goods sold, sale procedures, procedures for customs control and inspection and the regime of reporting on the handling of violations committed by business enterprises selling duty-free goods to Chinese people on exit with laissez-passers at the northern border provinces shall strictly comply with the provisions of this Circular and relevant regulations of the General Department of Customs and the Ministry of Trade.
This Circular takes effect from the date of its signing. In the course of implementation, any problem should be referred to the Ministry of Trade, the General Department of Customs and the Ministry of Finance (the General Department of Taxation) for timely consideration and resolution.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!