Thông tư 57-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 76-TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 57 TC/TCDN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1997
SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 76 TC/TCDN NGÀY 15/11/1996 CỦA
BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI CÁC
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

Thi hành Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước", Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước.

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, Bổ sung một số điểm trong Thông tư 76 TC/TCDN như sau:

 

1. Huỷ bỏ quy định tại phần II "Những quy định cụ thể" - mục B "Quản lý chi phí giá thành" - điểm 7 "Không được hạch toán vào chi phí kinh doanh các khoản sau đây:

...

+ Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

..."

 

2. Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Lương và phụ cấp có tính chất lương của cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể được hạch toán vào chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Thông tri số 03 TT/TC-TW ngày 16/6/1993 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Ngoài phần kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được chi từ nguồn quy định tại Công văn số 517 TC/TCQT ngày 30/10/1992 của Ban Tài chính quản trị Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí; Thông tư liên Bộ số 103 TTLB ngày 2/12/1994 của liên ngành Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; hội phí, đoàn phí của các tổ chức đoàn thể khác nếu thiếu thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để bổ sung kinh phí cho các tổ chức trên.

 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/1997. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính.

thuộc tính Thông tư 57-TC/TCDN

Thông tư 57-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 76-TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:57-TC/TCDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:22/08/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 57-TC/TCDN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 57-TT/TCDN
Hanoi, August 22, 1997
 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO. 76-TC/TCDN OF NOVEMBER 15, 1996 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE REGULATION ON THE MANAGEMENT OF TURNOVER, COSTS AND PRICES OF PRODUCTS AND SERVICES AT STATE ENTERPRISES
In furtherance of Decree No. 59-CP of October 3, 1996 of the Government issuing the "Regulation on the financial management and business cost accounting of State enterprises", the Ministry of Finance already issued Circular No. 76 -TC/TCDN of November 15, 1996 guiding the regulation on the management of turnover, costs and prices of products and services at State enterprises.
To adapt to the actual situation on the activities of the Party and social organizations at the enterprises, the Ministry of Finance hereby amends and supplements a number of points in Circular No. 76-TC-TCDN as follows:
1. To annul the provision in Part II "Specific provisions", Section B "Management of costs and prices", Point 7 "The following items shall not be accounted into the business expenditures:
...
+ Operational expenses of the Party and social organizations.
..."
2. The operational expenses of the Party and social organizations at the enterprises shall be as follows:
- Salaries and salary-natured allowances of full-time or part-time personnel of the Party and social organizations shall be accounted into the costs and prices of products and services as prescribed in Circular No. 03-TT/TC-TW of June 16, 1993 of the Communist Party of Vietnam Central Committee�s Commission on Organization guiding the implementation of the provisional regulation on the new regime of salaries of employees and officials of the Party agencies and social organizations.
- Apart from the funds of the Party and social organizations at the enterprises allocated from the source prescribed in Official Dispatch No. 517-TC/TCQT of October 30, 1992 of the Financial Administrative Commission of the Communist Party of Vietnam Central Committee guiding the implementation of the resolution of the Politburo on the regime of Party membership fees; inter-ministerial Circular No. 103-TTLB of December 2, 1994 of the Ministry of Finance and the Vietnam General Federation of Labor guiding the deduction and payment of trade union membership fees; if membership fees of other social organizations are still insufficient, the enterprises are allowed to account into their expenses the additional budgets allocated to the above-said organizations.
3. This Circular takes effect from January 1, 1997. The other provisions still comply with Circular No. 76-TC/TCDN of November 15, 1996 of the Ministry of Finance.


 
MINISTER OF FINANCE
Nguyen Sinh Hung
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 57-TC/TCDN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi