Thông tư 174/2015/TT-BTC kế toán nghiệp vụ thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 174/2015/TT-BTC

Thông tư 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:174/2015/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:10/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuế xuất, nhập khẩu

Ngày 10/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo quy định của Thông tư này, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế xuất, nhập khẩu của cơ quan hải quan các cấp phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật kế toán. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuế xuất, nhập khẩu và áp dụng thực hiện trong các đơn vị hải quan từ ngày 01/01/2017.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết yêu cầu đối với kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể: Phản ánh thông tin, số liệu kế toán thuế xuất, nhập khẩu rõ ràng, dễ hiểu, chính xác và đúng thời gian quy định; Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán và báo cáo kế toán; Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất, nhập khẩu phải được phản ánh liên tục, số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước; Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất, nhập khẩu phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống, thống nhất với các chỉ tiêu quản lý thuế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Xem chi tiết Thông tư 174/2015/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------


Số: 174/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ VÀ THU KHÁC

ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công việc có liên quan đến kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho các đơn vị hải quan gồm Tổng cục Hải quan; Cục hải quan và các đơn vị tương đương, Chi cục hải quan và các đơn vị tương đương trong việc thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Kế toán thuế tạm thu” là phương pháp kế toán các khoản tiền thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tạm nộp vào tài khoản tiền gửi (tạm thu, tạm giữ) của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước trước khi nộp vào ngân sách nhà nước, theo quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. “Kế toán thuế chuyên thu” là phương pháp kế toán các khoản tiền thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3. “Cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu” là tập hợp các thông tin, dữ liệu về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm: chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan đến thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) được lưu giữ, sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử trên hệ thống quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Tổng cục Hải quan.
4. “Đơn vị kế toán thuế xuất khẩu, khẩu nhập” là các đơn vị hải quan có tổ chức bộ máy kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lập báo cáo tài chính (sau đây gọi tắt là đơn vị kế toán).
5. “Kế toán hoàn nộp thừa” là phương pháp kế toán đối với trường hợp hoàn khoản tiền người nộp thuế đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp của từng loại thuế trong cùng một đơn vị kế toán. Không bao gồm các trường hợp hoàn khoản tiền do nộp nhầm cơ quan thu, nhầm đơn vị kế toán và các trường hợp được hoàn thuế đã nộp đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm.
6. “Kế toán hoàn do tái xuất hoặc tái nhập” là phương pháp kế toán đối với trường hợp hoàn khoản tiền người nộp thuế đã nộp theo nghĩa vụ thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng sau đó do tái xuất hàng đã nhập khẩu hoặc tái nhập hàng đã xuất khẩu người nộp thuế được hoàn trả lại khoản tiền đã nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Bao gồm cả trường hợp được hoàn thuế đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm.
Điều 4. Nội dung của kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu) là việc tổ chức hệ thống thông tin quản lý nội bộ của hệ thống Hải quan về thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế phòng vệ thương mại (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử), thu lệ phí, thu phạt, thu bán hàng tịch thu và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phí thu hộ các hiệp hội, phí một cửa quốc gia.
2. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh tình hình thu nộp ngân sách nhà nước về thuế và các khoản thu khác của người nộp thuế hoặc đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: Số thuế của hàng hóa đã thông quan hoặc giải phóng hàng, số tiền phạt, số tiền chậm nộp, lệ phí phải thu; số thuế, số tiền phạt, số tiền chậm nộp, lệ phí đã thu, đã nộp ngân sách nhà nước hoặc tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước; số thuế của hàng hóa đã thông quan hoặc giải phóng hàng, số tiền phạt, số tiền chậm nộp, lệ phí còn phải thu; số hàng hóa tạm giữ; số tiền bán hàng hóa, tang vật đã có quyết định tạm giữ chờ xử lý; số tiền bán hàng hóa, tang vật bị tịch thu đã có kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền; số thuế, số tiền chậm nộp, số tiền phạt phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn cho người nộp; số thuế, số tiền phạt, tiền chậm nộp không thu, được giảm theo quyết định của cấp thẩm quyền.
3. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được ghi chép, phản ánh theo phương pháp ghi kép, đảm bảo tổng hợp kết quả hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan các cấp đã thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán, luật ngân sách và pháp luật khác có liên quan. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng nguyên tắc sau đây:
a) Hạch toán theo kỳ kế toán;
b) Theo năm ngân sách;
c) Phù hợp với hệ thống kế toán thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước;
d) Tổng hợp, phản ánh thông tin tài chính của hoạt động nghiệp vụ đã hoàn thành;
e) Cung cấp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán.
Điều 5. Yêu cầu đối với kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán và báo cáo kế toán.
2. Phản ánh thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu rõ ràng, dễ hiểu, chính xác và đúng thời gian quy định.
3. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phản ánh liên tục; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.
5. Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống, thống nhất với các chỉ tiêu quản lý thuế.
Điều 6. Đơn vị tính, chữ viết, chữ số và phương pháp làm tròn số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Đơn vị tính, chữ viết và chữ số trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán.
2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải theo dõi theo nguyên tệ và được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định của pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để ghi sổ kế toán.
Trường hợp người nộp thuế nộp bằng ngoại tệ thì tỷ giá hạch toán số ngoại tệ đã nộp theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng tại thời điểm Kho bạc Nhà nước hạch toán thu ngân sách.
3. Khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách:
a) Đối với đồng Việt Nam: Chữ số sau chữ số hàng đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.
b) Đối với ngoại tệ: Chữ số thập phân phần nghìn (chữ số thứ 3 sau dấu phẩy thập phân), nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một phần trăm (1%) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.
4. Trường hợp quy đổi tỷ giá ngoại tệ, đối với số tiền bằng đồng Việt Nam đã được quy đổi, phương pháp làm tròn số cũng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 7. Kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Kỳ kế toán thuế gồm kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm và kỳ chỉnh lý quyết toán.
2. Kỳ kế toán tháng là khoảng thời gian được tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng. Kỳ kế toán năm là khoảng thời gian được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
3. Kỳ chỉnh lý quyết toán là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 01 năm kế tiếp, để hạch toán và điều chỉnh các nghiệp vụ được phép hạch toán vào sổ kế toán năm trước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chứng từ điều chỉnh liên quan đến năm trước được cập nhật số liệu vào tháng 12 năm trước.
Trường hợp các chứng từ điều chỉnh ngân sách nhà nước năm trước phát sinh sau khi cơ quan hải quan đã đóng kỳ kế toán năm trước thì hạch toán vào kỳ kế toán năm hiện hành.
4. Nghiệp vụ quản lý thuế phát sinh ở kỳ nào phải được ghi chép, hạch toán vào sổ kế toán của kỳ đó. Các trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh số liệu phát hiện trong năm liên quan đến năm hiện hành thì được hạch toán điều chỉnh vào kỳ (tháng) phát hiện.
Điều 8. Mở, đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Mở kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là việc thiết lập trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với một kỳ kế toán xác định trong năm để cho phép cập nhật dữ liệu vào hệ thống kế toán theo phân quyền.
2. Đóng kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là việc thiết lập trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với một kỳ kế toán được xác định trong năm để không cho phép người sử dụng có thể cập nhật dữ liệu vào hệ thống kế toán.
Thời điểm đóng kỳ kế toán tháng là ngày 12 tháng tiếp theo, đóng kỳ kế toán năm là 24h ngày 10 tháng 02 năm tiếp theo. Trường hợp phải lập báo cáo nhanh trong hệ thống thì phải thực hiện theo đúng quy trình xử lý cuối ngày. Ngoài ra phải thực hiện đóng kỳ kế toán thuế trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan phải đảm bảo mọi chứng từ kế toán thuế phát sinh được hạch toán đầy đủ, chính xác trong kỳ kế toán.
3. Sau thời điểm đóng kỳ kế toán, trường hợp cần điều chỉnh số liệu kế toán thuế thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Điều 9. Kiểm tra kế toán
1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi có Quyết định kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung kiểm tra kế toán gồm: Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán; kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; kiểm tra việc chấp hành các quy định khác liên quan đến kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 10. Kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Kiểm soát nội bộ kế toán là việc thực hiện kiểm tra, xem xét thường xuyên, liên tục trong phạm vi của đơn vị kế toán để đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, đầy đủ, kịp thời cả về hình thức, nội dung, số liệu của chứng từ, sổ, báo cáo kế toán; quy trình thực hiện xử lý, hạch toán và phê duyệt theo đúng trình tự, nội dung, thẩm quyền đã được quy định trong cùng đơn vị kế toán.
2. Nội dung của công tác kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
a) Kiểm soát chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ kế toán thuế: mẫu chứng từ; tính hợp pháp của chứng từ; tính đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chính xác của thông tin trên chứng từ; sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán;
b) Kiểm soát hạch toán, định khoản tài khoản kế toán: các giao dịch kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được định khoản đúng tính chất nghiệp vụ phát sinh, đúng tài khoản kế toán;
c) Kiểm soát ghi chép sổ kế toán: thời điểm ghi sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết, bảng kê chứng từ và sổ cái; định kỳ thực hiện cân đối sổ kế toán theo kỳ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Kiểm soát báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của báo cáo kế toán; lưu báo cáo kế toán; lập, gửi và thuyết minh báo cáo kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
đ) Kiểm soát công tác tổ chức bộ máy kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu: phân công cán bộ trong đơn vị kế toán; tình hình thực thi trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ được giao thực hiện công việc kế toán.
3. Trách nhiệm thực hiện kiểm soát nội bộ
a) Cán bộ được phân công thực hiện các nhiệm vụ kế toán có trách nhiệm tự kiểm tra, soát xét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Phụ trách kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có trách nhiệm kiểm soát nội bộ đầy đủ các nội dung kế toán thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Thủ trưởng đơn vị kế toán có trách nhiệm kiểm soát các nội dung kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền trước khi phê duyệt, quyết định.
4. Trong quá trình kiểm soát nội bộ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu nếu phát hiện có sai sót, phải báo cáo người có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.
Điều 11. Kiểm kê tài sản
1. Kiểm kê tài sản là việc xác định tại chỗ về số tiền tồn quỹ, sao kê xác định số thuế và các khoản còn nợ đọng của người nộp thuế, số hàng hóa còn tạm giữ trong kho, số hàng có quyết định tịch thu nhưng chưa xử lý còn lưu giữ ở đơn vị tại thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán. Việc kiểm kê tài sản phải lập biên bản theo quy định của pháp luật kế toán.
2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm trước khi lập báo cáo tài chính hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán
1. Thủ trưởng đơn vị kế toán có trách nhiệm lưu trữ, quản lý, sử dụng thông tin, số liệu, tài liệu kế toán; phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán tại đơn vị mình; phải bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo quản tài liệu kế toán theo đúng quy định.
2. Đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kế toán phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng.
3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng do Thủ trưởng đơn vị kế toán quyết định theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị kế toán hoặc người được ủy quyền.
Điều 13. Tài liệu kế toán thuế và lưu trữ tài liệu kế toán thuế
1. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm tra kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được thể hiện dưới dạng tài liệu giấy hoặc điện tử theo quy định.
2. Tài liệu kế toán điện tử được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép để thể hiện chính xác nội dung dữ liệu đó;
c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu;
d) Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
3. Đơn vị kế toán phải bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế, Luật Kế toán, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản khác có liên quan. Trường hợp đơn vị thực hiện kế toán trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin thì tài liệu kế toán điện tử sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử phù hợp với quy định Luật giao dịch điện tử.
Điều 14. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan các cấp phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật kế toán.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể quy trình sử dụng, quản lý, cập nhật, khai thác thông tin dữ liệu của hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu) phù hợp với quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 15. Tổ chức bộ máy kế toán
1. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan được thực hiện theo nguyên tắc tổng hợp toàn ngành thông qua việc tổng hợp báo cáo từ các bộ phận kế toán tại các đơn vị cơ sở.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thủ trưởng cơ quan hải quan (cấp Cục, Chi cục hoặc tương đương) chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong đơn vị mình, cần bố trí bộ phận chịu trách nhiệm kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với điều kiện của đơn vị, bảo đảm thực hiện đầy đủ công việc kế toán và tổng hợp báo cáo theo quy định. Việc bố trí người làm kế toán phải thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán.
Điều 16. Nhiệm vụ thực hiện kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tại Tổng cục Hải quan:
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở các bộ phận kế toán trong toàn ngành Hải quan;
b) Tổng hợp báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu toàn ngành, phân tích các thông tin báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Các công việc khác được giao.
2. Tại các Cục Hải quan và tương đương:
a) Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật thuế, hải quan và pháp luật kế toán. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị cơ sở thuộc sự quản lý của đơn vị mình;
b) Tổng hợp báo cáo, phân tích các thông tin kế toán xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đơn vị theo yêu cầu quản lý; lập và nộp báo báo gửi cơ quan cấp trên đúng thời hạn quy định.
c) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo với Tổng cục Hải quan;
d) Trường hợp Cục Hải quan không phân cấp công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đến cho Chi cục thì Cục Hải quan phải thực hiện công việc kế toán của các Chi cục chưa được phân cấp, công việc cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều này.
e) Các công việc kế toán khác được giao;
3. Tại các Chi cục Hải quan và tương đương:
a) Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật vào hệ thống kế toán;
b) Thực hiện việc tổng hợp số thuế theo tờ khai, theo thông báo điều chỉnh, viết biên lai, thu thuế, thu lệ phí;
c) Lập báo cáo và nộp lên Cục Hải quan đúng thời hạn quy định; Đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo lên Cục Hải quan.
d) Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật thuế, hải quan và pháp luật kế toán.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Điều 17. Chứng từ kế toán
Chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
Điều 18. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
1. Đối với chứng từ kế toán do các bộ phận nghiệp vụ quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tiếp nhận, lập và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao:
a) Các bộ phận nghiệp vụ quản lý thuế chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý lưu giữ chứng từ gốc và cập nhật số liệu về thuế và các khoản thu khác vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan hải quan, đảm bảo theo dõi quản lý chi tiết các nghiệp vụ đã thực hiện. Đồng thời lập bảng kê các chứng từ cùng loại có cùng nội dung kinh tế để chuyển bộ phận kế toán thuế làm căn cứ hạch toán ghi sổ kế toán.
Định kỳ các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra đối chiếu số liệu phát sinh trong kỳ kế toán trước khi đóng kỳ kế toán. Đảm bảo số liệu theo dõi chi tiết của bộ phận nghiệp vụ quản lý thuế phải phù hợp với số liệu tổng hợp của bộ phận kế toán khi đóng kỳ kế toán.
b) Bộ phận kế toán thuế có nhiệm vụ căn cứ nội dung bảng kê chứng từ lập chứng từ ghi sổ để hạch toán ghi sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán và hệ thống tài khoản theo quy định Thông tư này, lưu trữ chứng từ ghi sổ và bảng kê chứng từ theo quy định về lưu trữ chứng từ kế toán.
c) Yêu cầu về cập nhật, theo dõi, quản lý số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý thuế:
Cập nhật đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh vào sổ sách và báo cáo nghiệp vụ.
Phản ánh thông tin, số liệu nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu và chính xác.
Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thông tin, số liệu nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được phản ánh liên tục theo kỳ kế toán hiện hành; số liệu kỳ này phải kế tiếp theo số liệu của kỳ trước.
Thông tin, số liệu nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống, phù hợp với các chỉ tiêu quản lý thuế; phù hợp với số liệu trên báo cáo tài chính khi kết thúc kỳ kế toán.
d) Yêu cầu về bảng kê chứng từ:
Bảng kê phải có chữ ký của người lập và phụ trách bộ phận lập bảng kê (bảng kê điện tử phải có chữ ký số), người lập bảng kê có trách nhiệm lưu trữ quản lý chứng từ theo quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế, pháp luật hải quan.
Thông tin trên bảng kê phải phù hợp với thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý thuế, phản ánh đúng hiện trạng, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho bộ phận kế toán lập chứng từ ghi sổ theo quy định, hạch toán phản ánh nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Mẫu bảng kê chứng từ được hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư này, ngoài các nội dung chủ yếu được quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức biểu mẫu cho phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý.
2. Đối với các chứng từ kế toán do bộ phận kế toán thuế tiếp nhận, lập và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ và hạch toán, ghi sổ kế toán theo quy định của pháp luật kế toán.
3. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán, gồm:
a) Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán;
b) Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các nội dung ghi chép trên chứng từ kế toán;
c) Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.
Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý tài chính, thuế của Nhà nước, phải từ chối thực hiện, đồng thời báo ngay cho Thủ trưởng đơn vị kế toán biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện hành.
Điều 19. Lập và ký chứng từ kế toán
Điều 20. Danh mục, biểu mẫu, sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán
1. Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau:
a) Ngoài những chứng từ kế toán ban hành trong Thông tư này, các bộ phận kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn phải sử dụng các chứng từ kế toán được ban hành ở các văn bản pháp quy khác liên quan đến hoạt động quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá (nếu có) phải được quản lý như tiền. Việc phân cấp in, quản lý và phân phối các chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính;
c) Trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thể bổ sung các chứng từ kế toán nội bộ (sử dụng trong nội bộ hệ thống hải quan) ngoài các chứng từ quy định tại Thông tư này theo yêu cầu quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu và phù hợp với quy định pháp luật kế toán.
2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành theo Thông tư này được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Mục 2. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Điều 21. Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục và có hệ thống các thông tin quản lý số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt; số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt đã thu; số thu thuế, tiền chậm nộp, phí, lệ phí, thu phạt thu được đã nộp ngân sách nhà nước, tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước; số thuế, số tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải thu; số tiền bán tang vật vi phạm hành chính còn tạm giữ; số hàng hóa, tang vật đã có quyết định tịch thu nộp ngân sách nhà nước;...
2. Tài khoản kế toán được mở cho từng đối tượng kế toán có cùng nội dung kinh tế. Toàn bộ các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán hình thành Hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản và các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản.
3. Hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được xây dựng và thiết kế phù hợp với yêu cầu quản lý, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của cơ quan hải quan và phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, tổ chức bộ máy và tổ chức thông tin của cơ quan hải quan các cấp;
b) Phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế, tài chính liên quan đến nghiệp vụ quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thanh toán với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp;
c) Phù hợp với việc áp dụng các công nghệ quản lý, thanh toán hiện tại và tương lai các cơ quan hải quan và trong nền kinh tế, phục vụ cho việc tổ chức các quan hệ thanh toán trong và ngoài hệ thống hải quan;
d) Thuận lợi cho việc thu thập, xử lý, khai thác và cung cấp thông tin bằng các chương trình, ứng dụng tin học, đảm bảo khả năng giao diện của hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu với hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước (TABMIS) và các hệ thống thông tin khác.
Điều 22. Lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Tổng cục Hải quan phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư này để lựa chọn hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị. Tổng cục Hải quan được bổ sung thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 (trừ các tài khoản mà Bộ Tài chính đã quy định tại Thông tư này) để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.
2. Trường hợp Tổng cục Hải quan cần mở thêm các tài khoản cấp 1 ngoài các tài khoản đã có hoặc cần sửa đổi, bổ sung các tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 trong hệ thống tài khoản kế toán mà Bộ Tài chính đã quy định tại Thông tư này thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
3. Danh mục tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 23. Tài khoản 111- Tiền mặt
1. Nguyên tắc kế toán
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 - Tiền mặt
Bên Nợ: Các khoản tiền mặt tăng, do: Các khoản tiền mặt nhập quỹ; Số tiền mặt thừa quỹ được phát hiện khi kiểm kê quỹ.
Bên Có: Các khoản tiền mặt giảm, do: Các khoản tiền mặt xuất quỹ; Số tiền mặt thiếu hụt quỹ được phát hiện khi kiểm kê.
Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt còn tồn quỹ
Tài khoản 111- Tiền mặt có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 11101- Tiền thuế;
- Tài khoản 11102- Tiền khác.
Điều 24. Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản 112 phản ánh tình hình biến động và số hiện có các khoản tiền của cơ quan hải quan gửi trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và tài khoản tiền gửi Ngân hàng (nếu có).
b) Căn cứ để hạch toán trên TK 112 "Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng" là các chứng từ có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng liên quan đến việc ghi tăng, ghi giảm tiền gửi trên tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng; các thông tin dữ liệu báo có của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng hoặc chứng từ tương đương như Giấy nộp tiền vào tài khoản, ủy nhiệm chi, Bản sao kê có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng,...
c) Kế toán tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản tiền của cơ quan hải quan gửi tại tài khoản Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo các nội dung tiền gửi trên.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng
Bên Nợ: Các khoản tiền đã gửi vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng
Bên Có: Khoản tiền đã rút ra hoặc chuyển đi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng
Số dư bên Nợ: Số tiền hiện còn gửi ở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng.
Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, có 5 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 11201 - Tiền gửi của hải quan tại Kho bạc;
- Tài khoản 11202 - Tiền gửi Ngân hàng;
- Tài khoản 11203 - Tiền gửi tạm giữ của Bộ Tài chính;
- Tài khoản 11204 - Tiền gửi phí, lệ phí thu hộ;
- Tài khoản 11209 - Tiền gửi khác.
Điều 25. Tài khoản 113- Tiền đang chuyển
Điều 26. Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu
Bên Nợ:
- Số tiền thuế chuyên thu phải thu của người nộp thuế hàng xuất nhập khẩu;
- Số thuế chuyên thu phải trả, phải hoàn do nộp thừa cho người nộp thuế;
- Điều chỉnh số thuế chuyên thu phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm);
- Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tương ứng với tỷ giá đã thu bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm thu.
Bên Có:
- Tiền thuế chuyên thu của người nộp thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp vào ngân sách nhà nước;
- Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp thuế;
Số dư bên Nợ: Phản ánh tiền thuế chuyên thu còn phải thu của người nộp thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp thuế nộp thừa chưa xử lý.
Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 13101- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 13102- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 13103- Thuế GTGT
- Tài khoản 13104- Thuế TTĐB
- Tài khoản 13105- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 13106- Thuế BVMT
- Tài khoản 13107- Thuế tự vệ
- Tài khoản 13108- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 13109- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 13199- Thuế chuyên thu khác.
Điều 27. Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí
Điều 28. Tài khoản 133- Phải thu tiền phạt, chậm nộp, khác
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với đối tượng bị phạt vi phạm hành chính và người nộp thuế. Nội dung phản ánh về số phải thu, số đã giảm, số đã thu và còn phải thu phạt vi phạm hành chính, chậm nộp thuế, chậm nộp phạt vi phạm hành chính.
b) Các khoản phạt vi phạm hành chính phản ánh vào Tài khoản 133 là các khoản tiền phạt đã được ra quyết định phạt, các khoản chậm nộp phạt phát sinh phải thu, đã thu và còn phải thu; các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa; các khoản nộp thừa đã có quyết định hoàn.
c) Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Các quyết định phạt vi phạm hành chính, chứng từ liên quan để tính tiền chậm nộp phạt phải thu, biên lai thu tiền; quyết định hoàn tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa ...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 133- Phải thu tiền phạt, chậm nộp
Bên Nợ: Số phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp phải thu, quyết định hoàn nộp thừa.
Bên Có: Số phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp đã thu.
Số dư bên nợ: Số phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp còn phải thu.
Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp nộp thừa chưa xử lý.
Tài khoản 133 - Phải thu tiền phạt, chậm nộp có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 13301- Thu chậm nộp thuế
- Tài khoản 13302- Phạt VPHC
- Tài khoản 13303- Thu chậm nộp phạt VPHC
- Tài khoản 13399- Khác.
Điều 29. Tài khoản 137- Phải thu về thuế tạm thu
1. Nguyên tắc kế toán thuế tạm thu
a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu (thuế hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải tạm nộp vào tài khoản tiền gửi, tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan trước khi nộp vào ngân sách) phải thu, số đã giảm, số đã thu và số còn phải thu của người nộp thuế.
b) Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thuế đối với hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước.
c) Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Chứng từ ghi số thuế tạm thu phải thu; quyết định số thuế tạm thu phải hoàn do nộp thừa; Quyết định điều chỉnh thuế tạm thu; Quyết định ấn định thuế tạm thu; bảng kê giấy nộp tiền (Báo có)...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 137- Phải thu về thuế tạm thu
Bên Nợ:
- Số thuế tạm thu phải thu của người nộp thuế;
- Số thuế tạm thu nộp thừa phải hoàn cho người nộp thuế;
- Điều chỉnh số thuế tạm thu phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm).
Bên Có:
- Số thuế tạm thu đã nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước;
- Số thuế tạm thu không phải thu theo quyết định không thu thuế tạm thu hoặc các trường hợp có quyết định miễn, giảm nghĩa vụ phải nộp thuế tạm thu của người nộp thuế;
Số dư bên Nợ: Số thuế tạm thu còn phải thu.
Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp thuế nộp thừa chưa xử lý.
Tài khoản 137 - Phải thu về thuế tạm thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 13701- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 13702- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 13703- Thuế GTGT
- Tài khoản 13704- Thuế TTĐB
- Tài khoản 13705- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 13706- Thuế BVMT
- Tài khoản 13707- Thuế tự vệ
- Tài khoản 13708- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 13709- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 13799- Thuế tạm thu khác.
Bổ sung
Điều 30. Tài khoản 331- Thanh toán với NSNN về thuế
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh tình hình thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan về các khoản thuế chuyên thu và thuế tạm thu của hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
b) Chứng từ để hạch toán tài khoản này là Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, chứng từ liên quan bù trừ, điều chỉnh... đã có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, chứng từ “báo có” khác của Kho bạc Nhà nước ...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331 - Thanh toán với NSNN về thuế
Bên Nợ:
- Số thuế chuyên thu, thuế tạm thu người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước;
- Số thuế chuyên thu, thuế tạm thu cơ quan hải quan đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Bên Có:
- Kết chuyển số thu thuế chuyên thu phải thu trong kỳ;
- Kết chuyển số thuế chuyên thu, tạm thu nộp thừa vào ngân sách nhà nước đã được hoàn trả cho người nộp thuế từ ngân sách nhà nước.
Số dư bên Có: Phản ánh số thuế chuyên thu còn phải thu nộp ngân sách nhà nước;
Số dư bên Nợ: Phản ánh số thuế chuyên thu và thuế tạm thu ngân sách nhà nước còn phải trả lại người nộp thuế.
Tài khoản 331- Thanh toán với NSNN về thuế, có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33101- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33102- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33103- Thuế GTGT
- Tài khoản 33104- Thuế TTĐB.
- Tài khoản 33105- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33106- Thuế BVMT
- Tài khoản 33107- Thuế tự vệ
- Tài khoản 33108- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33109- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33199- Khác.
Bổ sung
Điều 31. Tài khoản 333- Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh tình hình thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan về các khoản tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
b) Chứng từ để hạch toán tài khoản này là Giấy nộp tiền vào ngân sách, chứng từ liên quan bù trừ, điều chỉnh... có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, chứng từ báo có khác của Kho bạc Nhà nước ...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333- Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác
Bên Nợ: Số tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền bán hàng tịch thu, tiền bán hàng tồn đọng đã nộp vào ngân sách nhà nước được tính vào số thu của cơ quan hải quan;
Bên Có: Kết chuyển số tiền phạt, tiền chậm nộp, số thu bán hàng tịch thu, tiền bán hàng tồn đọng phải thu vào ngân sách nhà nước; Kết chuyển số tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa đã hoàn từ ngân sách nhà nước.
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền phạt, tiền chậm nộp còn phải thu nộp ngân sách nhà nước.
Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa ngân sách nhà nước còn phải trả lại người nộp thuế.
Tài khoản 333- Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác, có 06 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33301- Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 33302- Tiền phạt VPHC
- Tài khoản 33303- Tiền chậm nộp phạt VPHC
- Tài khoản 33306- Thu bán hàng tịch thu
- Tài khoản 33307- Thu bán hàng tồn đọng
- Tài khoản 33399- Thu khác.
Điều 32. Tài khoản 334- Ghi thu ngân sách
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh số thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản phải thu khác đã được kê khai và tổng hợp nhưng người nộp thuế không phải nộp mà được ghi thu, ghi chi ngân sách.
b) Chỉ hạch toán vào tài khoản này số tiền khi đã nhận được thông báo của Bộ Tài chính về số tiền thuế hoặc các khoản khác người nộp thuế không phải nộp mà đã được ghi thu, ghi chi ngân sách.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 334- Ghi thu ngân sách
Bên Nợ: Số tiền thuế hoặc các khoản khác người nộp thuế phải nộp được Bộ Tài chính xác nhận đã ghi thu, ghi chi ngân sách.
Bên Có: Kết chuyển số tiền đã được ghi thu, ghi chi ngân sách.
Số dư: Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 334- Ghi thu ngân sách có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33401- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33402- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33403- Thuế GTGT
- Tài khoản 33404- Thuế TTĐB
- Tài khoản 33405- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33406- Thuế BVMT
- Tài khoản 33407- Thuế tự vệ
- Tài khoản 33408- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33409- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33499- Khác.
Điều 33. Tài khoản 335- Phải hoàn thuế tạm thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu (thuế hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải tạm nộp vào tài khoản tiền gửi, tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan trước khi nộp vào ngân sách) phải hoàn, số thuế tạm thu đã hoàn và còn phải hoàn cho người nộp thuế.
b) Phải theo dõi theo từng chứng từ ghi sổ, từng bảng kê.
2. Kết cấu, nội dung phản ánh của Tài khoản 335- Phải hoàn thuế tạm thu
Bên Nợ: Số thuế tạm thu đã hoàn cho người nộp thuế.
Bên Có: Số thuế tạm thu phải hoàn cho người nộp thuế.
Số dư bên Có: Số thuế tạm thu còn phải hoàn cho người nộp thuế.
Tài khoản 335- Phải hoàn thuế tạm thu có 10 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 33501- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33502- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33503- Thuế GTGT
- Tài khoản 33504- Thuế TTĐB
- Tài khoản 33505- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33506- Thuế BVMT
- Tài khoản 33507- Thuế tự vệ
- Tài khoản 33508- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33509- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33599- Khác.
Điều 34. Tài khoản 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu
Điều 35. Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu
Điều 36. Tài khoản 338- Các khoản phải trả
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338- Các khoản phải trả
Bên Nợ:
- Trả lại tiền tạm giữ cho đối tượng vi phạm hành chính về hải quan;
- Khi có quyết định tịch thu chuyển số tiền tạm giữ nộp ngân sách nhà nước hoặc chuyển nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Trả lại tiền phí thu hộ hoặc ký quỹ cho các đối tượng (người nộp) liên quan.
- Điều chỉnh lại các khoản thu thiếu thông tin sau khi đã có kết quả tra soát thông tin. Trả lại các khoản nộp nhầm cho người nộp sau khi có kết quả xử lý.
Bên Có:
- Nhập quỹ số tiền và ngoại tệ tạm giữ của đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan;
- Doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ, tiền cơ quan hải quan thu hộ cho các hiệp hội, cơ quan khác; các khoản người nộp thuế nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan nhưng thiếu thông tin hoặc nộp nhầm cơ quan thu chưa xử lý;
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền, ngoại tệ tạm giữ chưa có quyết định xử lý, số thu hộ các đơn vị khác chưa thanh toán, số tiền doanh nghiệp còn đang ký quỹ đặt cọc, số nộp nhầm, các khoản phải tra soát thông tin chưa xử lý.
Tài khoản 338- Các khoản phải trả có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33801- Tiền tạm giữ chờ xử lý
- Tài khoản 33802- Ký quỹ của doanh nghiệp
- Tài khoản 33803- Phải trả phí thu hộ cà phê
- Tài khoản 33804- Phải trả phí thu hộ hạt tiêu
- Tài khoản 33805- Phải trả phí thu hộ hạt điều
- Tài khoản 33806- Tiền bán hàng tịch thu
- Tài khoản 33807- Tiền bán hàng tồn đọng
- Tài khoản 33808- Nộp nhầm, thiếu thông tin chờ xử lý
- Tài khoản 33809- Phí thu hộ khác
- Tài khoản 33899- Phải trả khác.
Điều 37. Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán
Điều 38. Tài khoản 344 - Thanh toán vãng lai với Sở Tài chính
Điều 39. Tài khoản 351- Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán
Điều 40. Tài khoản 352 - Chờ điều chỉnh giảm thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản 352- Chờ điều chỉnh giảm thu, dùng cho cơ quan hải quan để theo dõi các khoản thuế phải hoàn do tái xuất hoặc tái nhập, cơ quan hải quan đã có quyết định hoàn thuế, lệnh hoàn trả cho các trường hợp này nhưng đang chờ Kho bạc Nhà nước xác nhận hoàn trả để điều chỉnh giảm số đã thu của cơ quan hải quan cho phù hợp với số đã hoàn trả của Kho bạc Nhà nước.
Chỉ phản ánh những trường hợp chờ điều chỉnh giảm số thu do phải hoàn trả cho các trường hợp tái xuất hoặc tái nhập. Không hạch toán các trường hợp phải hoàn do nộp thừa, nộp nhầm cơ quan thu.
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là quyết định hoàn thuế do tái xuất hoặc tái nhập, chứng từ xác nhận đã hoàn do tái xuất hoặc tái nhập của Kho bạc Nhà nước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 352- Chờ điều chỉnh giảm thu.
Bên Nợ: Phản ánh số phải hoàn do tái xuất, tái nhập cơ quan hải quan đã có quyết định hoàn đang chờ chứng từ xác nhận hoàn trả của Kho bạc Nhà nước.
Bên Có: Kết chuyển số đã hoàn trả do tái xuất, tái nhập theo chứng từ của Kho bạc Nhà nước.
Dư bên Nợ: Phản ánh số phải hoàn tái xuất, tái nhập chờ xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
Tài khoản 352 - Chờ điều chỉnh giảm thu, có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 35201- Tiền thuế
- Tài khoản 35202- Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 35209- Thu khác.
Điều 41. Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu dùng cho cơ quan hải quan để phản ánh số thu đã nộp ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách nhà nước (năm trước, năm nay) của người nộp thuế được cấp có thẩm quyền xét miễn, giảm và các khoản được hoàn trả từ ngân sách nhà nước.
Tài khoản năm trước dùng để phản ánh các khoản đã hoàn trả thuộc số thu ngân sách nhà nước năm trước nhưng hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán của năm trước;
Tài khoản năm nay dùng để phản ánh các khoản đã hoàn trả thuộc số thu ngân sách nhà nước năm hiện hành, được hoàn trả trước khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán của năm hiện hành.
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là Lệnh hoàn trả đã có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 354- Điều chỉnh giảm số thu
Bên Nợ: Kết chuyển số thuế và thu khác đã được hoàn trả, thoái thu thuế từ ngân sách nhà nước theo niên độ năm trước, năm nay.
Bên Có: Số hoàn trả thoái thu thuế, thu khác từ ngân sách nhà nước theo niên độ năm trước, năm nay.
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.
Tài khoản 354 - Điều chỉnh giảm số thu có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 35401- Năm trước
- Tài khoản 35402- Năm nay
- Tài khoản 35409- Điều chỉnh khác.
Điều 42. Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá quy đổi ngoại tệ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá giữa số thuế phải thu tại thời điểm mở tờ khai (thời điểm tính thuế) với số thuế đã nộp tại thời điểm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước); và chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm ra quyết định hoàn thuế (thời điểm hoàn thuế) với thời điểm nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước).
b) Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo quy định.
c) Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các tài khoản: Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng; Các khoản phải thu; Các khoản thu thuế, Các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước trên Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản).
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Bên Nợ:
- Kết chuyển số chênh lệch giữa số tiền thuế phải thu và số tiền thuế đã thu vào ngân sách do chênh lệch giữa tỷ giá khi mở tờ khai (thời điểm tính thuế) cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá khi nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước);
- Kết chuyển số chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước) và tỷ giá tại thời điểm hoàn trả cho người nộp thuế.
Bên Có:
- Số chênh lệch giữa tiền thuế phải thu và tiền thuế đã thu vào ngân sách do chênh lệch giữa tỷ giá khi mở tờ khai (thời điểm tính thuế) cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá khi nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước);
- Các trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá thời điểm nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (thời điểm thu thuế vào ngân sách nhà nước) và tỷ giá thời điểm hoàn trả cho người nộp thuế.
Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá- có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 41301- Chênh lệch giữa thời điểm tính thuế và thu thuế
- Tài khoản 41302- Chênh lệch giữa thời điểm hoàn thuế và thu thuế
- Tài khoản 41399- Chênh lệch tỷ giá khác.
Điều 43. Tài khoản 711- Thu thuế chuyên thu
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh số thu về thuế chuyên thu đã thu, đã nộp ngân sách nhà nước, số thuế đã thu tiền mặt chưa nộp ngân sách nhà nước, số thu thuế được điều chỉnh giảm khi có quyết định của cấp thẩm quyền. Không phản ánh vào tài khoản này số thu thuế của hàng xuất nhập khẩu theo quy định phải nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711- thu thuế chuyên thu
Bên Nợ:
- Kết chuyển số thuế chuyên thu đã thu đã được nộp ngân sách nhà nước; số thuế chuyên thu còn phải thu.
- Kết chuyển số thu thuế đã được ghi thu ngân sách nhà nước;
- Số thuế chuyên thu giảm các trường hợp có quyết định giảm thuế chuyên thu khác.
Bên Có:
- Số thuế chuyên thu phải thu của người nộp thuế;
- Số thuế đã thu của hàng hóa cá nhân xuất nhập cảnh, thuế đã thu của hàng hóa không có hợp đồng thương mại phải nộp ngay   trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng và số thuế đã thu đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của dân cư khu vực biên giới.
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.
Tài khoản 711 - Thu thuế chuyên thu, có 10 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 71101- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 71102- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 71103- Thuế GTGT
- Tài khoản 71104- Thuế TTĐB
- Tài khoản 71105- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 71106- Thuế BVMT
- Tài khoản 71107- Thuế tự vệ
- Tài khoản 71108- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 71109- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 71199- Thu khác.
Điều 44. Tài khoản 712- Số thu phí, lệ phí hải quan
Điều 45. Tài khoản 713- Thu phạt, tiền chậm nộp
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh số thu tiền chậm nộp thuế, phạt vi phạm hành chính (trong lĩnh vực thuế và ngoài lĩnh vực thuế), thu chậm nộp phạt vi phạm hành chính.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 713- Thu phạt, tiền chậm nộp:
Bên Nợ:
- Kết chuyển số thu chậm nộp thuế, thu phạt vi phạm hành chính, thu chậm nộp phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách nhà nước; số thu phạt, chậm nộp còn phải thu;
- Kết chuyển số tiền phạt, tiền chậm nộp phải thu được miễn, giảm, xóa theo quyết định.
Bên Có:
- Phản ánh số thu chậm nộp thuế, thu phạt vi phạm hành chính, thu chậm nộp phạt vi phạm hành chính phải thu, theo Chứng từ ghi số phải thu phạt, tiền chậm nộp;
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.
Tài khoản 713- Thu phạt, tiền chậm nộp, có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 71301 - Thu chậm nộp thuế
- Tài khoản 71302 - Phạt VPHC
- Tài khoản 71303 - Thu chậm nộp phạt VPHC
- Tài khoản 71399- Khác.
Điều 46. Tài khoản 720- Thu khác
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh số thu về tiền, ngoại tệ tịch thu, số tiền bán tang vật của các đối tượng vi phạm hành chính bị tịch thu được phép tính vào số thu các cơ quan hải quan theo quy định.
2. Kết cấu nội dung phản ánh của Tài khoản 720- Thu khác
Bên Nợ:
- Kết chuyển số đã nộp ngân sách về thu bán hàng tịch thu và các khoản thu khác;
- Kết chuyển số đơn vị dự toán được giữ lại theo quy định hiện hành.
Bên Có: Số thu về bán hàng tịch thu và các khoản thu khác được tính vào số thu của cơ quan hải quan.
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.
Tài khoản 720- Thu khác, có 3 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 72006- Thu bán hàng tịch thu
- Tài khoản 72007- Thu bán hàng tồn đọng
- Tài khoản 72099- Khác.
Điều 47. Tài khoản 811- Các khoản giảm thuế chuyên thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh các khoản giảm số phải thu thuế chuyên thu của cơ quan hải quan.
b) Tài khoản này phải theo dõi chi tiết đến từng sắc thuế, từng nội dung giảm, cụ thể giảm theo quyết định không thu thuế, giảm theo quyết định miễn thuế, giảm theo quyết định giảm thuế, giảm theo quyết định xóa nợ thuế và các trường hợp giảm khác.
c) Chứng từ hạch toán vào tài khoản này là: Quyết định không thu thuế; Quyết định miễn thuế; Quyết định giảm thuế; Quyết định xóa nợ thuế.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 811- Các khoản giảm thuế chuyên thu
Bên Nợ: Số phải thu thuế chuyên thu được miễn, giảm theo Quyết định của cơ quan hải quan.
Bên Có: Kết chuyển số phải thu thuế chuyên thu đã được miễn, giảm theo quyết định.
Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 811- Các khoản giảm thuế chuyên thu, có 10 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 81101- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 81102- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 81103- Thuế GTGT
- Tài khoản 81104- Thuế TTĐB
- Tài khoản 81105- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 81106- Thuế BVMT
- Tài khoản 81107- Thuế tự vệ
- Tài khoản 81108- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 81109- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 81199- Thuế chuyên thu khác.
Điều 48. Tài khoản 812- Các khoản giảm thuế tạm thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh các khoản giảm số phải thu về thuế tạm thu của cơ quan hải quan.
b) Tài khoản này phải theo dõi chi tiết tình hình giảm số phải thu thuế tạm thu đến từng sắc thuế.
c) Chứng từ hạch toán vào tài khoản này là: Quyết định không thu thuế và các chứng từ miễn, giảm thuế tạm thu khác.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 812- Các khoản giảm thuế tạm thu
Bên Nợ: Số phải thu thuế tạm thu được giảm theo Quyết định của cơ quan.
Bên Có: Kết chuyển số thuế tạm thu đã được giảm.
Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 812- Các khoản giảm thuế tạm thu, có 10 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 81201- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 81202- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 81203- Thuế GTGT
- Tài khoản 81204- Thuế TTĐB
- Tài khoản 81205- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 81206- Thuế BVMT
- Tài khoản 81207- Thuế tự vệ
- Tài khoản 81208- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 81209- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 81299- Giảm thuế tạm thu khác.
Điều 49. Tài khoản 813- Giảm tiền phạt, tiền chậm nộp và thu khác
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản giảm số phải thu tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp và thu khác của cơ quan hải quan, ngoài các khoản đã phản ánh ở TK 811 và TK 812.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 813- Giảm tiền phạt, tiền chậm nộp và thu khác:
Bên Nợ: Số phải thu tiền phạt, tiền chậm nộp và thu khác được giảm theo Quyết định của cơ quan hải quan.
Bên Có: Kết chuyển số phải thu đã được giảm.
Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 813- Giảm tiền phạt, tiền chậm nộp và thu khác, có 05 tài khoản cấp 2
- Tài khoản 81301- Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 81302- Tiền phạt VPHC
- Tài khoản 81303- Tiền chậm nộp phạt
- Tài khoản 81304- Phí, lệ phí hải quan
- Tài khoản 81309- Khác.
Điều 50. Tài khoản 002- Hàng tạm giữ
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh về hàng hóa, tang vật tạm giữ của các đối tượng vi phạm hành chính về hải quan trong thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho cơ quan hải quan chờ xử lý.
2. Kết cấu nội dung phản ánh của Tài khoản 002 - Hàng tạm giữ
Bên Nợ: Hàng hóa, tang vật tạm giữ chờ xử lý của các đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan.
Bên Có: Hàng hóa, tang vật tạm giữ sau khi có kết quả đã xử lý.
Số dư bên Nợ: Hàng hóa, tang vật còn tạm giữ chờ xử lý.
Điều 51. Tài khoản 005- Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh giá trị hàng hóa, tiền và ngoại tệ có quyết định tịch thu để bán nộp ngân sách nhà nước, thanh toán chi kinh phí xử lý liên quan được để lại đơn vị dự toán theo quy định.
2. Kết cấu nội dung phản ánh của Tài khoản 005- Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu:
Bên Nợ: Phản ánh số tiền mặt và giá trị hàng hóa, ngoại tệ tịch thu chưa xử lý nộp ngân sách nhà nước, chưa phân phối chi phí xử lý cho đơn vị dự toán.
Bên Có: Giá trị tiền, hàng hóa tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước và xử lý phân phối.
Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị hàng hóa và tiền tịch thu chưa nộp ngân sách nhà nước, chưa xử lý phân phối.
Điều 52. Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản 007 phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị.
2. Kết cấu nội dung phản ánh của Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại
Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào (nguyên tệ)
Bên Có: Số ngoại tệ xuất ra (nguyên tệ)
Số dư bên Nợ: Số ngoại tệ còn lại (nguyên tệ)
Trên tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.
Kế toán chi tiết tài khoản 007 theo từng loại nguyên tệ.
Điều 53. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu được hướng dẫn tại Mục II, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Trên cơ sở yêu cầu quản lý của từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo các quy định hiện hành, kế toán phải lựa chọn phương pháp hạch toán kế toán cho phù hợp với yêu cầu quản lý của từng nghiệp vụ, đảm bảo phản ánh chính xác, bản chất hiện trạng của các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã phát sinh trong từng kỳ kế toán.
Mục 3. SỔ KẾ TOÁN
Điều 54. Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một dạng dữ liệu được thiết lập trong phần mềm kế toán và hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Sổ kế toán dùng để ghi chép, phản ánh, lưu giữ toàn bộ và có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh liên quan đến thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo dõi, quản lý tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế và tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan các cấp.
3. Thông tin trên sổ kế toán phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ hoạt động thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong mỗi đơn vị và toàn bộ hệ thống Hải quan. Bộ phận kế toán của đơn vị Hải quan không được để ngoài sổ kế toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí phải thu, đã thu và còn phải thu của người nộp thuế.
4. Sổ kế toán dưới dạng dữ liệu trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hình thức biểu hiện của cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, được thiết lập theo quy trình chuẩn của hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Sổ kế toán dưới dạng dữ liệu trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phản ánh thông tin kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được tạo lập, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử của đơn vị. Sổ kế toán dưới dạng dữ liệu trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu có thể được in ra để sử dụng theo yêu cầu của công tác kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được ghi nhận và lưu giữ phù hợp với yêu cầu của Luật Kế toán, Luật giao dịch điện tử, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và phù hợp với quy định tại Thông tư này.
Điều 55. Hệ thống sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. Trong đó:
1. Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ hạch toán phát sinh, theo các nội dung kinh tế về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết phục vụ yêu cầu quản lý theo dõi chi tiết từng nội dung, từng loại thuế và từng khoản thu, phản ánh chi tiết bản chất về giao dịch thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
Cơ quan hải quan phải thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán chi tiết đối với các chứng từ kế toán đã được tiếp nhận, xử lý, cập nhật vào hệ thống dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.
2. Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép khái quát, tổng hợp tình hình kinh tế tài chính các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh theo từng kỳ kế toán; tổng hợp số liệu thu và thanh toán với ngân sách nhà nước của từng cơ quan hải quan.
Số liệu phản ánh trên sổ kế toán tổng hợp phải bằng tổng các số liệu trên sổ kế toán chi tiết và được tổng hợp từ các nghiệp vụ phát sinh có cùng giá trị đối ứng trên sổ kế toán chi tiết theo hệ thống tài khoản kế toán.
Điều 56. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.
2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. Việc ghi sổ kế toán phải kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của từng sổ kế toán. Thông tin, số liệu phản ánh trên sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.
3. Sổ kế toán được ghi theo trình tự thời gian phát sinh của các nghiệp vụ. Việc cập nhật, ghi nhận vào sổ kế toán, vào cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải căn cứ vào chứng từ kế toán theo quy định, phải được kiểm tra đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ phát sinh. Nghiêm cấm ghi sổ kế toán đối với mọi thông tin không có chứng từ kế toán chứng minh. Những người có trách nhiệm liên quan đến việc cập nhật số liệu vào hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cập nhật, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Đơn vị kế toán phải thực hiện khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán tháng, năm trước khi lập báo cáo tài chính.
5. Ngoài các trường hợp trên các đơn vị kế toán còn phải thực hiện việc mở sổ, khóa sổ trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật kế toán.
Điều 57. Sửa chữa sổ kế toán
1. Mọi trường hợp sửa chữa sai sót trong ghi sổ kế toán trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu đều phải lập chứng từ điều chỉnh sai sót và phải được sự phê duyệt của thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng/phụ trách kế toán;
2. Thời điểm sửa chữa, điều chỉnh số liệu là thời điểm hiện tại khi phát hiện sai sót và phải ghi chép diễn giải cụ thể nội dung sửa chữa.
Đối với các trường hợp điều chỉnh số liệu liên quan đến sổ kế toán của kỳ kế toán năm trước phải phù hợp với quy định tại điều 7 Thông tư này.
3. Sửa chữa sổ kế toán trong các trường hợp nêu tại điều này được thực hiện theo các phương pháp sau:
a) Ghi số âm: Lập chứng từ ghi sổ ghi lại số sai bằng số âm (-), sau đó ghi lại số đúng;
b) Ghi bổ sung: Bằng cách lập chứng từ ghi sổ bổ sung và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.
4. Trường hợp phát hiện sai sót trước khi nộp báo cáo kế toán năm cho cơ quan có thẩm quyền thì được sửa chữa vào sổ kế toán của năm đó. Trường hợp này đơn vị kế toán phải lập lại báo cáo kế toán để cập nhật sai sót đã điều chỉnh trước khi nộp báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp phát hiện sai sót sau khi nộp báo cáo kế toán năm cho cơ quan có thẩm quyền thì được sửa chữa vào sổ kế toán của năm phát hiện sai sót.
Điều 58. Mẫu biểu, nội dung sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Sổ kế toán được xây dựng, cài đặt trên hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Ngày, tháng ghi sổ;
b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ;
c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
e) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
2. Mẫu sổ kế toán được thiết lập và in từ hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng/phụ trách kế toán và Thủ trưởng đơn vị kế toán; số trang (nếu in ra giấy để lưu trữ).
3. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
Mục 4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUẢN TRỊ
Điều 59. Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được lập theo đúng mẫu biểu quy định, các chỉ tiêu trong báo cáo phải đảm bảo tính đồng nhất, liên hệ logic với nhau một cách có hệ thống, phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp Tổng cục Hải quan cần thiết phải thay đổi các chỉ tiêu, thông tin trên báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản lý thì phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính.
2. Số liệu trên báo cáo tài chính phải chính xác, trung thực, khách quan và phải là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu sau khi đã kiểm tra, đối chiếu và khóa sổ kế toán.
3. Báo cáo tài chính phải được lập, nộp đúng hạn và gửi báo cáo đầy đủ đến từng nơi nhận.
Điều 60. Báo cáo quản trị thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo quản trị là loại báo cáo chi tiết các chỉ tiêu, thông tin dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ quản lý thuế và thu khác, phục vụ cho việc điều hành quản lý thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về báo cáo quản trị phù hợp với yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.
2. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo quản trị đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng biểu mẫu và đúng đối tượng sử dụng báo cáo.
Điều 61. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Các Chi cục Hải quan và tương đương, các đơn vị hải quan cấp Cục và tương đương phải lập và nộp báo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của đơn vị quản lý cấp trên, nộp các báo cáo liên quan cho Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu ngân sách nhà nước.
Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo do các đơn vị hải quan cấp Cục gửi lên để báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước về số liệu liên quan đến thu ngân sách nhà nước của toàn ngành.
Mọi trường hợp chỉnh lý số liệu trên báo cáo tài chính phải được tiến hành từ khâu lập chứng từ kế toán đến ghi sổ kế toán, bảo đảm phản ánh trung thực mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của đơn vị.
Điều 62. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu lập theo kỳ kế toán tháng, năm theo quy định trong Thông tư này.
2. Báo cáo quản trị thuế xuất khẩu, nhập khẩu được lập theo ngày, hoặc tháng hoặc năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý cấp trên.
Điều 63. Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị thuế xuất khẩu, nhập khẩu
1. Báo cáo tài chính tháng:
Chi cục Hải quan và tương đương lập và nộp báo cáo lên Cục Hải quan chậm nhất là 12 ngày sau khi kết thúc kỳ kế toán tháng.
Đơn vị hải quan cấp Cục lập và nộp báo cáo lên Tổng cục Hải quan chậm nhất là 14 ngày sau khi kết thúc kỳ kế toán tháng.
2. Báo cáo tài chính năm:
Chi cục Hải quan và tương đương lập và nộp báo cáo lên Cục Hải quan chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc kỳ chỉnh lý quyết toán năm.
Đơn vị hải quan cấp Cục lập và nộp báo cáo lên Tổng cục Hải quan chậm nhất là 20 ngày sau khi kết thúc kỳ chỉnh lý quyết toán năm.
3. Báo cáo quản trị:
Đối với báo cáo quản trị hoặc báo cáo lập theo từng vụ việc, nhiệm vụ được giao, đơn vị nộp báo cáo theo thời hạn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.
4. Báo cáo từ các đơn vị hải quan nộp lên Tổng cục Hải quan được thể hiện dưới dạng tài liệu giấy hoặc điện tử do Tổng cục Hải quan quy định, trên cơ sở phù hợp với điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin, phù hợp với quy định về lưu trữ tài liệu kế toán.
Điều 64. Danh mục, mẫu và giải thích cách lập báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Danh mục, mẫu báo cáo và giải thích cách lập báo cáo tài chính thuế xuất khẩu, nhập khẩu được quy định chi tiết tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 65. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện Thông tư này, thời gian áp dụng thực hiện trong các đơn vị hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Trong thời gian xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, việc thực hiện kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn liên quan đến kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 không phù hợp với nội dung Thông tư này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Điều 66. Tổ chức thực hiện
1. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư, VPCP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT; TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC SỐ 01

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ

STT

TÊN MẪU CHỨNG TỪ

KÝ HIỆU

1

Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

01/BK-HQ

2

Bảng kê quyết định ấn định thuế

02/BK-HQ

3

Bảng kê chứng từ ghi tiền phạt, tiền chậm nộp phải thu

03/BK-HQ

4

Bảng kê tiền phí, lệ phí phải thu

04/BK-HQ

5

Bảng kê chứng từ thu thuế

05/BK-HQ

6

Bảng kê chứng từ thu tiền phạt, thu tiền chậm nộp, tiền bán hàng tịch thu

06/BK-HQ

7

Bảng kê thu khác

07/BK-HQ

8

Bảng kê chứng từ thu tiền phí, lệ phí

08/BK-HQ

9

Bảng kê chứng từ nộp thuế tạm thu vào ngân sách nhà nước

09/BK-HQ

10

Bảng kê số thuế phải hoàn cho người nộp thuế

10/BK-HQ

11

Bảng kê số phạt, chậm nộp phạt vi phạm hành chính phải hoàn

11/BK-HQ

12

Bảng kê giảm thuế

12/BK-HQ

13

Chứng từ ghi sổ

13/CTGS

14

Chứng từ điều chỉnh

14/CTĐC

II. MẪU CHỨNG TỪ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 01/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư s 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

     

Ngày …….. tháng …… năm ….

 

(*) Thuế phải nộp ngân sách (Chuyên thu) □

Thuế nộp tài khoản tạm thu (tạm thu) □

Đơn vị: đồng

STT

Tờ khai

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

....

S

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

I. Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I:

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Không Qua biên gii đất liền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng II:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

CÁN B QUẢN LÝ THU
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

(*) Trường hợp cần thiết, Bảng kê này có th lập riêng cho thuế nộp ngân sách (thuế chuyên thu) và lập riêng Bảng kê cho thuế phải nộp tài khoản tạm thu của hải quan (thuế tạm thu) hoặc bổ sung các cột thông tin.

- Ô “Mã loại dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

nhayBảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ) Phụ lục số 01 Thông tư số 174/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ) Phụ lục số 01 Thông tư số 112/2018/TT-BTC theo quy định tại Tiết a.1 Điểm a Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 112/2018/TT-BTC.nhay

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 02/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư s 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

BẢNG KÊ QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH THUẾ

(*1) QĐ ấn định do tiêu thụ nội địa □

(*2) QĐ ấn định khác □

 

Ngày ….. tháng …. năm …….

Đơn vị: đồng

Sắc thuế

S

Ngày QĐ

S TK

Ngày TK

Lý do ấn định

S tin n đnh

S tiền thuế phải thu chênh lệch sau ấn định

Tăng (+)

Giảm (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………

 

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- (*1) Sử dụng trong trường hợp người nộp thuế tự chuyển tiêu thụ nội địa, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện và ra quyết định n định thuế.

- (*2) Sử dụng trong các trường hợp ấn định thuế còn lại, trừ trường hợp (*1) nêu trên.

- Trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan có thể bổ sung thêm các cột thông tin, số liệu ngoài các nội dung trên hoặc có thể lập riêng các bảng kê cho từng trường hợp (*1) và (*2).

- Ô Mã loại’’ dùng đ phân loại bảng kê đ thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 03/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI TIỀN PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP PHẢI THU

Ngày............tháng..........năm……..

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai/QĐ

Ghi chú

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung (tiền phạt, tiền chậm nộp...) cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 04/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI THU

Ngày …... tháng ….. năm……

 

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai

Ghi chú

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 05/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU THUẾ

Ngày …….. tháng ….. năm …..

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai

Chứng từ thu/ báo có

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I:

 

 

 

 

 

 

 

II. Không qua biên giới đất liền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng II:

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

nhayBảng kê chứng từ thu thuế (mẫu số 05/BK-HQ) Phụ lục số 01 Thông tư số 174/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Bảng kê chứng từ thu thuế (mẫu số 05/BK-HQ) Phụ lục số 01 Thông tư số 112/2018/TT-BTC theo quy định tại Tiết a.1 Điểm a Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 112/2018/TT-BTC.nhay

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 06/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU TIỀN PHẠT, THU TIỀN CHẬM NỘP,
TIỀN BÁN HÀNG TỊCH THU

Ngày …… tháng …. năm …..

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai/QĐ

Chứng từ thu/ báo có

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung (tiền phạt, tiền chậm nộp…) cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 07/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

BẢNG KÊ THU KHÁC

Ngày ……. tháng …… năm …....

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai/QĐ

Chứng từ thu/ báo có

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 08/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ

Ngày ……. tháng ……. năm …….

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai/QĐ

Chứng từ thu/ báo có

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Lệ phí HQ

 

 

 

 

 

 

 

Phí thu hộ cà phê

 

 

 

 

 

 

 

Phí thu hộ hạt tiêu

 

 

 

 

 

 

 

Phí thu hộ hạt điều

 

 

 

 

 

 

 

Phí khác

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 09/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP THUẾ TẠM THU
VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày …….. tháng ……. năm …….

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai/QĐ

Chứng từ nộp/ báo có

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 10/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

BẢNG KÊ SỐ THUẾ PHẢI HOÀN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Hoàn do tái xuất, tái nhập □

Hoàn nộp thừa □

Ngày …… tháng ….. năm …..

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai

Quyết định hoàn

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 11/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ SỐ PHẠT, CHẬM NỘP PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH PHẢI HOÀN

Hoàn do nộp thừa □

Hoàn khác □

Ngày ……. tháng …… năm………

 

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Quyết định phạt VPHC

Quyết định hoàn

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 12/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

 

BẢNG KÊ GIẢM THUẾ

□ QĐ không thu thuế □ QĐ miễn □ QĐ giảm □ QĐ xóa nợ □ Khác

Ngày ….. tháng ….. năm …….

 

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tờ khai

Quyết định miễn, giảm....

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 13/CTGS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày ….. tháng ….. năm…..

Đơn vị: đồng

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

Kèm theo ………… chứng từ kế toán


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. năm …..
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

Ghi chú: Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN……….
CHI CỤC ……………..

Mẫu số 14/CTĐC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)
Số ……………

Mã loại: …….

 

     

CHỨNG TỪ ĐIỀU CHỈNH
(Chứng từ lưu hành nội bộ)

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số: ……………………………………………………………………………………………..

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………..

1- Chứng từ hạch toán lần đầu:

Đơn vị: đồng

STT

Loại chứng từ

Số chứng từ

Ngày chứng từ

Nợ tài khoản

Có tài khoản

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………

Phương pháp điều chỉnh …………………………………………………………………….....

2- Nội dung hạch toán điều chỉnh

STT

Loại chứng từ

Số chứng từ

Ngày chứng từ

Nợ tài khoản

Có tài khoản

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm …..
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

- Chứng từ này dùng cho kế toán điều chỉnh các sai sót trên sổ kế toán;.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

Bổ sung
nhayBảng kê trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí trừ lùi nộp trước (mẫu số 15/BK-HQ) tại Phụ lục số 01 Thông tư số 174/2015/TT-BTC được bổ sung bởi Phụ lục số 01 Thông tư số 112/2018/TT-BTC theo quy định tại Tiết b.1 Điểm b Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 112/2018/TT-BTC.nhay

III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU
(Mẫu số 01/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ tờ khai thuế chuyên thu, thuế tạm thu theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập: Tờ khai thuế

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: STT

Cột 2: Ghi số tờ khai

Cột 3: Ghi ngày tờ khai

Cột 4: Ghi số tiền tổng số trên tờ khai

Cột 5, 6, 7, 8,...: Ghi số tiền chi tiết theo loại thuế trên tờ khai

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Lập chi tiết: Nếu là thuế chuyên thu thì chi tiết qua biên giới đất liền và không qua biên giới đất liền.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH THUẾ
(Mẫu số 02/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các quyết định ấn định thuế, bảng kê được lập riêng cho quyết định ấn định thuế do tiêu thụ nội địa và quyết định ấn định khác theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập: Quyết định ấn định thuế.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Chi tiết theo sắc thuế

Cột 2: Số quyết định

Cột 3: Ngày quyết định

Cột 4: Số Tờ khai

Cột 5: Ngày Tờ khai

Cột 6: Lý do ấn định

Cột 7: Số tiền thuế sau ấn định trên quyết định

Cột 8: Số tiền chênh lệch tăng sau ấn định thuế trên quyết định.

Cột 9: Số tiền chênh lệch giảm sau ấn định thuế trên quyết định.

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI TIỀN PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP PHẢI THU
(Mẫu số 03/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các quyết định thu phạt, tờ khai thu tiền chậm nộp thuế theo chi tiết, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Quyết định thu phạt, Tờ khai thu tiền chậm nộp, chứng từ nộp tiền

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp vi phạm hành chính.

Cột 3: Ghi số tờ khai/ quyết định

Cột 4: Ghi ngày tờ khai/ quyết định

Cột 5: Ghi số tiền phạt phải thu theo quyết định phạt; ghi số tiền chậm nộp phải thu (nếu có).

Cột 6: Ghi chú, trường hợp cần thiết nếu có.

Cuối cùng cộng tổng số tiền trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI THU
(Mẫu số 04/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ khoản phí, lệ phí hải quan phải thu phát sinh, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Tờ khai hải quan, tiền phí, lệ phí phải thu của tờ khai.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo khoản thu phí, lệ phí.

Cột 3: Số tờ khai

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số tiền phí, lệ phí

Cột 6: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền phí, lệ phí của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU THUẾ
(Mẫu số 05/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu thuế lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ số tiền đã thu thuế phát sinh, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Phiếu thu tiền mặt, “báo có” của Kho bạc Nhà nước...

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng sắc thuế, nội dung thu

Cột 3: Số Tờ khai.

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số chứng từ thu/báo có.

Cột 6: Ngày chứng từ thu/báo có

Cột 7: Số tiền đã thu

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU TIỀN PHẠT, THU TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN BÁN HÀNG TỊCH THU
(Mẫu số 06/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ số tiền đã thu phạt, tiền chậm nộp, bán hàng tịch thu phát sinh, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Phiếu thu tiền mặt, “báo có” của Kho bạc Nhà nước ...

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng nội dung thu

Cột 3: Số Tờ khai/ quyết định

Cột 4: Ngày tờ khai/ quyết định

Cột 5: Số chứng từ thu/báo có

Cột 6: Ngày chứng từ thu/báo có

Cột 7: Số tiền đã thu

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ THU KHÁC
(Mẫu số 07/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các khoản thu khác chưa có bảng kê chi tiết, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Phiếu thu tiền, báo có của Kho bạc Nhà nước

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng nội dung thu

Cột 3: Số Tờ khai/Quyết định

Cột 4: Ngày tờ khai/ quyết định

Cột 5: Số chứng từ thu/báo có

Cột 6: Ngày chứng từ thu/báo có

Cột 7: Số tiền đã thu

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Mẫu số 08/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ khoản thu phí, lệ phí hải quan, lệ phí thu hộ về cà phê, hạt tiêu, hạt điều làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Chứng thu tiền, báo có của Kho bạc Nhà nước

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng nội dung thu

Cột 3: Số Tờ khai.

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số chứng từ thu/báo có

Cột 6: Ngày chứng từ thu/báo có

Cột 7: Số tiền đã thu

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP THUẾ TẠM THU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Mẫu số 09/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ khoản thuế tạm thu phải nộp vào ngân sách, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Chứng từ nộp có xác nhận của Kho bạc Nhà nước/Báo có của Kho bạc Nhà nước

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng nội dung nộp

Cột 3: Số Tờ khai.

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số chứng từ nộp/báo có

Cột 6: Ngày chứng từ nộp/báo có

Cột 7: Số tiền đã nộp

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ SỐ THUẾ PHẢI HOÀN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ
(Mẫu số 10/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các quyết định hoàn thuế chuyên thu, hoàn thuế tạm thu, tiền chậm nộp thuế.

Bảng kê được lập riêng cho quyết định hoàn do tái xuất, tái nhập và hoàn nộp thừa để hạch toán theo 2 phương pháp khác nhau. Kê chi tiết theo từng sắc thuế, từng quyết định hoàn làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán:

2. Căn cứ lập:

Quyết định hoàn thuế

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng tờ khai, từng quyết định hoàn, từng sắc thuế.

Cột 3: Số Tờ khai.

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số quyết định hoàn

Cột 6: Ngày quyết định hoàn

Cột 7: Số tiền phải hoàn

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ SỐ PHẠT, CHẬM NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH PHẢI HOÀN
(Mẫu số 11/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các quyết định hoàn tiền phạt, chậm nộp phạt vi phạm hành chính cho người nộp.

Bảng kê được lập riêng cho quyết định hoàn do nộp thừa, lập riêng các quyết định hoàn khác (ngoài các trường hợp nộp thừa) để hạch toán theo 2 phương pháp khác nhau. Kê chi tiết theo từng quyết định phạt vi phạm hành chính, từng quyết định hoàn làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán:

2. Căn cứ lập:

Quyết định hoàn thuế

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng quyết định phạt, từng quyết định hoàn.

Cột 3: Số quyết định phạt.

Cột 4: Ngày quyết định phạt

Cột 5: Số quyết định hoàn

Cột 6: Ngày quyết định hoàn

Cột 7: Số tiền phải hoàn

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ GIẢM THUẾ
(Mẫu số 12/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do cán bộ quản lý thu lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ các quyết định không thu thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế, giảm khác theo quyết định, chi tiết theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Quyết định không thu thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng quyết định không thu, miễn, giảm..., từng sắc thuế.

Cột 3: Số tờ khai

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số quyết định không thu, miễn, giảm...

Cột 6: Ngày quyết định không thu, miễn, giảm...

Cột 7: Số tiền không thu, miễn, giảm...

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do cán bộ quản lý thuế lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do cán bộ quản lý thuế lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

CHỨNG TỪ GHI SỔ
(Mẫu số 13/CTGS)

1. Mục đích:

Chứng từ ghi sổ do kế toán thu lập hàng ngày trên cơ sở các bảng kê do cán bộ quản lý thu chuyển đến, làm căn cứ định khoản ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Các bảng kê do cán bộ quản lý thu chuyển đến.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột A: Ghi trích yếu nội dung bảng kê chứng từ

Cột B: Định khoản nợ tài khoản

Cột C: Định khoản có tài khoản

Cột 1: Số tiền tổng cộng theo từng nội dung trích yếu

Cột D: Ghi chú (nếu có)

Ghi rõ số lượng bảng kê kèm theo.

Người ghi sổ và phụ trách kế toán của đơn vị ký, ghi rõ họ tên.

Chứng từ ghi sổ được lưu kèm các bảng kê do bộ phận quản lý thu chuyển sang, làm cơ sở để kiểm tra số liệu kế toán hoặc đối chiếu với bộ phận quản lý thu.

CHỨNG TỪ ĐIỀU CHỈNH
(Mẫu số 14/CTĐC)

1. Mục đích:

Chứng từ điều chỉnh do kế toán lập để ghi sổ kế toán các trường hợp điều chỉnh sai sót do bộ phận kế toán thực hiện trên sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Căn cứ đề xuất của kế toán đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, duyệt.

Bổ sung

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

STT

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

I

 

 

 

 

TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
LOẠI 1- TÀI SẢN

 

1

111

 

11101

 

 

11102

 

 

1110101

1110102

 

1110201

1110202

 

Tiền mặt

Tiền thuế

Tiền Việt Nam

Ngoại tệ

Tiền khác

Tiền Việt Nam

Ngoại tệ

 

2

112

 

11201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11202

11203

11204

 

 

 

11209

 

 

1120101

1120102

 

 

1120103

1120104

 

 

 

 

 

 

 

 

1120109

 

 

 

1120403

1120404

1120405

 

 

 

 

11201021

11201022

 

 

11201041

11201042

11201043

11201044

11201045

11201046

11201047

11201048

Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng

Tiền gửi của hải quan tại Kho bạc

Tiền gửi phí, lệ phí hải quan

Tiền gửi từ thu phạt

VPHC trong lĩnh vực thuế

VPHC ngoài lĩnh vực thuế

Tiền gửi tạm giữ chờ xử lý

Tiền gửi thu thuế

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế TTĐB

Thuế chống bán phá giá

Thuế BVMT

Thuế tự vệ

Thuế chống phân biệt đối xử

Thuế chống trợ cấp

Tiền gửi khác của hải quan tại kho bạc

Tiền gửi Ngân hàng

Tiền tạm giữ của Bộ Tài chính

Tiền gửi phí, lệ phí thu hộ

Lệ phí cà phê

Lệ phí hạt tiêu

Lệ phí hạt điều

Tiền gửi khác

 

3

113

 

 

 

Tiền đang chuyển

 

4

131

 

13101

 

 

13102

 

 

13103

 

 

13104

 

 

13105

 

 

13106

 

 

13107

 

 

13108

 

 

13109

 

 

13199

 

 

1310101

1310102

 

1310201

1310202

 

1310301

1310302

 

1310401

1310402

 

1310501

1310502

 

1310601

1310602

 

1310701

1310702

 

1310801

1310802

 

1310901

1310902

 

Phải thu về thuế chuyên thu

Thuế xuất khẩu

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế nhập khẩu

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế GTGT

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế TTĐB

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế chống bán phá giá

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế BVMT

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế tự vệ

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế chống phân biệt đối xử

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế chống trợ cấp

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế chuyên thu khác

 

5

132

 

13201

13202

13203

13204

13205

13209

13299

 

 

Phải thu phí, lệ phí

Lệ phí làm thủ tục hải quan

Lệ phí quá cảnh

Phí thu hộ cà phê

Phí thu hộ hạt tiêu

Phí thu hộ hạt điều

Phí thu hộ khác

Phí, lệ phí khác

 

6

133

 

 

 

Phải thu tiền phạt, chậm nộp, khác

 

 

 

13301

13302

 

 

13303

 

 

13399

 

 

1330201

1330202

 

1330301

1330302

 

Thu chậm nộp thuế

Phạt VPHC

Trong lĩnh vực thuế

Ngoài lĩnh vực thuế

Thu chậm nộp phạt VPHC

Trong lĩnh vực thuế

Ngoài lĩnh vực thuế

Khác

 

7

137

 

13701

13702

13703

13704

13705

13706

13707

13708

13709

13799

 

 

Phải thu về thuế tạm thu

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế chống bán phá giá

Thuế BVMT

Thuế tự vệ

Thuế chống phân biệt đối xử

Thuế chống trợ cấp

Thuế tạm thu khác

 

 

8

 

331

 

 

33101

 

 

33102

 

 

33103

 

 

33104

 

 

33105

 

 

33106

 

 

 

3310101

3310102

 

3310201

3310202

 

3310301

3310302

 

3310401

3310402

 

3310501

3310502

 

3310601

 

LOẠI 3- PHẢI TRẢ

Thanh toán với NSNN về thuế

Thuế xuất khẩu

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế nhập khẩu

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế GTGT

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế TTĐB

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế chống bán phá giá

Qua biên giới đất liền

Không qua biên giới đất liền

Thuế BVMT

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3310602

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

 

3310701

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3310702

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

 

3310801

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3310802

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

 

3310901

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3310902

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33199

 

 

Khác

 

9

333

 

 

 

Thanh toán với NSNN về tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác

 

 

 

33301

 

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

33302

 

 

Tiền phạt VPHC

 

 

 

 

3330201

 

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3330202

 

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

33303

 

 

Tiền chậm nộp phạt VPHC

 

 

 

 

3330301

 

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3330302

 

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

33306

 

 

Thu bán hàng tịch thu

 

 

 

33307

 

 

Thu bán hàng tồn đọng

 

 

 

33399

 

 

Thu khác

 

10

334

 

 

 

Ghi thu ngân sách

 

 

 

33401

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33402

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33403

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33404

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33405

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33406

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33407

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33408

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33409

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33499

 

 

Khác

 

11

335

 

 

 

Phải hoàn thuế tạm thu

 

 

 

33501

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33502

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33503

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33504

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33505

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33506

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33507

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33508

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33509

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33599

 

 

Khác

 

12

336

 

 

 

Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu

 

 

 

33601

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

3360101

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360102

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33602

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

3360201

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360202

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33603

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

 

3360301

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360302

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33604

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

 

3360401

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360402

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33605

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

 

3360501

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360502

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33606

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

 

3360601

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360602

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33607

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

 

3360701

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360702

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33608

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

 

3360801

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360802

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33609

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

 

3360901

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

3360902

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

33610

 

 

Tiền phạt, chậm nộp và phí

 

 

 

 

3361001

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

 

3361002

 

Phạt VPHC

 

 

 

 

 

33610021

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

33610022

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3361003

 

Tiền chậm nộp phạt

 

 

 

 

3361004

 

Lệ phí hải quan

 

 

 

 

3361005

 

Lệ phí quá cảnh

 

 

 

33699

 

 

Khác

 

13

337

 

33701

33702

33703

33704

33705

33706

33707

33708

33709

33799

 

 

Các khoản thuế tạm thu

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế chống bán phá giá

Thuế BVMT

Thuế tự vệ

Thuế chống phân biệt đối xử

Thuế chống trợ cấp

Thuế tạm thu khác

 

14

338

 

33801

33802

33803

33804

33805

33806

33807

33808

33809

33899

 

 

Các khoản phải trả

Tiền tạm giữ chờ xử lý

Ký quỹ của doanh nghiệp

Phải trả phí thu hộ cà phê

Phải trả phí thu hộ hạt tiêu

Phải trả phí thu hộ hạt điều

Tiền bán hàng tịch thu

Tiền bán hàng tồn đọng

Nộp nhầm, thiếu thông tin chờ xử lý

Phí thu hộ khác

Phải trả khác

 

15

343

 

34301

34306

34307

34399

 

 

Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán

Phí, lệ phí hải quan

Chi phí bán hàng tịch thu

Chi phí bán hàng tồn đọng

Khác

 

16

344

 

34401

34406

34409

 

 

Thanh toán vãng lai với Sở Tài chính

Phạt VPHC

Bán hàng tịch thu

Các khoản khác

 

17

351

 

35101

35102

35103

35104

35105

35109

 

 

Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán

Tiền thuế

Tiền chậm nộp thuế

Tiền phạt VPHC

Tiền chậm nộp phạt

Tiền phí, lệ phí

Khác

 

18

352

 

 

 

Chờ điều chỉnh giảm thu

 

 

 

35201

 

 

Tiền thuế

 

 

 

35202

 

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

35209

 

 

Thu khác

 

19

354

 

 

 

Điều chỉnh giảm số thu

 

 

 

35401

 

 

Năm trước

 

 

 

 

3540101

 

Tiền thuế

 

 

 

 

 

35401011

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

35401012

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

35401013

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

35401014

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

35401015

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

 

 

35401016

Thuế BVMT

 

 

 

 

 

35401017

Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

35401018

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

 

 

35401019

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

 

3540102

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

 

3540103

 

Tiền phạt

 

 

 

 

 

35401031

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

35401032

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3540104

 

Chậm nộp phạt

 

 

 

 

 

35401041

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

35401042

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3540109

 

Khác

 

 

 

35402

 

 

Năm nay

 

 

 

 

3540201

 

Tiền thuế

 

 

 

 

 

35402011

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

35402012

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

35402013

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

35402014

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

35402015

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

 

 

35402016

Thuế BVMT

 

 

 

 

 

35402017

Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

35402018

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

 

 

35402019

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

 

3540202

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

 

3540203

 

Tiền phạt

 

 

 

 

 

35402031

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

35402032

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3540204

 

Chậm nộp phạt

 

 

 

 

 

35402041

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

 

35402042

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

 

3540209

 

Khác

 

 

 

35409

 

 

Điều chỉnh khác

 

 

 

 

 

 

LOẠI 4- CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 

20

413

 

 

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

41301

 

 

Chênh lệch giữa thời điểm tính thuế và thu thuế

 

 

 

41302

 

 

Chênh lệch giữa thời điểm hoàn thuế và thu thuế

 

 

 

41399

 

 

Chênh lệch tỷ giá khác

 

 

 

 

 

 

LOẠI 7- THU

 

21

711

 

 

 

Thu thuế chuyên thu

 

 

 

71101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

7110101

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110102

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

7110201

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110202

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

 

7110301

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110302

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

 

7110401

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110402

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

 

7110501

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110502

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71106

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

 

7110601

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110602

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

 

7110701

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110702

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

 

7110801

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110802

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

 

7110901

 

Qua biên giới đất liền

 

 

 

 

7110902

 

Không qua biên giới đất liền

 

 

 

71199

 

 

Thu khác

 

22

712

 

 

 

Thu phí, lệ phí hải quan

 

 

 

71201

 

 

Lệ phí làm thủ tục hải quan

 

 

 

71202

 

 

Lệ phí quá cảnh

 

 

 

71299

 

 

Phí, lệ phí khác

 

23

713

 

 

 

Thu phạt, tiền chậm nộp

 

 

 

71301

 

 

Thu chậm nộp thuế

 

 

 

71302

 

 

Phạt VPHC

 

 

 

 

7130201

 

Trong lĩnh vực thuế

 

 

 

 

7130202

 

Ngoài lĩnh vực thuế

 

 

 

71303

 

 

Thu chậm nộp phạt VPHC

 

 

 

71399

 

 

Khác

 

24

720

 

 

 

Thu khác

 

 

 

72006

 

 

Thu bán hàng tịch thu

 

 

 

72007

 

 

Thu bán hàng tồn đọng

 

 

 

72099

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

LOẠI 8- GIẢM THU

 

25

811

 

 

 

Các khoản giảm thuế chuyên thu

 

 

 

81101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

8110101

 

Theo QĐ không thu thuế

 

 

 

 

8110102

 

Theo QĐ miễn thuế

 

 

 

 

8110103

 

Theo QĐ giảm thuế

 

 

 

 

8110104

 

Theo QĐ xóa nợ

 

 

 

 

8110109

 

Giảm khác

 

 

 

81102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

8110201

 

Theo QĐ không thu thuế

 

 

 

 

8110202

 

Theo QĐ miễn thuế

 

 

 

 

8110203

 

Theo QĐ giảm thuế

 

 

 

 

8110204

 

Theo QĐ xóa nợ

 

 

 

 

8110209

 

Giảm khác

 

 

 

81103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

 

8110301

 

Theo QĐ không thu thuế

 

 

 

 

8110302

 

Theo QĐ miễn thuế

 

 

 

 

8110303

 

Theo QĐ giảm thuế

 

 

 

 

8110304

 

Theo QĐ xóa nợ

 

 

 

 

8110309

 

Giảm khác

 

 

 

81104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

 

8110401

 

Theo QĐ không thu thuế

 

 

 

 

8110402

 

Theo QĐ miễn thuế

 

 

 

 

8110403

 

Theo QĐ giảm thuế

 

 

 

 

8110404

 

Theo QĐ xóa nợ

 

 

 

 

8110409

 

Giảm khác

 

 

 

81105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

 

8110501

 

Theo QĐ không thu thuế

 

 

 

 

8110502

 

Theo QĐ miễn thuế

 

 

 

 

8110503

 

Theo QĐ giảm thuế

 

 

 

 

8110504

 

Theo QĐ xóa nợ

 

 

 

 

8110509

 

Giảm khác

 

 

 

81106

 

8110601

8110602

8110603

8110604

8110609

 

Thuế BVMT

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ miễn thuế

Theo QĐ giảm thuế

Theo QĐ xóa nợ

Giảm khác

 

 

 

81107

 

8110701

8110702

8110703

8110704

8110709

 

Thuế tự vệ

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ miễn thuế

Theo QĐ giảm thuế

Theo QĐ xóa nợ

Giảm khác

 

 

 

81108

 

8110801

8110802

8110803

8110804

8110809

 

Thuế chống phân biệt đối xử

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ miễn thuế

Theo QĐ giảm thuế

Theo QĐ xóa nợ

Giảm khác

 

 

 

81109

 

8110901

8110902

8110903

8110904

8110909

 

Thuế chống trợ cấp

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ miễn thuế

Theo QĐ giảm thuế

Theo QĐ xóa nợ

Giảm khác

 

 

 

81199

 

 

Thuế chuyên thu khác

 

26

812

 

81201

 

 

 

81202

 

 

 

81203

 

 

8120101

8120102

8120103

 

8120201

8120202

8120203

 

8120301

8120302

 

Các khoản giảm thuế tạm thu

Thuế xuất khẩu

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

Thuế nhập khẩu

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

Thuế GTGT

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

 

 

 

 

8120303

 

Giảm khác

 

 

 

81204

 

8120401

8120402

8120403

 

Thuế TTĐB

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81205

 

8120501

8120502

8120503

 

Thuế chống bán phá giá

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81206

 

8120601

8120602

8120603

 

Thuế BVMT

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81207

 

8120701

8120702

8120703

 

Thuế tự vệ

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81208

 

8120801

8120802

8120803

 

Thuế chống phân biệt đối xử

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81209

 

8120901

8120902

8120903

 

Thuế chống trợ cấp

Theo QĐ không thu thuế

Theo QĐ điều chỉnh thuế do tiêu thụ NĐ

Giảm khác

 

 

 

81299

 

 

Giảm thuế tạm thu khác