Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng xuất, nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 112/2018/TT-BTC

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:112/2018/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:15/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nguyên tắc mới về ghi chép trên chứng từ kế toán

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này quy định mới về các nguyên tắc khi ghi chép trên chứng từ kế toán thuế xuất, nhập khẩu và thu khác. Theo đó:

- Việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác;

- Chữ viết trên chứng từ phải liên tục, không ngắt quãng, không được viết tắt, không được tẩy xóa; khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực; không dùng mực đỏ và bút chì;

- Số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng số; chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn;

- Chỗ trống phải gạch chéo để không phải sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ;

- Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán hoặc ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 112/2018/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 174/2015/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Quản lý thuế; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thuế tài nguyên; Luật phí và lệ phí; Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 17. Chứng từ kế toán
Chứng từ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Kế toán, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và quy định tại Thông tư này.”
2. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 19. Lập, ký và lưu giữ chứng từ kế toán
1. Mọi phát sinh liên quan đến việc ghi sổ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 01 lần cho một nghiệp vụ phát sinh.
2. Chứng từ kế toán phải lập theo nội dung quy định trên mẫu cho từng loại nghiệp vụ, phải bảo đảm đủ nội dung và bảo đảm tính pháp lý đối với từng loại chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ).
3. Ghi chép trên chứng từ kế toán
a) Việc ghi chép trên chứng từ phải đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác theo quy định tại Điều 18 của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ;
b) Chữ viết trên chứng từ phải liên tục, không ngắt quãng, không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực; không viết bằng mực đỏ, bằng bút chì;
c) Số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng số. Chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chỗ trống phải gạch chéo để không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.
4. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.
5. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.
6. Ký chứng từ kế toán
a) Chứng từ kế toán phải được ký theo đúng quy định tại Điều 19 Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với mẫu chữ ký đã đăng ký theo quy định;
b) Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán;
c) Người có trách nhiệm ký chứng từ kế toán chỉ được ký chứng từ khi đã ghi đầy đủ nội dung thuộc trách nhiệm của mình theo quy định.”
3. Khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 23. Tài khoản 111- Tiền mặt
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt tại quỹ của cơ quan hải quan bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ. Nội dung các khoản tiền mặt phản ánh vào tài khoản này là các khoản tiền thuế, các khoản thu khác của người nộp thuế và các đối tượng vi phạm hành chính trực tiếp nộp cho cơ quan hải quan, nhưng cơ quan hải quan chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước;
b) Chỉ phản ánh vào Tài khoản 111 số tiền mặt thực tế nhập, xuất quỹ. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi theo quy định. Nghiêm cấm việc xuất quỹ khi chưa lập phiếu chi và chưa có ký xét duyệt của lãnh đạo đơn vị trên phiếu chi;
c) Kế toán phải mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, tồn quỹ ở mọi thời điểm của từng loại quỹ;
d) Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý tiền và mở sổ quỹ theo dõi việc nhập, xuất quỹ tiền mặt hàng ngày. Cuối ngày phải kiểm kê số tiền mặt tồn quỹ thực tế và đối chiếu giữa số tồn quỹ với số liệu trên sổ quỹ; giữa số tồn quỹ với số liệu trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý số chênh lệch đó.”
4. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 25. Tài khoản 113- Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh các khoản tiền của cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là: Chứng từ xuất quỹ tiền mặt để nộp vào Kho bạc Nhà nước, chứng từ liên quan của Kho bạc Nhà nước, chứng từ liên quan của ngân hàng (nếu có);
c) Chỉ hạch toán vào Tài khoản 113 các khoản tiền cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 113- Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước
Bên Nợ: Số tiền cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước.
Bên Có: Số tiền cơ quan hải quan nộp Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi đã được Kho bạc Nhà nước báo có.
Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền cơ quan hải quan đã nộp Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước.
Tài khoản 113- Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 11301 - Tiền đang chuyển
- Tài khoản 11302 - Tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước
-Tài khoản 11399 - Khác”.
5. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 26. Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với người nộp thuế về số thuế chuyên thu phải thu, số thuế chuyên thu đã giảm, số thuế chuyên thu đã thu và còn phải thu;
b) Các khoản thuế phản ánh vào Tài khoản 131 là các khoản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế được phép xuất khẩu, nhập khẩu và nộp thuế theo quy định;
c) Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Chứng từ ghi số thuế phải thu; chứng từ điều chỉnh; bảng kê chứng từ trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước; phiếu thu; thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước; quyết định ấn định thuế; quyết định hoàn thuế; quyết định không thu thuế; quyết định miễn thuế; quyết định giảm thuế; quyết định xóa nợ.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu
Bên Nợ:
- Số tiền thuế chuyên thu phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế;
- Số thuế chuyên thu phải trả, phải hoàn do nộp thừa cho người nộp thuế;
- Điều chỉnh số thuế chuyên thu phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm);
- Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tương ứng với tỷ giá đã thu bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm thu.
Bên Có:
- Thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
- Tiền thuế chuyên thu do cơ quan hải quan thu bằng tiền mặt;
- Tiền thuế chuyên thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước;
- Tiền thuế chuyên thu của doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã trừ lùi với khoản thuế nộp trước;
- Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp thuế.
Số dư bên Nợ: Phản ánh tiền thuế chuyên thu còn phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế.
Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp thuế nộp thừa chưa xử lý.
Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 13101- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 13102- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 13103- Thuế GTGT
- Tài khoản 13104- Thuế TTĐB
- Tài khoản 13105- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 13106- Thuế BVMT
- Tài khoản 13107- Thuế tự vệ
- Tài khoản 13108- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 13109- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 13199- Thuế chuyên thu khác.”
6. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 27. Tài khoản 132 - Phải thu phí, lệ phí
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa cơ quan hải quan với người nộp phí, lệ phí về các khoản tiền phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh phải thu, đã thu và còn phải thu;
b) Hạch toán thanh toán với người nộp phí, lệ phí phải theo dõi chi tiết theo từng nội dung thu, từng loại phí, lệ phí;
c) Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Bảng kê phí, lệ phí phải thu; chứng từ điều chỉnh; bảng kê chứng từ trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước; phiếu thu; thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước; quyết định xóa nợ.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí
Bên Nợ:
- Số tiền phí, lệ phí phải thu của người nộp phí, lệ phí; chứng từ điều chỉnh số phí, lệ phí phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm).
Bên Có:
- Thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
- Tiền phí, lệ phí do cơ quan hải quan thu bằng tiền mặt;
- Tiền phí, lệ phí của người nộp phí, lệ phí đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan, ngân sách nhà nước;
- Tiền phí, lệ phí của doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã trừ lùi với khoản phí, lệ phí nộp trước;
- Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp phí, lệ phí.
Số dư bên Nợ: Số tiền phí, lệ phí còn phải thu của người nộp phí, lệ phí theo quy định.
Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp phí, lệ phí nộp thừa chưa xử lý.
Tài khoản 132- Phải thu phí, lệ phí có 6 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 13201- Phí hải quan đăng ký tờ khai
- Tài khoản 13202- Phí hải quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Tài khoản 13203- Phí hải quan đối với chuyến bay
- Tài khoản 13204- Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
- Tài khoản 13205- Phí, lệ phí thu hộ
- Tài khoản 13299- Phí, lệ phí khác.”
7. Bổ sung Điều 29a như sau:
“Điều 29a. Tài khoản 138 - Phải thu khác
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tiền thuế, phí, lệ phí của người nộp thuế, phí, lệ phí nộp trước để trích nộp các khoản tiền thuế, phí, lệ phí phải nộp phát sinh;
b) Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Bảng kê chứng từ trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước; phiếu thu; chứng từ báo có của Kho bạc Nhà nước; thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
c) Chỉ hạch toán vào Tài khoản 138 trường hợp người nộp thuế, phí, lệ phí nộp trước tiền thuế, phí, lệ phí chờ xử lý.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 138 - Phải thu khác
Bên Nợ: Số tiền thuế, phí, lệ phí đã trừ lùi cho số phải thu phát sinh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bên Có: Số tiền thuế, phí, lệ phí người nộp thuế, phí, lệ phí đã nộp trước.
Số dư bên Nợ: Các khoản nợ còn phải thu.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có: Số dư bên Có phản ánh số đã thu nhiều hơn số phải thu.”
8. Bổ sung Điều 30a như sau:
“Điều 30a. Tài khoản 332 - Thanh toán ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh tình hình thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan về các khoản tiền phí, lệ phí đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định;
b) Chứng từ để hạch toán tài khoản này là chứng từ báo có của Kho bạc Nhà nước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 332 - Thanh toán ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí.
Bên Nợ: Số tiền phí, lệ phí đã nộp vào ngân sách nhà nước được tính vào số thu của cơ quan hải quan.
Bên Có: Kết chuyển số tiền phí, lệ phí phải thu vào ngân sách nhà nước.
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền phí, lệ phí còn phải thu nộp ngân sách nhà nước.
Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền phí, lệ phí nộp thừa ngân sách nhà nước còn phải trả lại người nộp phí, lệ phí.
Tài khoản 332- Thanh toán với ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33203- Phí hải quan
- Tài khoản 33204- Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
- Tài khoản 33299- Khác.”
9. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 34. Tài khoản 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh số thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản thu khác phải hoàn, số đã hoàn, số còn phải hoàn cho người nộp thuế;
b) Chứng từ để hạch toán tài khoản này là quyết định hoàn; lệnh hoàn trả đã có xác nhận của Kho bạc Nhà nước; các chứng từ điều chỉnh liên quan.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu.
Bên Nợ: Số thuế chuyên thu, thuế tạm thu đã nộp ngân sách và các khoản thu khác đã được hoàn từ ngân sách nhà nước.
Bên Có: Số thuế chuyên thu, thuế tạm thu đã nộp ngân sách và các khoản thu khác phải hoàn từ ngân sách nhà nước.
Số dư bên Có: Số thuế chuyên thu, thuế tạm thu đã nộp ngân sách và các khoản thu khác phải hoàn từ ngân sách nhà nước.
Tài khoản 336- Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu có 12 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33601- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33602- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33603- Thuế GTGT
- Tài khoản 33604- Thuế TTĐB
- Tài khoản 33605- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33606- Thuế BVMT
- Tài khoản 33607- Thuế tự vệ
- Tài khoản 33608- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33609- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33610- Tiền phạt, chậm nộp
- Tài khoản 33611- Phí, lệ phí
- Tài khoản 33699- Khác.”
10. Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 35. Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu
1. Nguyên tắc kế toán thuế tạm thu
a) Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu phải thu, số thuế tạm thu đã được miễn, giảm, không thu, xóa theo quyết định của cấp thẩm quyền;
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là bảng kê chứng từ ghi số thuế tạm thu phải thu; chứng từ điều chỉnh; quyết định giảm, không thu, xóa và các chứng từ có liên quan khác.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 337- Các khoản thuế tạm thu
Bên Nợ:
- Số thuế tạm thu đã hoàn cho người nộp thuế, do tái xuất hoặc tái nhập hàng hóa;
- Kết chuyển số đã được miễn, giảm, không thu, xóa theo quyết định của cấp thẩm quyền.
Bên Có:
- Số phải thu về thuế tạm thu của người nộp thuế;
- Các trường hợp điều chỉnh số thuế tạm thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm).
Số dư bên Có: Phản ánh số thuế tạm thu của những tờ khai chưa làm thủ tục theo quy định để tái xuất hoặc tái nhập hàng hóa đã nhập khẩu, xuất khẩu trước đó.
Tài khoản 337- Số thu thuế tạm thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33701- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33702- Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33703- Thuế GTGT
- Tài khoản 33704- Thuế TTĐB
- Tài khoản 33705- Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33706- Thuế BVMT
- Tài khoản 33707- Thuế tự vệ
- Tài khoản 33708- Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33709- Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33799- Khác”
11. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 36. Tài khoản 338- Phải trả khác
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh số tiền mặt và ngoại tệ tạm giữ, tiền bán tang vật tạm giữ (nếu có) của các đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan; tiền bán hàng tịch thu; tiền bán hàng tồn đọng; số tiền phí, lệ phí thu hộ; các khoản người nộp thuế đã nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước nhưng nộp nhầm cơ quan thu hoặc thiếu thông tin đang chờ tra soát và các khoản phải trả khác;
b) Chứng từ hạch toán tài khoản này là: báo có của Kho bạc Nhà nước; phiếu thu; quyết định hoàn; ủy nhiệm chi, lệnh hoàn trả; chứng từ điều chỉnh; quyết định tạm giữ, quyết định xử lý và các chứng từ liên quan; tiền tạm giữ chờ xử lý hạch toán chi tiết từng quyết định, từng chứng từ ghi sổ.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338- Các khoản phải trả
Bên Nợ:
- Trả lại tiền tạm giữ cho đối tượng vi phạm hành chính;
- Trả lại tiền phí, lệ phí thu hộ cho các đơn vị liên quan;
- Điều chỉnh lại các khoản thu thiếu thông tin sau khi đã có kết quả tra soát thông tin. Trả lại các khoản nộp nhầm cho người nộp.
Bên Có:
- Số tiền và trị giá ngoại tệ tạm giữ của đối tượng vi phạm hành chính về hải quan;
- Tiền cơ quan hải quan thu hộ cho các hiệp hội, cơ quan khác; các khoản người nộp thuế nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan nhưng thiếu thông tin hoặc nộp nhầm cơ quan thu chưa xử lý.
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền, trị giá ngoại tệ tạm giữ chưa có quyết định xử lý, số thu hộ các đơn vị khác chưa thanh toán, số nộp nhầm, các khoản phải tra soát thông tin chưa xử lý.
Tài khoản 338- Các khoản phải trả có 6 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33801- Tiền tạm giữ chờ xử lý
- Tài khoản 33805- Phải trả phí, lệ phí thu hộ
- Tài khoản 33806- Tiền bán hàng tịch thu
- Tài khoản 33807- Tiền bán hàng tồn đọng
- Tài khoản 33808- Nộp nhầm, thiếu thông tin chờ xử lý
- Tài khoản 33899- Khác.”
12. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 37. Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này phản ánh các khoản được phép trích, để lại cho đơn vị dự toán theo quy định;
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là các chứng từ chuyển tiền cho đơn vị dự toán, phiếu chi, ủy nhiệm chi.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 343- Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán
Bên Nợ: Các khoản tiền đơn vị dự toán đã nhận và số kết chuyển bán hàng tồn đọng nộp ngân sách nhà nước.
Bên Có: Kết chuyển số tiền phí, lệ phí đơn vị dự toán được để lại theo quy định và số kết chuyển bán hàng tồn đọng.
Số dư bên Có: Phản ánh số phí, lệ phí, các khoản được phép để lại đơn vị dự toán nhưng chưa thu, còn phải thu và số tiền bán hàng tồn đọng chưa phân bổ.
Tài khoản 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 34301- Phí, lệ phí
- Tài khoản 34306- Chi phí bán hàng tịch thu
- Tài khoản 34307- Chi phí bán hàng tồn đọng
- Tài khoản 34399- Khác.”
13. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 38. Tài khoản 344- Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính
1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 344- Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính
a) Tài khoản này phản ánh các khoản tiền bán tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu sung công quỹ phải chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính theo quy định; số tiền bán hàng tịch thu do cơ quan tài chính nộp vào tài khoản ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan;
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là ủy nhiệm chi.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 344- Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính
Bên Nợ: Phản ánh các khoản tiền bán tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính có quyết định tịch thu theo thủ tục hành chính đã nộp tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính.
Bên Có: Kết chuyển số tiền bán tang vật, hàng hóa đã có quyết định tịch thu đã nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính.
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền bán tang vật, hàng hóa đã có quyết định tịch thu chưa nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính.
Tài khoản 344- Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 34401- Phạt vi phạm hành chính
- Tài khoản 34406- Bán hàng tịch thu
- Tài khoản 34499- Khác.”
14. Bổ sung Điều 38a như sau:
“Điều 38a. Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền doanh nghiệp phải nộp số tiền ký quỹ, đặt cọc theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, các trường hợp đặt cọc, ký quỹ trước khi mua hàng tạm giữ, tịch thu được phép bán theo quy định;
b) Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là quyết định tịch thu; báo có của Kho bạc Nhà nước; phiếu thu; ủy nhiệm chi; chứng từ điều chỉnh.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 348 - Nhận đặt cọc, ký quỹ
Bên Nợ: phản ánh tiền đặt cọc, ký quỹ đã hoàn trả.
Bên Có: Phản ánh số tiền nhận đặt cọc, ký quỹ; số tiền đã điều chỉnh sang tiền bán hàng tịch thu.
Số dư bên Có: số tiền nhận đặt cọc, ký quỹ, chưa trả.
Tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 34801- Khoản đặt cọc
- Tài khoản 34806- Khoản ký quỹ
- Tài khoản 34899- Khác.”
15. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 39. Tài khoản 351 - Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản 351 dùng cho các cơ quan hải quan để theo dõi các khoản điều chỉnh thuộc niên độ ngân sách năm trước phát sinh sau khi đã đóng kỳ kế toán của năm trước;
Những trường hợp điều chỉnh số liệu thuộc ngân sách năm trước phát sinh trong kỳ chỉnh lý ngân sách nhà nước năm trước thì không hạch toán vào tài khoản này.
b) Chứng từ hạch toán vào tài khoản này: căn cứ vào chứng từ điều chỉnh các khoản thu, hoàn giảm thu thuộc ngân sách nhà nước năm trước phát sinh sau thời điểm đóng kỳ kế toán của năm trước.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 351- Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán
Bên Nợ: Kết chuyển đồng thời số đã được điều chỉnh thuộc niên độ năm trước (tăng ghi số dương, giảm ghi số âm).
Bên Có: Số điều chỉnh thuộc niên độ năm trước (tăng ghi số dương, giảm ghi số âm).
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư.
Tài khoản 351 - Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 35101- Tiền thuế
- Tài khoản 35102- Phí, lệ phí
- Tài khoản 35103- Tiền phạt, chậm nộp và thu khác
- Tài khoản 35199- Khác.”
16. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 44. Tài khoản 712 - Thu phí, lệ phí
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh số thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh, việc phân phối số phí, lệ phí thu được.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 712- Thu phí, lệ phí
Bên Nợ: Kết chuyển số thu phí, lệ phí phải thu cho đơn vị dự toán và nộp ngân sách nhà nước.
Bên Có: Số thu phí, lệ phí phải thu trong kỳ.
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư
Tài khoản 712 - Thu phí, lệ phí có 5 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 71201- Phí hải quan đăng ký tờ khai
- Tài khoản 71202- Phí hải quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Tài khoản 71203- Phí hải quan đối với chuyến bay
- Tài khoản 71204- Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
- Tài khoản 71299- Khác.”
17. Khoản 4 Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Sổ kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.
Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm toán theo quy định, đơn vị kế toán phải có trách nhiệm in ra giấy các tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và đóng dấu (nếu có) để cung cấp theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”
18. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
a) Sửa đổi các nội dung
a.1) Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ), Bảng kê chứng từ thu thuế (mẫu số 05/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;
a.2) Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Mục I và các điểm 1, 3, 4, 5.1, 6, 18, 23 tại Mục II Phụ lục số 02;
a.3) Danh mục sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03;
a.4) Báo cáo tổng hợp thu ngân sách nhà nước về thuế chuyên thu (mẫu số 02/BCTC), Báo cáo tổng hợp thu ngân sách nhà nước về tiền chậm nộp, tiền phạt (mẫu số 03/BCTC), Báo cáo tổng hợp thu thuế tạm thu (mẫu số 05/BCTC), Báo cáo thu phí, lệ phí (mẫu số 09/BCTC), Bảng đối chiếu với Kho bạc Nhà nước số nộp ngân sách (mẫu số 10/BCTC) tại Phụ lục số 04.
b) Bổ sung các nội dung
b.1) Bảng kê trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí trừ lùi nộp trước (mẫu số 15/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;
b.2) Các điểm 7a, điểm 9a và điểm 24 tại Mục II của Phụ lục số 02.
Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (mẫu số 01/SNV), sổ theo dõi thu thuế phi mậu dịch (mẫu số 05/SNV) tại Hệ thống sổ kế toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu của Phụ lục số 03.
2. Bảng cân đối kế toán (mẫu số 11/CĐKT) tại Danh mục, mẫu báo cáo tài chính và giải thích báo cáo của Phụ lục số 04.
3. Sơ đồ kế toán tại Phụ lục số 05.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Hải quan thực hiện lập các báo cáo theo quy định tại Thông tư này, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm triển khai công tác kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Thông tư này.
3. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ (…b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

PHỤ LỤC SỐ 01

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ

STT

TÊN MẪU CHỨNG TỪ

SH CT

I. Các chứng từ kế toán sửa đổi, bổ sung

1

Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

01/BK-HQ

2

Bảng kê chứng từ thu thuế

05/BK-HQ

3

Bảng kê trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí nộp trước

15/BK-HQ

II. MẪU CHỨNG TỪ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN………
CHI CỤC ……………….

Mu số 01/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số ………………..

Mã loại: ……….

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

Ngày …….. tháng …….năm ....

(*) Thuế phải nộp ngân sách (Chuyên thu) □

Thuế nộp tài khoản tạm thu (tạm thu) □

Đơn vị: đồng

 

STT

Tờ khai

Số tiền

Trong đó

Số

Ngày

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

....

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

 

Ghi chú:

(*) Trường hợp cần thiết, Bảng kê này có thể lập riêng cho thuế nộp ngân sách (thuế chuyên thu) và lập riêng Bảng kê cho thuế phải nộp tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan (thuế tạm thu) hoặc bổ sung các cột thông tin.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN………
CHI CỤC 
……………….

Mẫu số 05/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số ………………..

Mã loại: ……….

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU THUẾ

Ngày …….. tháng …….năm ....

Đơn vị: đồng

 

STT

Nội dung

Tờ khai

Chứng từ thu/ báo có Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Số tiền

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

                         

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

 

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN………
CHI CỤC 
……………….

Mẫu số 15/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số ………………..

Mã loại: ……….

 

BẢNG KÊ TRỪ LÙI TIỀN THUẾ, PHÍ, PHÍ NỘP TRƯỚC

Ngày …… tháng …… năm ……

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung số tờ khai

Ngày tờ khai

Số tiền thuế đã sử dụng theo sắc thuế

Phí, lệ phí

Tổng

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

....

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

 

Ghi chú:

- Trường hợp cần thiết có thể bổ sung thêm cột thông tin ngoài các nội dung trên và có thể tách riêng bảng kê theo từng nội dung cho phù hợp thực tế.

- Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.

- Dùng trong trường hợp trừ lùi khoản thuế, phí, lệ phí nộp trước của người nộp thuế, phí, lệ phí

III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

(Mẫu số 01/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do công chức hải quan lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ tờ khai thuế chuyên thu, thuế tạm thu theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập: Tờ khai hải quan

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: STT

Cột 2: Ghi số tờ khai

Cột 3: Ghi ngày tờ khai

Cột 4: Ghi số tiền tổng số trên tờ khai

Cột 5, 6, 7, 8,...: Ghi số tiền chi tiết theo loại thuế trên tờ khai

Cuối cùng cộng tổng số tiền của các tờ khai trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do công chức hải quan lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do công chức hải quan lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THU THUẾ

(Mẫu số 05/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do công chức hải quan lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ số tiền đã thu thuế phát sinh, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Phiếu thu tiền mặt, “báo có” của Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Chi tiết theo từng sắc thuế, nội dung thu

Cột 3: Số Tờ khai.

Cột 4: Ngày tờ khai

Cột 5: Số chứng từ thu/báo có.

Cột 6: Ngày chứng từ thu/báo có

Cột 7: Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước

Cột 8: Ghi chú (nếu có)

Tổng cộng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do công chức lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do công chức lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

BẢNG KÊ TRỪ LÙI TIỀN THUẾ, PHÍ, PHÍ NỘP TRƯỚC

(Mẫu số 15/BK-HQ)

1. Mục đích:

Bảng kê do công chức hải quan lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ số tiền đã thu thuế phát sinh, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

2. Căn cứ lập:

Phiếu thu tiền mặt, “báo có” của Kho bạc Nhà nước, giấy nộp tiền chuyển trên cổng thanh toán điện tử hải quan.

3. Nội dung và phương pháp lập:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Nội dung số tờ khai

Cột 3: Ngày tờ khai

Cột 4: Ghi số tiền thuế tổng số trên tờ khai

Cột 5: Số tiền thuế xuất khẩu trên tờ khai.

Cột 6: Số tiền thuế nhập khẩu trên tờ khai

Cột 7: Số tiền thuế giá trị gia tăng trên tờ khai

Cột 8: Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai

Cột 9: Số tiền thuế khác trên tờ khai

Cột 10: Số tiền phí, lệ phí của tờ khai

Tổng cộng số tiền của các chứng từ trên bảng kê, ghi số tiền bằng chữ.

Bảng kê do công chức hải quan lập và người phụ trách ký, ghi rõ họ tên.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do công chức hải quan lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán.

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

STT

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

 

 

I

 

 

 

 

I KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI

 

 

 

 

 

 

TÀI KHOẢN

 

 

 

 

 

 

LOẠI 1-TÀI SẢN

 

1

111

 

 

 

Tiền mặt

 

 

 

11101

 

 

Tiền thuế

 

 

 

11102

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

2

112

 

 

 

Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng

 

 

 

11201

 

 

Tiền gửi của hải quan tại Kho bạc

 

 

 

11202

 

 

Tiền gửi Ngân hàng

 

 

 

11203

 

 

Tiền tạm giữ của Bộ Tài chính

 

 

 

11204

 

 

Tiền gửi phí, lệ phí thu hộ

 

 

 

11209

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

3

113

 

 

 

Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước

 

 

 

11301

 

 

Tiền đang chuyển

 

 

 

11302

 

 

Tiền chờ xác nhận thông tin

 

 

 

11399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

4

131

 

 

 

Phải thu về thuế chuyên thu

 

 

 

13101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

13102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

13103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

13104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

13105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

13106

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

13107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

13108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

13109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

13199

 

 

Thuế chuyên thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

5

132

 

 

 

Phải thu phí, lệ phí

 

 

 

13201

 

 

Phí hải quan đăng ký tờ khai

 

 

 

13202

 

 

Phí hải quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

13203

 

 

Phí hải quan đối với chuyến bay

 

 

 

13204

 

 

Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

 

 

 

13205

 

 

Phí, lệ phí thu hộ

 

 

 

13299

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

6

133

 

 

 

Phải thu tiền phạt, chậm nộp, khác

 

 

 

13301

 

 

Thu chậm nộp thuế

 

 

 

13302

 

 

Phạt VPHC

 

 

 

13303

 

 

Thu chậm nộp phạt VPHC

 

 

 

13399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

7

137

 

 

 

Phải thu về thuế tạm thu

 

 

 

13701

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

13702

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

13703

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

13704

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

13705

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

13706

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

13707

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

13708

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

13709

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

13799

 

 

Thuế tạm thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

8

138

 

 

 

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI 3- PHẢI TRẢ

 

 

 

 

 

 

 

 

9

331

 

 

 

Thanh toán với ngân sách nhà nước về thuế

 

 

 

33101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33106

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33199

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

10

332

 

 

 

Thanh toán với ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí

 

 

 

33203

 

 

Phí hải quan

 

 

 

33204

 

 

Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

 

 

 

33299

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

11

333

 

 

 

Thanh toán với ngân sách nhà nước về tiền thu phạt, tiền chậm nộp và thu khác

 

 

 

33301

 

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

33302

 

 

Tiền phạt VPHC

 

 

 

33303

 

 

Tiền chậm nộp phạt VPHC

 

 

 

33306

 

 

Thu bán hàng tịch thu

 

 

 

33307

 

 

Thu bán hàng tồn đọng

 

 

 

33399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

12

334

 

 

 

Ghi thu ngân sách

 

 

 

33401

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33402

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33403

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33404

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33405

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33406

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33407

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33408

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33409

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33499

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

13

335

 

 

 

Phải hoàn thuế tạm thu

 

 

 

33501

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33502

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33503

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33504

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33505

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33506

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33507

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33508

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33509

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33599

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

14

336

 

 

 

Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu

 

 

 

33601

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33602

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33603

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33604

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33605

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33606

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33607

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33608

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33609

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33610

 

 

Tiền phạt, chậm nộp

 

 

 

33611

 

 

Phí, lệ phí

 

 

 

33699

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

15

337

 

 

 

Các khoản thuế tạm thu

 

 

 

33701

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

33702

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

33703

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

33704

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

33705

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

33706

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

33707

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

33708

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

33709

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

33799

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

16

338

 

 

 

Phải trả khác

 

 

 

33801

 

 

Tiền tạm giữ chờ xử lý

 

 

 

33805

 

 

Phải trả phí, lệ phí thu hộ

 

 

 

33806

 

 

Tiền bán hàng tịch thu

 

 

 

33807

 

 

Tiền bán hàng tồn đọng

 

 

 

33808

 

 

Nộp nhầm, thiếu thông tin chờ xử lý

 

 

 

33899

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

17

343

 

 

 

Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán

 

 

 

34301

 

 

Phí, lệ phí

 

 

 

34306

 

 

Chi phí bán hàng tịch thu

 

 

 

34307

 

 

Chi phí bán hàng tồn đọng

 

 

 

34399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

18

344

 

 

 

Thanh toán vãng lai với cơ quan tài chính

 

 

 

34401

 

 

Phạt VPHC

 

 

 

34406

 

 

Bán hàng tịch thu

 

 

 

34499

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

19

348

 

 

 

Nhận đặt cọc, ký quỹ

 

 

 

34801

 

 

Khoản đặt cọc

 

 

 

34806

 

 

Khoản ký quỹ

 

 

 

34899

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

20

351

 

 

 

Tài khoản chỉnh lý sau quyết toán

 

 

 

35101

 

 

Tiền thuế

 

 

 

35102

 

 

Phí, lệ phí

 

 

 

35103

 

 

Tiền phạt, chậm nộp và thu khác

 

 

 

35199

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

21

352

 

 

 

Chờ điều chỉnh giảm thu

 

 

 

35201

 

 

Tiền thuế

 

 

 

35202

 

 

Tiền chậm nộp thuế

 

 

 

35209

 

 

Thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

22

354

 

 

 

Điều chỉnh giảm số thu

 

 

 

35401

 

 

Năm trước

 

 

 

35402

 

 

Năm nay

 

 

 

35409

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI 4- CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

23

413

 

 

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

41301

 

 

Chênh lệch giữa thời điểm tính thuế và thu thuế

 

 

 

41302

 

 

Chênh lệch giữa thời điểm hoàn thuế và thu thuế

 

 

 

41399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI 7- THU

 

 

 

 

 

 

 

 

24

711

 

 

 

Thu thuế chuyên thu

 

 

 

71101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

71102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

71103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

71104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

71105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

71106

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

71107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

71108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

71109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

71199

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

25

712

 

 

 

Thu phí, lệ phí

 

 

 

71201

 

 

Phí hải quan đăng ký tờ khai

 

 

 

71202

 

 

Phí hải quan bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

71203

 

 

Phí hải quan đối với chuyến bay

 

 

 

71204

 

 

Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

 

 

 

71299

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

26

713

 

 

 

Thu phạt, tiền chậm nộp

 

 

 

71301

 

 

Thu chậm nộp thuế

 

 

 

71302

 

 

Phạt VPHC

 

 

 

71303

 

 

Thu chậm nộp phạt VPHC

 

 

 

71399

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

27

720

 

 

 

Thu khác

 

 

 

72006

 

 

Thu bán hàng tịch thu

 

 

 

72007

 

 

Thu bán hàng tồn đọng

 

 

 

72099

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI 8- GIẢM THU

 

 

 

 

 

 

 

 

28

811

 

 

 

Các khoản giảm thuế chuyên thu

 

 

 

81101

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

81102

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

81103

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

81104

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

81105

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

81106

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

81107

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

81108

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

81109

 

 

Thuế chống trợ cấp

 

 

 

81199

 

 

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

29

812

 

 

 

Các khoản giảm thuế tạm thu

 

 

 

81201

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

81202

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

81203

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

81204

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

81205

 

 

Thuế chống bán phá giá

 

 

 

81206

 

 

Thuế BVMT

 

 

 

81207

 

 

Thuế tự vệ

 

 

 

81208

 

 

Thuế chống phân biệt đối xử

 

 

 

81209

 

 

Thuế chống trợ cấp