Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 111/2014/TT-BTC

Thông tư 111/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:111/2014/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:18/08/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

 Giảm thuế suất thuế xuất khẩu cao su còn 0%
Ngày 18/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
Theo đó, kể từ ngày 02/10/2014, các mặt hàng cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải sẽ được áp mức thuế là 0%; thay vì 1% như trước đây.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2014.

Xem chi tiết Thông tư 111/2014/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 111/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU
THUỘC NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013
 
 
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
 
 
Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2014./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

Stt
Mã hàng
Mô tả hàng hóa
Thuế suất
(%)
1
40.01
Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
 
 
4001.10
- Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa:
 
 
 
- - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích:
 
 
4001.10.11
- - - Được cô đặc bằng ly tâm
0
 
4001.10.19
- - - Loại khác
0
 
 
- - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích:
 
 
4001.10.21
- - - Được cô đặc bằng ly tâm
0
 
4001.10.29
- - - Loại khác
0
 
 
- Cao su tự nhiên ở dạng khác:
 
 
4001.21
- - Tấm cao su xông khói:
 
 
4001.21.10
- - - RSS hạng 1
0
 
4001.21.20
- - - RSS hạng 2
0
 
4001.21.30
- - - RSS hạng 3
0
 
4001.21.40
- - - RSS hạng 4
0
 
4001.21.50
- - - RSS hạng 5
0
 
4001.21.90
- - - Loại khác
0
 
4001.22
- - Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR):
 
 
4001.22.10
- - - TSNR 10
0
 
4001.22.20
- - - TSNR 20
0
 
4001.22.30
- - - TSNR L
0
 
4001.22.40
- - - TSNR CV
0
 
4001.22.50
- - - TSNR GP
0
 
4001.22.90
- - - Loại khác
0
 
4001.29
- - Loại khác:
 
 
4001.29.10
- - - Cao su tấm được làm khô bằng không khí
0
 
4001.29.20
- - - Crếp từ mủ cao su
0
 
4001.29.30
- - - Crếp làm đế giầy
0
 
4001.29.40
- - - Crếp tái chế, kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn
0
 
4001.29.50
- - - Crếp loại khác
0
 
4001.29.60
- - - Cao su chế biến cao cấp
0
 
4001.29.70
- - - Váng cao su
0
 
4001.29.80
- - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã hun khói) và phần thừa lại trên cốc
0
 
 
- - - Loại khác:
 
 
4001.29.91
- - - - Dạng nguyên sinh
0
 
4001.29.99
- - - - Loại khác
0
 
4001.30
- Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự:
 
 
 
- - Jelutong:
 
 
4001.30.11
- - - Dạng nguyên sinh
0
 
4001.30.19
- - - Loại khác
0
 
 
- - Loại khác:
 
 
4001.30.91
- - - Dạng nguyên sinh
0
 
4001.30.99
- - - Loại khác
0
 
 
 
 
2
40.02
Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
 
 
 
- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR):
 
 
4002.11.00
- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
0
 
4002.19
- - Loại khác:
 
 
4002.19.10
- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
0
 
4002.19.90
- - - Loại khác
0
 
4002.20
- Cao su butadien (BR):
 
 
4002.20.10
- - Dạng nguyên sinh
0
 
4002.20.90
- - Loại khác
0
 
 
- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):
 
 
4002.31
- - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR):
 
 
4002.31.10
- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
0
 
4002.31.90
- - - Loại khác
0
 
4002.39
- - Loại khác:
 
 
4002.39.10
- - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
0
 
4002.39.90
- - - Loại khác
0
 
 
- Cao su clopren (clobutadien) (CR):
 
 
4002.41.00
- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
0
 
4002.49
- - Loại khác:
 
 
4002.49.10
- - - Dạng nguyên sinh
0
 
4002.49.90
- - - Loại khác
0
 
 
- Cao su acrylonitril-butadien (NBR):
 
 
4002.51.00
- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
0
 
4002.59
- - Loại khác:
 
 
4002.59.10
- - - Dạng nguyên sinh
0
 
4002.59.90
- - - Loại khác
0
 
4002.60
- Cao su isopren (IR):
 
 
4002.60.10
- - Dạng nguyên sinh
0
 
4002.60.90
- - Loại khác
0
 
4002.70
- Cao su diene chưa liên hợp - etylen-propylen (EPDM):
 
 
4002.70.10
- - Dạng nguyên sinh
0
 
4002.70.90
- - Loại khác
0
 
4002.80
- Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này:
 
 
4002.80.10
- - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp
0
 
4002.80.90
- - Loại khác
0
 
 
- Loại khác:
 
 
4002.91.00
- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
0
 
4002.99
- - Loại khác:
 
 
 
- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn:
 
 
4002.99.20
- - - - Của cao su tổng hợp
0
 
4002.99.20
- - - - Loại khác
0
 
 
- - - Loại khác:
 
 
4002.99.90
- - - - Của cao su tổng hợp
0
 
4002.99.90
- - - - Loại khác
0
 
 
 
 
3
40.05
Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
 
 
4005.10
- Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic:
 
 
4005.10.10
- - Của keo tự nhiên
0
 
4005.10.90
- - Loại khác
0
 
4005.20.00
- Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10
0
 
 
- Loại khác:
 
 
4005.91
- - Dạng tấm, lá và dải:
 
 
4005.91.10
- - - Của keo tự nhiên
0
 
4005.91.90
- - - Loại khác
0
 
4005.99
- - Loại khác:
 
 
4005.99.10
- - - Dạng latex (dạng mủ cao su)
0
 
4005.99.90
- - - Loại khác
0

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi