Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2002/QĐ-BTC NGÀY 10
THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM THỜI THỰC HIỆN THU VÀ MIỄN, GIẢM PHÍ SỬ DỤNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ, ĐÒ, PHÀ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Để ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tiếp tục thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà theo các quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

Điều 2. Đối với các đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết cấp thẻ miễn phí theo thủ tục và quy định hiện hành. Đối với những trường hợp đã cấp thẻ miễn phí nhưng hết thời gian thực hiện, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm cấp tiếp cho đến khi có quy định mới.

Các thẻ miễn phí đã cấp đúng đối tượng quy định tiếp tục có hiệu lực.

 

Điều 3. Việc thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà quy định tại Quyết định này được thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

 

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu, các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép thu phí sử dụng cầu, đường bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 77/2002/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/06/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 77/2002/QD-BTC
Hanoi, June 10, 2002

DECISION
ON THE TEMPORARY COLLECTION, EXEMPTION AND/OR REDUCTION OF BRIDGE, LAND ROAD AND FERRY TOLLS
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibility of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002 detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
In order to promulgate and organize the synchronous implementation of, documents guiding the implementation of the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP, which details the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
At the proposal of the Director of the Financial Policy Department,
DECIDES:
Article 1.- To continue the collection, exemption and/or reduction of bridge, land road and ferry tolls according to the current regulations issued by the competent State agencies.
Article 2.-For subject eligible for exemption and/or reduction under Article 1 of this Decision, the competent agencies shall have to grant them toll-free cards according to the current procedures and regulations. For cases where toll-free cards have been already granted but are no longer valid, the competent agencies shall have to continue granting them until new regulations are issued.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!