Quyết định 536/QĐ-BCT 2023 về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 536/QĐ-BCT

Quyết định 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:536/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:02/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

Ngày 02/3/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 536/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023.

Theo đó, Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 bao gồm: tổ trưởng - ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; thành viên - bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;…

Bên cạnh đó, Tổ soạn thảo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, soạn thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn đã đăng ký.

Ngoài ra, khi cần thiết, Tổ soạn thảo được mời thêm các chuyên gia tư vấn, các cán bộ, công chức, viên chức của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương để tham gia xây dựng Thông tư.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 536/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

Số: 536/QĐ-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 (sau đây gọi tắt là Tổ soạn thảo Thông tư), gồm các ông (bà) có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ soạn thảo Thông tư

Tổ soạn thảo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, soạn thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời hạn đã đăng ký.

Điều 3. Cơ chế và kinh phí hoạt động

1. Tổ soạn thảo Thông tư làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Khi cần thiết, Tổ soạn thảo được mời thêm các chuyên gia tư vấn, các cán bộ, công chức, viên chức của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương để tham gia xây dựng Thông tư.

2. Kinh phí hoạt động xây dựng Thông tư do Ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ soạn thảo Thông tư tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị có liên liên quan và các ông (bà) có tên trong Phụ lục kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cac đơn vị: PC, ĐB, CN, VPB;
- Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

 

PHỤ LỤC

Danh sách Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

_______________________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Mai Linh

Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

3

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Phó Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

4

Ông Bùi Bá Nghiêm

Chuyên viên, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

5

Bà Đặng Hồng Nhung

Chuyên viên, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

7

01 đại diện

Bộ Tư pháp

Thành viên

8

01 đại diện

Bộ Tài chính

Thành viên

9

01 đại diện

Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Thành viên

10

01 đại diện

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

11

01 đại diện

Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

__________

Số:          /XNK-TLH

V/v đăng tải Dự thảo lần 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về HNTQ nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày  tháng 3 năm 2023


 

DỰ THẢO

 

 

Kính gửi:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

 

Thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại WTO về quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng, đồng thời triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2023, Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu (là đơn vị đầu mối chủ trì thuộc Bộ) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2015), được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2020), để đảm bảo quy trình lấy ý kiến công khai góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xin gửi Dự thảo lần 02 Thông tư nêu trên tới quý Cơ quan (nội dung dự thảo xin gửi kèm theo), đề nghị quý Cơ quan đăng tải nội dung Dự thảo Thông tư theo quy định để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và tham gia ý kiến.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm Hà Nội; điện thoại: (024) 2220 5432; email: [email protected], [email protected]./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để ph/h);
- Lưu: VT, TLH, hangh/linhntm (2).

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Hải

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 13/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Thông tư 13/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi