Quyết định 433/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 433/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 433/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:433/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Xuân Học
Ngày ban hành:10/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 433/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2011
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Công văn số 4543/BNV-ĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011;
Căn cứ Công văn số 4600/BNV-ĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ (Tổng kinh phí: 8.805 triệu đồng, có bảng chi tiết kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào kinh phí được phân bổ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo kinh phí, kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị được phân bổ và cùng Vụ Tài chính hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Các vụ: KH, TC;
- Lưu VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 
PHÂN BỔ
KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BNN-TCCB, ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT
Tên đơn vị
Lý do chi
Số kinh phí
(triệu đồng)
Ghi chú
1
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Trong đó dành cho hội nhập kinh tế quốc tế
3.920
700
 
2
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Trong đó dành cho hội nhập kinh tế quốc tế
2.045
700
 
3
Trường Đại học Thủy lợi
Mở lớp tiếng Anh cho cán bộ dự tuyển sau đại học
200
 
4
Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
Mở các lớp bồi dưỡng công chức Kiểm lâm
400
 
5
Văn phòng Bộ
Kiểm tra giám sát công tác đào tạo của Bộ và hỗ trợ thanh toán học phí cho CBCC của Văn phòng Bộ, Đảng ủy CQ Bộ, các Vụ, Ban đổi mới & QLDNNN đi học. Trong đó:
1.650
 
- Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo các trường của Bộ
300
 
- Hỗ trợ thanh toán học phí cho CBCC của Văn phòng Bộ, Đảng ủy CQ Bộ, các Vụ, Ban đổi mới & QLDNNN đi học
250
 
- Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài
1.100
 
6
Thanh Tra Bộ
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
35
 
7
Tổng cục Thủy lợi
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức
130
 
8
Tổng cục Thủy sản
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
110
 
9
Tổng cục Lâm nghiệp
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
120
 
10
Cục Trồng trọt
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
35
 
11
Cục Chăn nuôi
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
35
 
12
Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
40
 
13
Cục Quản lý xây dựng công trình
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
35
 
14
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
Hỗ trợ thanh toán học phí cho cán bộ, công chức đi học
50
 
 
Tổng cộng
 
8.805
 

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi