Quyết định 421-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 421-HĐBT NGÀY 10-12-1990

ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

     Căn cứ điều 9 Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

     Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Điều chỉnh các mức bằng tiền trong Biểu thuế môn bài tại điều 13 Nghị định số 53-HĐBT ngày 27-5-1989 "Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá" như Bản quy định kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1991. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 
 

     BẢN QUY ĐỊNH
MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 421-HĐBT ngày 10-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng). 


  A. ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ, XÍ NGHIỆP TƯ DOANH.  

 Bậc thuế

 

Thu nhập một tháng

 

 Mức thuế cả năm

 

1

 

Trên 600.000 đồng

 

300.000 đồng

 

2

 

Trên 460.000 đến 600.000 đồng

 

180.000 đồng

 

3

 

Trên 320.000 đến 460.000 đồng

 

100.000 đồng

 

4

 

Trên 200.000 đến 320.000 đồng 

 

  50.000 đồng

 

5

 

Trên 100.000 đến 200.000 đồng 

 

  20.000 đồng

 

6

 

Từ 100.000 đồng trở xuống

  10.000 đồng 

 

B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH CHIA LÃI.

 Bậc thuế

Thu nhập một tháng

 Mức thuế cả năm

1

Trên 6.000.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 4.600.000 đến 6.000.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 3.200.000 đến 4.600.000 đồng

100.000 đồng

4

Từ  3.200.000 đồng trở xuống 

  50.000 đồng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 421-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 421-HĐBT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/12/1990 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 421-HĐBT NGÀY 10-12-1990
ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI.

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ điều 9 Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Điều chỉnh các mức bằng tiền trong Biểu thuế môn bài tại điều 13 Nghị định số 53-HĐBT ngày 27-5-1989 "Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá" như Bản quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1991. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN QUY ĐỊNH

MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 421-HĐBT ngày 10-12-1990
của Hội đồng Bộ trưởng).

 

A. ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ, XÍ NGHIỆP TƯ DOANH.

 

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 600.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 460.000 đến 600.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 320.000 đến 460.000 đồng

100.000 đồng

4

Trên 200.000 đến 320.000 đồng

50.000 đồng

5

Trên 100.000 đến 200.000 đồng

20.000 đồng

6

Từ 100.000 đồng trở xuống

10.000 đồng

 

B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH CHIA LàI.

 

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 6.000.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 4.600.000 đến 6.000.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 3.200.000 đến 4.600.000 đồng

100.000 đồng

4

Từ 3.200.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!