Quyết định 421-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 421-HĐBT NGÀY 10-12-1990

ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

     Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

     Căn cứ điều 9 Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

     Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Điều chỉnh các mức bằng tiền trong Biểu thuế môn bài tại điều 13 Nghị định số 53-HĐBT ngày 27-5-1989 "Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá" như Bản quy định kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1991. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 
 

     BẢN QUY ĐỊNH
MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 421-HĐBT ngày 10-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng). 


  A. ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ, XÍ NGHIỆP TƯ DOANH.  

 Bậc thuế

 

Thu nhập một tháng

 

 Mức thuế cả năm

 

1

 

Trên 600.000 đồng

 

300.000 đồng

 

2

 

Trên 460.000 đến 600.000 đồng

 

180.000 đồng

 

3

 

Trên 320.000 đến 460.000 đồng

 

100.000 đồng

 

4

 

Trên 200.000 đến 320.000 đồng 

 

  50.000 đồng

 

5

 

Trên 100.000 đến 200.000 đồng 

 

  20.000 đồng

 

6

 

Từ 100.000 đồng trở xuống

  10.000 đồng 

 

B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH CHIA LÃI.

 Bậc thuế

Thu nhập một tháng

 Mức thuế cả năm

1

Trên 6.000.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 4.600.000 đến 6.000.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 3.200.000 đến 4.600.000 đồng

100.000 đồng

4

Từ  3.200.000 đồng trở xuống 

  50.000 đồng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 421-HĐBT NGÀY 10-12-1990
ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI.

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ điều 9 Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Điều chỉnh các mức bằng tiền trong Biểu thuế môn bài tại điều 13 Nghị định số 53-HĐBT ngày 27-5-1989 "Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá" như Bản quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1991. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN QUY ĐỊNH

MỨC BẰNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 421-HĐBT ngày 10-12-1990
của Hội đồng Bộ trưởng).

 

A. ĐỐI VỚI HỘ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ, XÍ NGHIỆP TƯ DOANH.

 

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 600.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 460.000 đến 600.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 320.000 đến 460.000 đồng

100.000 đồng

4

Trên 200.000 đến 320.000 đồng

50.000 đồng

5

Trên 100.000 đến 200.000 đồng

20.000 đồng

6

Từ 100.000 đồng trở xuống

10.000 đồng

 

B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH CHIA LàI.

 

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 6.000.000 đồng

300.000 đồng

2

Trên 4.600.000 đến 6.000.000 đồng

180.000 đồng

3

Trên 3.200.000 đến 4.600.000 đồng

100.000 đồng

4

Từ 3.200.000 đồng trở xuống

50.000 đồng

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi