Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 152/TTG

NGàY 11 THáNG 3 NăM 1995 Về VIệC THàNH LậP BAN CHỉ đạO NGHIêN CứU HOàN THIệN Hệ THốNG CHíNH SáCH THUế

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế phù hợp với tình hình và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội trong thời gian tới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYếT địNH

Điều 1.- Thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Chính phủ, bao gồm:

1- Đồng chí Phan Văn Khải, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban,

2- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban,

3- Đồng chí Trần Xuân Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, uỷ viên thường trực,

4- Đồng chí Trương Đình Tuyến, Thứ trưởng Bộ Thương mại, uỷ viên,

5- Đồng chí Trần Xuân Giá, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, uỷ viên,

6- Đồng chí Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, uỷ viên,

7- Đồng chí Phan Văn Dĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, uỷ viên,

8- Đồng chí Lê Văn Toàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, uỷ viên,

9- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Vật giá Chính phủ, uỷ viên,

10- Một thành viên tổ tư vấn dự án Cải cách kinh tế và hành chính Văn phòng Chính phủ, uỷ viên.

Giúp việc Ban chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế có các chuyên viên của các Bộ, thành viên có đủ khả năng tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách và biên tập văn bản từng loại thuế.

 

Điều 2.- Ban chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:

1- Nghiên cứu và xây dựng đề án hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trình Chính phủ quyết định.

2- Thành lập các tổ nghiên cứu và xây dựng đề án hoàn thiện từng loại thuế theo đề án tổng thể mà Chính phủ đã quyết định.

3- Tổ chức hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước, mời chuyên gia để phục vụ cho việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thuế; đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đề án tổng thể và từng sắc thuế trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

4- Bộ Tài chính cấp kinh phí và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi hệ thống thuế mới được Quốc hội thông qua.

 

Điều 4.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế thực hiện nhiệm vụ được giao và các đồng chí có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 152/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 152-TTg
Hanoi, March 11, 1995

 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE STEERING COMMITTEE FOR RESEARCH ON PERFECTING THE TAXATION POLICY SYSTEM
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
To meet the demand for perfecting the taxation policy system to better conform with the situation and requirement of socio-economic management in the coming time;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECIDES :
Article 1.- To establish the Steering Committee for Research on Perfecting the Taxation Policy System under the Government, consisting of :
1. Mr. Phan Van Khai, Deputy Prime Minister, Chairman,
2. The Minister of Finance, Vice Chairman,
3. Mr. Tran Xuan Thang, General Director of the General Department of Taxation, Standing Member,
4. Mr. Truong Dinh Tuyen, Vice Minister of Trade, Member,
5. Mr. Tran Xuan Gia, Vice Chairman of the State Planning Committee, Member,
6. The Vice-Chairman of the State Committee for Cooperation and Investment, Member,
7. Mr. Phan Van Dinh, General Director of the General Department of Customs, Member,
8. Mr. Le Van Toan, General Director of the General Department of Statistics, Member,
9. Mr. Nguyen Ngoc Tuan, Vice Chairman of the Government Price Commission, Member,
10. A member of the Advisory Board for the Economic and Administrative Reform Project under the Government Office, Member.
Experts of the member ministries, who are qualified to participate in the research on the elaboration of policies and the compilation of each kind of tax, shall assist the Steering Committee in perfecting the taxation policy system.
Article 2.- The Steering Committee for Research on Perfecting the Taxation Policy System shall have the following powers and tasks :
1. To research on and develop an overall scheme for perfecting the taxation policy system to better conform with the country's socio-economic situation and tasks, and submit it to the Government for approval.
2. To set up teams for research on and elaboration of the plans of perfecting each kind of tax according to the overall scheme approved by the Government.
3. To organize seminars and surveys at home and abroad, invite experts to help in their research on perfecting the taxation system; publicize the overall scheme and each tax for public comments before submitting them to the competent authorities.
4. The Ministry of Finance shall fund and create favorable conditions for the work of the Steering Committee for Research on Perfecting the Taxation Policy System.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing till the adoption of a new taxation system by the National Assembly.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to create favorable conditions for the Steering Committee for Research on Perfecting the Taxation Policy System to implement its assigned tasks, and the above-named persons shall be responsible for implementing this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!