Quyết định 14/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 14/2008/QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2008

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI THUẾ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ

ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số: 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số: 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; 

Căn cứ quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1. Quy định mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng chở từ 15 người trở xuống(kể cả lái xe), như sau:

 

 

 

Mô tả mặt hàng

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Đơn vị tính

 

Mức thuế(USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Dưới 1.000cc

8703

Chiếc

3.000,00

- Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc

8703

Chiếc

7.000,00

- Từ 1.500cc đến 2.000cc

8703

Chiếc

9.000,00

- Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc

8703

Chiếc

13.500,00

- Từ 2.500cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

15.000,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

18.000,00

- Trên 4.000cc đến 5.000cc

8703

Chiếc

26.400,00

- Trên 5.000cc

8703

Chiếc

30.000,00

2. Xe chở từ 6 người đến 9 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

8703

Chiếc

8.100,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

12.600,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

16.000,00

- Trên 4.000cc

8703

Chiếc

24.000,00

3. Xe chở từ 10 người đến 15 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

 

 

 

- Từ 2.000cc trở xuống

8702

Chiếc

7.200,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8702

Chiếc

10.800,00

- Trên 3.000cc

8702

Chiếc

15.000,00

 

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số: 92/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 14/2008/QĐ-BTC

Quyết định 14/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2008/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:11/03/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu - Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định: mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với xe ôtô dưới 5 chỗ ngồi có dung tích dưới 1.000cc tăng từ 2.700 USD/xe lên 3.000 USD/xe; từ 1.000cc đến dưới 1.500cc tăng từ 6.300 USD/xe lên 7.000 USD/xe; từ 1.500 đến 2.000cc tăng từ 8.000 USD/xe lên 9.000 USD/xe; trên 2.000cc đến dưới 2.500cc tăng từ 12.000 USD/xe lên 13.500 USD/xe,... Riêng hai loại xe trên 4.000cc đến 5.000cc và trên 5.000cc, thuế tuyệt đối không thay đổi, lần lượt vẫn là 26.400 và 30.000 USD/xe… Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 14/2008/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 14/2008/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 14/2008/QD-BTC
Hanoi, March 11, 2008
 
DECISION
PROMULGATING SPECIFIC IMPORT TAX RATES FOR USED CARS
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to June 14, 2005 Law No. 45/2005/QH11 on Import Tax and Export Tax;
Pursuant to the Governments Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Governments Decree No. 149/2005/ND-CP of December 8, 2005, detailing the implementation of the Import Tax and Export Tax Law;
Pursuant to the Governments Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods sale and purchase and goods sale, purchase, processing and transit agency activities with foreign countries;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 69/2006/QD-TTg of March 28, 2006, defining tax rates and the competence to amend tax rates for used cars;
At the proposal of the General Director of Customs,
 
DECIDES:
Article 1.- To promulgate import tax rates for used cars for the transport of not more than 15 persons (including the driver), as follows:

Description
Under preferential import tariffs headings
Unit of calculation
Tax rate (USD)
1. Cars for transport of not more than 5 persons, including the driver, of a cylinder capacity of:
 
 
 
- Under 1,000 cc
8703
Car
3,000.00
- Between 1,000 cc and under 1,500 cc
8703
Car
7,000.00
- Between 1,500 cc and 2,000 cc
8703
Car
9,000.00
- Between above 2,000 cc and under 2,500 cc
8703
Car
13,500.00
- Between 2,500 cc and 3,000 cc
8703
Car
15,000.00
- Between above 3,000 cc and 4,000 cc
8703
Car
18,000.00
- Between above 4,000 cc and 5,000 cc
8703
Car
26,400.00
- Above 5,000 cc
8703
Car
30,000.00
2. Cars for transport of between 6 and 9 persons, including the driver, of a cylinder capacity of:
 
 
 
- 2,000 cc or less
8703
Car
8,100.00
- Between above 2,000 cc and 3,000 cc
8703
Car
12,600.00
- Between above 3,000 cc and 4,000 cc
8703
Car
16,000.00
- Above 4,000 cc
8703
Car
24,000.00
3. Cars for transport of between 10 and 15 persons, including the driver, of a cylinder capacity of:
 
 
 
- 2,000 cc or less
8702
Car
7,200.00
- Between above 2,000 cc and 3,000 cc
8702
Car
10,800.00
- Above 3,000 cc
8702
Car
15,000.00
 
Article 2.- This Decision replaces the Finance Ministers Decision No. 92/2007/QD-BTC of November 1, 2007, takes effect and applies to declarations of imported goods registered with customs offices 15 days after its publication in CONG BAO.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 14/2008/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi