Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Biểu thuế bảo vệ môi trường

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_________

Nghị quyết số: 979/2020/UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

__________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường như sau:
1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
nhayDo tình hình dịch Covid-19, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14. Mức giá này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.nhay
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.
2. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 979/2020/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

_________

Resolution No. 979/2020/UBTVQH14

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness
_______________________

Hanoi, July 27, 2020

 

 

RESOLUTION

On amending and supplementing Sub-section 2, Section I of the Environment Protection Tariffs prescribed in Clause 1, Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 of the National Assembly Standing Committee on the Environment Protection Tariffs

_________

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

 

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Law on Organization of the National Assembly No. 57/2014/QH13;

Pursuant to Law on Environment Protection Tax No. 57/2010/QH12;

 

RESOLVES:

 

Article 1. To amend and supplement Sub-section 2, Section I of the Environment Protection Tariffs prescribed in Clause 1, Article 1 of the Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 dated September 26, 2018 of the National Assembly Standing Committee on the Environment Protection Tariffs as follows:

1. The environment protection tax rate for jet fuel which is VND 2,100/liter, shall be applied from August 01, 2020 until the end of December 31, 2020.

2. The environment protection tax rate for jet fuel which is VND 3,000/liter, shall be applied from January 01, 2021.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!