Quyết định 105/QĐ-TTg 2024 kéo dài thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 105/QĐ-TTg

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:105/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:25/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

Ngày 25/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 105/QĐ-TTg việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh được thí điểm thành lập tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo Quyết định 128/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 25/01/2024 cho đến khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với mô hình tổ chức chính thức về quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 105/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 105/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động
của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh được thí điểm thành lập tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2024 cho đến khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với mô hình tổ chức chính thức về quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm triển khai, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL;

- Lưu: VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi