Quyết định 846/QĐ-BTTTT 2016 sửa đổi về triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 846/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1178/QĐ-BTTTT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỮ NGUYÊN SỐ THUÊ BAO TẠI VIỆT NAM

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Vin thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định s25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Vin thông;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát trin viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động gi nguyên sthuê bao tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Vin thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:
4. Lộ trình thực hiện:
Dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộ trình như sau:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng và các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện t
Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh ng
hiệp viễn thông: VNPT, Mobifone, Viettel, HTC, Gtel Mobile;
- Lưu: VT, CVT

BỘ TRƯỞNG
T
rương Minh Tuấn

thuộc tính Quyết định 846/QĐ-BTTTT

Quyết định 846/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:846/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:23/05/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thuê bao di động được chuyển mạng giữ nguyên số trước 31/12/2017

Ngày 23/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013 về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam, trong đó, đáng chú ý là quy định thay đổi lộ trình triển khai dịch vụ.
Theo đó, thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được thử nghiệm trong ít nhất 06 tháng, hoàn thành trước ngày 30/06/2017, chậm 01 năm so với lộ trình dự kiến. Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ cũng được đổi thành trước ngày 31/12/2017, thay vì từ ngày 01/01/2017 như trước.
Việc triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được thực hiện với tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước; nhằm nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 846/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi