Quyết định 305/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 305/QĐ-BTTTT

Quyết định 305/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:305/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Nam Thắng
Ngày ban hành:25/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 305/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 305/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơinhận:
- Như Điều 3;
- Bộtrưởng (để b/c);
- Lưu: VT,VNNIC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2014 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 305 /QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Cá nhân/ đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Rà soát kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6. Bổ sung các nội dung liên quan đến doanh nghiệp sản xuất thiết bị phần mềm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung

VNNIC

Các thành viên ban công tác

Quý II/2014

2

Hoàn tất và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án xây dựng phòng đo kiểm chứng nhận thiết bị sản phẩm hỗ trợ IPv6 tại Việt Nam

Cục Viễn thông

Vụ Khoa học và Công nghệ

Quý III/2014

3

Xúc tiến ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng bổ sung quy định yêu cầu thiết bị CNTT sử dụng trong cơ quan nhà nước phải hỗ trợ IPv6

Cục Tin học hóa

 

Theo tiến độ ban hành văn bản QPPL năm 2014

4

Ban hành các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2014

5

Ban hành danh mục thiết bị phải thực hiện thủ tục hợp quy, hợp chuẩn đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ IPv6

Cục Viễn thông

Vụ Khoa học và Công nghệ

Quý IV/2014

6

Xây dựng lộ trình bảo đảm các thiết bị, phần mềm viễn thông và công nghệ thông tin kết nối Internet sản xuất trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam phải ứng dụng công nghệ IPv6

Vụ Công nghệ Thông tin

 

Quý IV/2014

7

Xây dựng văn bản hướng dẫn các ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

Vụ Công nghệ Thông tin

 

Quý III/2014

II. Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Cá nhân/ đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Tổ chức hội thảo chuyên đề triển khai IPv6 với ngành công nghiệp phần mềm

VNNIC

Vụ Công nghệ Thông tin

Tháng 03/2014

2

Tổ chức sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2014

VNNIC

Các doanh nghiệp Internet

06/05/2014

3

Tổng hợp và công bố bộ tài liệu hướng dẫn của Ban Công tác liên quan đến chính sách, lộ trình, hướng dẫn triển khai IPv6 ở Việt Nam

VNNIC

 

Quý III/2014

4

Hoàn tất và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề án xây dựng chương trình công bố chứng nhận IPv6 Ready Logo của Việt Nam dành cho các ứng dụng, hệ thống và mạng lưới hoạt động trên mạng Internet

VNNIC

 

Quý II/2014

5

Bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Theo lịch của các sự kiện năm 2014

6

Đưa tin, bài cập nhật liên quan đến các hoạt động của Ban Công tác, các sự kiện IPv6 của Việt Nam trên trang thông tin và các ấn phẩm truyền thông của Bộ

Trung tâm Thông tin

VNNIC

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện năm 2014

7

Kết hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp về các lĩnh vực thuế, đầu tư, hải quan để tổ chức các buổi tọa đàm chuyên sâu phổ biến về các chính sách ưu đãi liên quan đến IPv6

Vụ Công nghệ Thông tin

VNNIC

Quý III/2014

III. Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Cá nhân/ đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Hoàn tất dự án hợp tác ASEAN về IPv6 “Hỗ trợ thúc đẩy triển khai IPv6 trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ”

VNNIC

Vụ Hợp tác Quốc tế

Tháng 4/2014

2

Tổ chức khóa đào tạo triển khai IPv6 cho các nhà phát triển phần mềm

VNNIC

 

Tháng 5/2014

3

Triển khai chương trình đào tạo trực tuyến qua hệ thống của VNNIC

VNNIC

 

Quý III/2014

4

Tổ chức chương trình làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cung cấp thông tin, xúc tiến đưa nội dung về công nghệ IPv6 vào chương trình đào tạo của các trường đại học và cao đẳng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông theo quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP

VNNIC

Các thành viên Ban Công tác

Quý II/2014

5

Tổ chức đoàn công tác đi tham quan học tập kinh nghiệm triển khai IPv6 theo chuyên đề “Quản lý vận hành phòng chứng nhận IPv6 Ready Logo dành cho các ứng dụng, hệ thống và mạng lưới hoạt động trên mạng Internet”

VNNIC

 

Quý III/2014

IV. Công tác thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Cá nhân/ đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Làm việc với các doanh nghiệp để xây dựng các mô hình mẫu triển khai IPv6 ở Việt Nam

VNNIC

Các doanh nghiệp VNPT, VIETTEL, NETNAM, FPT Telecom, QTSC

Quý II/2014

2

Củng cố, phát triển mạng IPv6 quốc gia và các dịch vụ, ứng dụng trên mạng IPv6 Quốc gia

VNNIC

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ nội dung

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi