Quyết định 1916/QĐ-BTTTT 2019 đình chỉ tổ chức thử nghiệm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1916/QĐ-BTTTT

Quyết định 1916/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1916/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:13/11/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định tổ chức thử nghiệm sản phẩm Cáp quang

Ngày 13/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1916/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, chỉ định Phòng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3 có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500239036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/8/2018, có địa chỉ tại: Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà nội thực hiện thử nghiệm sản phẩm Cáp quang.

Quy định kỹ thuật của sản phẩm Cáp quang được chỉ định thử nghiệm gồm: TCVN 8665:2011; TCVN 8696:2011; IEC 60793-1-40:2001 Method C; IEC 60794-1-21:2015 Method E1, E3, E4, E6, E7, E14; IEC 60794-1-22:2012 Method F1, F5b; ITU –T 650.2:2007 Clause 5.1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1916/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1916/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3 thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3 có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Tâm

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin M3

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0500239036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/08/2018.

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

 

TT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Quy định kỹ thuật

I

Sản phẩm

 

1

Cáp quang

TCVN 8665:2011 (1)

TCVN 8696:2011 (2)

IEC 60793-1-40:2001 Method C (3)

IEC 60794-1-21:2015 Method E1, E3, E4, E6, E7, E14 (4)

IEC 60794-1-22:2012 Method F1, F5b (5) ITU-T G650.2:2007 Clause 5.1 (6)

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tại mục 4.1.7, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10 của TCVN 8665:2011;

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tại mục 5.1.7, 5.1.11, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.9, 6.4.1,

6.4.3, 6.4.4 của TCVN 8696:2011;

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu liên quan đến suy hao truyền dẫn, chiều dài cáp của IEC 60793-1-40:2001 Method C;

(4) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu liên quan đến khả năng chịu xoắn, nén, va đập, uốn cong, kéo căng, liên kết chất điền đầy của IEC 60794-1-21:2015 Method E1, E3, E4, E6, E7, E14;

(5) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu liên quan đến khả năng thấm nước, chịu nhiệt độ biến đổi của IEC 60794-1-22:2012 Method F1, F5b;

(6) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu liên quan đến do hệ số tán sắc mode phân cực (PMD) của ITU-T G650.2:2007 Clause 5.1.

-------------------

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi