Quyết định 150/QĐ-UBDT 2016 về định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 150/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
Căn cứ Thông báo số 29/TB-UBDT ngày 25/5/2015 của Ủy ban Dân tộc về danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Biên bản họp ngày 24/3/2016 giữa Ủy ban Dân tộc và Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về việc xác định chi phí xuất bản, chi phí phát hành của Báo Dân tộc và Phát triển năm 2016 thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển năm 2016 với các nội dung sau:
1. Thể thức xuất bản:
- Số lượng xuất bản, phát hành: 33.264 tờ/kỳ.
- Số kỳ xuất bản năm: 105 kỳ (02 kỳ/tuần, phát hành vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần).
- Khuôn khổ: 29 cm x 41 cm.
- Số trang: 12 trang in 4 màu.
- Định lượng giấy 48 - 50g/m2, độ trắng 58 - 60 ISO.
2. Chi phí xuất bản, phát hành:
- Chi phí xuất bản: 2.927 đồng/tờ.
- Chi phí phát hành: 806 đồng/tờ.
(Chi tiết phụ lục chi phí kèm theo).
3. Đối tượng phát hành: Thông qua hệ thống phát hành báo chí.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUBDT (để b/c);
- Thứ tr
ưởng, PCNUBDT Đỗ Văn Chiến;
- Cổng TTĐT
UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (04).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 
 
CHI PHÍ XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBDT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
Đơn vị: đồng

TT
NỘI DUNG
CHI PHÍ 01 t
1
Chi phí xuất bản
2.927
 
- Tiền giấy, công in
1.500
 
- Nhuận bút
360,741
 
- Lương và các khoản đóng góp theo lương
555,770
 
- Chi phí quản lý chung
510,489
2
Chi phí phát hành
806
3
Tổng cộng chi phí
3.733

 
 

thuộc tính Quyết định 150/QĐ-UBDT

Quyết định 150/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:150/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:05/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển

Quyết định số 150/QĐ-UBDT đã được Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 05/04/2016 phê duyệt định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển.
Theo đó, định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển bao gồm: Số lượng xuất bản, phát hành: 33.264 tờ/kỳ; Số kỳ xuất bản năm: 105 kỳ (02 kỳ/tuần, phát hành vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần); Khuôn khổ: 29 cm x 41 cm; Số trang: 12 trang in 4 màu; Định lượng giấy 48 - 50g/m2, độ trắng 58 - 60 ISO.
Chi phí xuất bản là 2.927 đồng/tờ; chi phí phát hành là 806 đồng/tờ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Xem chi tiết Quyết định150/QĐ-UBDT tại đây

tải Quyết định 150/QĐ-UBDT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi